Графік прийому громадян, звіт директора, інформація про прийом громадян.
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ШКОЛИ:

Адреса для письмових звернень громадян:

Україна, 63822,  Харківська обл..Борівський район с.Гороховатка вул..Миру 6 - а 

Телефон для довідок за зверненнями громадян:

0994177747 

E-mail: gorohovatka@.ukr.net

 

№ п/п

Посада 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса), контактний телефон

 1.  

Директор школи

Таранова

Тетяна Василівна

Середа

14.00 - 16.00

П ятниця

12.00 – 14.00

 Кабінет директора,

ІІ поверх

Конт.тел.

0994177747

 1.  

Заступник директора  школи 

 Гарна

Лілія

 Сергіївна

 Вівторок

10.00 – 12.00

Середа

09.00 – 11.00

Кабінет заступника директора,

 ІІ поверх

(учительська)

Конт.тел.

0662329282

 

 

 

Звіт директора

Гороховатської ЗОШ І_ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області

Таранової Тетяни Василівни

за 2016/2017 навчальний рік

 

с. Гороховатка                                                          08 червня 2017 року

 

        Шановні присутні! Ось і закінчився навчальний рік і ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити роботу директора на посаді за 2016/2017 навчальний рік.

         На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи,щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року. Я, як директор школи, протягом звітного періоду керувалася Статутом школи, Правилами  внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, вся робота була спрямована на виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній  навчальний заклад, інших нормативних актів, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

Керівний склад загальноосвітнього  навчального закладу був таким:

 Таранова Т.В.- директор школи;

Гарна Л.С. - заступник директора з навчально -  виховної роботи;

 

Інформація про школу.

      Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища Борівського району. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Борівської райдержадміністрації, якому належать відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1959 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,2 га. У 2016/2017 навчальному році працювало 14 педагогічних працівників, 1  шкільний бібліотекар та 5 працівників обслуговуючого персоналу.

Кадрове забезпечення.

У 2016/2017 навчальному році школа була повністю забезпечена педагогічними працівниками(у школі працювали три вчителі-сумісники з математики та української мови та літератури).  Проблема відсутності  вчителя предмету «Захист Вітчизни» була вирішена. Вчитель фізкультури Маслік В.А., пройшов курси підвищення кваліфікації з даного предмету при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  

          Робота здійснюється відповідно до робочого навчального плану за п’ятиденним режимом. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти працівників та спецкурсів, які вони пройшли.  Всі вчителі володіють навичками роботи з ПК.   Педагоги активно використовують можливості комп'ютерного кабінету: перегляд фільмів за програмовим матеріалом української та зарубіжної літератури, відео фрагменти для уроків біології, географії, фізики, природознавства, розучування та прослуховування пісенного та музичного  матеріалу. Проблема  в тім, що відсутні комп’ютери в кабінетах для кращого  забезпечення навчально- виховного процесу та перший комп’ютерний клас застарілий для нових сучасних програм.  

 

Методична робота

       Діяльність методичної роботи у 2016/2017 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту» (зі  змінами) ст.42, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр),  яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008  №1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008р. за  №1239/5930, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 №1221  «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методкабінету  (центру)», Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними  працівниками в Україні (проект), Положенням про методичний кабінет відділу  освіти Борівської районної державної адміністрації, затвердженим радою  районного методичного кабінету( протокол №4 від 27.10.2010 року), наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 «Про проведення  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», наказ Міністерства освіти і  науки України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм  для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства  освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017  році Зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на  основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 27.07.2016 за № 1114/29244, наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 ««Про затвердження навчальних програм  для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», листом Міністерства  освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру  2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних  закладів», листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у  загальноосвітніх навчальних закладах», листом Інституту модернізації змісту  освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань  організації виховної роботи у навчальних закладах  у 2016/2017 навчальному році»,   створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищен­ня професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використан­ня інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

У 2016/2017 навчальному році методична рада через мережу шкільних методичних об'єднань працювало над реалізацією проблеми: «Створення оптимальної моделі методичної роботи в навчальному закладі з метою максимального задоволення потреб населення у здобутті освіти відповідно рівня підвищення фахової майстерності педагогів школи», яка тісно пов'язана з методичною темою району «Створення оптимальної моделі методичної роботи в навчальному закладі з метою максимального задоволення потреб населення у здобутті освіти відповідно рівня підвищення фахової майстерності педагогів району». З січня 2017р. методична тема району змінилася і звучить так: «Формування інноваційного інформаційного середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Аналіз кадрового складу вчителів школи за віком:

-          25-35р. – 3 уч.,  

-          35-45р. – 5уч.,  

-          45-55 – 4 уч.,  

-          більше 55 – 2 уч. 

За стажем роботи: 

-          0-3р. – 2 вч.,  

-          5-10р. – 1вч,  

-          15-20р. – 3 вч.,  

-          20-25р. – 5 вч.,  

-          більше 30р- 3 вч. 

За кваліфікаційною категорією: 

-          Бакалавр – 1учитель; 

-          Спеціаліст – 1 учитель; 

-          І категорія – 11 учителів; 

-          Вища категорія – 1 учитель. 

За ротаційними групами педагоги школи поділяються:

Вчителі-майстри

Вчителі-професіонали

Вчителі-початківці

Вчителі з низькою результативністю

Таранова Т.В.

Романенко С.М.

Маслік В.А.

 

Кулик Ю.О.

Таранова А.Ю.

Лошак Ю.Л.

 

Курочка В.М.

Кускова Н.П.

Швиголь О.М.

Гарна Л.С.

Небувайло Т.А.

Душенко О.А.

Тертишна Т.О.

Нікітенко Н.В.

                    Забезпеченість підручниками з складає 95%.

          У 2016/2017 навчальному році підвищили кваліфікацію 12 вчителів школи:

ПІБ вчителя, який був на курсах

Предмет

Небувайло Т.А.

Зарубіжна література та російська мова

Іноземна мова (англійська)

Курочка В.М.

Зарубіжна література та російська мова

Кускова Н.П.

Математика

Романенко С.М.

Іноземна мова (англійська)

Початкові класи

Нікітенко Н.В.

Природознавство

Тертишна Т.О.

Мистецтво

Художня культура та образотворче мистецтво

Основи алгоритмізації та програмування

Таранова А.Ю.

Основи алгоритмізації та програмування

Гарна Л.С.

Заступник директора

Швиголь О.М.

Іноземна мова (англійська)

Душенко О.А.

Основи здоров я

Кулик Ю.О.

Початкові класи

Маслік В.А.

Захист Вітчизни

Досягнення вчителів і учнів. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад,  шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом  2016-2017н.р було проведено відкриті уроки:

Клас

Предмет

Вчитель

3

Українська мова

Кулик Ю.О.

3

Літературне читання

Кулик Ю.О.

8

Українська мова

Курочка В.М.

5

Математика

Кускова Н.П.

9

Біологія

Нікітенко Н.В.

2

Природознавство

Романенко С.М.

1

Свято Букваря

Лошак Ю.Л.

          Уроки проведені на достатньому та високому науково-теоретичному, методичному рівні.

          Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

          Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. 

З боку дирекції  школи, голів ШМО  надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2016-2017 н.р. було організовано роботу трьох методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

          Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт,  проведення державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом семестру вчителі школи проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів.

          З метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу було складено графік підготовки учнів до олімпіад. Вчителі-предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком. На жаль, на районний тур олімпіад зі школи не поїхали учнівські команди з таких  предметів: біології, трудового навчання, хімії, історії, інформатики. Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі. Проте слід відмітити, що результати олімпіад ІІІ етапу є досить низькими:

          У шкільному етапі конкурсу-захисту робіт МАН взяли участь 2 уч. 11 класу. Робота, що представлена на конкурсі-захисті в районному етапі, виконувалася під керівництвом Курочки Валентини Михайлівні (учениця 11 класу Войтенко Діана) – секція українська мова та література.

          В 2017-2018 н. р. необхідно продовжити роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

          У вчителів школи наявні поліфункціональні сайти, з якими вчителі брали участь в ІІ Обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів в 2015-2017рр.:

 

ПІБ вчителя

Посада

Адреса сайту

Дата створення

1

Гарна Лілія Сергіївна

Вчитель української мови та літератури

https://krasivaja.io.ua/

2015

 

Душенко Оксана Анатоліївна

Вчитель історії

http://mygreathistori.io.ua/

2015

2

Лошак Юлія Леонтіївна

Вчитель початкових класів

http://deti2015.io.ua/

2014

3

Курочка Валентина Михайлівна

Вчитель української мови та літератури

https://ukrainamova.io.ua

2016

4

Нікітенко Наталія Володимирівна

Вчитель біології

nata_nikitenko.io.ua

2016

5

Романенко Світлана Миколаївна

Вчитель початкових класів

http://pochatkova-shkola.io.ua

2016

6

Кускова Надія Павлівна

Вчителів математики

http://matematuka.io.ua

2016

7

Кулик Юлія Олександрівна

Вчитель початкових класів

http://nachklas.io.ua

2016

          Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:

-окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;

-педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

- членам методичної ради та членам методичних об'єднань необхідно пожвавити видавничу діяльність;

- керівники м/о не достатню увагу приділяють оформленню протоколів засідань, які часто містять схематичний характер;

- керівниками м/о не налагоджено роботу по випуску методичних рекомендацій;

- потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у районному конкурсі «Учитель року».

-позакласна робота організована традиційно: працює чотири гуртки, але їхня результативність  роботи низька: не під­вищується рівень виступу дітей в олімпіадах, не підготовлено роботи на МАН. При підготовці учасників олімпіад та конкурсів слід більше уваги приділяти розділам, які не входять до курсу загальноосвітньої школи, а це є прерогативою спецкурсів та факультативів).

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2016-2017 н.р. проводилася на задовільному рівні.

 Виховна робота

На виконанняЗаконів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців занезалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом уДругій світовій війні 1939-1945 років»; указів Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»,  від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015                               № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у  2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчоїкомісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнямиКабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду  кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне  виховання в системі освіти» у Гороховатській ЗОШ І – ІІІ ступенів було організовано виховну роботу.

Виховна проблема, над якою працював педагогічних колектив закладу протягом 2016-2017 н.р.:  «Формування патріотичних цінностей підростаючого покоління через усвідомлення героїчних сторінок своєї історії».

На початок 2016-2017 навчального року в школінавчалося71учень (11 класів), працює 3 класоводи і 7 класнихкерівників, Накінець 2016-2017 навчального року кількістьучнівскладала 67 осіб.

Протягом 2016-2017н.р. булипроведенівідповідні заходи:.

Ціннісне ставлення особистості до себе 

ü  Диспут «Твоємайбутнє – відчого вонозалежить?»

ü  Година спілкування«СНІД – хвороба тисячоліття».

ü  Бесіда «Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація ВІЛ/СНІДУ в Україні»

ü  Виховна година «Юристом можешти не бути, та кодекс знати типовинен»

ü  Година спілкування«Як організувати себе»

ü  Круглийстіл «Скажімонаркоманії – НІ!».

ü  Класна година «Книги – ріки, які наповнюють Всесвіт мудрістю»

ü  Ділова гра «Ким бути і яким бути?»

Ціннісне  ставлення до сім ї, родини, людей 

ü  Кл. година «Я – частина колективу »

ü  Год. спілкування «Добро й милосердяєднаютьсерця»

ü  Кл. година «Скажемо «Ні» алкоголю та наркотикам»»

ü  Бесіда « Твори добро»

ü  Бесіда «Пам`ятай про права, але не забувай про обов’язок».

ü  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

ü   Бесіда «Щоце за свято Водохреща?»

ü  Анкетування«Як ви розумієте патріотичне виховання? »

ü  Виховна година « Афганістан: біль душі і пам'ять серця»

ü  Лекція «Права і обов’язки жінок»

ü  Міні-лекція" Ніколи не панікуй унебезпечнійситуації"

ü  Виховна година «Материнська любов – найсвятіша!» 

Ціннісне ставлення до мистецтва

ü  Вих. година «І.Багряний – письменник і громадянин»

ü  Бесіда «Музика торкається душі » 

ü  Вих. година «День  української писемності та мови -  всенародне свято» 

ü  Участь в Андріївських вечорницях та святі Миколая

ü  Новорічні та різдвяні свята.

ü  Поетичнахвилинка «Земля квітуча, не руїна, потрібна людям, як душа.

ü  Гра-тренінг«Культура поведінки закоханих»

ü  Інформаційна хвилинка до  дня поезії

ü  Конкурс на краще читання віршів Т.Г.Шевченка, віршів про поета.

ü  Весела перерва «Хочете жити на втіху, частіше помирайте від сміху»

ü  Усний журнал«Культура телефонної розмови

ü  Літературно - музичне вітання «Свято зі сльозами на очах»

ü  Мовознавчий турнір «Поетична скриня»

Ціннісне ставлення до праці

ü  Акція «Я – господар школи» - конкурс на найзеленіший клас

ü  Бесіда «Як вести шкільнийщоденник». 

ü  Операція «Турбота» (похід до ветерана)

ü  Учнівська толока- прибирання пришкільної території та біля братської могили

ü  Бесіда  «Вибірпрофесії – крок у майбутнє»

ü  Конкурс новорічної ікебани «Замість ялинки святковий  букет»

ü  Класна година «Привчай до праці руки, друже, а голові давай знання».

ü  Виготовлення подарунків для мам і бабусь

ü  Виготовлення та розвішуваннягодівничок для птахів.

ü  Трудовий десант «За життя – без сміття»

ü  Година-презентація «Професіямоїхбатьків»

ü  Акція « Зробимо школу квітучою» Озеленення території школи.  Висаджування квітів на клумбах.

Ціннісне ставлення до особистості, суспільства, держави

ü  Перший урок «Від проголошення незалежності до нової України»

ü  Акція «Милосердя»

ü  Місячник «Увага! Діти на дорозі»Розробкасхеми«Мійбезпечний шлях додому».

ü  День  фізкультури і спорту. Малі Олімпійські ігри 

ü  Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Операція «Турбота» 

ü  День козацтва Класна година «Що я знаю про Українськекозацтво?»

ü  Місячник протипожежної безпеки           Година спілкування «Правила пожежної безпеки й поведінка під час пожежі, «Вибухи та їх причини.»

ü  Виховнагодина«Голодна Голгофа 33-го».

ü  Бесіда «Чизнаєштисвоїздібності»

ü  Виховна година«ЗахистВітчизни – обов’язок кожного».

ü  Виховна година  «Українасоборна».

ü  Виховна година   «Волінародноїдзвін» (річниця бою підКрутами)

ü  Виховна година«Небесна сотня: герої не вмирають… »

ü  Екскурсія до шкільного історико-краєзнавчого музею«Визволення Борівщини»

ü  Година-реквієм «Ми будемодовгопам’ятати і вам забути не дамо».

ü  Класна година«Сторінками життя Шевченка»

ü  Інформаційна хвилинка «Підкорення космосу».

ü  Класна година «Білий птах Чорнобиля».

ü  Круглийстіл «Україна – європейська держава».

Ціннісне ставлення до природи

ü  Години спілкування «Потреба спілкування з природою»

ü  Свято осені. Виставка «Осінній вернісаж»

ü  Екологічнаакція«Свій голос віддаю на захистприроди».

ü  Виховнагодина«Планетадрузів» (рольовагра). 

ü  Екологічнийконкурс«Збережи та нагодуйптахів».

ü  Екологчний захід«Збережемо чистоту воднихпросторів наших!»

ü  Виховна година«Свято перелітніх птахів»

ü  КВК «Птахи – нашіпернатідрузі, ображатиїхнеможна»

ü  Екологічний турнір «Природа – дім, бережімо його!»

Протягом навчального року в школі діяло 4 гуртки (спортивна секція – керівник Маслік В.А., історичний гурток «Олімп» - керівник Душенко О.А., гурток «Музейна справа» - керівник Небувайло Т.А.). Зайнятість у позакласній діяльності складає 73 % учнів.

            Протягом семестру в школі працювало учнівське врядування «Пошук», керівник органом якого є учнівська рада (керівник – Небувайло Т.А.), до якої входять голови учнівських комісій та командири класів. На початку семестру загальношкільним голосуванням було обрано головою учнівського врядування учня 11 класу Какулю Юрія. На початку навчального року було розроблено модель учнівського врядування, за якою до складу учнівської ради входять чотири учнівські центри.

Робота учнівського самоврядування проводилася  згідно плану. Працювали такі  центри:   

-          Науки і  навчання (Коновалов А.);

-          Дисципліни і порядку (Зажигін А);

-          Спорту і туризму (Тихонов В.);

-          Культури і відпочинку(Левшина Є.);

-          Шефська робота (Чичуй Ю).

Щомісячно проводились засідання учкому і його центрів,на  яких   звітували про  виконане  і  призначали  відповідальних за виконання  наміченого.

Кожного місяця проводились  такі рейди-перевірки:

-          стану  збереження підручників;

-          ведення учнівських щоденників;

-          стан підготовки учнів до уроків;

-          дотримання шкільної  форми;

-          якості чергування учнів по класах і в школі;

-          запізнень до школи.

Активно брали участь в організації  рейдів: Зажигін А., Коновалов А., Висоцький М., Левшина Є., Какуля Ю.

Члени  учкому завзято  допомогали  в  організації  шкільних  позакласних заходів:

-          дня туризму (Тихонов В.,ТихоновО.,Висоцький М.);

-          свята осені (Левшина Є.,Малік М.);

-          дня Збройних Сил України(Зажигін А.,УваровК.,Висоцький М.);

-          новорічних свят (Уваров К.,Зажигіна М.);

-          свята 8Березня(Левшина Є.,Малік М.,ЗажигінаМ.,Бондар В.);

-          лінійка до свята Перемоги( Левшина Є.).

Добросовісно  відносились  до виконання своїх  обов‘язків: голова учкому Какуля  Ю., заступник  Пархоменко О., секретар Войтенко Д.

На останньому засіданні учкому  робота учнівського самоврядування за 2016-2017  навчальний рік була  визнана     задовільною  і  вказано на недоліки.

У школі створений волонтерський загін «Остропілля» в кількості 15 учнів.Керівник загону – Коновалов Артем, командир загону – Зажигін Андрій. Керівник волонтерського руху в Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів – вчитель фізичної культури – Маслік В.А.

Протягом усього навчального року волонтери працюють над зацікавленням молодших учнів у діяльності цієї сфери:

-          знайомство з історичним минулим України;

-          виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, любов до своєї родини, до краю в якому народився;

-          виробленням найрізноманітніших форм, методів направлених на виконання добрих і корисних справ, також над прищепленням любові до праці, вчать і самі вчаться по мірі можливості допомагати пристарілим.

На належному рівні ведеться робота з дітьми пільгового контингенту. В школі навчаються діти з     

-          Малозабезпечених – 16

-          З багатодітних сімей -16

-          Одиноких матерів -4

-          Дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС- 1

-          Дітей-інвалідів – 2

-          Напівсиріт – 5

-          Дітей, позбавлених батьківського піклування – 0

-          Діти, переселені з зони АТО – 7.

Під час обстеження перевіркою встановлено:

-          переважній кількості дітей створено умови для нормального проживання та навчання;

-          всі діти будуть оздоровлюватися вдома та в пришкільному таборі з денним перебуванням «Сонечко».

В ході перевірки проведено бесіди з батьками про дотримання дітьми режиму дня; поведінку в школі й удома; навчання дітей, контроль за виконанням домашніх завдань; санітарний стан та зовнішній вигляд дітей; збереження життя та здоров я учнів.

Також малозабезпечені учні та учні-переселенці отримали матеріальну допомогу(грудень 2016р.) у вигляді  придбання зимових речей (всього 17 чоловік, 287 грн на особу).

Батьківські збори по класах проводяться регулярно, двічі на семестр. Загальношкільні батьківські збори в 2016-2017н.р. були проведені тричі.

Також в школі протягом року проведена робота з профорієнтації учнів. Постійно оновлюється стенд «Обираймо професію». З метою реалізації Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету міністрів  від 17.09.2008 № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» був проведений тиждень профорієнтації (20.03.2017-24.03.2017). , а також учні школи відвідали «Ярмарок професій», який відбувся в смт. Борова 18.05.2017р.

Велика увагаприділяласянаціонально-патріотичномувихованню.З метою реалізаціїКонцепціїнаціонально-патріотичноговихованнядітейбулорозроблено план заходівпатріотичноговихованняучнів на 2016-2017 н.р. як загальношкільний, так і кожним класним керівником. В школі були проведені класні години та виховні години до свят «День добровольця», «День Гідності», «День захисника України», «Вшанування Небесної Сотні»,заходи до Голокосту,  заходи до відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 р., заходи до вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, заходи до Дня Пам'яті та примирення.

Також педагогічний колектив Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів проводив інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей.

Учні 11 класу були направлені на НПЗ до військової частини А-0478 25.04.2017р.з метою ознайомлення з умовами проходження військової служби в ЗСУ.

19.05.2017р. було проведено військово-спортивне свято з нагоди закінчення  вивчення предмета «Захист Вітчизни». В спортивній програмі свята включалися змагання з виконання стройових прийомів, практичних дій за обсягом програми ЗВ.

Протягом 2016-2017н.р учні школи двічі відвідали м.Святогірськ (вивчення духовної спадщини) та з метою вивчення природи та історії рідного краю, стимулювання відродження інтересу до науки м. Харків.

Але в роботіШМО  класних керівників є ряд істотнихнедоліків: на недостатнім є накопичення фотоматеріалів та розробок заходів на сайті школи.Не всі класні керівники мають власний блог, а це говорить на низький рівень володіння інформаційними технологіями.

Є недостатнім зв’язок з позашкільними закладами, в школі функціонує мало гуртків. Причина – відсутність спеціалістів.

Отже, пріорітетними завданнями на 2017-2018н.р. є:

-          Налагодити систему роботи з обдарованими та здібними учнями, яка б давала позитивні результати протягом навчального року.

-          Співпрацювати з батьками, проводити правовий всеобуч з метою покращення правової культури учнів та батьків.

 Впроваджувати інноваційні технології, для сприяння всебічного розвитку учнів, їх розумових та фізичних здібностей; працювати над удосконаленням власного педагогічного досвіду в галузі виховання; забезпечувати збереження життя і здоров’я дітей під час проведення виховних заходів.

-          Посилити контроль за організацією змістовного дозвілля та охоплення учнів гуртковою роботою, в тому числі і схильних до правопорушень.

-          Оформити естетичні та дієві класні куточки, куточки символіки.

-          Створити та накопичувати матеріали у власних блогах, шкільному веб-сайті.

Матеріально – технічне забезпечення

       Будівля школи  та приміщення відповідають  реалізації завдань освітніх програм. Створено умови для роботи і навчання. У школі працюють: кабінет біології та хімії, математики,  зарубіжної літератури, української мови та літератури, кабінет фізики, інформатики, історії та географії, Захисту Вітчизни, іноземної мови, три кабінети початкових класів, майстерні по дереву та металу, спортивна зала, спортивний майданчик. Навчальні кабінети обладнані  естетично, згідно санітарно-гігієнічних норм.  Спортивна зала укомплектована повністю . Спортмайданчик укомплектований інвентарем таким як рукохід, лабіринт, перекладини різнорівневі, бруси гімнастичні, щити   баскетбольні, смуга перешкод,  майданчик для гри в волейбол та футбол.

        Достатня увага  приділяється естетичному вигляду навчального закладу. Подвір'я школи  прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються вчителями прибиральницями школи, своєчасно обрізаються  дерева, підрізаються кущі. Робочим школи проводиться скошування трави. В цьому році ліквідували при допомозі Таранова В.В., батька учня школи несанкціоноване звалище   сміття на території школи. Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року знову  стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використовую для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для  всього обсягу робіт

           Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи, здійснюється нарахування авансу.  Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проблемою залишається заміна вікон , які  знаходяться в аварійному стані.

          Школа  має 2 комп’ютерних класи. Один був обладнаний в 2004  році, на даний момент робочих комп'ютерів залишилося 2 – (9 в неробочому стані)що потребує списання, а другий отримали 2012 року (6+1, один ПК теж вийшов з ладу).  У школі функціонує мережа Інтернет,  за допомогою системи Wi-Fi поширена по всій школі.. Шкільна бібліотека теж має Інтернет зв язок.

         Протягом навчального року було здійснено  поточний ремонт навчальних кабінетів та коридорів, придбання новорічних подарунків та канцтоварів, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для  внутрішніх туалетів. З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2016 - 2017 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт. За допомоги фермерського господарства «Перевесло»кер.Симоненко Ю.М. було придбано водонагрівач, кухня забезпечена гарячою проточною водою. Дооблаштовано внутрішні туалети(стіни облицьовані плиткою). Всього у 2016 –2017 н.р. було  8717  тис.грн. позабюджетних коштів

          Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Вчасно готується звітна документація, матеріали  списуються або оприбутковуються.

 Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

 

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівник їдальні проходить медичний огляд  два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються (оскільки відсутня у школі медична сестра) у  шкільному сейфі. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося ,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

Щорічно діти також проходять медичне обстеження на базі   школи . За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендаціям дільничних   педіатрів:

В класних журналах вклеєний окремий  «листок здоров`я», в якому вказані і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури, результати медичного обстеження є у класних керівників.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення  шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість   куріння, наркотиків, алкоголю, виступи на загальношкільних лінійках, у цьму році організовано перегляд чорно-білого кіно про ведення здорового способу життя. Учні 8, 9  класів писали рецензії, висловлюючи свої думки, погляди та плани на майбутнє. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,   де   запланована  певна робота оздоровчого характеру з класом.

   На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство) від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою»,  ,  наказу по школі від 05.05.2017 року № 44  “Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року”, з метою організованого та якісного оздоровлення  й відпочинку учнів Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів у школі працював пришкільний  оздоровчий табір «Сонечко».

Пришкільний табір працював з 29.05.2017 р. по 16.06.2017 р. на базі школи  з 8 години по 14 годину.

Вожатими були педагоги школи (10 чол.), адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал. (всього 14 чол).

Для працівників табору встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Для роботи табору було виділено двоє  класних приміщень. В розпорядженні табору:  спортивний зал для проведення ігор та конкурсів, їдальня, внутрішній туалет, площадка для гри в бадмінтон, настільний теніс, майданчик для проведення лінійок. 

Зарахування дітей до табору відпочинку здійснювалося на основі заяв батьків, опікунів. 

Враховуючи вікові особливості дітей, створено 2 загони:  22 та 26  осіб:

 В таборі було організовано одноразове гаряче харчування ( обід). Вартість на одну дитину становило 25 грн. В таборі був організований питний режим доброякісною кип’яченою водою.

Основним змістом виховної діяльності табору є забезпечення необхідних умов для змістовного відпочинку, організації дозвілля дітей і підлітків, формування здорового способу життя, творчого і духовного розвитку.

В пришкільному таборі відпочили 50 учнів (діти тимчасово переселені, діти- інваліди, діти багатодітних сімей). 

Найцікавішими та незабутніми були заходи:

- «Відкриття табірної зміни» з  веселими стартами під назвою «Бій кораблів» та рухливими  іграми на природі.

- гра ерудитів «Наша Батьківщина - Україна». 

Дуже цікаво і змістовно пройшло свято Дня захисту дітей до програми якого було включено «Свято  ритму», «День квітів» , конкурс малюнків на асфальті «Моя дитяча мрія», «Караоке», «Спортивне  свято на майдані».

- Всі дні у таборі  пройшли з іграми, конкурсами, змаганнями, естафетами, майстер-класами по декупажу, «Талановиті пальчики», конкурсно-розважальною  програмою «Весела усмішка дитини».

- Закриття табірної зміни пройшло під девізом «Ура! Канікули», проведено  підсумки роботи табору «Мої враження про табір», інформаційно-просвітницьке заняття «Літні канікули без проблеми». 

Впродовж  роботи  пришкільного табору проведено ряд тематичних  прогулянок  та екскурсії: на місця поселення бабаків, на тваринницьку ферму, де учні мали змогу спостерігати за поголів’ям великої рогатої худоби ,на берег Червонооскільського водосховища ,де цікаво пройшов конкурс «Казкові замки та фігури із піску» , «У пошуках скарбів».

В межах роботи табору діти здійснили екскурсію до міста Св ятогорська.

Всі учні були в захваті від побаченого, особливо діти, тимчасово  переселені. Було зроблено фото звіти про всі екскурсії по Гороховатському краю.

Окрема подяка спонсорам, які надали допомогу у відзначенні  Дня захисту  дітей, проведенні різноманітних конкурсів,змагань і взагалі у змістовному відпочинку дітей школи.  Це підприємці села Гороховатка: Присухін С.В.,  Шерстюк С. В., Сідаш О.В., Кулик М.Г. а також  місцева  сільська рада на чолі з головою Куликом І.О.

Під час роботи табору працівники та діти дотримуватись правил   безпеки життєдіяльності  та санітарно-гігієнічних вимог.

Всі заходи в пришкільному таборі проводились з урахуванням особливостей фізичного та розумового розвитку дітей. 

Співпраця з батьками

Виховання учнів в школі  і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.  Батьки беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють  з сім’ями своїх учнів. Проводяться загальношкільні та класні батьківські збори, засідання учнівського  самоврядування , засідання Ради школи, участь в районних та шкільних святах, анкетування.

  Організація харчування учнів у навчальному закладі:

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням (31  учнів  в 2016/2017 н.р.з них діти пільгових категорій – 7 осіб.)

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано одноразове учнів 1-11-х класів.   Всі учні 1–4 класів  та бажаючі із 5-11 класів охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

  Учні  харчуються під час перерви після третього уроку.   Харчування  проводилось  на основі   перспективного  меню,   затвердженого службою Держпродспоживнагляду  та дирекцією  школи,де  було  передбачено   калорійність   їжі   відповідно  встановлених  норм.

  Шкільна  їдальня  забезпечується продукцією КП «Малятко».   Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів, учні 1-4 класів у супроводі класоводів.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в коридорі школи(біля ідальні), у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 100% учнів школи, буфетною продукцією - 0%.   Вартість харчування на 26.05.2017р.  для учнів                     1-4 класів (безоплатне)  та  учнів 5-11 класів за батьківські кошти у сумі  18.00 грн..

 Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало

 

Управління закладом

 

     Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

    У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.    Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного коллективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

    У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів, відвідування школи. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  Гарною Л.С. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Профілактична робота

Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою забезпечення Конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охоплення навчанням та вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи: ведеться журнал обліку відвідування учнями школи; у класних журналах щодня ведеться облік відвідування учнями уроків, двічі на семестр підбиваються підсумки відвідування школи.

            Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної програми профілактики злочинності. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, які потребують уваги, схильних до пропусків занять, до девіантної поведінки. У школі щорічно проводяться місячники: попередження правопорушень, правових знань та здорового способу життя; рейд «Як живеш, дитино!». Дирекцією школи, класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, які потребують уваги, контролюється відвідування учнями уроків, ведуться щоденники психолого-педагогічних спостережень за цими учнями. В школі постійно працює Рада профілактики правопорушень; складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі, налагоджена робота з представниками кримінальної міліції в справах дітей.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи сказане можна зробити висновок, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.    рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились.

Наші  учні    підтверджують  свої  знання   в  інших  навчальних  закладах , вищих  навчальних  закладах, технікумах, коледжах. Якщо  навчальний процесс організовано на  задовільному рівні, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів. Турбує те, що багато учнів    дратівливі, вживають ненормативну лексику, на перервах не спілкуються мовою з товаришами, а  «занурені» в телефони, здебільшого не вміють дати поваги    батькам,   вчителям,   друзям,   дорослим. Проблема        використання  мобільних  телефонів    під  час  навчально – виховного  процесу  учнями- одна з нагальних, багато хто зловживає ними і займається пошуком інформації, яка не має ніякого відношення до навчання, через постійне використання телефонного спілкування учні розучуються говорити, висловлювати свої думки, логічно мислити. А на сьогодні людина повинна не лише володіти інформацією, вміти її знайти, а й примінити в житті.

             Дирекція  школи  вважає, що головні    проблемами  , які  необхідно   вирішити   це :

 1. Виховання в учнів поваги  , доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.
 2. Застосування новітніх педагогічних технологій;
 3. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;
 4.  Модернізувати матеріальну базу школи.
 5.  Продовжувати пошукову та музейну роботу в школі і районі.
 6.  Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,
 7. Особливу увагу звернути на підвищення   якості       навчальних  досягнень  учнів.
 8.  Забезпечення  необхідного  відвідування.
 9.   Поповнення  матеріально-дидактичної    бази  навчальних кабінетів.
 10.  Поповнення матеріально – технічної бази школи(холодильник, стереосистема для комп’ютерного кабінету).
 11. Поповнення кабінетів відповідно до вимог сучасності.

 

В  майбутньому  я  бачу   школу     добре  згуртованим  учительським  та учнівським  колективом, де  батьківська  громадськість   добре  розуміє  життя і  проблеми  школи.

Сподіваємося  шановні  батьки, вчителі, жителі  села  продуктивно співпрацювати  у  вирішенні  всіх  проблем   шкільного   життя. На  закінчення   хочеться  побажати    колегам      душевної  наснаги , терпіння   , впевненості  у  власних  силах , любові  до  професії    та  успішних    звершень   творчих  планів    і  задумів. Спасибі  всім  вчителям   та  батькам      за  співпрацю  та  порозуміння.

І    на  завершення    хочу    зачитати  вислів    В.Сухомлинського  :

«Школа  -  це  тонкий   і  чутливий   музичний  інструмент , який    творить   мелодію  людської  гармонії , що  впливає   на  думку   кожного  вихованця , але  творить   тоді , коли  інструмент  добре  настроєний». 

  Тож  будемо    разом  вкладати  максимум  зусиль, щоб  добре  його  настроїти,  забезпечити учням міцні знання.

 

 

Директор школи                           Т.В.Таранова

 

Обновлен 08 янв 2018. Создан 02 окт 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика