Завдання до Олімпіад
 

Шкільна математична олімпіада 

 

Шкільна математична олімпіада 5 клас

 1. У лютому деякого року 2419200 секунд. Чи високосним був цей рік? (У високосному році 366 днів, в інших - 365 днів).                                                                                                                                                          Повне розв’язання - 7 балів. Можливі розв’язання з повним обчисленням. У цьому випадку всі викладки повинні бути в розв’язання, тоді оцінка теж 7 балів. Інакше розв’язання оцінюється в 0 балів. Тільки відповідь - 0 балів.
 2. Відновити ребус ВОДА +ВОДА = ЗАВОД (однаковим літерам відповідають однакові цифри, різним літерам - різні цифри).                                                                                                                                                                                                                                                                                        Повне розв’язання - 7 балів. Правильна відповідь - 1 бал. Часткові просування або помилки оцінюються в залежності від їх величини та значущості. Якщо перебрано не всі варіанти, оцінка не може бути більшою за 3 балів.
 3. Розріжте фігуру по лініях сітки на чотири однакові, що не є прямокутниками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад розрізання оцінюється в 7 Олімпіадні задачі з математики з розв’язками для учнів середньої школи балів. Доведення, що кожна фігура містить 4 клітинки - 1 бал.                                                          4.      Сума 2010 натуральних чисел - непарне число. Яким числом - парним або непарним - є добуток цих чисел?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Повне розв’язання - 7 балів. Доведення наявності парного доданку - 3 бали. Будь-яка кількість прикладів - 0 балів. Тільки відповідь - 0 балів.                                                                                                                  5.      У числі 7 ****** 1 замініть зірочки цифрами так, щоб сума будь-яких трьох сусідніх цифр дорівнювала 11. Знайдіть всі розв’язання і доведіть, що інших немає.                                                                                                                                                                                                                         Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 1 бал.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 6 клас

1. Чи можна подати число 91 у вигляді суми кількох натуральних чисел, добуток яких також дорівнює 91? 

Приклад - 7 балів.

 

2. Вася склав куб з 27 кубиків, а потім пофарбував його поверхню в синій колір. Потім Петро забрав всі кубики, у яких були пофарбовані хоча б дві грані. Скільки кубиків взяв собі Петро?

Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 1 бал.

 

3. Петро і Вася розрізали два однакових прямокутника. У Петра вийшло два прямокутники з периметром 40 см кожен, а у Васі - два прямокутники з периметром 50 см кожен. Який периметр мали початкові прямокутники?

Повне розв’язання - 7 балів. Якщо складені рівняння - 2 бали. Відповідь - 1 бал.

 

4. На прямій відмітили кілька точок. Після цього між кожними двома сусідніми точками поставили ще по точці. Таку операцію виконали кілька разів (може бути один раз). В результаті на прямий виявилося 65 точок. Скільки точок могло бути на прямій спочатку?

Повне розв’язання - 7 балів. Тільки відповідь - 1 бал. При втраті випадків кількість балів від 2 до 6.

 

5. На острові, населення якого становлять тільки лицарі, що говорять правду, і брехуни, які завжди брешуть, знаходиться науково-дослідний інститут (НДІ). Кожний із його співробітників зробив одного разу дві заяви: а) в інституті немає і десятка людей, що працюють більше від мене; б) принаймні сто осіб в інституті отримують зарплату більшу, ніж моя. Відомо, що навантаження у всіх працівників різне, як і зарплата. Скільки людей працює в НДІ?

Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 1 бал. Обчислення кількості лицарів або кількості брехунів - 3 бали.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 7 клас

1. Відновіть ребус КОКА+ КОЛА = ВОДА (однаковим буквам відповідають однакові цифри, різним буквам - різні цифри).

Повне рішення - 7 балів. Відповідь - 1 бал. Часткові просування або помилки оцінюються в залежності від їх величини та значущості.

 

2. Вася задумав три різні ненульові цифри. Петро записав всі дев'ять можливих двозначних чисел, у десятковому записі яких використовувалися тільки ці цифри. Сума записаних чисел дорівнює 231. Знайдіть цифри, задумані Василем.

Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 1 бал. Якщо доведено, що a+b+c =7 - 3 бали. Якщо разом із цим доведенням подано правильну відповідь без обґрунтування - 4 бали.

 

3. Знайдіть найменше складене число, яке не ділиться на жодне із натуральних чисел від 2 до 10.

Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 1 бал. Якщо при правильних міркуваннях отримали число 132 – 4 бали.

 

4 . Вовк запросив до себе в гості трьох поросят і Червону Шапочку дивитися мультики. Після перегляду Вовк перерахував кекси на кухні і заявив, що двох не вистачає. Як Вовку за два зважування визначити, хто з'їв кекси? Всі кекси важать однаково, всі поросята (принаймні, коли вони тільки прийшли в гості) - теж. Також відомо, що Червона Шапочка на дієті, тому могла з'їсти не більше 1 кексу.

Повне розв’язання - 7 балів. Часткові просування або помилки оцінюються в залежності від їх величини та значущості. Якщо перебрано не всі варіанти, оцінка не може бути більшою за 3 бали.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 8 клас

1. Доведіть, що добуток трьох послідовних натуральних чисел, складений з другим із них, є кубом другого числа.

Повне розв’язання - 7 балів. Складання правильного алгебраїчного виразу за відсутності подальших просувань або наявність помилки в перетвореннях - 3 бали. Отримання результату без подальших просувань - 4 бали.

 

2. Є лист паперу в клітинку і олівці 6 кольорів. Зафарбуйте найменше число клітин так, щоб для будь-яких двох кольорів знайшлося дві клітини цих кольорів, що граничать по стороні. Доведіть, що менше число клітин зафарбувати не можна.

Повне розв’язання - 7 балів. Лише оцінка або лише приклад - 3 бали. Відповідь - 1 бал.

 

3. На острові проживають 2010 мешканців, кожен з яких або лицар (завжди говорить правду), або брехун (завжди бреше). Одного разу всі жителі острова розбилися на пари, і кожен про свого напарника сказав одну із фраз: «він лицар» або «він брехун». Чи могло виявитися так, що тих і інших фраз було виголошено порівну?

Повне розв’язання - 7 балів. Відповідь - 0 балів. Якщо доведено одне з тверджень про пари лицар-лицар або брехун-брехун або брехун-лицар - 1 бал за кожне. Всі твердження разом - 3 бали.

 

4. ABCD - квадрат, AD = ВЕ = СЕ. Знайдіть кут AED. Відповідь: 30 °, 150 °.

Повне розв’язання - 7 балів. Якщо розглянуто один випадок - 3 бали. Якщо наведено тільки відповідь (обидва випадки) - 1 бал. Якщо одну правильну відповіді – 0 балів.

 

5. Є числа 1, 2, 4, 6. Дозволяється вибрати будь-які два з наявних чисел і помножити їх на одне і те ж натуральне число. Чи можна за кілька таких операцій зробити всі числа рівними?

Повне розв’язання - 7 балів. Часткові просування або помилки оцінюються в залежності від їх величини та значущості.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 9 клас

1. Ціна квитка на стадіон була 200 грн. Після зниження цін на квитки, кількість глядачів на стадіоні збільшилася на 50%, а виручка з проданих квитків збільшилася на 14%. Скільки став коштувати квиток на стадіон після зниження ціни?

Правильна відповідь без жодного обґрунтування оцінюється в 1 бал. Правильно записане рівняння, але з помилкою в подальшому розв’язанні - 4 бали.

 

2. Про деяке двозначне число зроблені наступні твердження. «Це число або закінчується на 5, або ділиться на 7». «Це число або більше 20, або закінчується на 9». «Це число або ділиться на 12, або менше 21». Знайдіть всі двозначні числа, які задовольняють умовам задачі. 

Відповідь без обґрунтування оцінюється в 1 бал. Відповідь з перевіркою того, що він підходить - 2 бали. Якщо для кожного твердження виписані числа, які підходять для них, а потім з незрозумілих причин обрано правильну відповідь, то ставиться 3 бали. При правильній структурі перебору, але з помилкою, що вплинула на хід розв'язання, - 3 бали. Неправильне розуміння умови (тобто логічних зв'язків) - 0 балів.

 

3. Знайдіть всі цілі n, при яких число 30 n^4 +5 n^2+10 буде точним квадратом. 

Відповідь без обґрунтування оцінюється в 1 бал. Правильна відповідь і зауваження, що квадрат числа повинен ділитися на 5-2 бали. Можливі подальші просування в розв’язанні, які слід оцінювати.

 

4. Один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 120  . З середини основи опущено перпендикуляр на бічну сторону. В якому відношенні основа перпендикуляра ділить бічну сторону?

Відповідь без обґрунтування оцінюється в 1 бал. Доведення кожного із тверджень  оцінюється в 1 бал.

 

5. У бригаді 101 кабан. Всі вони ходять на город групами їсти картоплю, причому кожні двоє ходили на город разом рівно по разу, однак вся бригада за один раз на картоплю не ходила. Доведіть, що один з кабанчиків брав участь не менше, ніж у 11 походах за картоплею. Доведення твердження задачі для випадку, коли в поході беруть участь не менше 11 кабанчиків, оцінюється в 3 бали. Розгляд випадку, коли в кожний похід ходило не більше 10 кабанчиків - 3 бали.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 10 клас

1. Про деяке двозначне число зроблені наступні твердження. «Це число або закінчується на 5, або ділиться на 7». «Це число або більше 20, або закінчується на 9». «Це число або ділиться на 12, або менше 21». Знайдіть усі двозначні числа, які задовольняють умовами задачі.

Відповідь без обґрунтування оцінюється в 1 бал. Відповідь з перевіркою того, що він підходить - 2 бали. Якщо для кожного твердження виписані числа, які підходять для них, а потім з незрозумілих причин обрано правильну відповідь, то ставиться -3 бали. При правильній структурі перебору, але з помилкою, що вплинула на хід розв'язання – 3 бали. Неправильне розуміння умови (тобто логічних зв'язків) - 0 балів.

 

2. На розпродажі жуків одного жука продавали за 1 грн. При цьому до кожних десяти куплених жуків один давався безкоштовно, а за кожну сотню оплачених жуків іще дарували 5. Заплативши всі свої гроші, Олена отримала 200 жуків. Скільки в неї було грошей?

Відповідь без обґрунтування - 1 бал. Складання рівняння оцінюється в 2 бали.

 

3. 1000 доларів розклали по гаманцях, а гаманці розклали по кишенях. Відомо, що всього гаманців більше, ніж доларів в будь-якій кишені. Чи Олімпіадні задачі з математики з розв’язками для учнів середньої школи вірно, що кишень більше, ніж доларів в будь-якому гаманці? ( Класти гаманці один в другий не дозволяється). 

Відповідь без обґрунтування оцінюється в 0 балів. За доведення співвідношення без подальшого просування - 2 бали. Доведення нерівності також оцінюється у 2 бали.

 

4. Розв'яжіть рівняння: x^4 - 2x^2 - 400x =9999.

Відповідь без обґрунтування - 1 бал. Подання рівняння без подальшого розв’язання - 3 бали. Можливі інші міркування, які також оцінюються відповідно до загальних критеріїв.

 

5. На бічних сторонах АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС взято точки Е та F відповідно. Відрізки ЕС та FА перетинаються в точці О. Доведіть, що якщо площа чотирикутника ВЕОF дорівнює площі трикутника АСО, то АЕ = ВF.  

Доведення рівності площ трикутників АВF та АСЕ –2 бали.

 

 

 

Шкільна математична олімпіада 11 клас

 

1. Коли пасажири увійшли в порожній трамвай, 2 / 7 їх зайняли місця для сидіння. Скільки пасажирів увійшло в самому початку, якщо після першої зупинки їх кількість збільшилася рівно на 15% і відомо, що трамвай вміщає не більше 180 осіб?

Відповідь без обґрунтування - 1 бал. Доведення того, що число пасажирів, які увійшли ділиться на 7 - 1 бал. Доведення подільності на 20 - також 1 бал.

 

2. У ящику лежать 111 кульок червоного, синього, зеленого і білого кольорів. Якщо, не заглядаючи в ящик, витягти 100 кульок, то серед них обов'язково знайдуться 4 кульки різних кольорів. Яке найменше число кульок потрібно витягнути, не заглядаючи в ящик, щоб серед них обов’язково знайшлися 3 кульки різних кольорів?

Доведення того, що досить 88 кульок - 3 бали. Приклад, який показує, що 87 кульок не вистачить - 2 бали.

 

3. Знайдіть у натуральних числах всі корені рівняння НСК (a, b) = НСД (a, b) +10, де a ≤ b. Наявність у відповіді без обґрунтувань чотирьох або п'яти правильних відповідей - 1 бал. За знаходження з поясненням однієї пари розв’язків - 1 бал, 2-3 пари розв’язків - 2 бали, 4-5 пар розв’язків без доведення того, що інших розв’язків немає - 3 бали.

 

4. В трапецію вписано коло радіуса r. Знайдіть площу трапеції, якщо кути при більшій основі рівні α та β.

Завдання оцінюється за загальними критеріями.

 

5. Кожне натуральне число пофарбували в один з двох кольорів: синій або жовтий. Чи вірно, що знайдуться два різних числа одного кольору, середнє арифметичне яких - натуральне число того ж кольору?

Завдання оцінюється за загальними критеріями.

 

 

 

 

Шкільна олімпіада з фізики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіади з іноземної мови (англійська)

 

 

 

 

 

Listening

9 form

British Games?

People have played games throughout the years from ancient Egyptians to the Eskimos and the origins of most sports are lost in time. However, we do know when and where sports were first organized. And in many cases the first associations were formed and the first rules were written down in Britain. Then in the 19th century the British sent their soldiers, engineers and businessmen across their Empire and the rest of the world learnt to play by British rules.

Football

Football may have been brought to Britain by the Romans, but the rules of modern football were drawn up in tavern in London in 1863. The first game under the new rules ended nil nil (0-0). Nine years later the first international was played between Scotland and England. The result was another disappointing scoreless draw. It makes you wonder how football ever became the most popular sport in the world.

Rugby

In 1823 a boy called William Webb Ellis was playing a game of football at his school, Rugby. Suddenly, he picked up the ball and began to run with it in his hands. This was against the rules. The boy had created a new sport – rugby football. Great story. Unfortunately, it’s not quite true. In fact, the rules of rugby weren’t standardized until 1871 when the Rugby Football Union was founded in London. It has been said that rugby is a game for hooligans played by gentlemen, whereas football is a game for gentlemen played by hooligans.

Cricket

Although the origins of cricket may be in Asia, the game has been played in England for over 700 years. It was probably first played by shepherds and it was so popular in the 15th century that it was banned by the king who was worried about the defense of his kingdom and who wanted his subjects to practice archery instead. The rules, which date from 1744, arc so complicated that many people have no idea now it is played.

Tennis

An early version of tennis was popular in monasteries in Europe more than a thousand years ago, but modern tennis didn’t really become popular until 1875 when the All England Croquet Club tried to attract new members by offering Lawn Tennis as an alternative attraction. The new game was an instant success and in 1877 a committee was established to draw up rules and to organize the first ever tournament. The Wimbledon Championship was born!

Golf

There have been many sports in history in which you hit a ball with a stick but it was 15th century Scots who first thought of hitting the ball into a hole. Scotland is home to the world's oldest golf courses and the famous course at St Andrews dates from the 16th century. The oldest surviving rules were drawn up by The Gentlemen Golfers of Leith, Edinburgh in 1744, and even today golfers must behave like gentlemen and must not try to cheat.

Hockey

In England in the 17th century, hockey was played by teams of up to one hundred players and games could last seven days. The modern game was developed at Eton College in the 1860s, and in 1890 the English, Irish arid Welsh hockey associations joined to form the International Rules Board. Hockey was introduced to India by the British Army in 1900 and today although it is a minority sport in England it is India's national spirit. In many parts of the world ice hockey is more popular than field hockey but in India and in Britain hockey’s usually played on grass.


Listening 9 form. Task 1

True/False

 

 1. We know where most sports originated.
 2. The British were responsible for organizing many popular sports.
 3. Many sports became popular around the world thanks to the British Empire.
 4. Rugby is played in countries that used to be British colonies.
 5. Hockey is not so popular in England today.
 6. Cricket is played in countries that didn’t use to be British Colonies.
 7. Cricket and Rugby are both played in hot countries.

 

Task 2

When the modern rules were agrees on. Mark the year only.

 

 1. Cricket
 2. Golf

10.  Football

11.  Rugby

12.  Tennis

13.  Hockey

 

Task 3

What sport is this?

14.  It owes its popularity to another game.

15.  Fair play is even more important in this sport than in others

16.  It used to be popular in religious communities

17.  A monarch thought it was a danger to national security.

18.  There is a popular myth about the origin of the game.

19.  The first official matches didn’t have very exciting results.

20.  Now it s more popular in another country than it is in England.

 

Task 1

True/False

 

 1. We know where most sports originated.
 2. The British were responsible for organizing many popular sports.
 3. Many sports became popular around the world thanks to the British Empire.
 4. Rugby is played in countries that used to be British colonies.
 5. Hockey is not so popular in England today.
 6. Cricket is played in countries that didn’t use to be British Colonies.
 7. Cricket and Rugby are both played in hot countries.

 

Task 2

When the modern rules were agrees on. Mark the year only.

 

 1. Cricket
 2. Golf

10.  Football

11.  Rugby

12.  Tennis

13.  Hockey

 

Task 3

What sport is this?

14.  It owes its popularity to another game.

15.  Fair play is even more important in this sport than in others

16.  It used to be popular in religious communities

17.  A monarch thought it was a danger to national security.

18.  There is a popular myth about the origin of the game.

19.  The first official matches didn’t have very exciting results.

20.  Now it s more popular in another country than it is in England.


 

Listening

10 form

Like father, like son? Perhaps not…

A new report suggests that our brain chemistry at birth is as important as our upbringing

A new report suggests that our brain chemistry at birth is as important as our upbringing

Go into a busy newsagent's and have a look at what kind of things people are reading. The chances are that the women are reading about fashion, beauty, romance or relationships and the men are reading about cars, photography, equipment or sport. This ought not to be a surprise. After all, these choices are also seen in typical male and female hobbies - men generally enjoy things such as looking after their cars, buying new parts to their stereos, bird-watching or playing computer games while women seem to prefer keeping in touch with friends and entertaining.

For a long time, experts thought that these differences between male and female interest; depended on how parents brought up their children and indeed society in general. However, when we look at young babies, we see that boys and girls have interests which we can call typically 'male' or female' from a very early age. A baby girl, as young as 12 months old, is sympathetic when she sees a sad or worried face —she also looks sad and makes comforting sounds. Baby girls also make more eye contact and look longer at other people. Boys of the same age look longer at mechanical objects — toys (hat spin, light up or move. Later, when they become toddlers, boys usually enjoy putting things together and building towns or bridges or vehicles. Boys are often more selfish and aggressive when they play with other children while girls -are better at joining in with others. Just like the adults.

So where do these differences between male and female behavior come from? Although it is true that culture and upbringing play an important role, many scientists now believe that the answer also lies in the amount of male and female hormones in the mother's body before a child's birth. Research has shown that this balance of hormones leads to three different types of brain: type E, type S and type B. People who are born with a type S or male brain are generally interested in systems: constructing and organizing things and working out how things work. They tend to be good at working out where they are from maps, making things from plans or collecting things. Others have a Type E or female brain which means they are good at understanding other people’s emotions and treating people with care because they are sensitive themselves. Others are born with characteristics of both these male and female brains — this is called the type B or balanced brain.

Perhaps the most crucial thing that the researchers found out was that the type of brain you have does not have to depend on your sex. Not all men have the male brain and not all women have the female brain. But on average, more males than females have a type S brain, and more females than males have a type E brain.

So does this mean that one sort of brain is superior? No, not at all. Some people find some things easier to do than others but both sexes have their strengths and their weaknesses. Researchers hope that understanding how people are born with different types of brain can help make all of us more tolerant of difference.


 

Listening 10 form.

 Task 1

True/false

 1. Generally speaking, women and men "both prefer reading about people than reading about gadgets or equipment.
 2. Experts used to believe that parents had a lot of influence on what hobbies their children liked.
 3. Even when they are babies, girls seem more interested in people than boys.
 4. It seems to be easier for little girls to get on with people than for boys.
 5. People with a type S brain get lost easily.
 6. It is extremely unusual for women to have a type B brain.
 7. Three types of brain are systematic, emotional and balanced.
 8. It is proved that the type of brain you have obligatory depends on your gender.
 9. Researchers think that there is a type of brain which is better than the others.

10.  Women choose more romantic things for reading.

Task 2

Multiple choice

11.  Researchers found out that

a)      Both men and women find some things easier and other things more difficult to do

b)      Both men and women have typically male or female brain

c)      Both males and females have the type B brain

12.  Boys are more selfish and aggressive than girls

a)      When they are 12 months old

b)      When they are just born

c)      When they start walking

13.  Fr they reporters the difference in the choice of typical male and female hobbies

a)      Was very surprising

b)      Was an expected result

c)      Was not important discovery

14.  Typically male and female interests can be seen when children

a)      Are toddlers

b)      Become adults

c)      Are babies

15.  People who are born with type B brain

a)      Are interested in constructing and organizing things

b)      Are interested in treating people with care

c)      Are interested in systems and emotions

16.  It is found out that

a)      All males have type S brain and all females have type E brain

b)      Both males and females can have type B brain

c)      An average male has type S brain and an average female tends to have type E brain.

17.  The words “comforting sounds” in the text means

a)      Showing that you understand and care about someone’s problems

b)      Making someone feel better when they are anxious

c)      Allowing people to do what they want

18.  Baby girls are better

a)      At looking at other people

b)      At looking at moving objects

c)      At looking at bridges and vehicles

19.  People who are born with S type braine tend to be good at

a)      Planning and collecting

b)      Planning and orienting

c)      Planning, orienting and collecting

20.  The research has been done to help

a)      To make all of us care about ourselves and not other people

b)      To make all of us allow people to do what they want especially when we don’t agree with it

c)      To make all of us behave in an angry way towards other people

Listening

11 form

As intelligent as…?

Ask a biologist what the most intelligent creatures are on Earth, and they'll probably come up with a fairly similar list: larger mammals such as horses, dogs, dolphins, pigs, the great apes as well as some birds like crows and ravens. But now some scientists believe that one of the most intelligent being on Earth is in fact the octopus — which doesn't belong to any of these groups.

Every school child knows that octopuses (or octopi) have eight legs and can shoot ink while trying to escape from enemies, but there are many other unusual things about octopuses. For example the legs of some octopuses can grow to over nine meters in length and are extremely strong. If an octopus loses a leg, it can grow a new one. It also has three hearts and complex eyes, which seem to belong to a mammal rather than a sea creature. Octopuses also seem to be experts at escaping — they have extremely soft, flexible bodies and can escape through holes not much bigger than their eyes. There are many biologists who have stories about walking into the laboratory after lunch to find their octopus had escaped from its aquarium and was now hiding in a teapot or climbing a bookshelf!

However, even until quite recently, little was known about octopus intelligence. There are several reasons for this. Firstly, octopuses usually live at the bottom of river mouths and seas — areas which are not attractive to researchers. Secondly, they are not social animals so it can be difficult to study their interaction with others. Perhaps most importantly, octopus intelligence is not easy for humans to understand. When we observe mammals such as rats or dogs we can often instinctively understand their behavior. Octopuses, however, can seem like aliens. Scientist needs to have a lot of imagination to be able to understand what an octopus is thinking!

In the 1950s, the US Air Force sponsored scientists to study the way octopuses use their brains. They hoped that they could use this knowledge to help them build better computers. However, their brains were so complex that the scientists quickly gave up. And even today the octopus brain is a mystery. Octopuses have a very complex nervous system and recent research suggests that they have some of their intelligence inside each arm, which means that each arm can think' for itself. It also appears that they have good memories, perhaps similar to a car's. Some octopuses in laboratories seem to play with objects as if they were toys - a sure sign of intelligence. Others could pick up complicated skills like opening jars.

Perhaps the most striking thing about octopuses is their ability to change their color and body pattern. They do this to camouflage themselves and also to communicate with others. They can completely change their appearance in less than a second — a striped octopus can suddenly become spotted. It can change its skin to look like rocks, sand or plankton. A scientist once observed an octopus that changed its appearance nearly 1,000 times during seven hours of feeding. It can change its appearance to look like a dangerous predator - and can even copy its style of swimming.

Some scientists have even suggested that these different patterns and colors are in fact a very sophisticated language — and that each design is a different verb, adjective or noun. But nobody has been able to work out what they might he saying. It seems like the problem isn’t the limitation of the animals… but the limitations of humans!

 

 

 

 

Listening 11 form.

Task 1

Multiple choice

 

 1. Now some scientists believe that

a)       all octopuses are more intelligent than larger mammals

b)      we can add the octopus; to the list of most intelligent animals

c)      the octopus isn't in fact a mammal

d)     we should find a new group for octopuses.

 1. An octopus's eye is

a)      something that even schoolchildren know about

b)      rather unusual for a mammal

c)      rather unusual for a creature that lives in the sea

d)     not very complicated

 1.  Octopuses are good at escaping because

a)      they can change the shape of their body

b)      they choose surprising places to hide in

c)      they have very small eyes

d)     the scientists who study them often go out

 1. One of the reasons that we didn’t know how intelligent octopuses are until recently was that

a)      they live in places where researchers don't like going

b)      they didn’t like being observed

c)      they don’t like socializing with humans

d)     they are so different from other animals we know

 1. One thing that suggests that octopuses are intelligent is that

a)      they were smarter than US Air Force computers

b)      their brains are similar to cats'

c)      they learn how to do complicated tasks

d)     the octopus brain is a mystery.

 1. One of the reasons octopuses often change their appearance is because

a)      they want to become less noticeable

b)      they get bored when they are eating for a long time

c)      they are very talkative

d)     they enjoy copying other animals.

 1. Scientists have suggested that the language the octopuses use is

a)      The change of their appearance

b)      The change of their color

c)      The change of their behavior

d)     The change of their color and body design

 1. Humans can’t understand what octopuses say because

a)      Their language is too primitive

b)      They “talk” very quickly and it’s difficult to catch up

c)      Their language is too sophisticated

d)     Human’s brain is too limited to work it out

 1. Scientists gave up studying the way octopuses use their brain because

a)      They have their intelligence inside each arm

b)      They have good memories

c)      They showed complicated skills

d)     They have a very complex nervous system and brains which remain a mystery

10.  In fact octopuses are the most intelligent

a)      Mammals

b)      Predators

c)      Sea animals

d)     Creatures

 

 

Task 2

True/false

11.  All the biologists have common opinion what creatures are the most intelligent on Earth

12.  There are only some things that make octopuses unusual creatures

13.  Octopuses are experts at escaping as they can shoot ink.

14.  Octopuses can escape through tiny holes.

15.  Octopuses are reluctant to get on with other creatures.

16.  Octopuses are the creatures which are absolutely different from other animals.

17.  Both octopuses and cats have very good memories

18.  The ability to play with objects is the only sign of intelligence that octopuses have.

19.  Octopuses change their body shape to hide themselves.

Octopuses can imitate the appearance and the style of behaviour of their creatures.

 

 

 

 

9 класс

ІV Визначення рівня мовленнєвої компетенції.

 1. A hero is traditionally a person who, in the face of danger, adversity or weakness, displays courage and the will for self sacrifice for some greater good for humanity.
 • What traits define a hero for you?
 • Does being in the right place in the right time make a hero or are people born that way?
 • Who is your hero and why do you look up to them?
 1. Many different languages are used around the world, even within a single country.
 • What other languages would you want to learn to speak and why?
 • How can language help connect people from different parts of the world?
 • How would the world be different if only one language was spoken throughout the world?
 1. Some argue that «street smarts» are more important than «book smarts»
 • What are the most important lessons you've learned outside of school?
 • Do the lessons we need in life come mostly from school, or not?
 • What does it mean to have a «full» education?
 1. Ukrainian students typically wear uniforms to school but not all children are happy about this.
 • Do you think schools should require students to wear uniforms?
 • Is there a way to wear a uniform and still be fashionable?
 • What image of yourself do you try to convey through your clothes
 1. Scientist Charles Babbage proposed the idea of the computer in the 19th century, but no one imagined how much the device would change our lives.
 • How do you think technology will change in the next 100 years?
 • What technologies would you like to see that do not yet exist?
 • What are some ways technology can negatively impact our lives?
 1. Everyone likes to relax in different ways. Some people even have a special place that only they know about.
 • What special place do you like to go to for relaxation?
 • What does it look like?
 • What do you do there?
 1. Music influences people in different ways.
 • What type of music influences you the most? How?
 • Which musician has had the greatest impact on you? Why?
 • How is the music of your generation different from the music your parents listened to?
 1. Imagine that you are given the opportunity to turn back time.
 • What time in your life would you want to rexperience?
 • Is there anything you would change in your past?
 • How do you think your present life would be affected by your journey to the past?
 1. Describe the house of your dreams.
 • What does your house look like?
 • What is your favourite room and what is in it?
 • Where in the world would your house be located?
 1. Some students are proud of their school and really enjoy studying there, while others don’t like their school and would prefer to study someplace else.
 • What are the qualities of a good school in your opinion?
 • What must the teachers be like? The students?
 • What else influences students’ opinions of their school (discos, school lunches, etc.)
 1. One complaint many students have is that they don’t have enough control over their own education.
 • If you could teach a new class not normally taught in schools, what would it be?
 • What would  this class teach and how would the students be graded?
 • How would you convince the teachers and director that students need this class?
 1. Ukraine is a big country with many different geographical features, climates and traditions. What do you like about your country?
 • What can you say about the weather here? Do you like the weather?
 • What are some of your favourite national traditions and customs?
 • What are your favourite cities? Where are they located?
 1.  One of your friends recently decided to drop out of school. What would you say to a friend who wanted to quit school?
 • What reasons would you give them for staying in school?
 • What problems could they have later in life if they stop going to school now?
 • Why is it important to finish school?
 1. Traditionally, holidays are spent with family and friends.
 • If you could create your own holiday, what would it be called and what would it be called and what and what would it celebrated?
 • On what day of the year would it be celebrated?
 • With whom would you celebrate the holiday?
 1. Every culture has different traditions patterns for naming people. For example, most Ukrainian have very traditional names, but in America, people sometimes have unconventional names. Some celebrities even give their children names like “Apple” or “Moon Unit”.
 • Why did your parents choose your name?
 • Should people be able to choose their own names? If so, how old should someone be before changing their name?
 • If you could change your name to anything, what would it be and why?
 1. Fantasy books such as the Harry Potter and Twilight series have been popular for some years now.
 • Why do people like fantasy books? Are they targeted on one age group?
 • In your opinion, what is the most interesting genre of books? Explain what makes it more interesting to you than the others.
 • If you could bring a character from a fantasy book to life, who would it be and why?
 1. A person you know is planning to visit your town or city
 • During what season would you recommend him or her to visit and why?
 • What do you think this person would like and dislike about spending time in your town or city? Why?
 • What areas of interest would you show her or him first?     
 1. Imagine you get to move into your own apartment tomorrow.
 • What five things would you put in your apartment first?
 • Do you think you would keep your apartment clean or messy? Why?
 • Would you invite anyone to live with you or would you stay there alone? Why?
 1. Imagine that you are given enough money to start life there alone? Why?
 • What type of business would you choose to open and what would you call it?
 • What would you need to open your own business in terms of space, employees, and supplies?
 • How would you advertise your new business?
 1.  Your family is going to adopt new pet. Everybody has a chance to state their opinion.
 • What kinds of pets would not be good for your family?
 • How would you convince the rest of your family your idea is perfect for all of them?
 • What kind of care would this pet need?

10 класс

ІV Визначення рівня

мовленнєвої компетенції.

 

 1. People are often interested by foreign people and cultures. Which foreign culture do you find the most intriguing?
 • Which tradition from that culture would you like to experience?
 • How has the classical understanding of that culture evolved over time?
 • What are the advantages and disadvantages of accepting foreign traditions into your own culture?
 1. Everyday millions of people visit video-hosting sites such as YouTube.
 • Why have these sites become so popular? Do you or someone you know whatch these clips? What kind of clips do you watch and why?
 • What makes such sites different than television?
 • How do these clips influence society? Give examples.
 1. Imagine you have become stranded on desert island.
 • Without a computer, phone, or television, how would you spend your time?
 • What do you know about survival skills, like planting food, building houses, or making clothes?
 • If you could choose two people to be stranded with you, who would they be and why?
 1. The world is becoming increasingly urbanized.
 • Why are more and more people living in cities?
 • In the future, do you think people will live in the countryside?
 • Is living in a city a sustainable lifestyle? Explain.
 1. Mobile phones have become commonplace in the past decade, and are a useful tool used by nearly everyone. However, mobile phones are occasionally used in inappropriate times and situations.
 • How has the use of mobile phones negatively affected an experience you’ve had?
 • If you could write their guidelines for their use, what would they be?
 • How would society benefit from your guidelines? When is it appropriate to use mobile phones?
 1. Imagine that you are a newspaper reporter. You have the opportunity to interview any person in the world.
 • Who would you choose to interview?
 • How has this person influenced people’s lives?
 • What three questions would you ask first?
 1.  Mark Twain once wrote: «Travel is fatal to prejudice, bigotry and narrow – mindedness. Broad, wholesome, charitable views cannot be acquired by vegetating in one little corner of the earth.»
 • Do you agree with Twain’s statement?
 • How does traveling to different cities and countries combat prejudices?
 • Other than traveling, how can people become more open-minded?
 1. Imagine you have the power to see the future.
 • What advantages and disadvantages accompany this gift?
 • What responsibilities come with this gift?
 • Would you make the knowledge of your ability public? Why or why not?
 1. Discuss the quote “You never step into the same river twice”.
 • How do you interpret this quote?
 • Do you think it is true statement? Why or why not?
 • How can you relate it to yourself?
 1. If you could learn any language besides Ukrainian, Russian, or English, what would it be?
 • What are reasons?
 • What opportunities would it create for you?
 • What unique hurdles would you have to overcome?
 1. How important is it for young people to have good role models?
 • Who do you think is a good role model for young people in your country? Why?
 • What would you most like to be admired for?
 • What characteristics define a good role model for you?
 1. Many young people nowadays use social networks like Vkontakte and Facebook to stay in touch with friends and family. However, many critics fear that these sites are costing us too much in terms of privacy and can have a negative impact on users.
 • What are the advantages of using social networking websites?
 • What are possible disadvantages of using such sites?
 • How can people reduce the risk they put themselves in when using sites like Facebook and Vkontakte?
 1. It is required that pupils study a foreign language in school.
 • Do you feel teaching sign language would satisfy this requirement? Why or why not?
 • What effect would this have on Ukrainian society?
 • How would this impact the life of a deaf person?
 1. People today may think that humankind has seen everything there is to discover in and around the world, yet there are still a lot of unknowns about the ocean and outer space.
 • Do you think it is more important to devote resources to exploring the ocean or outer space?
 • How would we benefit from exploring this realm?
 • What do you hope we discover in the next ten years?
 1.  It is often said that, “The world is getting smaller.”
 • How has technology made the world smaller?
 • What are the advantages and disadvantages of living in a more connected world?
 • Does it make sense to say that “The world is getting bigger”? Eplain
 1. Many pupils dream of travelling to other countries. Let’s imagine that you have to choose one country, not your native country, where you will go to live for a long time.
 • Which country would you choose? Why?
 • What would be the worst part about living there? The best?
 • How would you deal with the problem of being far from your native land?
 1. How important is friendship to you?
 • Describe the character of your best friend?
 • Can people be happy without friends? Why or why not?
 • Which is more important to you: love or friendship?
 1.  “A journey of thousand miles begins with one step.” What does this mean in your life?
 • How do you stat a difficult task?
 • Have you ever been afraid to do something? How did you overcome this fear?
 • How did you feel after you had started?
 1. Some people say that whatever happens, happens for the best.
 • Do you agree or disagree with this statement? Why?
 • Can good come from bad situations? In which cases?
 • Which is more important, fate or luck? How?
 1. A popular ad campaign tells television viewers, “never stop learning.”
 • What are some ways people continue to learn when they finish their normal schooling?
 • Do you know anyone who think has stopped learning? Why do you think so?
 • Some people lose sight and hearing as they grow older. How can they keep learning?

11 класс

ІV. – Визначення рівня мовленнєвої компетенції.

 1. Journalism is a vital and challenging profession.
 • Why is journalism important?
 • If you were a journalist, what kinds of news stories would you enjoy reporting about?
 • Who would be the first person you would interview and why?
 1. Many students choose to attend schools or universities outside their home country.
 • Why do some students study abroad?
 • How could studying abroad be viewed as a waste of time?
 • How can a student make the most out of his or her abroad?
 1. Choosing a career path can be a difficult decision.
 • What should be one’s motivation in choosing a career path?
 • When you have a family to support, is it fair to choose a job that gives you  personal satisfaction even if the salary is lower than other available jobs?
 • How can people balance their professional and personal lives?
 1. “Don’t judge a book by its cover” is a popular idiom.
 • How do you interpret this phrase?
 • Describe a time when you misjudged someone or something based on appearances.
 • What value do you think our culture places on appearances, and is it appropriate? Explain.
 1. Many families in Ukraine grow their own food, but in many parts of the world people buy the majority of their food from supermarkets.
 • What are the benefits of growing your own food?
 • Why do some people prefer to buy all their food from stores?
 • If you had a garden and could only plant three things, what would they be and why?
 1. Globalization describes the process by which regional economies, societies, and cultures connect through communication, transportation, and trade. This process has sped up greatly over the last two decades.
 • What advances in communication have caused globalization to speed up?
 • What roles have travel played in the globalization of world economies?
 • How can globalization positively affect different countries? How can it negatively affect them?
 1. Websites, magazines, and television shows are free to say anything about celebrities and public figures – even if it’s not true.
 • Is this practice fair?
 • Why is the public so fascinated with the private details of famous people’s lives?
 • Would you be willing to trade privacy for fame? Explain your reasons.
 1. Some people believe that violent films and video games make our society more violent.
 • Do you think there is a connection between violence in the media and violence in real life?
 • Should there be greater restrictions on portraying violence in films and games?
 • Do you enjoy watching films or playing video games that have violent content?
 1. Social networking websites like Vkontakte and Facebook are incredibly popular, but some are concerned that young people are being too free with their personal information.
 • What information about yourself are you comfortable with sharing on the Internet.
 • Do you think people are being careless about their private lives?
 • What are the possible consequences, good or bad, of so much online sharing?
 1. In the United States, it’s common for private schools to accept only boys or only girls.
 • What do you think are the positive aspects of single-sex education? What are the negative aspects?
 • Would you like to attend an all-girls or all-boys school? Why or why not?
 • If a school denied admission to a student based on race, it would be discrimination. How is sex different, if at all?
 1. With all the pressures of the modern world, time is an important factor in our lives today. How does time impact your life?
 • Do you have enough time to do all things you’d like to do in your life?
 • How do you prioritize your time to accomplish the things that are most important to you?
 • Do you follow a strict schedule and calendar, or do you “take life as it comes”? What are the advantages and disadvantages of your approach?
 1. We all try to avoid illness through healthy daily habits and diets. When we get ill, most of us go to the doctor for advice or prescription medicines.
 • What preventative measures do you take to maintain your health?
 • How do different cultures approach health care? Compare and contrast Ukrainian health care with another culture.
 • In your opinion, do people rely too much on pharmaceuticals?
 1.  A teenager’s life can often be more difficult than their parents suspect.
 • What real problems do teenagers face today?
 • What can you say about generation gaps between you and your parents?
 • Do you feel that teenagers need to show more respect to older generations?
 1. Everyone has his or her own set of priorities or a list of things that he or she considers more important than other things.
 • What is most important to you in your life?
 • What made you decide upon your list of priorities?
 • Do you think priorities change over time? Why?
 1. What do you believe to be the greatest problem in today's so­ciety? Describe where you see it. 
 • Explain why you consider it to be so bad.
 • How does it affect society as a whole and the individuals making up that society?
 • How would you propose to do away with this problem?
 1.  Technological inventions don’t make our lives better. They simply create more products we are expected to buy.
 • Do you agree or disagree with the statement.
 • Give arguments to support your view.
 1. You will soon be finishing your studies at school and will either continue your education at a higher institution or you will begin working towards a career.
 • What’s your dream profession?
 • What qualifications must you have to get this job?
 • What would you do? Describe your average day.
 1. How do you feel people from other countries view Ukrainians when they visit?

Do you think it is similar or different from how you view visitors?

Why do you think so?

 1. Holidays are special times when people give and receive presents signifying their love for one another.
 • What do you think is better, to give or to receive presents? Why?
 • What presents do you especially wish for? Why do you want these things?
 • If you had the money or ability to give one person in the world anything, to whom would you give it, what would you give, and why?
 1. Celebrities have a lot of influence nationally and internationally.
 • What Ukrainian celebrity are you most proud of?
 • What are some of this celebrity’s accomplishments?
 • How does this person bring pride to your nation and culture?

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading 9 form

Text 1

Look at the sentences below about. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark  +  on your answer sheet.  If it is not correct, mark - on your answer sheet.

See Tasmania!

Rich in old-world charm and with magnificent National Parks, Tasmania is well covered by a good road network. Light traffic and wonderful views make driving these roads a pleasure. Though the bus system is reliable, on many routes services may only run once daily. So hire a car and see this beautiful and interesting island at your own speed.

There is a variety of places to stay, and although booking is strongly advised, particularly at peakholiday times, it should not be too difficult to arrange things as you go, if you prefer. We sell you a set of Taz Hotel Pass vouchers and Tasmania is yours. The Taz Hotel Pass offers the visitor a simple and convenient way to stay anywhere in Australia. Each hotel ticket is paid for in advance and is for one night's accommodation. There is no maximum or minimum number of hotel tickets you can buy, and we will give you your money back on unused tickets, less a small administrative charge. Taz Hotels are divided into simple colour categories, with Ruby being the most basic and Diamond representing the highest quality. We recommend that you buy a mixture of tickets, as we cannot give you your money back if you use a higher-value ticket when staying at a lower-value hotel. If you travel to an area where Taz have no hotels, then we will find other reasonably priced accommodation for you in exchange for your Taz tickets.

Here is the planned route for our holiday in Tasmania:

Day 1: Arrive at Hobart airport, pick up your car and spend some time in the capital, perhaps driving up to the Old Signal Station on Mount Nelson.

Day 2: Drive through the Derwent Valley, stopping at Russell Falls. Later the scenery becomes even more amazing as you pass Lake St Clair National Park. Spend the night in the fishing town of Strahan.

Day 3: We take you on a half-day cruise from Strahan on the famous Gordon River. Then set off for a leisurely drive to Cradle Mountain National Park.

Day 4: Enjoy the wild beauty of the Park. Go fishing or horse-riding. Or walk around beautiful Dove Lake, from where there are wonderful views of the mountain itself.

Day 5: Explore the fascinating country towns as you drive north and along the coast to Launceston, Tasmania's second-largest city.

Day 6: A pleasant drive through peaceful countryside to Hobart. On route, you pass the charming towns of Ross and Oatlands. Return to the airport in time for your flight.

 

 1. There are few traffic jams in Tasmania.
 2. There are several buses every day on most routes.
 3. It is essential to reserve accommodation in advance.
 4. There is a limit on the number of hotel tickets you can buy.
 5. Ruby Hotels are the cheapest.
 6. Taz Hotel tickets can only be used in Taz Hotels.
 7. The most attractive scenery you see on the second day is by Russell Falls.
 8. The third day is spent in the car.
 9. There are good views of Cradle Mountain from the edges of Dove Lake.

10.  The trip finishes where it started.

 

Text 2

Read a magazine article about pet therapy. Choose the most suitable heading from the list A-I for each part (11-18) of the article. There is one extra heading which you do not need to use.

Animal Magic

11_______A kind of treatment designed to stimulate people who are withdrawn or uncommunicative has recently been given a new name: pet therapy. It has given difficult children, lonely old people and even anti-social prisoners a completely new outlook on life.

12_______Even though pet therapy is only now being widely used, it is not a new idea. In the eighteenth century an English doctor, William Tuke, filled the grounds of a hospital for mentally disturbed people with chickens, rabbits and goats. At a time when people were usually punished for strange behaviour rather than helped, this was a radical new approach to treating the mentally disturbed. Tuke's idea was that patients could learn self-control by caring for creatures weaker than themselves.

13_______This is an idea which has persisted. In New York, horses, cows, cats and dogs were recruited to heal soldiers who had been wounded during World War II. These animals comforted the traumatised and helped the battle-scarred to avoid becoming obsessed with their injuries.

14________During the 1970's, scientific interest was rekindled by a study that had originally set out to examine the connection between social conditions and heart disease. Quite by chance, researchers discovered that the survival rate of people who owned a pet was significantly greater than those who didn't. At first, they treated these findings with suspicion, but the more research that was

done, the more conclusive the proof became. People with pets really were living longer.

15________It was discovered that stroking a cat or dog lowers a human being's blood pressure and reduces anxiety. Just having an animal around you can lower your heart rate. Cats and dogs aren't the only pets that can help you to relax either. A dental school in America has discovered that gazing at fish in a tank helps patients relax before undergoing dental treatment.

16________The current trend towards using pets in therapy sessions is based on the work of an American psychologist, Dr Boris Levinson. He was treating a child who was very withdrawn and refused to talk. One day, Dr Levinson took his dog Jingles to the therapy session and, to his surprise, the child began stroking and cuddling the dog. Through more contact with Jingles, the child became increasingly open and approachable and Levinson was able to complete the psychotherapy successfully.

17________But what aspect of the animal-human relationship is the cause of such benefits? Does the companionship of animals fulfill certain basic human needs that are still not fully understood, but which are nevertheless vital to our sense of well-being? One recent study revealed that there were significantly fewer minor illnesses such as colds, backaches and stomach problems among adults after they had acquired a pet. "It is difficult to know if they became healthier as a result of acquiring their pet, but they certainly perceived themselves to be so," the researcher said.

18________There is no real explanation however, for why animals can change people in various ways. Elizabeth Ormerod, who is spearheading a campaign to introduce pets into a Scottish prison, has watched the effect of animals on prisoners. "Animals help to dispel tension," she says. The Scottish prisons that have some involvement with animals report fewer disturbances as well as better relationships between staff and prisoners. "Caring for a pet encourages compassion and reverence for life," says Ormerod. "You could call it humane education."

 

 1. Pets improve the health of their owners.
 2. The difference a dog made.
 3. A pioneering new method of treatment.
 4. Pets linked to longer lifespan.
 5. A new view of the world.
 6. Pets are not for everyone.
 7. Healing physical and mental scars.
 8. Prison relations improved by animals.
 9. Animals ease tension.

 

Text 3

Look at the sentences below about. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark  +  on your answer sheet.  If it is not correct, mark - on your answer sheet.

The little chef

Fifteen-year-old Sam Stern, the most famous teenage chef in the UK, learned how to cook when he was very young. At the age of three he could roll dough and by the age of nine he could make a roast chicken with herbs. His cooking career, however, began only a few years ago when his brother Tom started texting him from university to ask for family recipes. Sam not only sent his brother the family recipes but also created his own. In fact, his own recipes were so good that his mother encouraged him to write a book. This led to his best-selling book Cooking Up a Storm.

In the summer of 2006, Sam travelled to the US, where he appeared on famous TV shows such as the Today Show and the Martha Stewart Show. He also signed a book contract with a US publishing house and plans to return to the US later in the year for his own TV show. His next book Real Food, Real Fast will be published in October 2006. Sam is currently working on his third book which is for young people leaving home to study.

 

19. Sam is from the United States.                                                                            

20. Sam learned how to cook when he was twelve.                                                  

21. Sam’s brother, Tom, asked for family recipes while he was at university.

22. Sam used to send his brother cooked food by post.                                            

23. Sam’s mother wanted him to write a book.                                                         

24. Sam’s mother wrote Cooking Up a Storm.                                                          

25. Sam appeared on British television.                                                                     

26. Sam signed a contract with an American publishing house.                                

27. Sam’s second book will be published in October, 2006.                                     

28. Sam’s third book is already out in the US.                                                          

29. Sam is writing a book for young people leaving home to study.

30. He is going to take part in a famous Today Show soon.

 

 

 

 

Reading 10 form

Text 1

Look at the sentences below about. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark  +  on your answer sheet.  If it is not correct, mark - on your answer sheet.

Action Sports Camps

Action Sports Camps provide activity holidays for children aged over five and adults. We offer training  in over twenty sports at ten different centres throughout the UK. All the centres are open from April until October, and some open during the winter for weekend courses. The sports offered differ from one centre to another, so if you want to do something in particular, you should check our colour brochure.

The camps are not just limited to outdoor sports - we cover a wide range of indoor activities as well. So if the rain comes, the camps continue, although you may have to take off your football boots and pick up a squash racket instead. With the experience we've gained over the years, we put together the right mix of sport and activities providing sport for all, not just for those who are brilliant at athletics. It is unnecessary to bring any equipment because it is all provided.

We work in small groups, children working with others of their own age, but we do all come together for social activities and meals. So different members of a family can make their own individual choices, but they get a chance to exchange their experiences later on.

Our centres offer first-class accommodation, food and facilities - and the staff are first-class too. Qualified teachers or professionals receive training from us, and many work with us year after year. We always employ qualified staff for activities such as swimming, trampolining and gymnastics, but some of the assistants organising the children's games are students, many of whom came to the camp themselves when they were younger.

At most of our centres, accommodation is in a hostel or tents. It is not possible for us to arrange other accommodation, but we can send you a list of what is available in the area. Most of the places are recommended to us, but not all, so we are not responsible for the quality of the accommodation on this list. Luxury accommodation is not available near our camps.

To book a place at a sports camp, complete the form and send it with a cheque for the deposit to the address below. The rest of the fee can be paid at any time, but we must receive it at least one month before your camp. Please note, to keep costs down, you are charged 2.5% extra by us if you pay with your credit card. You will receive a letter of confirmation within ten days of sending your form. Cancellations made up to a month before the camp are refunded in full apart from a 5% administration fee. Fifty per cent of the fee is refunded if a cancellation is made up to two weeks before the date of the camp. After that, no refunds can be given.

 

 1. Some centres are open all winter.
 2. The activities available depend on the weather.
 3. Action Sports Camps courses are unsuitable for people who are excellent at sport.
 4. You need to have your own sports equipment.
 5. Children and adults spend some time together each day.
 6. Some of the staff are unqualified.
 7. Action Sports Camps only recommend accommodation of a high quality.
 8. You have to pay the total fee one month after you book.
 9. Action Sports Camps charge you more if you pay with your credit card.

10.  If you cancel three weeks before your camp, you will get half your money back.

 

Text 2

Read a newspaper article about Venice. Choose a sentence from the list A-H which best summarises each part (11-17) of the article. There is one extra sentence which you do not need to use.

Winter in Venice

11______February in Venice is carnival season, where things are far from what they seem, and it is impossible to distinguish between the performers and the spectators. Revellers flit through the alleys, and ghostly masks hang from the ceilings and walls of tiny shops. It is easy to get caught up in the crowds of people who have flocked to Venice for the carnival, to munch on fritelle, small doughnuts made only during carnival season, and to forget that there is more to Venice than just entertainment.

12______Venice is a working, modern city, not a museum and certainly not a theme park. Rubbish collectors moor their dust carts at jetties every morning as people emerge from their houses to buy groceries from floating shops. They go to work by boat and walk along the waterfront eating icecream on Sundays.

13______One place to find the real city is in the black mud of the Rio di San Luca, a canal which was drained over a year ago. An archaeological rubbish dump has been revealed, made up of the remains of centuries of ordinary Venetians' lives. Among other things, ancient chicken bones, shopping trolleys and coins from Byzantine, Ottoman and Napoleonic times have been uncovered. Regrettably the destruction of La Fenice, the city's glorious opera house, was partly caused by the fact that several nearby canals had been drained. Because they were dry, firefighters had no water to pump onto the blaze.

14______Of course, the real Venice is not just humdrum daily life or the remnants of history. Its churches house some of Europe's finest art, including Tintoretto's "Paradise" which is the largest oil painting in the world. For many visitors there is just too much to take in - too many works of art tucked away in too many churches. Crowds are thickest in Piazza San Marco, where children caught up in the excitement queue to have their faces painted, and tourists and revellers alike gather in the Cafe Florian, making it seem like a curiosity shop into which passers-by peer.

15______Should the crowds become too much for you, it is easy to escape to one of Venice's outlying islands, which are barely visible across the lagoon in the chilly winter mist. After the cemetery island of San Michele you come to Murano, where glass is still being made. It is blown, rolled and twisted in ways that have not changed since the 13th century. Fine Murano glass is found in museums everywhere, but the workshops where it is made are filling the surrounding water with arsenic, meaning that the lagoon is becoming severely polluted. But apart from the traditional July dip in the Adriatic after the fiesta del Rendetore fireworks, and the occasional hapless visitor who slips on slimy steps, no one swims in the lagoon.

16_______Beyond Murano lies Burano, where the houses are painted in powder blue, brick red and every colour in between. The slow tolling of the monastery bell on neighbouring Torcello across the water somehow emphasises the tranquility of the outlying islands, creating an atmosphere which is in stark contrast to the sometimes overwhelming noise and crowds of Venice itself.

17_______Nightlife in Venice is reputed to be dull, but after dark it is one of the most thrilling cities on earth. If you're lucky a thick fog will roll in. Stone walls begin to drip; you hear snatches of conversations, and footsteps and voices echo from shadowy alleys. It is certainly a fascinating experience, one that is unique to this beautiful, multi-faceted city.

 

 1. You can escape from the crowds and witness the creation of beautiful objects - but beware of the water!
 2. Everyday life takes place on and near the water.
 3. Emptied canals have revealed layers of history - and caused a great tragedy.
 4. This is not a city for the faint-hearted, as there are dangers around every corner.
 5. Going further afield, you can find beautiful scenery and a peaceful atmosphere.
 6. It may seem to be exclusively a place of magical excitement, but there is more to it than that.
 7. Darkness creates an intriguing atmosphere which can only be experienced in Venice.
 8. From viewing great masterpieces to catching glimpses of cafe life, there is no end of things to see and do.


Text 3

Read the text below and decide which word best fits each space. Write the answer on your answer sheet.

Cairo

Cairo, despite its contrasts, is similar to any huge 18____(concrete/brick/stone/wooden) jungle with its high-rise tower blocks and evidence of urban development. It is melting 19_____(box/can/pot/pan) of people from all over Africa and, in pairs, 20_____(looks/resembles/associates/appears) a huge marketplace with little 21______(place/area/metres/space) to move, as street vendors and customers haggle over the price of goods. Cairo, however, is by no 22______(ways/means/reasons/costs) a cheap city to visit, and accommodation, while not costing the 23________(earth/world/globe/money) can be expensive. This is especially true if you want to stay in one of the hotels along the 24_____(sides/ grounds /banks/edges) of the River Nile where there are long 25_________(layers/areas/stretches/line) of unspoilt beauty. 26___________(Vieweing/Sightseeing/Journeying/sighting) in Cairo is relatively easy and cheap, as admission to most sites is well within the average tourist’s 27__________(economics/ cost/ charge/ budget). All visitors to Cairo 28________(take/enjoy/get/make) pleasure in experiencing the city and its sounds, and this is best done on foot. Avoid cars, as this city of almost 16 million suffers from chronic traffic 29________(queues/lines/congestion/accidents) and the inevitable 30_________(dirt/ smog  / clouds /exhaust) which motor vehicles help to produce.

 

 

 

Reading 11 form

Text 1

Look at the sentences below about. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark  +  on your answer sheet.  If it is not correct, mark - on your answer sheet.

Ferndig Islands

Three miles across the water from the town of Blascott lies the group of islands known as the Ferndigs. The main island is St Michael. Separated by a narrow channel of water is St Michael's little sister, St Margaret. People first lived on these islands 1,500 years ago. By the 1950s the population had gone down to below twenty, and in 1960 the last person left the islands. But in 1991 two families moved back, and since then more people have followed. Tourists now visit regularly to enjoy the beautiful scenery.

Visit the one shop on the islands which sells butter, cheese and bread produced by the families who live there. The produce is also taken by boat to restaurants in Blascott, where it can be enjoyed by visitors to the area. Perhaps more interestingly, a range of perfumes is made from the wild flowers and herbs which grow on the island and can be bought in the shop. They are produced mainly for export and are very special. So a visit to the shop is a must!

St Michael Island is easily explored on foot but, in the interests of safety, visitors are requested to keep to the main footpaths. From where the boat lands, walk along the cliff until you reach a steep path signposted to the church. When you get there, it is worth spending a moment in this lovely old building. Carry on along the same path which continues to climb to the highest point on the island. There is a wonderful view from here along the coastline. If it is warm, you may like to finish your day relaxing on the beach. Priory Beach on the eastern side of the island is safe for swimming. Sandtop Bay on the western side is the other sandy beach, but swimming is not advised here.

It is possible to hire a boat to cross to the islands, or you can take one of the boat trips which depart from Blascott harbour in summer, Monday to Friday. The islands are always open to visitors apart from on Sundays. Buy a ticket for a boat trip from the kiosk in Blascott harbour. The charge for landing on the islands is included in the ticket but, if you take your own boat, remember to take some money. The crossing takes thirty minutes, and boats run every fifteen minutes.

Before you set off on a trip, visit the exhibition centre which tells the history of the islands and gives information about birds and wildlife you may see when you get there.

 

 1. St Margaret Island is smaller than St Michael Island.
 2. There was no one living on the islands in the 1980s.
 3. There are several restaurants on the islands.
 4. Flowers are for sale in the island shop.
 5. The church is at the top of the highest hill.
 6. There is one beach on St Michael Island where it is safe to swim.
 7. It is possible to take a boat trip on a Saturday.
 8. There is a fee for landing on the islands.
 9. The journey to the islands lasts half an hour.

10.  There is an exhibition centre on the islands.


Text 2

Read a magazine article about global warming. Eight paragraphs have been removed from the article. Choose from paragraphs A-I the one which fits each gap (11-18). There is one extra paragraph which you do not need to use.

What’s up with the weather? 

 1. It seems as though these serious and urgent predictions are already coming true. Recently, Hurricane Andrew cost American insurance companies $16.5 billion and insurers worldwide have concluded that the greenhouse effect could bankrupt them.
 2. World temperatures are forecast to rise by 1.8 to 6.3°C by the year 2100 but no one is certain what its eventual effects will be. Consequently, a number of theories have been developed.
 3. Most scientists' fears are focused on the heavily populated south coast of England. Increased coastal development means that flooding would be catastrophic. The value of the coastal land between Bognor Regis and Bournemouth was recently estimated at Ј5,745 million.
 4. In old urban areas, most storm drainage systems are combined with the sewage system. "Flash flood" storms are therefore likely to send waves of untreated sewage into the watercourse. "We have to face the fact" - says Professor Parry - "that climate change is inevitable - and possibly it will be very unpleasant."
 5. The most innovative country in this respect is Spain. In the last three years it has been at the forefront in promoting the use of alternative energy forms - including tidal and hydro-electric power.
 6. On New Year's Day of this year, for example, Mexico City had its first snowfall in twenty years; monsoons in India, Bangladesh and Nepal stranded nearly two million people in June, and last year's Caribbean storms were the worst for sixty years. Scientists are now convinced that the world's climate has been changed by mankind.
 7. Pessimists on the other hand predict a rise in sea levels of 15 to 96 centimetres - meaning that many low-lying islands like those in the Pacific and Carribean will be totally submerged.
 8. At the 1992 Earth Summit in Rio, nations promised to cut their carbon dioxide emissions drastically by the year 2000, although the only country that looks on target is Sweden. The other nations seem to be counting on solutions like solar power to come to the rescue.
 9. In Britain, the threat of flooding is being taken very seriously. The Thames Flood Barrier was built to protect London from the rising sea level.

The world climate is in chaos. Freak weather conditions have been so common recently that even the most hardbitten cynics suspect that something odd is going on.

11___________________________________________

In December 1995, climatologists from the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) all agreed that global warming is an undeniable fact.

12____________________________________________

Optimists foresee milder winters and record harvests for farmers. They believe that the severity of storms will reduce due to the stabilising of differences between the equator and the poles.

13____________________________________________

In a warmer world, extremes of wet and dry will intensify. In very dry regions where there is little water anyway, an increase in temperatures would worsen droughts and increase desertification -especially in the interiors of continents where rainfall will become very rare. In areas where high levels of rainfall are normal, such as in coastal and mountainous regions, increased water vapour, and hence fiercer rainfall, should be expected.

14________________________________________________________________

As a result of this, insurance companies are panicking. Many are trying to persuade governments to regulate emissions of greenhouse gases.

15___________________________________________________________________________

Professor Parry, a member of the IPCC, states that there really isn't very much we can do to stop global warming happening. "Even if we could dramatically reduce industrial emissions, the atmosphere would continue to heat up for another 50 years - because the oceans act like a vast storage heater, holding on to heat and delaying the warming of the air about us."

16_________________________________________________________________

Some scientists, however, fear that the Flood Barrier may be overwhelmed because the geological structure of Britain means that the south east of England is actually tilting into the sea. This, with the rising sea levels, means that the high-tide level of the River Thames in central London is set to rise by a rate of 75 centimeters a century.

17_________________________________________________________________

The rest of us won't get off lightly though. Warmer weather is likely to increase the amount of algae in reservoirs and lakes. This will make water treatment and purification more difficult and there will probably be an increase in stomach-and intestine-related illnesses. Fierce storms could also bring about health problems.

18_________________________________________________________________

Text 3

Read the text below and decide which word best fits each space. Write the answer on your answer sheet.

All rights reserved

The global recording industry has launched its largest wave of legal 19_____(action/activity/ acting/acts) against people suspected of 20________(stealing/sharing/using/downloading) music files on the internet. The latest move by the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 21______(aimed/tagged/directed/pointed)  2,100 alleged uploaders  22_______(with/having/using/who) peer-to-peer (P2P) networks in 16 nations 23_________(such/with/including/throughout)  the UK, France, Germany and Italy. Thousands of people have agreed to pay compensation since the campaign 24_____(begin/began/begun/begins) . In the US, civil lawsuits have been 25______(carried/investigate/brought/active) against more than 15,597 people 26____(during/throughout/since/in) September 2003 and there have been 3,590 settlements. 'This is a significant 27_____(feature/increasing/result/escalation) of our enforcement actions against people who are uploading and distributing 28____(trademark/illegal/registered/copyrighted) music on p2p networks,' said IFPI chief John Kennedy. 'Thousands of people - mostly internet-savvy men in their 20s or 30s - have learnt to their 29_____(benefit/charge/cost/fortune) the legal and financial risks involved in file-sharing copyrighted music in large quantities.' Individual cases are generally brought by the national associations 30_____(working/for/representing/inside) the recording industry, and in some cases by the labels.

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing

9 form

 1. Your parents are considering leaving the town where they live and moving to the countryside. You are not sure whether you are happy with this idea. Write a composition outlining the advantages and disadvantages of living in the countryside.
 2. A wildlife magazine has asked readers to write an article entitled “The advantages and disadvantages of owning a pet”. Write an article for the magazine on this subject.
 3. You are going to enter a short story competition. You must begin your story with the words: “The most wonderful experience I have ever had was…” Write your story.

10 form

 1. Your teacher has asked you to write a composition describing the person who has influenced your life the most. Write your composition.
 2. A health magazine has asked readers to write an article on the subject: “What can we do to become healthier?” Write short article for the magazine on this topic.
 3. You work for a sports magazine and have recently attended an international football match. Write a report for the magazine describing the match, saying how well-organized it was, who won and mentioning any famous players you saw there.

11 form

 1. Albert Camus, the French writer, once said: “We are all special cases. The rest of society has a moral obligation to help those who are less fortunate” Write a composition on the topic: “What can be done to help homeless?”
 2. An educational magazine has asked readers to discuss the statement: “All children should be made to learn at least one foreign language”. Write an article for the magazine discussing this statement.
 3. You have recently visited a new leisure center and your company is interested in what facilities are available there. Write a report for your company describing the leisure center and its facilities commenting on its good and bad points.

 

 

 

 

 

Ключі до олімпіадних завдань 

 

 

Listening 9 form

1+

2-

3+

4-

5+

6+

7-

8 1744

9 1744

10 1863

11 1871

12 1877

13 1890

14 rugby

15 golf

16 tennis

17 cricket

18 cricket

19 football

20 hockey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 10 form

1-

2+

3+

4+

5 –

6-

7 +

8 –

9 –

10 +

11 a

12 c

13 b

14 c

15 c

16 c

17 b

18 a

19 c

20 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 11 form

1 a

2 c

3 a

4 d

5 a

6 a

7 d

8 d

9 d

10 d

11 +

12 –

13 –

14 +

15 +

16 +

17 +

18 –

19 –

20 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading 9 form

 1. +
 2. +
 3. +
 4. +
 5. E
 6. C
 7. G
 8. D
 9. I
 10. B
 11. A
 12. H
 13. +
 14. +
 15. +
 16. +
 17. +

Reading 10 form

 1. +
 2. +
 3. +
 4. +
 5. +
 6. F
 7. B
 8. C
 9. H
 10. A
 11. E
 12. G
 13. Concrete
 14. Can
 15. Resembles
 16. Space
 17. Means
 18. Earth
 19. Grounds
 20. Areas
 21. Sightseeing
 22. Budget
 23. Take
 24. Congestion
 25. Smog

 

Reading 11 form

 1. +
 2. +
 3. +
 4. +
 5. +
 6. F
 7. B
 8. G
 9. A
 10. H
 11. I
 12. C
 13. D
 14. Action
 15. sharing
 16. tagged
 17. using
 18. including
 19. began
 20. brought
 21. since
 22. escalation
 23. copyrighted
 24. cost
 25. representing

 

 

 

 

 

Олімпіада з географії

 

 

 

 

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2014/2015 н.р.

7 клас

І. Тестовий блок (22 бали)

Завдання 1-5 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (1 бал за кожну правильну відповідь).

1. Укажіть підтип поверхневих водних мас Світового океану, які мають максимальну солоність:

а) антарктичні;          в) екваторіальні;

б) арктичні;               г) тропічні.

2. Укажіть назву моря, що омиває береги іншої частини світу, ніж три інші:

а) Балтійське;

б) Північне;

в) Норвезьке;

г) Червоне.

3. Визначте опади, які випадають на земну поверхню із хмар:

а) паморозь;

б) роса;

в) град;

г) іній.

4. 11 березня 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Епіцентр знаходився на відстані 130 км від суходолу на межі літосферних плит - Тихоокеанської та … .

а) Північноамериканської;

б) Охотської;

в) Китайської;

г) Філіппінської.

5. Що вивчає наука географія?

а) склад, будову, властивості та перетворення речовин навколишнього світу;

б) природу земної поверхні, розміщення населення та господарства;

в) просторові відношення та форми реального світу;

г) властивості та будову матерії, закони її руху.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну правильну відповідь).

6. Установіть відповідність між показниками погоди і метеорологічними приладами, якими їх вимірюють:

1 атмосферний тиск;

2 вологість повітря;

3 напрям вітру;

4 швидкість вітру.

 

а) анемометр;

б) барометр;

в) гігрометр;

г) нефоскоп;

д) флюгер. 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

7. Доберіть до визначень понять геотектоніки відповідні терміни:

1 нижній ярус платформи, що утворений магматичними та

метаморфічними породами;

2 верхній ярус платформи, що утворений осадовими породами;

3 ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу

перекриті осадовими відкладами;

4 ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні

породи.

а) плита;

б) чохол;

в) фундамент;

г) щит;

д) грабен.

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4 (4 бали за повну правильну відповідь). 

1

 

2

 

3

 

4

 

8. Біля берегів Португалії з корабля була кинута в Океан пляшка з листом, яку згодом знайшли на узбережжі Шотландії. Розставте течії Атлантичного океану в порядку «подорожі» пляшки:

а) Гольфстрім;

б) Канарська;

в) Північна пасатна;

г) Північноатлантична.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні (3 бали за повну правильну відповідь).

9. Визначте особливості природи Тихого океану (3 правильні відповіді):

а) акваторія океану розміщена у всіх кліматичних поясах, крім арктичного;

б) в одному з морів цього океану солоність води становить 41 ‰;

в) дно цього океану має рифтові хребти і глибоководні жолоби, бувають катастрофічні цунамі;

г) північна частина океану тепліша за південну;

д) уздовж узбережжя Південної Америки проходять потужні теплі течії;

е) океан займає ½ поверхні Землі та омиває береги всіх материків.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланка відповідей (2 бали за повну правильну відповідь).

10. Визначте відстань (у км) між Києвом і Каїром (30° пн. ш., 31° сх. д.):

 

 

 

 

 

 

ІІ. Теоретичний блок (12 бали)

 

 1. Як відомо, острови Світового океану за походженням поділяються на три групи: материкові, вулканічні та коралові. На прикладі Океанії опишіть особливості природи островів різного походження. Як ці особливості впливають на життя і господарську діяльність місцевих мешканців? (12 балів)

 

ІІІ. Практичний блок (16 балів)

1. Задача. Визначте площу ділянки лісу прямокутної форми (у га), якщо на карті масштабу 1 : 10 000 її розміри складають 4,2 см х 2,5 см. (6 балів) 

 

2. Визначте за поданою інформацією (таблиця 2) та нанесіть на контурну карту моря Світового океану. (10 балів)

Таблиця 2

Портрет мореплавця

Характеристика моря та його зв’язок із життям і діяльністю мореплавця.

Назва моря 

1

Море, назва якого походить від назви країни, в якій загинув цей мореплавець. Найбільше за площею море Світового океану.

 

2

Море, яке певний час через активну діяльність піратів (у т.ч. цього відомого мореплавця) називалося морем Флібуст’єрів.

 

3

Море, у якому відбувався дрейф пароплава «Челюскін», експедицію на якому очолював цей полярний дослідник і вчений.

 

4

На шляху експедиції цього мореплавця почали з’являтися зелені водорості. Через цей дивний водний простір кораблі йшли три тижні. Так було відкрито унікальне море. 

 

5

Море, на узбережжі якого народився італійський купець і мандрівник, який описав історію своєї подорожі Азією у відомій «Книзі про різноманіття світу».

 

6

Море, що назване на честь першого європейського дослідника, який досягнув берегів Нової Зеландії та довів, що Австралія – єдиний масив суходолу.

 

7

Море, яке було останнє на шляху подорожі російського мандрівника, письменника, тверського купця, автора відомих подорожніх записів «Ходіння за три моря».

 

8

Море, уздовж узбережжя якого цей мореплавець пройшов після ремонту корабля «Індевор». Під час цього плавання експедиція була заперта між австралійським берегом та Рифом. 

 

9

Море, у якому розпочалося навколосвітнє плавання, під час якого було відкрито Антарктиду.

 

10

Море, в якому вірогідніше за все загинув цей відомий мандрівник, що першим побував на обох полюсах Землі. Ця трагедія сталася під час пошуків дирижабля Умберто Нобіля «Італія».

 

 

 

 

 

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2014/2015 н.р.

8 клас

І. Тестовий блок (22 бали)

Завдання 1-5 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (1 бал за кожну правильну відповідь).

1. Назвіть область України, яка межує з найбільшою кількістю держав:

А         Київська;

Б          Одеська;

В         Закарпатська;

Г          Чернігівська.

2. «Острів скарбів» із однойменного роману Л.Стівенсона розташований південніше від острова Куба. У якій частині Атлантичного океану він розташований?

А         Саргасовому морі;

Б          Карібському морі; 

В         Мексиканській затоці;

Г          затоці Ла-Плата.

3. Укажіть країну, з якою Україна межує  на південному заході:

А         Польща;

Б          Болгарія;

В         Росія;

Г          Молдова.

4. Яке велике місто України розташоване на половині шляху між екватором і північним полюсом?

А    Київ;  

Б     Кіровоград;  

В    Сімферополь;  

Г     Ужгород.

5. Назвіть першого керівника Українського науково-дослідницького інституту географії  і картографії в Харкові:

А         С.Рудницький;

Б          В.Докучаєв;

В         В.Вернадський;

Г          П.Паллас.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). (4 бали за повну правильну відповідь).

6. Визначте відповідність між полуденним кутом падіння сонячних променів 22 червня і містами України:

1          65° 30´;                                                               

2          66° 30´;                                                               

3          67° 00´;                                                                 

4          63° 30´.                                                               

А   м. Харків (50°00´ пн. ш.);

Б   м. Первомайськ  Миколаївської  обл. (48°00´ пн. ш.);

В   м. Одеса (46° 30’´ пн. ш.);

Г   м. Комсомольськ Полтавської  обл. (49°00´пн. ш.);

Д   м. Миколаїв (47°00´ пн. ш.).

7. Укажіть відповідність між історико-географічними регіонами та адміністративними областями України:

1          Слобожанщина;

2          Північна Буковина;

3          Полісся;

4          Бессарабія.

А         західна частина Чернівецької;    

Б          Закарпатська;

В         захід Одеської;

Г          Житомирська, північ Київської і Чернігівської;

Д         Харківська, схід Сумської, північ Луганської.

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4 (4 бали за повну правильну відповідь).

8. Розташуйте в хронологічному порядку етапи розвитку географічної науки в Україні:

А     заснований Український науково-дослідний інститут географії і картографії;

Б     відкрита  Академія наук України;

В     засноване Українське географічне товариство;

Г     організовано Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні (3 бали за повну правильну відповідь).

9. Виберіть негативні риси географічного положення України:

А         велика відстань від окраїни до центру;

Б          держава розташована далеко від найбільш розвинутих країн Європи; 

В         знаходиться на  перехресті транспортних шляхів; 

Г          має вихід до Чорного та Азовського морів;

Д         через територію протікають транзитні річки Дунай, Дніпро, Дністер;

Е         політична ситуація  найближчого сусіда – Молдови – нестабільна;

Є         на заході межує з державами – членами НАТО.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланка відповідей (2 бали за повну правильну відповідь).

10. Розрахуйте рівень заповідності території України (у %), якщо площа природно-заповідного фонду складає 2,8 млн га (результат округліть до десятих): 

 

 

 

 

ІІ. Теоретичний блок (12 бали)

 

1. В Україні багато установ, які здійснюють стаціонарні дослідження, мають застаріле обладнання. Яке Ваше ставлення до цього і що б Ви запропонували для подальшої успішної роботи цих наукових лабораторій? (12 балів)

 

ІІІ. Практичний блок (16 балів)

 

1. Визначте відстань у кілометрах між крайньою північною та південною точками України, а також відстань до них від широти Вашого населеного пункту. (6 балів)

2. Нанесіть на контурну карту України за допомогою умовних позначень географічні об’єкти України. (10 балів)

фото

Опис географічного об’єкта

Назва

 

Найвища вершина рівнинної частини України.   Її добре видно на півночі — з м. Чернівці.

 

 

Село в Україні у Шполянському районі Черкаської області. На північній околиці села знаходиться географічний центр України.

 

 

Найбільша вершина, що розташована у Рахівському районі на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей на масиві Чорногора.

 

 

Найбільше озеро Українських Карпат, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Знаходиться у Міжгірському районі Закарпатської області..

 

 

Височина (367,1 м над рівнем моря), яку прийнято називати горою, є вищою точкою Донецького кряжа, розташована в околицях міста Петровське Луганської області.

 

 

Острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води.

 

 

Найвища вершина гір розташована в масиві Бабуган-Яйли, складена вапняками.

 

 

Річка на півдні України. Протікає територією Кіровоградської та Миколаївської областей. Довжина — 354 км, площа басейну — 9890 км². Судноплавна на 55 км від гирла до села Пересадівка.

 

 

Вершина розташована біля с. Романів Перемишлянського району Львівської області. Вкрита буковим лісом. Є також найвищою вершиною Подільської височини.

 

 

 

 

Ця річка бере початок на схід від смт Октябрського (Росія). Тече на південний захід, на південь і знову на південний захід. Впадає до головної річки в центральній частині міста Харкова.

 

 


 

 

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2014/2015 н.р.

9 клас

І. Тестовий блок (22 бали)

Завдання 1-5 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (1 бал за кожну правильну відповідь).

1. Назвіть тип економічної системи  в Україні:

А         командно-адміністративна;

Б          вільного ринку;

В         змішана;

Г       керована державою.

2. Укажіть поняття, яке характеризується визначенням «сукупність підприємств і закладів, що виробляють однорідну продукцію»:

А         галузь;

Б          господарство;

В         матеріальне виробництво;

Г          промисловість.

3. Укажіть область, у якій росіяни є третьою за чисельністю національною групою:

А         Донецька;

Б          Житомирська;

В         Закарпатська;

Г          Львівська.

4. Назвіть історико-географічну область, що знаходиться між Південним Бугом і Дністром:

А         Буковина;

Б          Галичина;

В         Поділля;

Г          Покуття.

5. Укажіть область із найвищим показником народжуваності:

А       Київська;

Б       Донецька;

В       Хмельницька;

Г          Рівненська.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну правильну відповідь).

6. Укажіть відповідність між національними меншинами і регіонами їх компактного проживання:

1      болгари;

2      греки;

3      поляки;

4      угорці.

А      АР Крим;

Б       Закарпатська область;

В      Донецька область;

Г      Житомирська область;

Д      Одеська область.

7. Установіть відповідність між промисловими регіонами і галузями їх спеціалізації:

1          Донецький;  

2          Прибузький;

3          Придніпровський;

4          Прикарпатський.

 

А       вугільна, електроенергетична, металургійна, машинобудівна і хімічна;

Б        харчова, хімічна й електроенергетична;

В        електроенергетична, хімічна, машинобудівна і металургійна;

Г        машинобудівна, газова, електроенергетична і хімічна;

Д        нафтова, газова, лісова, хімічна і машинобудівна.

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4 (4 бали за повну правильну відповідь).

8. Упорядкуйте області за чисельністю населення, починаючи з найбільшої:

А         Дніпропетровська;

Б          Львівська;

В         Одеська;

Г          Харківська.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні (3 бали за повну правильну відповідь).

9. Укажіть правильні твердження щодо системи розселення в Україні (3 правильні відповіді):

А         перевищення рівня урбанізації понад 50 % в усіх регіонах країни;

Б          значне зростання темпів урбанізації в останні роки;

В         наявність найбільшої кількості міських поселень у Київській області;

Г          припинення існування деяких міст наприкінці ХХ ст.;

Д         належність усіх обласних центрів до типу великих або найбільших міст;

Е         зростання людності сільських поселень з півночі на південь;

Є         найвища густота сільського населення на Передкарпатті та на заході Лісостепу.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланка відповідей (2 бали за повну правильну відповідь).

10. Розрахуйте площу хвойного лісу (у га), якщо на карті масштабу 1:50 000 він займає площу 6,2 см2: 

 

 

 

 

            ІІ. Теоретичний блок  (24 бали)

 

 1. У 2000 році в підручнику «Економічна і соціальна географія України» Федір Дмитрович Заставний писав: «Поява на політичній карті Європи великої незалежної України змінила геополітичні реалії Європи та світу. Це зумовлено тим, що наша країна має значний високоосвічений потенціал, великі можливості промислового і сільськогосподарського розвитку, а також вигідне географічне положення». Після 20 років незалежності України, прокоментуйте з географічної точки зору цю думку. (12 балів)

ІІІ. Практичний блок (16 балів)

 

1. Задача. Турист, розглядаючи карту рівнинної місцевості масштабу 1:200 000 рівно опівдні 23 вересня, розраховував відстань, яку йому вдасться пройти до заходу Сонця. Яку відстань доведеться здолати туристові, якщо його середня швидкість становить 6 км за годину? Відрізок якої довжини, що відповідає пройденому маршруту, турист виміряв на цій карті? (6 балів) 

2.За поданою інформацією визначте області України та нанесіть їх на контурну карту: (10 балів)

Фото герба області

Історико-географічний регіон

Особливості національного складу

Область

 

Гуцульщина

Національний склад населення однорідний: українці складають 96,3% від його загальної чисельності. У гірських районах виділяються етнічні групи — гуцули і бойки.

 

 

 

 

Буджак

Найбільша строкатість у національному складі спостерігається в південно-західній частині області в межиріччі Дністра та Дунаю. Тут переважає українське населення — 35,8 %, болгари — 24,8 %, росіяни — 17,7 %, молдавани — 15,2 %, гагаузи — 4,6 % та ін. У північних та центральних районах населення більш однорідне за національним складом та складається здебільшого з українців.

 

 

Таврія

Національний склад населення (за переписом 2001р.): українці — 82,0 %, росіяни — 14,1 %, білоруси — 0,7 %, татари — 0,5 %.

 

 

 

Волинь

На 1 грудня 2009 року чисельність населення  становила 1151,7 тис. З них 550,2 тис. міського та 601,5 тис. - сільського. З початку 2009 року природний приріст склав +2069 осіб, внаслідок перевищення народжуваності (16103 особи) над смертністю (14034 особи). Для населення області характерні значні міжрайонні відмінності у народжуваності та смертності.

 

 

Галичина

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в області найчисельнішими національностями були:українці — 2471.0 тис.(94,8%), росіяни  — 92.6 тис.(3.6%), поляки — 18,9 тис.(0,7%), євреї — 5,4 тис.(0,2%), білоруси — 2,2 тис.(0,1%).

 

 

Середня Наддніпрянщина

Більшу частину населення області складають українці, живуть також росіяни, євреї, білоруси, поляки та інші. Середня щільність населення — 63,01 особи на 1 км² (Дані 2005 року). Найщільніше заселені центральні та південні райони області. Міське населення становить 61,1 %.

 

 

Поділля

В області проживають представники 92 національностей, серед яких 91,5% становлять українці, 5,9% - росіяни, 1,4% - євреї, 0,4% - поляки, 0,26% - білоруси, 0,2% - молдавани.

 

 

Слобожанщина

Національний склад населення (за переписом 2001р.): українці — 88,8%, росіяни — 9,4 %, інші — 1,8 %.

 

 

 

Сіверщина

Національний склад населення (за переписом 2001р.): українці — 93,5%, росіяни — 5,0 %, білоруси — 0,6 %.

 

 

 

Донеччина

У національному складі населення українців 60,7 %, росіян –34,7 %. Етнічні українці складають більшість в усіх районах області, крім Станично-Луганського, де історично переважають дінські козаки, яких враховували під час перепису як росіян і які в сумі склали 85,1 % мешканців району.

 

 

 

 

 

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2014/2015 н.р.

10 клас

І. Тестовий блок (22 бали)

Завдання 1-5 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (1 бал за кожну правильну відповідь).

1. Характерною ознакою епохи НТР є:

а)   підвищення частки зайнятих у виробничій сфері; 

б)   витіснення індустрії «авангардної трійки» аграрним виробництвом; 

в)   зниження ролі ресурсного фактора в розміщенні виробництва; 

г)   зниження ролі невиробничої сфери в економіці.

2. Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення нафтопродуктами?

а) Велика Австралійська затока;

б) протока Дрейка;

в) Мексиканська затока;

г) протоки Босфор.

3. Розгляньте графік і визначте етап демографічного переходу, для якого характерний

“демографічний вибух”.

а) перший;

б) другий;

в) третій;

г) четвертий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Азербайджан.

а) НАФТА;                в) ГУАМ;

б) ОПЕК;                   г) АСЕАН.

5. Укажіть варіант, де обидва виробництва є спеціалізацією Північно-Східного, Донецького та Придніпровського районів.

а) металообробка, лісозаготівля;

б) легка промисловість, виноградарство;

в) важке машинобудування, хімічна промисловість;

г) нафтопереробка, льонарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну правильну відповідь).

6. Установіть відповідність між країнами та структурою релігійних вірувань їхнього

1

 

2

 

3

 

4

 

населення

1 Росія;

2 Китай;

3 Єгипет;

4 США.

а) атеїсти – 64%, національна релігія (поєднання конфуціанства, даосизму та буддизму) – 20%, буддисти – 9%, мусульмани – 1%, інші – 6%;

б) православні – 40%, мусульмани – 10%, протестанти – 1%, іудеї– 0,4%, католики – 0,3%, атеїсти та інші – 48,3%;

в) протестанти – 56%, католики – 28%, іудаїсти – 2%, інші – 4%;

г) мусульмани-сунніти – 94%, християни-копти та інші – 6%;

д) індуїсти – 81%, мусульмани – 12%, християни – 2%, сікхи – 2%, інші, включаючи буддистів, джайнів, парсів, – 3%.

7. Установіть відповідність між об’єктами, що входять до семи історико-архітектурних чудес України, та областями, у яких вони розташовані:

 1. Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»;
 2. Національний дендропарк «Софіївка»;
 3. Національний заповідник «Хортиця»;
 4. Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»

1

 

2

 

3

 

4

 

а) Запорізька;

б) Львівська;

в) Черкаська;

г) Чернівецька;

д) Хмельницька.

Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4 (4 бали за повну правильну відповідь).

8. Обчисліть середню густоту (щільність) населення країн, зазначених у таблиці. Розташуйте їх послідовно – від найбільшого до найменшого показника.

 

Країна

Кількість населення, млн осіб

Площа, тис. км2

а)

Індія

1092

3288

б)

Бразилія

186

8512

в)

Нідерланди

16,5

41,9

г)

Єгипет

79

1001

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні (3 бали за повну правильну відповідь).

9. Визначте ймовірні наслідки, до яких призведе розробка родовища руди кар’єрним способом:

а) зниження рівня підземних вод;

б) активізація зсувів і осипищ;

в) поширення суфозійних явищ;

г) вторинне засолення ґрунтів;

д) пилове забруднення атмосфери;

е) активізація землетрусів.

 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланка відповідей (2 бали за повну правильну відповідь).

10. Обчисліть (у тис. осіб), якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність – 18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Теоретичний блок (12 бали)

1. 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі було підписано договір про Зону вільної торгівлі країн СНД, до якого приєдналася Україна. В той же час продовжуються переговори про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Чи не суперечать вони один одному? Чому Україна так активно проводить політику на зменшення митних бар’єрів у торгівлі зі своїми сусідами? Оцініть можливі соціально-економічні наслідки цих процесів. (12 балів)

  

 

ІІІ. Практичний блок (16 балів)

 1. Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних у таблиці країн. За отриманими даними побудуйте стовпчикову діаграму: (6 балів)

Країна

Розвідані запаси, млрд т

Видобуток, млн т

Ресурсозабезпеченість, років

Саудівська Аравія

45,1

450

 

ОАЕ

16,2

120

 

Росія

6,7

300

 

США

3,8

380

 

 

 1. Визначте за поданою інформацією країни та нанесіть їх на контурну карту світу. (10 балів)

Символ корисних копалин

Інформація про найбільше родовище в країні

Держава

 

В гондванський період деякі території цієї країни зазнали тектонічних розломів і повільного опускання поверхні. В утворених депресіях шари корисної копалини залягають горизонтально і перемежовуються з річковими наносами.  Найбільший басейн – Дамодарський.

 

 

На території країни є чотири основних басейни цієї корисної копалини. Найбільші з них Орінокський і Маракайбський. Загальні запаси оцінюються у 10,3 млрд т, але видобуток ускладнений тим, що найбільш перспективні родовища заходяться у важкодоступних районах.

 

 

Країна знаходиться на п’ятому місці за запасами і на другому місці за експортом (переважно до Західної Європи і США) цієї корисної копалини. Основні родовища розміщені в районі   Хассі-Р’Мель, що на південь від Атлаських гір.

 

 

За запасами цієї корисної копалини країна посідає 3-тє місце у Євразії. Численні (біля 2000) родовища розташовані в східній і південно-східній частинах країни. Проте більшість із них не підлягає освоєнню через низький вміст корисної речовини. Найбільші запаси виявлені в Аньшань-Беньсійському районі.

 

 

Загальні запаси цієї корисної копалини в країні складають 2,5 млрд т (42,3% світових). За об’ємом загальних запасів вона посідає друге місце у світі після ПАР. Перший рудник почав працювати у грудні 1885 р. Найбільше родовище Нікопольське.

 

 

Країна посідає друге місце за запасами цієї корисної копалини (після Гвінеї). Основні родовища – Гов (Північна територія) і Вейпа (Квінсленд). В останні роки основний видобуток проводиться на площі Дарлінг Ренджис, що південніше міста Перт.

 

 

Виявлені ресурси цієї корисної копалини країни оцінюються в 49,6 млн т (2,5% світових). Родовища протягнулись на 700 км уздовж кордону трьох держав. У межах країни цей пояс  називається Луфіліанською дугою і займає південний схід країни.

 

 

Перше промислове родовище цієї корисної копалини в країні було відкрито поблизу міста Кімберлі в корінних породах, що отримали назву кімберлітів. Перша компанія розмістилася на фермі братів Де Бірс. Зараз рудник «Велика нора» є найбільшою в історії рукотворною шахтою глибиною 1112 м.

 

 

Країна є провідним виробником цієї корисної копалини   (3-тє місце у світі з виробництва і 1-ше з експорту). Загальний річний видобуток  складає до 63,5 млн т.  Найбільший район по видобутку – Улад-Абдун (родовище Хурібга). Сировина, що видобувається в районі Юсуфії і Хурібги, відрізняється дуже високою якістю.

 

 

Розробка цієї унікальної корисної копалини почалася з 1930 року. Її утворення пов’язане з розкладом органічних решток в умовах надзвичайного сухого пустельного клімату. Родовища розміщені за 40-50 км від узбережжя океану смугою до 200 км і шириною 3 км в межах провінцій Тарапака, Антофагаста і Атакама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіадні завдання  з української мови

 

5 клас

 

  1.Записати під диктовку розрізнені речення, з яких треба скласти, переставляючи їх місцями, текст „Жайворонок“:

(  4) Тоді   пташка падала тихо вниз й натягала другу струну. (6) Це було прекрасно. (3) Струна тремтіла й гучала. (1) Сіра маленька пташка низько висіла над полем. (5) Єднала небо з землею і грала на струнах симфонію поля. (2) Тріпала крильцями часто й тягнула вгору невидиму струну.

   У першому реченні підкреслити всі члени речення.

  (10 балів ).

 

  2. Записати у транскрипції слова: опоряджую, сяють. 

  (4 бали ).

  3. Записати слова і пояснити різницю між ними в написанні, звучанні та значенні: в житі і в житті; відати і віддати; зміна і змінна.

 (4 бали ).

 4. Записати слова у дві колонки: 1) з м’яким знаком; 2) з апострофом.

Порт … єра, миш … як, ад … ютант,   комп … ютер, ател … є, інтер … єр, грил … яж ( особливий вид цукерок), В … єтнам, імпул …с, кар … єра, Н … ю-Йорк.

(6 балів ).

  5. Скласти і записати із слів прислів’я.

а) Хліба, а, слово, на, бережи, обід, на, відповідь.

б) Не, горобець, випустиш, слово, спіймаєш, не.

( 3 бали ).

  6. Слова записати в колонку  за алфавітом: гончар, відомий, вечір, вечорниці, годинник, вигляд, горобина, відносини, городній, відгомін.

З останніх букв скласти вислів.

 ( 7 балів ).

 

 

 7 клас

1. Утворіть від поданих дієслів доконаного виду дієслова недоконаного виду за допомогою відповідних суфіксів. Виділіть суфікси в утворених дієсловах.

Відкотити –

Видужати –

Підбити –

Застерегти –

(2 бали)

 2. Позначте два рядки, у яких всі слова пишуться окремо:

- знав/же, авже/ж, навряд/чи, як/от;

- ну/й, тільки/що, все/ж/таки, сказав/би;

- як/небудь, що/разу, таки/знав, давай/но;

- отакий/то, аби/куди, немиов/би, саме/тому;

- таки/сказав, прийшов/же,чи/не, що/то/за.

(3 бали)

3. Знайдіть помилки. Поясніть їх правопис.

Більш краще, найбільш красивіше, якнайтихо, щонайблизько, більш вибагливий, найменш складніше.

(3 бали)

4. Складіть і запишіть невеликий текст, використавши дієприслівниковий зворот для зв’язку речень.

(2 бали)

5. Складіть два речення зі словом вище так, щоб у першому реченні воно було прислівником, а у другому – прикметником.

(2 бали)

6. Позначте рядок у якому всі сполусники пишуться разом:

- немовби/то, за/те, не/наче, чк/би;

- ніби/то, через те/що, як/би, не/мов;

- немов/би, тому/що, за/те, коли/б;

- про/те, а/би, начеб/то, для того/щоб.

(3 бали)

7. Складіть діалог, використавши частки, вигуки.

(3 бали)

 

 

 

 

       Українська  література 10 клас

 

1.  Дати відповідь на питання

Що таке

   – метафора                                                                                 3 бали

   – поема

   – риторичне запитання

 

2.  Написати твір – роздум на одну з поданих тем:               9 балів

    –Чи може повість І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я”    зацікавити українця ,що зрікся рідної мови?

–Мої роздуми над долею української сім'ї (за повістю І. Нечуя –    Левицького “Кайдашева сім’я”).                                                                             

    –У піснях – історія мого народу.

    –Цілую руки твої ,мамо.                                                                                                                             

    –"Україно,моя Україно ,я для тебе на світі живу…"

    –Мої роздуми над “Кобзарем” Т. Шевченка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 14 окт 2014. Создан 26 сен 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика