Накази 2015-2016 навчальний рік
БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

16.06.2016                                      с.Гороховатка                                                      №___

  

Про  роботу педколективу школи

по збереженню життя

та здоров’я учнів школи

під час навчально-виховного процесу

та в побуті у 2015-2016 н.р.

 

Відповідно до законів України «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку, «Про дорожній рух», «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення», «Про охорону праці», «Про захист населення від інфекційних хвороб» на педагогічних працівників покладено низку обов’язків і завдання щодо роботи з організації та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників НВП, профілактики і попередження нещасних випадків з учнями.

Вся робота педколективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці в установах МОН України і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації школи, медичного працівника

На початку 2015-2016 н.р. були оформлені необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно-технічного стану школи. Всі учні пройшли вступний інструктаж з БЖД (01.09). Для учнів 2-9 класів ведеться предмет «Основи здоров’я»; в 11 класі- курст « Захист Вітчизни».

На засіданні педагогічної ради від 28.08.2015 року  протокол № 7 обговорені   Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, план роботи школи, де передбачено розділ «Охорона праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці  поновлені та затверджені.

У школі визначено відповідальних за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю – вчителі, які пройшли курси підвищення кваліфікації у жовтні 2011 року і проводять заняття з охорони , ведуть журнали обліку інструктажу з охорони  на робочому місці. 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. Кожен  класний керівник  один раз на місяць, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, зустрічі з представниками  поліції,  МЧС, практичні заняття з надання допомоги постраждалим на воді, з питань здоров’я учнів і веде облік  роботи на сторінках класного журналу:

· Правила дорожнього руху.

· Правила протипожежної безпеки.

· Правила безпечного користування газом.

· Бесіди по попередженню нещасних випадків на воді.

· Бесіди по попередженню дитячого травматизму.

· Попередження отруєнь

· Бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя»

При перевірці журналів, у грудні, травні, виявилося, що у класних керівників 115 класів не зроблені записи про проведення індивідуальних бесід з відсутніми учнями, або зроблено їх з помилками.

Вчителі української мови та літератури, російської мови і світової літератури писали ряд диктантів на тему охорони здоров’я. Щоп’ятниці, у передсвяткові дні та перед канікулами класними керівниками проводяться інструктажі з БЖД.

Належного значення надавалося проведенню інструктажів під час організації екскурсій протягом навчального року та проведення туристичних походів.

В школі оформлені та посезонно  оновлюються стенди «Бережи своє здоров’я, у кабінеті «Захисту Вітчизни» оформлено «Куточок ЦЗ». В кабінеті біології можна ознайомитися з видами грибів та запобіганню отруєння ними,  вчитель основ здоров я Душенко О.А. надає плакати з Правил дорожнього руху.

У квітні проведено тиждень знань безпеки життєдіяльності, заходи якого направлені на повноцінне оздоровлення дітей у літній період.

Звіти про життя і здоров’я дітей заслуховувалися  на нараді при директору. Питання безпеки життєдіяльності під час НВП та в побуті неодноразово обговорювалися на батьківських зборах.

Для учнів 2 – 11 класів з метою відпрацювання вмінь діяти у надзвичайній ситуації  22.04.2016р.  у школі був проведений День ЦЗ. Особливо зверталася увага на відпрацювання вміння  виходу із школи у зв’язку з можливою надзвичайною ситуацією(пожежа та замінування виходів).

Медичне обслуговування учнів школи здійснює медична сестра Бібікова Т.А. Згідно Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (наказ МОЗ України від 20.07.2009  N 518/674), майже всі учні школи разом зі своїми батьками пройшли медичний огляд у лікарів-фахівців. Учні, які за підсумками медогляду потрапляють до підготовчої та спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до стану здоров’я. Щомісячно учні  проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів. 
       З метою попередження випадків травматизму в школі організовано чергування вчителів, проте не всі педагоги чергують на перервах на достатньому рівні

        У 2015 – 2016 н.р.  р. в школі випадків травмування під час навчально – виховного не виявлено. Але в побуті було два травмування(Пилипенко М. – 5 клас, Душар А. – 4 клас)

У школі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму: проводяться шкільні спортивні змагання, школярі  беруть участь у районних змаганнях.   Після уроків працює  спортивний гурток з волейболу,футболу, настільного тенісу.Систематично здійснюється антитютюнова та антинаркотична пропаганда. Щорічно діти відпочивають в шкільному оздоровчому таборі.  

На підставі вищесказаного

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.Всім працівникам школи:

1.1.Суворо дотримуватися законів України «Про охорону праці», « Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників НВП», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ;

1.2.Щоп’ятниці та в передсвяткові дні (із записом у журналі)  нагадувати учням правила безпечної поведінки;

1.3.Під час організації та проведення екскурсій, відвідування установ проводити інструктаж з БЖД серед учнів з оформленням відповідних документів.

1.4.Поновити і вивісити на видному місці правила поведінки в кабінеті;

1.5.Поновити дію куточків безпечної поведінки, вчасно змінювати правила  безпечної поведінки за різними ситуаціями;

1.6.Періодично проводити практичні заняття по безпечній поведінці.

                                                                                                                               2016-2017 н.р.

2.Класними керівниками:

2.1.Покращити організацію чергування 7-11 класів під час перерв;

2.2.Систематично, спільно з відповідними органами, проводити з учнями 1-11 класів та їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, бесіди та заходи щодо профілактики захворювань та дитячого травматизму;

2.3.У класних журналах (на відповідних сторінках) відображати проведену роботу з даного питання;

2.4.Проводити практичні заняття з Правил дорожнього руху;

2.5.Вести Паспорт здоров’я учнів.

                                                                                                                                  2016-2017 н.р.

2.6.Вчасно проводити записи проведення індивідуальних бесід.

3. Вчителяю основ здоров’я  Душенко О.А. проводити тренінги щодо безпечної поведінки учнів у школі та в побуті.

4.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Гарній Л.С.:

4.1.Постійно здійснювати контроль за навчанням дітей правил безпечної поведінки, проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності;

4.2.Організовувати зустрічі з фахівцями – лікарями, пожежними, інспекторами ДАІ;

4.3.Інформувати відділ освіти про стан роботи з профілактики травматизму

                                                                                                              Щомісячно, щоквартально

4.4.Розробити тематику лекцій для батьків і учнів з питань профілактики шкідливих звичок.

                                                                                                                До 15.08.2016 року

5.Робітнику з обслуговування шкільних приміщень Зайцю Б.В. проводити  огляд приміщення та території школи з метою виявлення небезпечних умов  для проведення НВП.

                                                                                                               Щоденно до 08.00

6.Директору школи Тарановій Т.В. та голові профкому Тертишній Т.О.:

6.1.Здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із ОП, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради  та профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із ОП та БЖД, обговорювати результати проведеної роботи.

                                                                                                                 За графіком

6.2.Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідних осіб і термінів виконання

                                                                                                          В разі потреби

9.Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова
Гарна 6 – 27 -25

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

 

02.06.2016                                                с.Гороховатка                                                     №

 

Про підсумки навчальних досягнень

 за 2015-2016 навчальний рік

 

На кінець року в школі 72 учні у  8 класах. З них навчаються на:

високому рівні -  6 учнів;

достатньому рівні  - 26 учнів;

середньому рівні  - 30 учнів;

початковому рівні  - 3 учні.

Вся робота школи була  спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріативної складової. Учні школи закінчили ІІ семестр з такими підсумками:

Клас

Кількість учнів на початок року

Кількість учнів на кінець року

Не

атестовано

Успішність

В

Д

С

П

% якості

 досягнень

1

9

7

-

-

-

-

-

-

2

12

12

-

2

8

2

-

83%

4

10

10

-

3

5

2

0

80%

5

4

4

-

-

3

3

-

67%

6

6

6

-

1

1

4

-

25%

7

8

11

-

-

3

7

1

28%

8

6

7

-

-

2

5

0

-

9

5

5

-

-

1

3

1

-

10

7

7

-

-

2

4

1

33%

11

3

3

-

0

2

1

-

100%

По школі

70

72

-

6

26

30

3

43%

Результати навчально-виховного процесу

Предмети

За 2014-2015н.р

За 2015-2016 н.р.

Українська мова

81%

80%

Українська література

80%

83%

Зарубіжна література

75%

68%

Іноземна мова (англ.мова)

54%

63%

Російська мова

73%

69%

Математика

59%

26%

Алгебра

52%

36%

Геометрія

51%

39%

Хімія

78%

57%

Інформатика

100%

73%

Трудове навчання

100%

92,5%

Захист Вітчизни

100%

100%

Основи здоров я

87%

75%

Біологія

69%

76%

Географія

61%

48%

Економіка

100%

100%

Природознавство

100%

25%

Правознавство

94%

62%,

Образотворче мистецтво

93%

94%

Музика

100%

98%

Харківщинознавство

74%

80%

Історія України

53%

72%

Всесвітня історія

57%

72%

Людина і світ

100%

62%

Фізична культура

100%

100%

Фізика

61%

55%

Художня культура

88%

77%

Технології

100%

92%

Астрономія

100%

100%

Екологія

100%

100%

З діаграми видно, що навчальні досягнення учнів у порівнянні з минулим роком в більшості предметів погіршилися.   

Звіт про успішність учнів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст.

2015-2016н.р.

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх предм.

1-4

5 (23%)

13 (59%)

4 (18 %)

0 (8%)

0

Всього учнів 2-4 класів –22,

Якість знань –   82%

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх пред

5-11

3 (2%)

13 (30, 5%)

26 (60,5%)

3 (7%)

0

Всього учнів 5-11 класів –   40,

Якість знань –   30 %

Всі вищезазначені  результати вказують на те, що не всі  учні відповідально ставляться до опанування навчальних дисциплін, а результатом є прогалини у знаннях та достатньо  середній  рівень знань. Вчителям, які викладають навчальні предмети,  необхідно стимулювати учнів до якісного навчання, визивати в учнів інтерес до свого предмету та більш якісно підходити до підготовки та викладання предмета, готувати учнів до складання ЗНО.  Враховуючи вищезазначене,

  

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Керівникам шкільних методичних об єднань :

1.1.Проаналізувати результати навчально-виховного процесу за 2015-2016 н. р., особливо учнів 8, 10 класів  

                                                                                              Червень – серпень 2016 року          

1.2.Виявити зв'язок між рівнем навчальних досягнень школярів і якістю викладання предметів з метою аналізу рівня навчальних досягнень.

1.3.Глибоко та всебічно проаналізувати причини низького рівня навчальних досягнень школярів і намітити конкретні заходи щодо їх подолання. 

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Своєчасно та систематично здійснювати контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, підводити підсумки та приймати управлінські рішення. 

2.2. Використовувати в організації контролю традиційні і нетрадиційні  форми: рейтингову систему контролю.

3.Вчителям – предметникам:

3.1.Сприяти стимулюванню щодо підвищення якості знань учнів та підвищення умов для надання якісних освітніх послуг. Активно застосовувати різноманітні форми та методи підвищення мотивації учнів до навчання.

3.2..Запроваджувати прийоми диференціації та індивідуалізації навчання для запобігання неуспішності у школярів.

3.3..Опрацювати додатково нормативні документи на методичних нарадах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у початкових класах.

3.4..Активно запроваджувати нові нетрадиційні форми та методи навчання з метою якісної підготовки учнів до ДПА та ЗНО. 

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                        Т.В.Таранова
Гарна 6 – 27 -25

 

 

 БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

31.05.2016                                                с.Гороховатка                                                     № 76

 

 

Про підсумок методичної роботи

з педагогічними кадрами

за   2015-2016н.р.

 

 

У 2015-2016 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 134 від  04.09.2014р. “Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2015-2016 навчальному році”.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення оптимальної моделі методичної роботи в навчальному закладі з метою максимального задоволення потреб у здобутті освіти відповідно рівня  підвищення фахової майстерності педагогів школи» та виконання таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;  

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників,  проведення  предметних тижнів;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;  

- забезпечення ефективності  методичної роботи  школи;  

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;  

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;  

- підвищення іміджу навчального закладу.  

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.  

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:  

-          Аналіз  внутрішньошкільної методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання  методичної роботи закладу на  2015-2016 н. р.

-          Про організацію роботи над  методичною темою.

-          Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

-          Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2015-2016 навчальному році.

-          Про організацію науково-дослідницької роботи  учнів та педагогів.

-          Схвалення планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичної ради, Школи молодих педагогів. 

-          Про ознайомлення з нормативними документами, які регламентують роботу шкіл у 2015-2016 р. (наказами та листами МОНУ), надання методичних рекомендацій при викладанні предметів.

-          Про участь вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”.

-          Про підготовку та участь учнів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах. 

-          Про результати перевірки класних журналів 5-11 класів. 

-          Особливості проведення ЗНО- 2016. Підготовка учнів 11 класу до ДПА/ЗНО. 

-          Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму. 

-          Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних  проблем. 

-          Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування проходження курсів підвищення  кваліфікації на 2017рік. 

-          Звіт про роботу методичного обєднання вчителів  гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, ШМО класних керівників. 

-          Про роботу ШМО над реалізацією науково-методичної проблеми школи. 

-          Про підготовку матеріалів до участі у  виставці-ярмарку  педагогічної творчості. 

-          Творчі звіти вчителів, які атестуються.                                                                    

-          Звіт про роботу керівників гуртків. 

-           Про підсумки проведення  ІІ етапі Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з  навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році 

-           Про реєстрацію на ЗНО-2016. 

-          Про підготовку учнів до ЗНО/ДПА. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад,  шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.  

Протягом  2015-2016н.р було проведено відкриті уроки:

Клас

Предмет

Вчитель

Тема уроку

4

Читання

Лошак Ю.Л.

Як давно в Україні з явився жовто-блакитний прапор?

2

Укр.мова

Кулик Ю.О.

Правопис великої букви

1

Математика

Романенко С.М.

Повторення  розрядних чисел

8

Укр.літ

Голікова В.В.

Т.Г.Шевченко «Ой три шляхи широкії»

10

Алгебра

Кускова Н.П.

Тренувальні вправи

6

Математика

Курочка О.Ю.

Додавання чисел з різними знаками

8

Зар.літ

Гарна Л.С.

Біблія як пам'ятка світової літератури

8

Зар.літ

Гарна Л.С.

Данте – поет і мислитель Італії. Знайомство з «Божественною комедією»

6

Іноземна мова (англійська)

Небувайло Т.А.

Транспорт

8

Історія України

Душенко О.А.

Національно-визвольна боротьба Б.Хмельницького

Уроки проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні.  

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. 

З боку дирекції  школи, голів ШМО  надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2014-2015 н.р. було організовано роботу 3 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт,  проведення державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом семестру вчителі школи проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів.

Керівники ШМО звітували про роботу протягом року. В цілому роботу ШМО протягом 2015-2016 н.р. можна вважати задовільною.

У 2015-2016 н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, української та іноземної мови, хімії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.  

Відповідно до навчального плану роботи школи було організовано курси за вибором «Харківщинознавство», «ВІЛ/СНІД».

          У шкільному етапі конкурсу-захисту робіт МАН взяли участь 2 учнів 10 класу. Роботи, що представлені на конкурсі-захисті, виконувалися під керівництвом Гарної Лілії Сергіївни та Нікітенко Наталії Володимирівни.

          Були представлені роботи з таких секцій:

- педагогіка;

- екологія. 

В 2016-2017 н. р. необхідно продовжити роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

Учні школи брали участь в олімпіадах. З метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу було складено графік підготовки учнів до олімпіад. Вчителі-предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком.

Призерами ІІ туру районних олімпіад з основних предметів стали: 

Швиголь Олександр – 11 клас (ІІ місце) з астрономії та Левшина Єлизавета – 8 клас (ІІ місце) з фізики, вчитель – Тертишна Т.О.

          На жаль, на районний тур олімпіад зі школи не поїхали учнівські команди з таких  предметів: біології, трудового навчання, хімії, історії.

Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі.

На курсах підвищення кваліфікації були вчителі:

Дата проходження курсів

ПІБ вчителя, який був на курсах

Предмет


18.01.2016-26.02.2016

Курочка В.М.

Українська мова та література

09.03.2016-01.04.2016

Нікітенко Н.В.

Біологія. Екологія

25.01.2016-04.03.2016

Нікітенко Н.В.

Біологія та хімія

07.09-18.12.2015

Душенко О.А.

Історія та правознавство

23.11.2015-18.12.2015.

Душенко О.А.

Харківщинознавство

21.03.2016-29.04.2016

Маслік В.А.

Фізична культура

28.09-06.11.2015

Тертишна Т.О.

Інформатика

21.09.2015-30.10.2015

Романенко С.М.

Початкові класи

09.03-01.04.2016

Кулик Ю.О.

Інформатика

Планують відвідати курси підвищення кваліфікації в 2015-2016н.р:

1

Лавроненко Антоніна Григорівна 

Бібліотекар Гороховатська

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель початкових класів

Шкільні бібліотекарі  

 

2

Курочка Валентина Михайлівна

Вчитель української мови та літератури Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вища, Харківський державний  педагогічний університет                                ім. Г.С.Сковороди

Українська мова і література 

                               1997 

Світова  література та російська мова (для вчителів  класів з українською мовою навчання) – бінарні, як другий предмет

 

 

3

Тертишна Тетяна Олександрівна

Вчитель фізики Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст..

Вища, Харківський .державний  університет

ім. О. Горького

Фізика

27.06.1986

Астрономія – як другий предмет 

4

Маслік Віктор Анатолійович 

Вчитель фізичної культури Гороховатської

ЗОШ І-ІІІ ст.

Неповна вища, Українська інженерно-педагогічна академія  «Фахівець в галузі метрології, стандартизації»

 

ЗВ  - як другий предмет

5

Кулик Юлія Олександрівна

Вчитель початкових класів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вища, Харківський державний  педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

Початкове навчання,

05.06.1997 

Початкові класи (2, 3кл) класи)

6

Душенко Оксана Анатоліївна

Вчитель історії Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вища, Харківський державний  педагогічний університет                                ім. Г.С.Сковороди,

історія,

27.06.2002

Основи здоров,я

 

7

Душенко Оксана Анатоліївна

Вчитель історії Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вища, Харківський державний  педагогічний університет                                ім. Г.С.Сковороди,

історія,

27.06.2002

Проф.ВІЛ/СНІД

 

8

Тертишна Тетяна Олександрівна

Вчитель фізики Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст..

Вища, Харківський .державний  університет

ім. О. Горького

Фізика,27.06.1986

Художня культура

9

Нікітенко Наталія Володимирівна

Вчитель біології та хімії Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вища, Харківський державний  педагогічний університет                               ім. Г.С.Сковороди.

Біологія, 2002 

Природознавство

10

Романенко Світлана Миколаївна

Вчитель початкових класів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст.

Вища,

Адигейське педагогічне училище ім. Х. Андрухаєва

Початкові класи

30.06.1990

Англійська мова в початкових класах

Всього: 10 

           

Протягом 2015-2016 навчального року проводилося вивчення стану викладання в початковій школі, української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, російської млви правознавства, факультативів та курсів за вибором. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.  

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2015-2016 н.р. проводилася на достатньому рівні.  

 

НАКАЗУЮ:

1.Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2015- 2016 навчального року  задовільною.

2.Керівникам шкільних методичних об’єднань:

2.1.На засіданнях МО обговорити основні завдання методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік.                                                                    

До 11.06.2016р.

2.2.Розробити проекти планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік, враховуючи орієнтири  перспективного та річного планування роботи школи та основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради школи

До 20.06.2012р.

2.3.Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи.              

2.4.Підготувати  звіт щодо роботи  шкільних методичних об’єднань  у 2016- 2017 навчальному році та представити на педагогічній раді

 До 25.08.2016 р.  

3.Вчителям школи:

3.1.Розпочати роботу із залучення  учнів школи до роботи в секціях Малої Академії Наук.       

                                                                                                                      Червень-серпень 2016р.

3.2.Організувати роботу з обдарованими дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими учнями.                                    

Постійно

3.3. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних  завдань навчального закладу.      

                                                                                                       До 01.09.2016 р.

3.4.Працювати над підвищенням рівня методичної роботи  в школі.

                                                                                             Постійно

3.5.Працювати над поповненням  кабінетів методичними  матеріалами.                                                                                                              

                                                                                                                      Постійно

3.6.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

                                                                                                                      Постійно                               

3.7.Систематично опрацьовувати  протягом навчального року науково-методичну літературу, періодичну  педагогічну пресу та ознайомлювати з нею членів методичного об’єднання.

3.8.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів власного  досвіду роботи.

4..Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Гарній Л.С.:

4.1.Проаналізувати на засіданні методичної ради школи  результати методичної   роботи у 2015- 2016 навчальний рік та визначити основні напрямки діяльності на 2016-2017 навчальний рік

До 20.06.2016 року.

4.2.Створити умови для активізації діяльності наукового товариства учнів, залучити обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.

4.3.З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи продовжити  роботу Школи молодого вчителя в 2016 – 2017 навчальному році.

4.4.Систематично опрацьовувати  науково-методичну літературу, періодичну  педагогічну пресу та ознайомлювати з нею педагогічний колектив - протягом навчального року.

4.5.Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного     досвіду вчителів школи 

До 01.09.2016 року.

4.6.Організувати підготовку матеріалів для участі в  районному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в 2016 – 2017 навчальному році.

4.7.Даний наказ довести до педагогічного колективу

До 10.06.2016 року

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи_______                                                                                              Т.В.Таранова

Гарна,62725

 


З наказом ознайомлені:

   

Герб України

 

Герб України 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

30.05.2016                                               с.Гороховатка                                                      № 75

 

 

Про стан ведення

шкільної документації

(класних журналів, особових справ, щоденників)

 

Згідно плану роботи школи на 2015-2016н.р. було вивчено стан ведення шкільної документації (класних журналів та особових справ). Під час вивчення даного питання  було зроблені фронтальні перевірки класних журналів та особових справ. За результатами перевірки встановлено, що більшість класних керівників та вчителів - предметників відповідально ставляться до ведення класних журналів. Лошак Ю.Л., Кулик  Ю.О., Романенко С.М., Швиголь О.М., вчасно, охайно роблять записи, ретельно відмічають відвідування учнями навчальних досягнень, своєчасно виставляють  оцінки за рівень навчальних досягнень. Більшість вчителів намагаються дотримуватися вимог щодо записів уроків, тематичного оцінювання, запису змісту, домашніх завдань.

Але деякі вчителі допускають виправлення поточних оцінок та оцінок з контрольних робіт, не завжди своєчасно роблять оцінювання учнів з трудового навчання (Небувайло Т.А., Нікітенко Н.В., Таранова А.Ю., Курочка О.Ю.,) мали місце накреслення у датах проведення уроків та виставлення оцінок різними ручками у вчителя української мови та літератури Голікової В.В.

Бесіди з  безпеки життєдіяльності  по всіх розділах проводяться в кожному класі                  і записуються  в класних журналах своєчасно. Мали місце неохайні виправлення в 6 класі (Голікова В.В.), 10-11 класах (Маслік В.А.) та 9 клас (Нікітенко Н.В.), Небувайло Т.А.

Несвоєчасно записують бесіди з ТБ класні керівники – Нікітенко Н.В. (9 клас),

Вибіркова перевірка про активність виставлення оцінок за тематичне оцінювання показала, що оцінки виставляються відповідно встановлених критеріїв.

Особові справи ведуться на належному рівні – вчасно виставлені оцінки за 2015-2016 н.р., записуються нагороди Похвальними грамотами. Класний керівники випускних класів (Лошак Ю.Л., Нікітенко Н.В., Швиголь О.М.) писали характеристики на учнів.

Згідно з функціональними обов'язками класний керівник веде встановлену документацію класу, стежить за правильністю записів у щоденниках учнів та відмічає кількість пропущених уроків за тиждень.

При перевірці учнівських щоденників було виявлено ряд недоліків, які були зафіксовані  у протоколі. Найкраще ведення щоденників у 2-му, 4-му, 8-му класах.

Виходячи з вищевказаного

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Стан ведення класних журналів та особових справ вважати задовільним.

2.Вчителям Масліку В.А., Небувайло Т.А., Нікітенко Н.В., Голіковій В.В., не допускати виправлень в класному журналі.

3.Класним керівникам:

3.1.Дотримуватися графіка проведення  бесід з безпеки життєдіяльності.

3.2.Замінити списки в особових справах

        До 05.09.2016 р.

3.3.Систематично проводити бесіди з учнями про необхідність ведення  щоденника як основного елемента наукової організації на­вчальної роботи.

                                                                                                                                             Постійно 

3.3.Проводити перевірку щоденників учнів не менше одного разу на тиждень.

                                                                                                Постійно 

3.4.Обов'язково виставляти поточні/тематичні оцінки з усіх предметів у щоденники учнів.                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        Постійно

3.5.На батьківських зборах нагадувати батькам про необхідність щотижневого контролю щоденників їх дітей.

                                                                                                   Постійно 

4.Учителям-предметникам в обов'язковому порядку виставляти у щоденники оцінки за лабораторні, практичні, контрольні роботи, тематичні бали.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

 

Директор школи ________                                                                                    Т.В.Таранова
Гарна 6 -27 -25

  

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ  

 

27.05.2016                                               с. Гороховатка                                               №73

 

Про зарахування результатів

ЗНО з української мови

та математики учнів 11 класу

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)                   у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України),   наказів МОН України  від 16.09.2015 № 940 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році", від 08.10.2015  № 1050 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України  від 16 вересня 2015 року № 940", «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  у 2015/2016 навчальному році», від 08.02.2016 року №94, на підставі Відомості результатів державної підсумкової атестації з української мови та математики, наданої Українським центром оцінювання якості освіти (додається) ,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

1.1.З української мови як результат державної підсумкової атестації з української мови учням 11 класу:

- Мироненку Олександру Сергійовичу  – 7 (сім) балів,

- Сідашу Владиславу Володимировичу – 7 (сім)  балів;

- Швиголю Олександру Олександровичу – 8 (вісім) балів.

1.2. З математики як результат державної підсумкової атестації з математики учням 11 класу:

- Мироненку Олександру Сергійовичу  – 4 (чотири) бали,

- Сідашу Владиславу Володимировичу – 5 (п ять)  балів;

- Швиголю Олександру Олександровичу – 6 (шість) балів. 

2.Вчителям української мови Гарній Л.С., математики Кусковій Н.П. виставити оцінки за державну підсумкову атестацію з української мови та математики (на сторінці алгебри та початків аналізу) до класного журналу 11 класу у колонку з написом «ДПА».

      27.05.2016 року

3.Класному керівнику 11 класу Швиголь О.М.:

3.1.Виставити оцінки за державну підсумкову атестацію з української мови та математики до розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» класного журналу 11 класу.

      27.05.2016 року

3.2.Зробити відповідні записи у книзі обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту та додатків до них.

      До 28.05.2016року

3.3.Зробити відповідні записи у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу.

      До 28.05.2016року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                               Т.В.Таранова

Швиголь,62725

  

З наказом ознайомлені :

                                              

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

27.05.2016                                                с.Гороховатка                                                    №72

 

Про проведену робота з обдарованими

та здібними дітьми

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2006 р. № 90, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. № 305, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, виявлення обдарованих учнів, підтримки та залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи, стимулювання самостійної роботи учнів з вивчення окремих предметів, піднесення статусу обдарованих учнів та їх наставників протягом 2015-2016 в ЗОШ була організована робота з обдарованими учнями.

З метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу було складено графік підготовки учнів до олімпіад. Вчителі - предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком. 

Призерами ІІ туру районних олімпіад з основних предметів стали: 

Швиголь Олександр – 11 клас (ІІ місце) з астрономії та Левшина Єлизавета – 8 клас (ІІ місце) з фізики, вчитель – Тертишна Т.О.

          На жаль, на районний тур олімпіад зі школи не поїхали учнівські команди з таких  предметів: біології, трудового навчання, хімії, історії.

          У шкільному етапі конкурсу-захисту робіт МАН взяли участь 2 учнів 10 класу. Роботи, що представлені на конкурсі-захисті, виконувалися під керівництвом Гарної Лілії Сергіївни та Нікітенко Наталії Володимирівни.

          Були представлені роботи з таких секцій:

- педагогіка;

- екологія.

За підсумками роботи, слід відмітити, що захист на районному етапі конкурсу проходив на достатньому  рівні. Найбільший інтерес за останні три роки юні науковці виявили до досліджень у наукових відділеннях педагогіки та екології.

Впродовж кількох років учні нашої школи беруть участь в Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».  

Традиційно учні школи беруть участь у  Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». 4 учні отримали за свої роботи «Срібні колоски»: Уваров Костянтин- учень 7 класу, Уварова Марія- учениця 4 класу, Панчак Ксенія - учениця 4 класу та Забудько Давид - учень 4 класу(керівник,вчитель початкових класів Лошак Ю.Л.

У 2015-2016 н.р. були проведені тематичні тижні:

Трудового навчання   

 фізичної культури (Олімпійський тиждень, день туризму)

7.09-11.09

21.09 -25.09

Предметний тиждень з  географії

05-09.10 

Тиждень предметів естетичного циклу (образотворче, музичне мистецтво, етика)

02 - 06.11

Тиждень математики

25.01. – 29.01

Тиждень англійської мови

08-12.02

Тиждень правознавства

15-19.02 

Тиждень української мови і літератури, світової лі­тератури

01.03-08.03

Тиждень біологи та хімії

                Фізики

4.04-8.04 

11.04-15.04

Також, станом на 27.05.2016р. учні школи брали участь у наступних районних конкурсах:

-          Місцеве самоврядування (відповідальна Голікова В.В.);

-          Конкурс ораторського мистецтва (відповідальна Курочка В.М.);

-          «Врятувати від забуття» (відповідальна Курочка В.В.);

-          Шевченківські дні,конкурс дитячого малюнка, присвяченого творчості Т.Г.Шевченка;

-           «Афганістан болить моїй душі» (відповідальна Таранова Т.В.);

-          Мовно-літературний конкурс (вчителі укр..мови);

-          Конкурс новорічних прикрас (відповідальна Курочка О.Ю.);

-          Різдвяна писанка (відповідальна Курочка О.Ю.);

-          Конкурс дитячого малюнку та живопису на протипожежну та техногенну тематику (відповідальна Гарна Л.С.);

-          Виступ екологічної агітбригади «Юні природоохоронці» (відп. Гарна Л.С.);.

-          Виступ ДЮПР (відповідальна Голікова В.В.);

-          «Слобожанські дзвони перемоги» (відповідальна Небувайло Т.А.)

-          Військово-патріотичний конкурс «Сокіл» («Джура») (відповідальний Маслік В.В.);

-          Літературний конкурс «Біль і подвиг Чорнобиля» (відповідальна Курочка В.В.);;

-          Гендерний марафон «Ми рівні, бо ми того гідні» (відповідальні кл.кер).

Спортивні змагання:

-          Легкоатлетичні змагання з естафетного бігу

-          Змагання з міні-футболу

-          Змагання з волейболу

-          Змагання з настільного тенісу

-          Змагання з шахів

-          Змагання з міні-футболу

-          Участь в олімпіаді з фізичної культури.

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вважати, роботу з обдарованими в 2015-2016 навчального року в Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів в цілому було проведено на достатньому рівні.

2.Проводити анкетування щодо виявлення різних видів обдарованості дітей.

2016-2017 н.р.

3.Залучати дітей до гуртків та секцій школу та району.

                                                                                                  Протягом навч.року

4.Спрямувати  роботу вчителя на розвиток всебічно-розвиненої особистості.

                                                                                        Протягом навч.року

5.Залучати дітей до участі в шкільних та районних олімпіадах та конкурсах

Жовтень-листопад 2016р.

6.Вчителям-предметникам проводити індивідуальні консультації з метою підготовки учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах.

7.Вчителям-предметникам залучати талановиту молодь школи до участі в роботі різних наукових відділень МАН.

                                                                             З 01.09.2016 року

8.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.

 

 

Директор школи ________                                                                                    Т.В.Таранова
Гарна 6 -27 -25

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

  

 26.05.2016

Гороховатка 

                         66  

 

 

Про нагородження

Похвальним листом

в 2015 – 2016 н.р.

 

Відповідно Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого наказом МОН України від 11.12.2000 №579 (у редакції наказу МОН від 07.02.2012 №115), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 за №271/20584, спільного рішення педагогічної ради та ради Гороховатської загальноосвітньої школи від 25.05.2016р.  №4/4

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Нагородити Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" (далі - Похвальний лист)  учнів школи, які мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів                                          за  2015 – 2016 н.р.:

1.1.Безрукову Поліну Олександрівну, ученицю 2 – го класу;

1.2.Курочку Софію Геннадіївну, ученицю  2 – го класу;

1.3.Корнєєва Давіда Янушевича, учня 4 – го класу;

1.4.Панчак Ксенію Ярославівну, ученицю 4 – го класу;

1.5.Уварову Марію Віталіївну, ученицю 4 – го класу;

1.6.Волохову Дар'ю Олегівну, ученицю 6 – го класу;.

2. Вручити Похвальні листи в урочистій обстановці на святі «Останній дзвоник»

                                                                                                                                 27.05.2016 року

3.Контроль за виконанням   залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                                Т.В.Таранова

Гарна,62725       

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

26 .05.2016                                                  с. Гороховатка                                                     № 65 

 

Про результати перевірки

техніки читання учнів 2-4, 5-11 класів

 

     Згідно з планом роботи школи з 05.05.2015р. по 8.05.2015р. адміністрацією школи здійсню­валася перевірка техніки читання молодших школярів. Метою перевірки був контроль за нор­мативною швидкістю та якістю читання. До ува­ги бралися виразність читання та вміння пере­казати прочитаний текст.

    Відповідно до вимог системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів почат­кової школи на кінець I півріччя, учні повинні прочитати таку кількість слів за хвилину: 1 клас: 20-30 сл; 2 клас - 35 - 45 слів, 3 клас - 65-70 слів, 4 клас - 80-85 слів. Техніка читання для учнів 5-11 класів – 80-120 сл. за хвилину.

    Перевіркою виявлено, що більшість учнів по­чаткової школи читають відповідно до норм тех­ніки читання:

1 клас

 

 

1

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2016

Кількість с

Рівень

1

Стрілець Вадим

15 сл/хв

Не вклад.

2

Хиленко Єсенія

33 сл/хв

Згідно норм.

3

Ярмак Софія

14 сл/хв

Не вклад.

4

Слив янчук Юлія

36  сл/хв

Згідно норм.

5

Таранова Валерія

16  сл/хв

Не вклад.

2 клас

 

 

1

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Абрамушкіна Владислава

42 сл/хв

Високий

64 сл/хв

Достатній

2

Безрукова Поліна Олександрівна

52 сл/хв

Високий

93 сл/хв

Високий

3

Забудько Ігнат

35 сл/хв

Достатній

58 сл/хв

Достатній

4

Користа Максим

36 сл/хв

Високий

79 сл/хв

Високий

5

Кулик Альбін

38 сл/хв

Високий

35 сл/хв

Середній

6

Курочка Софія

46 сл/хв

Високий

94 сл/хв

Високий

7

Палій Поліна

29 сл/хв

Достатній

32 сл/хв

Середній

8

Пиндик Ярослава Олександрівна

44 сл/хв

Високий

76 сл/хв

Високий

9

Таранов Назарів Вячеславович

15 сл/хв

початковий

36 сл/хв

Середній

10

Таранова Вікторія

37 сл/хв

Високий

67 сл/хв

Достатній

11

Тимченко Данііл

35 сл/хв

Достатній

69 сл/хв

Високий

12

Харченко Софія

26 сл/хв

Достатній

н

н

4 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1.

Горват  Поліна 

76 сл.хв

Достатній

83 сл.хв

Достатн

2.

Душар Анастасія

107 сл.хв

Високий

135 сл.хв

Високий

3.

Забудько  Давид

117 сл.хв

Високий

147 сл.хв

Високий

4.

Константинова  Світлана 

29 сл.хв

Початк

48 сл.хв

Середн

5.

Панчак  Ксенія

102 сл.хв

Високий

122 сл.хв

Високий

6.

Слепко  Денис

47 сл.хв

Середній

77 сл.хв

Достатн

7.

Сливянчук Дмитро

60 сл.хв

Середній

68 сл.хв

Середн

8.

Тітов  Родіон

106 сл.хв

Високий

127 сл.хв

Висок

9.

Уварова Марія

100 сл.хв

Високий

115 сл.хв

Високий

10

Корнєєв Давід

-

-

90 сл.хв

Високий

5 клас 

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Горват Марія

82 сл.хв

достатній

н

н

2

Мельник Лідія

80 сл.хв

достатній

99 сл.хв

Дост

3.

Лошак Станіслав

-

-

58 сл.хв

Дост

4.

Пилипенко Марія

-

-

99 сл.хв

Дост

6 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Бондар Володимир

120 сл/хв

високий

135 сл/хв

Висок

2

Висоцький Максим

133 сл/хв

високий

126 сл/хв

Висок

3

Тихонов Олександр

73 сл/хв

достатній

70 сл/хв

Достат

4

Яблунівський Назар

68 сл/хв

достатній

80 сл/хв

Достат

5

Волохова Дар'я

88 сл/хв

достатній

100 сл/хв

Висок

6

Заволокіна Аліна

-

-

 

Висок

7 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Кругляк Сергій

-

-

70 сл.хв

середн

2

Губар Тетяна

н

н

101 сл.хв

дост

3

Ткачов Анатолій

84 сл.хв

достатній

85 сл.хв

дост

4

Уваров Костянтин

88 сл.хв

достатній

104 сл.хв

дост

5

Харченко Єлизавета

97 сл.хв

достатній

99 сл.хв

дост

6

Палієнко Ангеліна

95 сл.хв

достатній

115 сл.хв

дост

7

Коротаєв Микита

80 сл.хв

достатній

60 сл.хв

серед

8

Рожок Анастасія

101 сл.хв

високий

116 сл.хв

серед

9

Мельник Сергій

84 сл.хв

достатній

60 сл.хв

серед

10

Король Єлизавета

-

-

121 сл.хв

достат

11

Зажигіна Марина

-

-

96 сл.хв

достат

8 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Левшина Єлизавета

132 сл.хв

Високий

149

Висок

2

Таранов Ростислав

61сл.хв

Середній

н

н

3

Тихонов Владислав

99сл.хв

Достатній

100

Дост

4

Ярмак Едуард

94сл.хв

Достатній

90

Дост

5

Коновалов Артем

84 сл.хв

Високий

90

Дост

6.

Слепко Максим

86сл.хв

Високий

70

Дост

9 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Какуля Діана

125сл.хв

високий

160

В

2

Крилевський Богдан

109сл.хв

високий

125

В

3

Малік Марія Сергіївна

87сл.хв

достатній

96

Д

4

Мироненко Вікторія

н

н

122

Д

5

Ткачов Станіслав

68сл.хв

середній

87

С

10 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Авраменко Ярослав

126 сл.хв

достатній

130 сл.хв

висок

2

Войтенко Діана

 

 

138 сл.хв

висок

3

Какуля Юрій

125 сл.хв

високий

130  сл.хв

висок

4

Малік Катерина

116сл.хв

високий

86 сл.хв

дост

5

Пархоменко Ольга

126 сл.хв

високий

124 сл.хв

висок

6

Харченко Іван

н

н

74 сл.хв

дост

7

Чичуй Юлія

127 сл.хв

високий

129 сл.хв

дост

11 клас

 

ПІБ учня

 

ІІ семестр 2015

ІІ семестр 2016

Кількість слів

Рівень

Кількість слів

Рівень

1

Мироненко Олександр

122 сл/хв

високий

131 сл/хв

високий

2

Сідаш Владислав

115 сл.хв

достатній

118 сл.хв

достатній

3

Швиголь Олександр

145 сл/хв

високий

149 сл/хв

високий

 

            Треба звернути увагу на те, що більшість учнів початкової школи виконують вимоги щодо чи­тання, правильно інтонують прочитане, вміють читати діалоги, правильно роблять логічні на­голоси у реченні. Темп читання більшості учнів 2-4 класів перевищує норму.

            Техніка читання середньої та старшої норми знаходиться на достатньому рівні.

На підставі вищеозначеного

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Учителям початкових класів Кулик Ю.О., Лошак Ю.Л., Романенко С.М. та вчителям української мови Гарній Л.С., Курочці В.М., Голіковій В.В.:

1.1. Проаналізувати ре­зультати перевірки техніки читання, звернути увагу на якість читання учнів. Звернути увагу на учнів, які показали середній рівень знань

                                                                                                                                 Червень 2016р.

1.2.Розробити серію завдань для учнів, які не вклалися в норму.

                                                                                                                                Вересень 2016р.

2. Керівнику ШМО вчителів початкової школи Лошак Ю.Л. та гуманітарного циклу                Курочці В.М.:
2.1.Обговорити підсумки перевірки техніки читання учнів 2-4, 5-11 класів.                                                                                                                                  

2.2. Розробити єдині вимоги щодо перевірки техніки читання серед учнів школи на наступ­ний семестр.

                                                                                                                                Червень 2016р.

3.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи  Гарній Л.С.:

3.1. Систематично контролювати техніку чи­тання учнів початкової школи.

3.2.  Заохочувати учнів, які показують най­кращі результати  грамотами школи.

                                                                                                                               Постійно

3.3. Систематично контролювати роботу вчи­телів початкової школи з питання відпрацюван­ня техніки читання учнів.  

                                                                                                                 І семестр 2016-2017 н.р.

4.Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова
Гарна 6 – 27 -25

 

 

   

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

 

НАКАЗ 

 

23.05.2016                                                с.Гороховатка                                                     № 62

 

 

Про підсумки проведення

ДПА в 4 класі 

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09.2015 № 1/9-436, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №113 « Про   порядок    закінчення    навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової   атестації  у  загальноосвітніх навчальних   закладах  Борівського району у    2015-2016    навчальному   році», наказу по Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів від 20.04.2016р. № 46 «Про   порядок      проведення державної підсумкової   атестації  учнів 4 – го класу школи у    2015-2016    навчальному   році» з 12 по 20 травня було проведено державну підсумкову атестацію для учнів початкової школи.

Річною підсумковою роботою з української мови була письмова робота, що містила 7 завдань різних рівнів складності, якими передбачалося перевірити рівень мовленнєвих умінь учнів (зокрема, будувати речення, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань із фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів з української мови.

За даними аналізу робіт, успішність учнів 4-го класу з української мови характеризується такими показниками:

Учнів за списком

Писали роботу

Рівень виконання роботи

В

Д

С

П

10

10

3 (30%)

4 (40%)

3 (30%)

-

Типові помилки, допущені в роботах: визначення іменників в орудному відмінку, неуважне списування тексту та наявність виправлень.

Аналіз показав, що 70% написали контрольну роботу на високому та достатньому рівнях.

         Річною підсумковою роботою з літературного читання була комбінована робота, яка складалася з тексту для самостійного читання та письмових завдань для перевірки розуміння змісту прочитаного.

         Текст добирався доступний за змістом, стилем, конструкцією речень, обсягом відповідно до методичних вимог.

Кожне із завдань, як і їх сукупність, підпорядковувалося смисловій складовій читання, як, у свою чергу, базується на його технічній складовій,

   Важливо визначити рівень сформованості навичок свідомого читання та розуміння тексту для його практичного застосування, тому запропоновані завдання були такими: на узагальнення змісту прочитаного (розкриття головної думки), на розуміння предметного змісту, відчуття ролі та краси художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища), здатність висловити власну думку з приводу прочитаного тощо.

   За даними аналізу робіт, успішність учнів 4-го класу із літературного читання характеризується такими показниками:

Учнів за списком

Писали роботу

Рівень виконання роботи

В

Д

С

П

10

10

5 (50%)

1 (10%)

4 (40%)

-

         Типовими помилками були: допущені неправильні трактування головної думки твору.

         Підсумковою контрольною роботою з математики була письмова комбінована робота, що складалася з таких основних завдань: однієї складеної задачі, виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій, вправ на порівняння, дії з іменованими числами, вправ на знаходження периметру та площі фігури, дроби тощо.

         Метою підсумкової контрольної роботи було визначення рівня сформованості в учнів 4-го класу умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

          За даними контрольної роботи з математики, успішність учнів 4-го класу характеризується такими показниками:

Учнів за списком

Писали роботу

Рівень виконання роботи

В

Д

С

П

10

10

3 (30%)

5 (50%)

2 (20%)

0

          Типові помилки, допущені учнями:

-у діях з іменованими числами;

- при  розв’язуванні задачі, рівнянь.

         Якісний аналіз контрольних робіт із вищезазначених предметів свідчить про те, що переважна більшість учнів 4-го класу достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук за 4-й клас та готова їх вивчати в основній школі.  

Виходячи з вищезазначеного

 

 

НАКАЗУЮ:

1.Учителям початкових класів (Кулик Ю.О., Лошак Ю.Л., Романенко С.М.):

1.1. Забезпечити виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

                                                                                                                                                      Постійно

1.2.Стимулювати учнів до самооцінки навчальної діяльності, саморозвитку.
                                                                                                                                                Постійно

1.3. Спрямувати  роботу на виправлення типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт.                                                          
                                                                                                                       Протягом 2016-2017н.р.

1.4.Звертати увагу на математичну грамотність записів учнями пояснень, скорочень, відповідей.                                                                                                                             Постійно

1.5. Дотримуватися норм оцінювання письмових робіт, ураховуючи охайність, чіткість, виправлення, пояснення.

                                                                                                                                                      Постійно

1.6.Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал з даних предметів.

                                                                                                                                                      Постійно

2.Голові методичного об єднання вчителів початкових класів Кулик Ю.О.:

2.1.Підготувати глибокий аналіз проведених робіт та проаналізувати дані результатів на черговому засіданні методичного об єднання.                           

                                                                                                                      Травень - червень 2016р.

2.2. Проаналізувати результати перевірки техніки читання, звернути увагу на якість читання.                                                                                                                       

                                                                                                                     Травень - червень 2016р.

2.3.Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність.            

                                                                                                                                           Постійно

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

3.1.Надавати конкретну допомогу вчителям у вивченні й упровадженні передового педагогічного досвіду, виробленні навичок самоаналізу та самооцінки своєї праці, її ефективності й результативності.                                                                       

                                                                                                                                           За потребою

3.2.Систематично контролювати роботу вчителів початкових класів з питань підготовки та проведення контрольних і перевірних робіт.

                                                                                                                                        За графіком

 

 

 

Директор школи__________                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

 

НАКАЗ 

 

 

  23.05.2016                                        с. Гороховатка                                            №60

 

Про результати проведення навчальних
екскурсій та навчальної
практики у 1-4, 5-8, 10-му  класах

 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 6 лютого 2008 р. № 1/9-61), рішення педагогічної ради Гороховатської ЗОШ                                    І-ІІІ ступенів, протокол № 7 від 28.08.2015 року та з метою забезпечення безпеки учнів під час навчальних екскурсій та навчальної практики:

1-4 класи з 01.10.2015р., 19.10.2015р. по 21.10.2016 р. 

5-11класи з 19.10 – 23.10.2015, 11.04-15.04.2016 р.

Практичні заняття обліковувалися в класних журналах на сторінках відповідних предметів. Навчальна практика була проведена з таких предметів:  

1-4 класи: літературне читання, фізична культура, основи  здоров'я, природознавство, трудове навчання.

5 клас – математика (Кускова Н.П.).

6 клас – українська мова та література (Голікова В.В.).

7 клас – українська мова та література (Курочка В.В.).

8 клас – іноземна мова (Швиголь О.М.).

10 клас – історія (Душенко О.А.)

Заняття в учнів 5 класу  були побудовані переважно в ігровій формі  (гра «Особливе число 0 і цікаве число 1», гра «Ключі від форту Геометрія в математичній скарбниці»,  математичний КВК, математичні змагання «Математика серед нас», математика у віршах, казках «Мовою казки про математику», розв’язування казок-головоломок, розгадування кросвордів,ребусів, математичний монтаж «Видатні математики».

Заняття з української мови та літератури в учнів 6 класу також були побудовані переважно в ігровій формі  (гра «Розумники і розумниці», літературний конкурс «Осіння казка», мовно-літературна гра «Калейдоскоп», брейн-ринг « Шевченківськими шляхами», «Подорож у країну Мовознавію».

На заняттях з української мови та літератури учні 7 класу  відтворювали  елементи обрядових свят, знайомилися з творчим доробком письменників рідного краю. Також була проведена заочна екскурсія «Літературна Харківщина», поетичний вернісаж «Люби і знай свій рідний край», заочна екскурсія «Літературними стежками», заочна екскурсія «Пам’ятки середньовічної культури».

На заняттях з англійської мови (8 клас) була проведена етнографічна експедиція «Шевченкознавство в ріднім краї» (збір матеріалів), збір та оформлення інформації з англійської мови «Цікаві факти».

На заняттях з історії (10 клас) учні переглядали науково-популярні фільми ЗД «Таємниці світового океану», збирали матеріали для тематичної виставки до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, створювали проекти  «Історія моєї родини», збирали матеріал «Моя сім’я в роки війни», працювали в історичному музеї.

 Обов’язковою умовою проведення екскурсій був цільовий інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОНУ від 01.08.2011 № 563. Відповідно до вимог ця робота була проведена.Таким чином, учні                     1-8,10-х класів внаслідок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики розширили свої знання щодо навколишнього світу, отримали певний науковий та життєвий досвід щодо взаємодії людини та природи.  

Виходячи з вищезазначеного,  

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Вважати стан проведення навчальної практики та навчальних екскурсій протягом 2015-2016 навчального року задовільним.  

2. Відзначити позитивний досвід проведення навчальної практики та навчальних екскурсій учителями Швиголь О.М., Лошак Ю.Л., Кулик Ю.О., Кусковою Н.П.               

3. Заступнику директора з навчально – виховної роботи  Гарній Л.С. підготувати інформацію про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-8,10 класах для аналізу роботи за 2015 –2016 н.р.на педагогічній раді школи у травні 2016 р.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

Директор  Т.В.Таранова

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

                            

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

27.04.2016                                                      Гороховатка                                               № 45

 

Про порядок проведення
державної підсумкової атестації
учнів  9, 11-го класів школи

 у 2015 – 2016 н.р.

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №113 « Про   порядок    закінчення    навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової   атестації  у  загальноосвітніх навчальних   закладах  Борівського району у    2015-2016    навчальному   році», з метою створення належних умов у  закладі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня випускників  школи   ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити  склад  державної  атестаційної комісії у 2015 – 2016 навчальному  році:

1.1.Для проведення державної підсумкової атестації учнів  11-го  класу за курс повної загальної середньої освіти Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області

(Додаток 1,2)

1.2. Для проведення державної підсумкової атестації учнів  9-го  класу за курс базової загальної середньої освіти Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області

 (Додаток 3,4)

2.Затвердити графік проведення консультацій з підготовки до ДПА 2015 – 2016 н.р.

(Додаток 5)

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.


    

Директор школи                                                                                                      Т.В.Таранова
Гарна,62725

  

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

20.04.2016                                                  с.Гороховатка                                                 №

 

 

Про порядок проведення
державної підсумкової атестації
учнів 4 -го класу школи

 у 2015 – 2016 н.р.

 

            Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №113 « Про   порядок    закінчення    навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової   атестації  у  загальноосвітніх навчальних   закладах  Борівського району у    2015-2016    навчальному   році», з метою створення належних умов у закладі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, а також за відповідністю освітнього рівня учнів   І ступеня вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити графік   та склад   державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу за курс початкової загальної середньої освіти Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області у 2014 – 2015навчальному  році (Додаток 1)

2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С. 
Директор школи                                                                                                      Т.В.Таранова
Гарна,62725

                                            БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

15.04.2016                                           с.Гороховатка                                               № 44

 

Про підсумки проведення

поглибленого профілактичного

 огляду школярів у 2016р.

 

На виконання рішення ХІІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 26 квітня 2012 року № 395-VІ «Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2012-2016 роки», спільного наказу Борівського відділу освіти, Борівської ЦРЛ від 19.11.2015 №306 «Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів Борівського району  у 2015/2016 навчальному році», наказу по школі від 25.11.2016 №177 «Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів у2015/2016 навчальному році»,   07.04.2016 року було проведено поглиблений профілактичний огляд учнів в складі таких спеціалістів:

-          Окуліст

-          ЛОР

-          Гінеколог

-          Стоматолог

-          Хірург

-          Сімейний лікар.

Підлягало огляду – 72 чол, оглянуто - 57.

Виявлено всього патологій:

Класи хвороб

Абс.

Хвороби органів дихання

0

Хвороби системи кровообігу

2

Хвороби органів травлення

3

Хвороби ендокринної системи

4

Хвороби сечостатевої системи

0

Хвороби органу зору

8

Хвороби ЛОР –органів

4

Неврологічна патологія

3

Хвороби кістково – м’язової системи

2

Хірургічна патологія

3

Гінекологічна патологія

0

Стоматологічна патологія

11

Виявлено паталогій вперше:

Класи хвороб

Абс.

Хвороби органів дихання

0

Хвороби системи кровообігу

1

Хвороби органів травлення

0

Хвороби ендокринної системи

4

Хвороби сечостатевої системи

0

Хвороби органу зору

6

Хвороби ЛОР –органів

2

Неврологічна патологія

0

Хвороби кістково – м’язової системи

0

Хірургічна патологія

3

Гінекологічна патологія

0

Стоматологічна патологія

11

Всього захворювань – 40

Взято на «Д» нагляд – 27

Знаходилося на «Д» нагляді – 13.

Внаслідок медичного огляду були встановлені групи з фізкультури:

Клас

Кількість

учнів

 

 

Група

Основна

Підготовча

Спец.

1

7

5

2

-

2

12

5

7

-

4

10

6

4

 

5

4

0

4

 

6

6

3

3

-

7

11

11

0

-

8

7

3

3

1

9

5

3

2

-

10

7

3

4

-

11

3

3

-

-

 

72

42 (58%)

29 (40%)

1(2%)

 

На основі вищевказаного,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Результати  проведення поглибленого профілактичного  огляду школярів у 2016р обговорити на нараді при директорові                                      

ІІ семестр 2016 н.р.

2.Класним керівникам та класоводам:

2.1.Враховуючи рекомендації медичних працівників, розробити заходи шодо поліпшення здоров'я учнів.

2.2. Оформити листи здоров я в класних журналах                                 

2.3.Довести до відома батьків результати медичних оглядів.                      

До  01.05. 2016 р.

3.Вчителю фізичної культури Масліку В.А. планувати фізичні навантаження учнів, виходячи з висновків медичного огляду.                                                       

Постійно

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Л.С.Гарну.

 

 

Директор школи                                                                                                                Т.В.Таранова

Гарна,62725       

 

 

 БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

15.04.2016                                               с. Гороховатка                                                             41  

  

Про   порядок    закінчення    навчального

року, підготовку та проведення державної

підсумкової   атестації  у   школі

у    2015-2016    навчальному   році

 

          Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №113 « Про   порядок    закінчення    навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової   атестації  у  загальноосвітніх навчальних   закладах  Борівського району у    2015-2016    навчальному   році»,з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Борівського району, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Завершити навчальні заняття у 2015-2016 навчальному році 27 травня 2016 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Розробити заходи щодо організованого завершення 2015-2016 навчального року, підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів, забезпечити їх неухильне виконання( копію наказу надати до відділу освіти головному спеціалісту Рівчак А.С.)

                                                                                                           25 квітня 2016 року

2.2.Забезпечити вивчення з вчителями, батьками, учнями нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації, відділу освіти Борівської районної державної адміністрації про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації під підпис.

                                                                                                          До  22 квітня 2016 року

2.3.Посилити контроль за виконанням навчальних програм в усіх класах з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану. Підготувати  накази про підсумки виконання навчальних програм наприкінці навчального року та надати їх копії для контролю та узагальнення до відділу освіти головному спеціалісту Рівчак А.С.

                                                                                                          До 10 червня 2016 року

2.4.Неухильно дотримуватись збереження всіх форм контролю (фронтальних, контрольних, лабораторних, практичних робіт, тощо), визначених навчальними програмами; вимог до організації та проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін згідно з графіками по школах.

                                                                                                          Постійно

2.5.Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

2.5.1.  Учнів 3 (2) – 4-х класів.

Не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року

2.5.2.  Учнів 5 – 11-х класів.

Не раніше, ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

2.6. Провести свято «Останнього дзвоника»  27 травня 2016 року.

2.7. Подати витяг з наказу по школі про  проведення навчальних екскурсій та навчальної практики  

                                                                                                          Червень 2016

2.8.Надати  до відділу освіти інженеру з охорони праці господарчої групи Сотніковій Ю.І. витяги протоколів педагогічної ради з розглядом питання доцільності проведення навчальних екскурсій та практики.  

                                                                                                          До 25 квітня 2016

 2.9.Забезпечити організоване проведення державної підсумкової атестації учнів, як форми контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів за змістом, формами і термінами, визначеними Міністерством освіти і науки України та департаментом освіти і науки Харківської обладміністрації Забезпечити гласність, прозорість, об’єктивність проведення державної підсумкової атестації, дотримання вимог чинного законодавства. Суворо заборонити своїм підлеглим збір коштів на проведення державної підсумкової атестації

                                                                                                          Постійно

2.9.1. Провести  державну підсумкову атестацію учнів згідно з орієнтовними вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 94:

- для ланки І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів:

української мови           -  12.05.2016 року;

літературного читання  - 17.05.2016 року;

математики                      -18.05.2016 року

- для ланки ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів:

української мови – 01.06.2016 року;

математики          – 03.06.2016 року;

біологія (предмет за вибором навчального закладу) – 06.06.2016;

- для ланки ІІІ ступеня - з трьох предметів обов’язково для всіх випускників:

ü  5 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з української  мови  у  формі  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (ЗНО);

ü  11 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання –                                з математики   у формі ЗНО;

ü  20 травня у навчальному закладі – з іноземної мови за завданнями Міністерства освіти і науки України.

2.9.2. Здійснити контроль за нерозголошенням інформації про зміст завдань для проведення державної підсумкової атестації у 4-му та 9-му класах, які укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник загальноосвітнього навчального закладу.  Забезпечити збереження зазначених завдань до моменту їх видачі. Витяги з протоколів педагогічних рад про затвердження  завдань для проходження державної підсумкової атестації надати до районного методичного кабінету.

                                                                                                          05-25 травня 2016 року

2.9.3.Створити та погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції   України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 28.04.2016 – 4-й клас

До 06.05.2016 –  11-й клас

До 18.05.2016 – 9-й клас

2.9.4.Суворо дотримуватись вимог Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої   сумісним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства  охорони здоров’я України від 01.02.2013 №72/78.

2.9.5.Відповідно до розділу V Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від проходження атестації звільняються:

- учні  спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами навчання;

- учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за        № 288/22820;

- учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18 і Закону України «Про відпустки»;

- учні випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації;

- учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації;

- учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів  турнірів,  конкурсів,  які   мають  статус  міжнародних   відповідно   до законодавства України, та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання);

- учасники III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково - дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання);

- учні  навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня В-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від атестації з цих предметів.

2.9.6.Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

                                                                                                          До 06 травня 2016 року

2.9.7.Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до документа про освіту згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2010 №1/9-67, 28.04.2012 №1/9-326.

                                                                                                          Травень-червень 2016

2.9.8.Провести урочисті засідання педагогічних рад  закладу з нагоди вручення:

- свідоцтв  про  базову  загальну  середню освіту,  як  правило,  9 червня 2016 року;

- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори - 28 травня 2016 року.

2.9.9.Своєчасно оновлювати інформацію щодо організованого завершення навчального року, проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації на шкільних веб-сайтах

                                                                                                          Квітень-червень 2016 року

2.10. Взяти до уваги, що:

2.10.1. ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової сесій ЗНО.

2.10.2. У випадку, якщо учень (учениця) складатиме ЗНО і з математики, і з історії - до атестата вноситься оцінка за ДПА з того  предмета, який він (вона) указав (указала) при реєстрації на ЗНО. 

2.10.3.Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до  30 травня 2016 року, додаткової сесії – до 30 червня 2016 року.

2.10.4. Внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата  здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника.

2.10.5. Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА.

2.10.6.Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 4 березня 2016 року, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (лист МОН від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України»), матимуть можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами.

2.10.7.Учні, які хворіли під час проведення атестації, та учні, які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки, визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

 3. Розмістити наказ  на  офіційному веб-сайту  школи

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,62725

 Додаток 1

 до наказу від 15.04.2016 року

41

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  Гороховатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Борівської районної ради 

 Харківської області  

______________ Т.В.Таранова 

«____» __________ 2016 р. 

 

Заходи

щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року

по  Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

з/п 

Зміст роботи 

Відповідальний 

Відмітка про виконання 

Квітень 

1 

Проведення педрад, нарад з організації закінчення 2015-2016 н.р.

Таранова Т.В., Гарна Л.С.

 

2 

Створення та погодження атестаційних комісій для проведення  ДПА – 2016

 Гарна Л.С.

 

3 

Проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Гарна Л.С.

 

4

Вивчення з педагогічним колективом Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності. 

Гарна Л.С. 

 

5

Затвердження завдань для проведення ДПА 2016                  в 4 та 9 – му класах

Гарна Л.С.

 

Травень 

1 

Перевірка виконання навчальних програм та навчальних планів 

Гарна Л.С.

 

2 

Оформлення журналів, особових справ учнів 

Гарна Л.С.

 

3 

Проведення тижня безпеки дорожнього руху 

 Душенко О.А.

 

4 

Організація повернення підручників до бібліотеки 

 Лавроненко А.Г.

 

5 

Проведення бесіди з охорони життя й здоров’я дітей під час літніх канікул 

 Кл.керівники

 

6

Проведення бесід з встановлення  попереднього навантаження 

Гарна Л.С.

 

7.

Видача підсумкових наказів 2015 – 2016 н.р.

Гарна Л.С.

 

 

 

БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

04.04.2016                                                    Гороховака                                                       39  

 

Про проведення

Тижня безпеки дорожнього руху

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дорожній рух», згідно ініціативи  Міністерства охорони здоров’я України про  проведення Тижнів безпеки дорожнього руху з 16 по 22 травня та з 14 по 20 листопада 2016 року, листа відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 01.04.2016 року № 01-16/287 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху


НАКАЗУЮ:

 

1.Призначити відповідальною за проведення  Тижня безпеки дорожнього руху вчителя основ здоров я Душенко О.А.

2.Відповідальній за проведення Тижня

2.1.Подати на затвердження  план заходів

До 01.05.2016 року           та       01.11.2016   року

2.2.Подати звіт про проведені заходи до відділу освіти Борівської районної державної адміністрації
                                                                                                                      До 24.05.206 року

                                                                                                                      До 23.11.2016 року

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.