Організація навчально-виховного процесу
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ        
Начальник відділу освіти
Борівської районної
державної адміністрації
 ______Т.Ю. Бондарівська
“____”  серпня  2015 року  

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
на 2015/2016 навчальний рік

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=2803feafa0b0ad487ed545647d40758c

 

 

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ

 

http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=3fa64beb5febef46133cae1fe5cb7b14

 

 


                                                                                  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   на засіданні ради школи

                                                                                  протокол № ___ від 28.08.2015 року

                                                                                  Голова ради школи ______О.В.Пиндик

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні педагогічної ради школи

                                                                                  протокол № ___ від 28.08.2015 року

                                                                                  Голова педагогічної ради

                                                                                  ________Т.В.Таранова

 

 

 

 

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
 
  на 2015/2016 навчальний рік

І. Загальні засади

 

              Робочий навчальний план закладу на 2015/2016 навчальний рік складено
 на виконання законів України «Про загальну середню освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  від 27  серпня 2010 року № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого  14 січня 2004 року № 24,  від   20   квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту  початкової  загальної  освіти»,  від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»,   від 29.05.2014 №664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 р. № 409», від 07.08.2015 року №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  08.05.2015 № 518 «Про зміну назви  предмета "Світова література" на "Зарубіжна література", наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  від  13.07.2009  № 392   «Про  затвердження  заходів  Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД  на  2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах  Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», листа Міністерства освіти і науки України від 16.05.2013 № 1/9-324 «Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2013-2014 навчальному році», ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти,

       для 1,2,4 -го класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток 1),        (Додаток 1,  до робочого навчального плану);

        для 5-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України  від 29.05.2014  № 664,  (додаток 12), наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток 2   до робочого навчального плану);

          для 6-7-го класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465  (додаток 12) (Додаток 3   до робочого навчального плану);

           для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).(Додаток 4  до робочого навчального плану);

для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами,


внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 07.08.2015 №855  (додаток 2) (Додаток 5   до робочого навчального плану).

Для для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 07.08.2015 № 855 (додаток 2), наказу  Міністерства освіти і науки України                        від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання                         в ЗНЗ», (Додаток 6  до робочого навчального плану).

          Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, форма власності комунальна, працює   за 5–денним  робочим  тижнем  на  основі Закону України «Про загальну середню  освіту» (ст. 31–33).

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа   І - ІІІ ступенів, у її складі:

-початкова школа – 1-4 класи;

-основна школа – 5-9 класи;

-старша школа – 10-11 класи.     

          Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, школа працюватиме універсальним профілем
Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

           На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову .      
           У школі відсутній поділ класів на групи (наказ Міністерства освіти і  науки України від 20.02.2002 р. № 128).

        3  клас в школі відсутній.

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Школа І ступеня

              Ураховуючи інтереси учнів та побажання їх батьків, з метою розвитку  логічного мислення, розумових здібностей, корекції навчальних досягнень, виховання ціннісних орієнтирів, рішенням  ради школи від 28.08.2015 р. протокол №     виділено додаткові години на опанування предметів навчальних програм:

1 клас

Іноземна (англійська)мова

Українська мова(навчання грамоти)

Математика

0,5 год на тиждень

1 год на тиждень

0,5 год на тиждень

2 клас

Українська мова(літературне читання)

Іноземна(англійська )мова

1 година

1 година

4 клас

Українська мова(літературне читання)

Математика

Іноземна(англійська )мова

1 година

1 година

1 година

 
Школа ІІ ступеня

Предмети та спецкурси за вибором визначені у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.
          З метою  формування в учнів 6 – го класу правильного харчового раціону та організації режиму харчування передбачено навчальні години в обсязі  0,5 годин на тиждень   за рахунок годин варіативного компоненту для вивчення  курсу за вибором «Здоров' я дитини – здорове харчування».

 

 

 

          Для  індивідуальних занять з української мови у 7 класі виділено 0,5 годин на тиждень.

         З метою навчити дітей практично застосовувати вивчене на уроках української мови та літератури, допрофільної підготовки, за результатами анкетування учнів та батьків,        у 8 класі введено факультатив «Український мовлене вий етикет» - 17 год.

З метою  формування теоретичної бази знань з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсяк­ден­ній діяльності учнів 8-го класу виділено 1 годину для вивчення інформатики – 34 годин.
        З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту по 34 години;

 При вивченні трудового навчання у 5 класі, виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за такими модулями: «Технологія виконання аплікації з природних матеріалів» та «Технологія писанкарства»;

У 6 класі - «Технологія вирощування рослин (квітів)та догляд за ними. «Технологія виготовлення м якої іграшки».

У 7 класі – «Технологія приготування страв. Традиції української національної  кухні».

Фізична культура у 5-9  класах буде включати такі модулі: футбол, волейбол, легка атлетика та гімнастику;   ;

для учнів 10-11 класів:  волейбол, легка атлетика  та гімнастика.

            З метою поглиблення знань з програмних тем з іноземної мови, удосконалення навичок володіння іноземною мовою та підготовки до державної підсумкової атестації   для учнів 9 – го класу введено додатково 0.5 годин на тиждень.

        

Школа ІІІ ступеня

             

      У 10 класі:

- для розвитку необхідних умінь і навичок, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки, пропаганди родинних цінностей і відповідальної поведінки,посилення мотивації до здорового способу життя,надання учням достовірної і повної інформації з проблеми ВІЛ/СНІДу, формування відповідального ставлення до цієї проблеми і толерантного ставлення до людей, які  живуть з ВІЛ введено факультатив «Захисти себе від ВІЛ»

    - з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вводиться факультативний курс «Готуємось до ЗНО» обсягом 1 години на тиждень з математики;

  -   з метою сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розв’язування хімічних задач - « Розв’язування задач з хімії» (факультативний курс)  - 34 годин.

     - з метою розвитку особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуації у 10-му класі вводиться додатково  0,5 години з варіативної частини.

Фізична культура для учнів 10-11 класів включає модулі: волейбол, легка атлетика  та гімнастика.
        При вивченні технологій навчання буде проходити за такими модулями: 10 клас – «Технологія матчворку», 11 клас – Дизайн інтер 'єру»

 Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином:

 

Предмет

    Клас

Кількіс.годин

 Термін викладання

Всього

Українська мова/спецкурс

6

3,5/

0,5

Через тиждень

3,5/

0,5

Хімія

7

1,5

Через тиждень

1,5

 

 

Історія України

Основи здоров я
Географія

Факульт.з укр.мови

 

 

8

8

8

8

 

 

1,5/

0,5

1,5/

0,5

 

 

Через тиждень

 

Через тиждень

 

 

1,5

0,5

1,5/0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

Іноземна мова

9/

9

9/

9

1,5/

0,5

1,5/

0,5

Через тиждень

 

Через тиждень

1,5

0,5

1,5

0,5

Іноземна(англійська)мова

Історія України

Художня культура

Біологія

Географія

10

3,5

1,5

0,5

1,5

1,5

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

3,5

1,5

0,5

1,5

1,5

   

          Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

          Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додаток 8  до робочого навчального плану ).

            Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

 

ІІІ. Структура навчального року 

 

       Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр - з 1 вересня до 25 грудня,

 ІІ семестр – з 11 січня до 27 травня.

Канікули проводяться орієнтовно в такі терміни:

-                     осінні з 16 жовтня  до 25 жовтня,

-                     зимові з 26 грудня до 10 січня,

-                     весняні з 08квітня до 17 квітня.

           Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                             

вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-го класу у червні, 11-го класу –  травень 2016.

         Навчальні екскурсії у 1-4 класах, навчальні екскурсії та  практика у 5-8,10 класах будуть проведені під час осінніх та зимових канікул (відповідно до рішення педагогічної ради школи).

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

         Навчальні заняття розпочинаються о 8 годині 00 хвилин і закінчуються о 14 годині  35 хвилин.

         Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» тривалість уроків                        у 1 класі – 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-11 класах – 45 хвилин.

 1 урок -  8.00   -    8.45

2 урок -  8.55   -  09.40

3 урок – 09.50 –  10.35

4 урок -  11.05 – 11.50

5 урок -  12.00 -  12.45

6 урок -  12.55 -  13.40

7 урок -  13.50 -  14.35
                                       Директор  школи_____________Т.В.Таранова 

      

 

 

 

Додаток 1
складений відповідно до додатка 1 Типових навчальних  планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 1,2,4- го класу з українською мовою навчання

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

4 клас

Українська мова

(навчання грамоти)

-

7

-

-

Українська мова

-

4

4

Літературне читання

-

3

3

Іноземна мова (англійська

1

2

2

Математика

4

4

4

Природознавство

2

2

2

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Я у світі

1

1

1

1

 

1

1

1

 

 

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

-

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

18+3

20+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

2

2

2

Українська мова

(навчання грамоти)

1

-

-

Літературне читання

 

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

23

23

Індивідуальні заняття

 

 

 

Математика

0,5

1

1

Іноземна(англійська) мова

0,5

1

-

Усього без урахування поділу класу на групи

23

26

26


Директор  школи                                                                Т.В.Таранова                                                                                             

 

 

                                                Додаток 2

складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану   наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними накази МОН України                від 29.05.2014 № 664,

наказу  Міністерства освіти і науки України
 від 20.12.2002 № 732
«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання                    в ЗНЗ»)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-го класу з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин  

на тиждень у класі

 

Гороват М.

Лошак С.

Мельник Л.

Пилипенко М.

 

Мови і літератури

Українська мова

1

1

1

1

 

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Іноземна мова (англійська)

1

1

1

1

 

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Зарубіжна література

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Суспільствознавство

Історія України

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Математика

Математика

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Природознавство

Природознавство

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Інформатика

0,25

0,25

025

0,25

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Фізична культура**

0,5

0,5

0,5

0,5

 

РАЗОМ 

8

8

8

8

 

 

 

     Директор  школи                                                           Т.В.Таранова

 
 

 

                                                                                           Додаток 3

 складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану     наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),
 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-7 –го класу з українською мовою навчання і вивченням російської мови

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

6

7

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Російська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Математика

Математика

4

-

Алгебра

-

2

Геометрія

-

2

Природознавство

Біологія

2

2

Природознавство

-

-

Географія

2

2

Фізика

-

2

Хімія

-

1,5

Технології

Трудове навчання

2

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

РАЗОМ 

27,5+3

29+3

Варіативна складова

0,5 

0,5

Додаткові години на предмети  інваріантної складової:

-

-

Спецкурси, курси за вибором :  

-

-

«Здоров' я дитини – здорове харчування»

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

32

Індивідуальні заняття

Українська мова

 

0,5

Усього (без урахування поділу класів на групи) 

31

32,5


                            Директор  школи                                            Т.В.Таранова


                                            
                                                                                  

                                                                                  Додаток 4
                                                                                   складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану (наказ МОН України від 23.02.2004  №132,

зі змінами, внесеними наказами МОН України від 05.02.2009 № 66)

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8-9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класі

8

9 

Мови і

літератури

 

Українська мова

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Російська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-

Знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

1

Етика

-

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

-

Образотворче мистецтво

-

-

Художня культура

-

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

3

Географія

1,5

1,5

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

Інформатика

-

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

РАЗОМ 

30,5 

32,5

Варіативна складова

2.5

1,5

Спецкурси, курси  за вибором:

1.0

1.0

 Харківщинознавство 

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Факультативні курси

1,5

-

Український мовленнєвий етикет

0,5

-

Основи інформатики

1

-

Індивідуальні заняття

-

0,5

Іноземна(англійська )мова

-

0,5

Усього (без урахування поділу класів на групи)

33

34

 

        Директор  школи                                                        Т.В.Таранова

 

 

 

Додаток 5                                                                                                                                                     Складений відповідно до додатку 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            Типового навчального плану                                                                                                                                 для школи ІІІ ступеню                                                                                                                                                                    (наказ Міністерства освіти і науки України від  27.08.10 № 834)

зі змінами, внесеними наказами                МОН України  від 29.05.2014 № 657,              від 07.08.2015 року №855)

Робочий навчальний план                                                                                                                   

для 10 – го класу  з українською мовою навчання  
(універсальний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі 

 

      10 клас

 

Інваріантна складова:

 

 

Українська мова

2

 

Українська література

2

 

Іноземна мова (англійська)

3,5

 

Зарубіжна література

2

 

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта:

Правознавство

1

 

Економіка

-

 

Людина і світ

-

 

Художня культура

0,5

 

Алгебра і початки аналізу

2

 

Геометрія

2

 

Астрономія

-

 

Біологія

1,5

 

Географія

1,5

 

Фізика

3

 

Хімія

1

 

Екологія

-

 

Технології

1

 

Інформатика

1

 

Фізична культура

2

 

Захист Вітчизни

1,5+0,5

 

РАЗОМ:

30,5

 

Варіативна складова

3,5

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової

0,5

 

Курс за вибором, спецкурс 

-

 

Гранично допустиме навантаження на учня

33

 

 

Факультативні курси

2

 

Готуємось до ЗНО

1

 

Захисти себе від ВІЛ

1

 

Розв язування задач з хімії

1

 

Усього(без урахування поділу класів на групи)              

33,5

 

 

Директор школи                                    Т.В. Таранова

 

 

 

 

                                                                                    Додаток  6

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів               ІІІ ступеня(наказ Міністерства освіти                  і науки України від 27.08.2010 № 834,                зі змінами, внесеними наказом                         МОН України  від 29.05.2014 № 657,

наказ  Міністерства освіти і науки України    від 20.12.2002 № 732                     «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для -11 класів ( з українською мовою навчання) 

(універсальний профіль)

Навчальні  предмети

 

 

Мироненко Олександр

 

 

 

 

 

Сідаш Владислав

Швиголь Олександр

Олександр

Українська мова

1

1

1

Українська  література

0,75

0,75

0,75

Іноземна мова ( англійська)

1

1

1

Зарубіжна література

0,5

0,5

0,5

Історія України

0,5

0,5

0,5

Всесвітня історія

0,5

0,5

0,5

Громадянська освіта:

економіка                                               людина і світ


0,5
0,25


0,5
0,25


0,5
0,25

Художня культура

0,25

0,25

0,25

Алгебра і початки аналізу

1

1

1

Геометрія

0,75

0,75

0,75

Астрономія

0,25

0,25

0,25

Біологія

0,5

0,5

0,5

Фізика

1,25

1,25

1,25

Хімія

0,75

0,75

0,75

Екологія

0,25

 

0,25

 

0,25

 

Технології

0,25

 

0,25

 

0,25

 

Інформатика

0,75

 

0,75

 

0,75

 

Фізична культура

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Захист Вітчизни

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Разом

 

12

12

12

Директор школи                                    Т.В. Таранова

 

 

 

Додаток 7

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ  ПРОГРАМ

робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І – ІІІІ ступенів

 для вивчення предметів інваріантної складової

 у 1 – 11 класах у 2015-2016 навчальному році

№ з/п

 

Навчальна дисципліна

Клас

Назва програми

Рік та видав-

ництво

Тип (державна чи авторська)

Ким дозволена до використання (ким затверджена)

 
 1.  

Українська мова   

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН України

від 12.09.2011                № 1050

 

 1.  

Українське читання

2-4

Навчальні програма для середньої загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 2-4 класи.

Літературне читання

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                   № 1050

 

 1.  

Математика 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                  № 1050

 

 1.  

Основи здоров’я 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН від 12.09.2011 № 1050

 

 1.  

Трудове навчання 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                  № 1050

 

 1.  

Природознавство 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                     № 1050

 

 1.  

Образотворче мистецтво 

 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                № 1050

 
 
 1.  

Музичне мистецтво 

1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням

 

 

українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                № 1050

 
 1.  

 

Фізична культура 

1-4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

2013, ВД «Освіта»

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                № 1050

 

 1.  

Англійська мова 

1-4

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

2012, ВД «Освіта»

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                  № 1050

 

 1.  

Інформатика 

2-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

2012, Освіта

Державна

Наказ МОН

України

від 12.09.2011                     № 1050

 

 1.  

Українська мова

5-7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.

gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012                        № 664, зі змінами наказ МОН України            від 29.05.2015 р. №585

 

 1.  

Українська мова

8-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Ірпінь: Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004 № 1/11-6611,

зі змінами наказ МОН України від 29.05.2015 р. №585

 

 1.  

Українська мова

10-11

Українська мова, 10-11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень)

2010

Державна

Наказ МОН

України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Українська література

5-7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

www.mon.

gov.ua

Державна

Наказ МОН

України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Українська література

8-9

5-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Ірпінь: Перун

Державна

Лист МОН

України

від 23.12.2004                   № 1/11-6611

 

 1.  

Українська література

10-11

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

.(академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН

України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Російська мова

5-7

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

www.mon.

gov.ua

Державна

Наказ МОН

України

від 06.06.2012 № 664

 
 1.  

Російська мова

8-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

з навчанням українською мовою.

2005, Ірпінь: Перун

Державна

Лист МОН

України

 від 23.12.2004                

 

 

№ 1/11-6611

 
 1.  

Зарубіжна

література

5-7

Програма для

загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

 від 06.06.2012                  № 664

 

 1.  

Зарубіжна література

8-9

5-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Ірпінь: Перун

Державна

Лист МОН

України

від 23.12.2004                  № 1/11-6611

 

 1.  

Зарубіжна література 

10-11

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Англійська мова

5-7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту  України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Англійська мова 

8-9

 2-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Київ, Ірпінь

Державна

Лист МОН

України

від 23.12.2004                     № 1/11-6611

 

 1.  

Англійська мова 

10-11

10-11 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. ( академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Лист МОН України

від 22.02.2008 № 122

 

 1.  

Всесвітня історія

7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту  України

від 06.06.2012                  № 664

 

 1.  

Всесвітня історія

8-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, К., Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                  № 1/11-6611

 

 1.  

Історія України

 

 

10-11

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.  (академічний рівень)

2010, К., Поліграф

книга

Державна

Наказ МОН  України

від 28.10.2010                  № 1021, зі змінами наказ МОН

України від 04.08.2014 р. №895

 

 1.  

 

Всесвітня історія

10-11

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів .(академічний рівень)

2010, К., Поліграф

книга

Державна

Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

 

 1.  

Правознавство

Практичний курс

9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

2009, Вікторія

Державна

Лист МОН  України

від 21.05.2008                     № 1/11-1969

 

 1.  

Правознавство 

10

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

2010, К., Поліграф

книга

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010                   № 1021

 

 1.  

 

Людина і світ 

10-11

10-11 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів .(академічний рівень)

 

2005, Київ

 

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                      № 1/11-6611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Математика 

5-6

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Алгебра

7

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Алгебра 

8-9

Математика. 5-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                    № 1/11-6611

 

 1.  

Геометрія

7

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 

 1.  

Геометрія 

8-9

Математика. 5-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                   № 1/11-6611

 
 1.  

Алгебра і початки аналізу 

10-11

Математика, 10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 
 1.  

Геометрія 

10-11

Математика, 10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Фізика

 

7

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Фізика

 

8-9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                  № 1/11-6611

 

 1.  

Фізика

 

10-11

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Астрономія 

10-11

Астрономія. 7-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Хімія.

7

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Хімія. 

8-9

7-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004               № 1/11-6611

 

 1.  

Хімія. 

10-11

10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Біологія. 

7

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Біологія. 

8-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Київ.: Ірпінь: Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004

№ 1/11-Г-66-11

 

 1.  

Біологія 

10-11

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(академічний рівень)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Інформатика 

10-11

Навчальна програма для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

2010, Київ

Державна

Лист МОН України

№ 1/9-862

від 29.11.2010

 

 1.  

Інформатика

5-7

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОН України

від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

Інформатика 

9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, «Прем’єр

Державна

Лист МОН України

від 07.07.2008                № 1/9-433

 

 1.  

Фізична культура

5-7

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Фізична культура 5-9 класи.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь спорту України від 06.06.2012

№ 664

 
 1.  

Фізична культура

8-9

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

2009, Літера ЛТД

Державна

Лист МОН України

від 01.07.2009                   № 1/11-4630

 
 1.  

Фізична культура

10-11

10-11 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (академічний рівень)

2010, К.: Літера ЛТД

Державна

Лист МОН України

від 31.08.2010                № 1/11-8297

 
 1.  

Захист Вітчизни

10-11

Програма з предмета «Захист Вітчизни»

для загальноосвітніх навчальних закладів.

(академічний рівень)

2010, Ранок Літера ЛТД

Державна

Лист МОН України

від 14.08.2009               № 1/11-6881,зі змінами 29.05.2014 №657

 
 1.  

Економіка 

10-11

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.Економіка.10- 11 клас.

 ( рівень стандарту)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

 від 28.10.2010                  № 1021

 
 1.  

Екологія 

10-11

10, 11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.( рівень стандарту)

2010, Київ

Державна

Наказ МОН України

від 28.10.2010 №1021

 

 1.  

Основи здоров’я

5-7

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту України

від 06.06.2012 № 664

 
 1.  

Основи здоров’я

8-9

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                   № 1/11-6611

 

 1.  

 Музичне мистецтво

5-7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту від 06.06.2012 № 664

 

 1.  

 Музичне мистецтво

8

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                 № 1/11-6611

 

 1.  

Художня культура.

9

Художня культура.

9 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

2005, Перун

Державна

Лист МОН України

від 23.12.2004                      № 1/11-6611

 

 1.  

Художня культура

10-11

10-11 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. ( рівень стандарту)

2010, Київ

Державна

Лист МОН України

від 22.02.2008 № 122

 
 1.  

Образотворче мистецтво

5-7

Мистецтво

www.mon.

gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту України

від 06.06.2012 № 664

 
 1.  

Трудове навчання

5-7

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

www.mon.

gov.ua

Державна

Наказ МОНмолодь

спорту України

від 06.06.2012               № 664

 
 1.  

Трудове

навчання

8-9

Навчальна  програма  

Трудове навчання.

 5-9 класи. Нова редакція 

2005

Державна

Лист ІІТЗО від

25.08.2010

№ 1.4/18-Г-677

 

 1.  

Технології

10-11

Навчальна програма «Технології»

( рівень стандарту)

2010

Державна

 

 Наказ МОН

України

від 28.10.2010 року

№ 1021

 

                                                                    

Директор  школи                                                                                                       Т.В.Таранова


ПОГОДЖЕНО
Зав. РМК  відділу освіти        __________ Т.І.Шутько
 «___» ____________2015 року

 

 

                                                                                             

 

Додаток 8

 

Перелік навчальних програм 

робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів

для вивчення предметів варіативної складової

у 1 – 11 класах у  2015/2016 навчальному році

№ з/п

Назва навчального

предмета

 

Класи

Назва навчальної програми за якою здійснюється навчання

Автори навчальної програми

Рік

видання

навчальної

програми

 Назва

ресурсу,

де розташовано або вміщено програму

1

Основи інформатики

8

Програма пропедевтичного курсу «Основи інформатики»               8 клас

Державна

2011

Схвалено МОН України»

(протокол  № 1

від 13.01.2011р.

2

Розв' язування задач з хімії
(факультативний курс)

10

Програма для учнів 10 класу                   «Розв язування задач з хімії»
(факультативний курс) 10 клас

 Державна

2009

Лист                 МОН  України

від 20.11.2009   №1/11-9428

3

Харківщинознавство

8-9

Навчальна програма

«Харківщино-знавство» 8 – 9 кл.

 Регіональна

2010

Схвалена м/р ХОНМІБО, протокол № 2 від 27.05.2010 

4

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» «Захисти себе від ВІЛ».

10

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» «Захисти себе від ВІЛ».

10-11 класи

Державна

2013

Лист МОНМС України

№2/4-14-737
від 27.03.2013

5

Український

мовленєвий етикет

8

Прграма факультативного курсу для учнів              8 класу «Український

мовленєвий етикет»

Державна

2007

Рекомендов. листом             MОН України № 1/9-538                              від 10.08.2010 року

6.

Готуємось до ЗНО

10

Програма курсу за вибором для учнів 10 – 11 класів «Готуємось до ЗНО»

Державна

2010

Схвалено     МОН України (протокол №4   від 24.06.2010р.

7.

«Здоров' я дитини – здорове харчування»

6

Програма курсу за вибором для учнів 5 – 7  класів «Здоров' я дитини – здорове харчування»

Державна

2012

Схвалено МОНМС

України (Протокол №1                     від 30.01.2012)

Директор  школи              Т.В.Таранова            ПОГОДЖЕНО  Зав.РМК        Т.І.Шутько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Начальник відділу освіти
Борівської районної
державної адміністрації
__________________Л.О.Куліш
“____” ____________2014 року

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гороховатської загальноосвітньої школи          І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
на 2014/2015 навчальний рік

 

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні ради школи

                                                                                  протокол № 1 від 29.08.2014 року

                                                                                  Голова ради школи_______О.Пиндик

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданніпедагогічної ради школи

                                                                                  протокол № 6 від 29.08.2014 року

                                                                                  Голова педагогічної ради________Т.В.Таранова

 

 

 

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
 на 2014/2015 навчальний рік

І. Загальні засади

 

Робочий навчальний план закладу на 2014/2015 навчальний рік складено
 на виконання законів України «Про загальну середню освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  від 27  серпня 2010 року № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого  14 січня 2004 року № 24,  від   20   квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту  початкової  загальної  освіти»,  від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 року № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  від  13.07.2009  № 392   «Про  затвердження  заходів  Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД  на  2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах  Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти,

            для 1,3–го класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспортуУкраїни від 10.06.2011 № 572(додаток 1),(Додаток 1 до робочого навчального плану);

            для 2-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспортуУкраїни від 10.06.2011 № 572(додаток 1),(Додаток 2 до робочого навчального плану);

            для 4-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682(додаток 1), наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток  3  до робочого навчального плану);

            для 5-6 - го класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664(додаток12) (Додаток 4  до робочого навчального плану);

            для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН Українивід 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66(додаток 2 ), (Додаток 5  до робочого навчального плану);

для 10-гокласу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2) (Додаток 6 до робочого навчального плану).

для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2), наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток 7 до робочого навчального плану).

            Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у її складі:

            -початкова школа – 1-4 класи;

            -основна школа – 5-9 класи;

            -старша школа – 10-11 класи.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, школа працюватиме за допрофільною підготовкою – напрям: українська філологія
            Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

           На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову,сформовану на державному рівні, та варіативну складову .
У школі відсутній поділ класів на групи (наказ Міністерства освіти і  науки України від 20.02.2002 р. № 128).

                У 2 та 4 класах освітня галузь “Мистецтво” реалізується інтегрованим курсом «Мистецтво».

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Школа І ступеня


         Ураховуючи інтереси учнів та побажання їх батьків, з метою розвитку  логічного мислення, розумових здібностей, корекції навчальних досягнень, виховання ціннісних орієнтирів, рішенням  ради школи від 29.08.2014 р. протокол № 6 виділено додаткові години на опанування предметів навчальних програм:

 

1 клас

 

 

Іноземна (англійська)мова

 

0,5 год на тиждень

Українська мова(навчання грамоти)

1 год на тиждень

Математика

0,5 год на тиждень

3 клас

Українська мова

Іноземна(англійська )мова

1 година

1година


Школа ІІ ступеня

Предмети та спецкурси за вибором визначені у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

У 5,6 класі  забезпечене  викладання факультативнго курсу «Православна культура Слобожанщини»  - по 17 год;

З метою інтелектуального розвитку учнів, формування в них послідовного пошукового логічного мислення  виділено у 5 класі 17 годин для факультативного курсу “ Логічні стежки математики ”.

            З метою  формування теоретичної бази знань з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсяк­ден­ній діяльності учнів, започаткування основ інформаційної культури школярів 7-го класу виділено 0,5 годин для вивчення інформатики – 17 годин.

З метою поглиблення знань з програмних тем з іноземної мови, удосконалення навичок володіння іноземною мовою  для учнів 8 – 9 го класу введено факультатив «Пізнаємо Україну» - 34 та 17 годин відповідно.

           З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту по 34 години;

З метою навчити дітей практично застосовувати вивчене на уроках української мови та літератури, до профільної підготовки, за результатами анкетування учнів та батьків,   у 8 класі введено факультатив «Український мовлене вий етикет» - 17 год.

При вивченні трудового навчання у 5 класі , виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за такими модулями: «Технологія виконання аплікації з природних матеріалів» та «Технологія оздоблювання виробів художнім випалюванням»;

У 6 класі -  «технологія вирощування рослин (квітів)та догляд за ними. «Технологія електротехнічних робіт»

Фізична культура у 5 класі буде включати такі модулі: футбол, волейбол, легка атлетика, лижна підготовка та гімнастика;  6 клас:футбол, волейбол, легка атлетика, лижна підготовка та гімнастика ;

для учнів 7 – 9 класів:  футбол, волейбол, легка атлетика  та гімнастика.

 

Школа ІІІ ступеня

 

           На виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД   введено  у  10-му класі факультативний  курсу «Захисти себе від ВІЛ» - 34  години;

         з метою вироблення пунктуаційної грамотності - «Практикум із синтаксису  української мови» (факультативний курс) -17 годин;

         з метою формування орфографічної грамотності - «Орфографічний практикум» (факультативний курс) – 17 годин; 

         з метою сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розв’язування хімічних задач - « Розв’язування задач з хімії» (факультативний курс)  - 34 годин.

          При вивченні «Технологій» , виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за модулем «Деревообробка».

З метою розвитку особистості учнів формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуації у 10-му класі вводиться додатково  0,5години з варіативної частини.

 

           Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином 

Предмет

Клас

Кількіс.годин

 Термін викладання

Всього

Українська мова(навч.грам)

Іноз(англ)мова

1

 

1

0,5/

0,5

Через тиждень

 

0,5/

0,5

Українська мова

Іноземна мова

5

5

3,5

0,5

Через тиждень

Через тиждень

3,5

0,5

Алгебра

7

2,5

І семестр – 3 год, ІІ – 2 год

І семестр – 1 год, ІІ – 2 год

2,5

Геометрія

7

1,5

1,5

Російська мова

Інформатика

7

7

1,5/

0,5

Через тиждень

1,5

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

 

8

8

8

8

1,5/

0,5

1,5/

0,5

Через тиждень

 

Через тиждень

1,5

0,5

1,5/

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

9/

9

9

1,5/

0,5

1,5

Через тиждень

 

Через тиждень

1,5

0,5

1,5

Історія України

Біологія

Географія

Художня культура

10

10

10

10

1,5/

1,5

1,5/

1,5

Через тиждень

 

Через тиждень

1,5/

1,5

1,5/

1,5

 

            Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

            Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами(додаток 9  до робочого навчального плану )

.        Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014/2015навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань і закінчується не пізніше               1 липня.

            Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

-        І семестр з 1 вересня по 26 грудня 2014 року,

-        ІІ семестр з 12 січня по 29 травня 2015  року.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової                                 (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.

У 2014/2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими закладом.

Вручення документів про освіту рекомендовано для випускників 9-го класу 10 – 11 червня, 11-го класу – 30 – 31 травня.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснюється вербально, учнів 2 класу за рішенням педагогічної ради.

По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів.  Усі учні 1-8,10-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу.

             Навчальні екскурсії ( 1-4 класи) та навчальна практика (5-8, 10 класи)  проводяться відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008, №1/9-61)

 - навчальні екскурсії у 1-4 класах  проводяться протягом  4 днів тривалістю  не  більше 3 академічних годин на день;

- навчальна практика у 5-8 і 10 класах проводиться  протягом 10 днів:

у 5-6-х класах - по 3 академічні години на день,

у 7-8 класах ‑ по 4 академічні години,

у 10-му класі ‑   по 5 академічних годин на день.

Навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням педагогічної ради школи  провести впродовж навчального року. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

            Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:

-        осінні з 27 жовтнядо 2 листопада 2014 року,

-        зимові з 29 грудня 2014 року по 11 січня 2015 року,

-        весняні з 23 по 29 березня 2015 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул. 

            Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

-          тривалість уроків 1 кл. – 35 хв., 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 кл.- 45 хв.,
велика перерва – 30 хв., малі перерви  – 10 хв.;

            7.45  -  лінійка (понеділок),  бесіда (п'ятниця), зарядка (вівторок, середа, четвер)

 

 

1 урок -  8.00   -    8.45

2 урок -  8.55   -  09.40

3 урок – 09.50 –  10.35

4 урок -  11.05 – 11.50

5 урок -  12.00 -  12.45

6 урок -  12.55 -  13.40

7 урок -  13.50 -  14.35


Директор школи_____________                                                                           Т.В.Таранова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
складений відповіднодо додатка 1

Типових навчальних  планів початкової школи   

  (наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України  від 10.06.2011 №572)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1,3-го класу з українською мовою навчання

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

3 клас

Українська мова

(навчання грамоти)

7

 

4

-

Українська мова (читання)

-

3

Іноземнамова (англійська)

1

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

1

 

1

Образотворче мистецтво

1

 

1

Я у світі

 

 

1

Трудове навчання

1

1

Інформатика

-

1

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

18+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

2

2

Українська мова

(навчання грамоти)

1

 

-

 

Українська мова( читання)

-

1

Іноземна (англійська)мова

0,5

1

Математика

0,5

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

23

Усього без урахування поділу класу на групи

23

26

 

Директор  школи                             Т.В.Таранова

 

 

 

 

 

Додаток 2

складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682,

наказ  Міністерства освіти і науки України          

від 20.12.2002 № 732

«Про затвердження Положення

про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2-го класу з українською мовою навчання

(індивідуальне навчання)

 

Навчальніпредмети

Прізвище, ім'я учня

Сирота Валерія

Новикова

Анастасія

Фролова Віталіна

 

 

 

Українська мова

Українське читання

1

0,75

1

0,75

1

0,75

Іноземна мова(англійська)

0,5

0,5

0,5

Математика

1

1

1

Природознавство

0,25

0,25

0,25

Мистецтво (інтегрований курс)

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

0,25

0,25

0,25

Інформатика

0,25

0,25

0,25

Основи здоров'я

0,25

0,25

0,25

Фізична культура

0,25

0,25

0,25

Разом

5

5

5

 

 

 

Директор  школи                             Т.В.Таранова

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682,

наказ  Міністерства освіти і науки України            від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання

в ЗНЗ»)РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4-го класу з українською мовою навчання

(індивідуальне навчання)

 

 

Навчальні предмети

ПІБ учня

 

Горват Марія
Кириченко Микита

Українська мова

Українська мова(читання)  Іноземна(англійська)мова                

1

0,75                                           0,75

1

0,75                                           0,75

Математика

1

1

Я і Україна

0,25

0,25

Мистецтво(інтегрований курс)

0,5

0,5

Трудове навчання

0,25

0,25

Фізична культура

0,25

0,25

Основи здоров’я

0,25

0,25

Разом

5

5

 

 

 

Директор  школи                             Т.В.Таранова

 

 

 

                                                                                          Додаток 4

складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану     

(наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012    

       № 409, зі змінами, внесеними наказом          

           МОН України  від 29.05.2014 № 664)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5- 6-го класу з українською мовою навчання і вивченням мови

національної меншини

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

5 клас

6 клас

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

2

Російська мова

2

2

Світова література

2

2

Суспільствознавство

ІсторіяУкраїни

1

1

Всесвітня історія

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

-

Біологія

-

2

Географія

-

2

Технології

Трудове навчання

2

2

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

РАЗОМ

25,5+3

27,5+3

Варіативна складова

2,5

0,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової:

0,5

0,5

Іноземна мова

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

Факультативні курси

1

0,5

«Православна культура Слобожанщини»

0,5

0,5

Логічні стежки математики

0,5

-

Індивідуальні заняття

1

-

Українська мова

1

-

Усього(без урахуванняподілукласів на групи)

28+3

31


Директор  школи                                                Т.В.Таранова

                                                                                   Додаток 5
                                                                                   складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ МОН Українивід 23.02.2004  №132,

зізмінами, внесеними наказом МОН України

від 05.02.2009 № 66)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 7-9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 

Освітнігалузі

 

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класі

7

8

9

Мови і

літератури

 

Українська мова

3

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

2

2

Російська мова

1,5

2

2

Українська література

2

2

2

Світова література

2

2

2

Суспільство-

знавство

ІсторіяУкраїни

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

--

-

-

1

Етика

-

-

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Художня культура

-

-

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2,5

2

2

Геометрія

1,5

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

3

Географія

2

1,5

1,5

Фізика

1

2

2

Хімія

1

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

-

-

1

Здоров’я і фізична

культура

Основиздоров’я

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

3

3

РАЗОМ

30,5

30,5

32,5

Варіативна складова

0,5

2,5

1,5

Спецкурси, курси  за вибором:

0,5

1.0

1,0

Харківщинознавство

-

1

1

Інформатика

0,5

-

-

Граничнодопустименавчальненавантаження на учня

31

33

33

Факультативні курси

-

1,5

 

«Пізнаємо Україну»

-

1

0,5

«Український мовленевний етикет»

 

0,5

 

Усього (без урахування поділу класів на групи)

31

33

34

                                   Директор школи                                          Т.В.Таранова


                                                                                   Додаток 6

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану загальноосвітніх

навчальних закладів ІІІ ступеня(наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни

від 27.08.2010 № 834,  

зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для 10 класу з українською мовою навчання 

 

Навчальні  предмети

 

 

 

Універсальний

 

Українська мова

2

Українська  література

2

Іноземна мова ( англійська)

3

Світова  література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 правознавство

економіка                                            

людина і світ

 

1

-

-

Художня культура

0,5

Алгебра і початки аналізу

2

Геометрія

2

Астрономія

-

Географія

1,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

1

Екологія

-

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5+0,5

 

Разом

 

29,5+0,5

 

 

Варіативна складова

3

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Факультативні курси

3

 Захисти себе від ВІЛ

 

 

1

Практикум із синтаксису української мови

0,5

Орфографічний практикум

0,5

Розв’язування задач з хімії

1

Всього(без урахування поділу на класи)

33

Директор  школи                                Т.В.Таранова

 

 

 

Додаток 8

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану загальноосвітніх

навчальних закладів ІІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834,        

          зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657,

наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732

                                                                                 «Про затвердження Положення про індивідуальну

                                                                                  форму навчання в ЗНЗ»)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для -11 класів ( з українською мовою навчання) 

(універсальний профіль)

Навчальні  предмети

 

 

Піскарьова Вікторія

 

 

 

 

 

Піскарьова   Олена

О

 

Константинов

 

Владислав

Владислав

Українська мова

1,5

1,5

1,5

Українська  література

0,5

0,5

0,5

Іноземна мова ( англійська)

1

1

1

Світова  література

0,5

0,5

0,5

Історія України

0,5

0,5

0,5

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

Громадянська освіта:

економіка                                             людина і світ

0,25 

0,25                                               

 

 

0,25 

0,25                                               

 

 

0,25 

 

0,25                                               

 

 

0,25

 

Художня культура

0,25

0,25

0,25

Алгебра і початки аналізу

1

1

1

Геометрія

1

1

1

Астрономія

0,25

0,25

0,25

Біологія

1,25

1,25

1,25

Фізика

1

1

1

Хімія

1,25

1,25

1

Екологія

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Технології

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Інформатика

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Фізична культура

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Захист Вітчизни

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

Разом

 

12

12

12

Директор школи                                    Т.В. Таранова

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ       

Начальник відділу освіти
Борівської районної
державної адміністрації
__________________Л.О.Куліш
“____” ____________2013 року  

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
на 2013/2014 навчальний рік

 

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні ради школи

                                                                                  протокол № 4 від 30.05.2013 року

                                                                                  Голова ради школи _______О.Шепітко

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні педагогічної ради школи

                                                                                  протокол № 4 від 30.05.2013 року

                                                                                  Голова педагогічної ради

                                                                                  ________Т.В.Таранова

 

 

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
  
  на 2013/2014 навчальний рік

І. Загальні засади

 

              Робочий навчальний план закладу на 2013/2014 навчальний рік складено
 на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України     від 27  серпня 2010 р. № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24», постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   20   квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту  початкової  загальної  освіти», постанови Кабінету Міністрів України  від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», наказу  Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи», наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», наказу  Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи",  наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня», зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551, наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації   від   13.07.2009   №  392   «Про  затвердження   заходів   Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД  на  2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,  наказу Департаменту науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації № 354 від 28.05.2013 року «Про затвердження робочих навчальних планів на  2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 28.05.2013 року № 216 «Про затвердження робочих навчальних планів на  2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Борівського району»,  ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти,

            для 2-го класу:
за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додаток 1), (Додаток 1 до робочого навчального плану);
            для 3-4-х класів:
 за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 1), (Додаток 2,3  до робочого навчального плану);
            для 5-го класу:
за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 № 551 (додаток 1 ), (Додаток  4 до робочого навчального плану);
           для 6-9-х класів:
за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009  №66 (додаток 2 ), (Додаток 5 до робочого навчального плану);
          для 11-го класу:
за  Типовими   навчальними   планами   загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 1) (Додаток 6  до робочого навчального плану).

            Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у її складі:

-        початкова школа – 1-4 класи;

-        основна школа – 5-9 класи;

-        старша школа – 10-11 класи. 

У 5-11 класах може здійснюватися  поглиблене вивчення окремих предметів.    

             Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, школа працюватиме за універсальним профілем.
            Мова навчання – українська. 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

             На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.
      
Школа І-го  ступеня

             Протягом 2013-2014 навчального року буде реалізовано навчальний  план  для початкової школи з українською мовою навчання, де у  2 класі реалізуються завдання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти, визначено кількість годин на вивчення кожного навчального предмета.      
             Відповідно до “ Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ”, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732,  наказу Міністерства освіти і науки України “ Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ” від 19.05.2008 р. № 432 передбачена індивідуальна форма навчання для  учнів 3,4   класів (за кількістю учнів у класі).  1 – й клас відсутній                                           (додаток до плану № 2, 3)

 

Школа ІІ-го ступеня

            Інваріантна  частина навчального плану для    5 -   9-го класів реалізується в повному обсязі. (додаток до плану № 4, 5).

            Трудове навчання у 5 класі буде викладатися за блоком «Технологія виготовлення виробів з аплікацією».

Фізична культура у 5 класі буде включати такі модулі: футбол, волейбол, легка атлетика, лижна підготовка та гімнастика; для учнів 6 – 9 класів:  футбол, волейбол, легка атлетика  та гімнастика.

 
Школа ІІІ-го ступеня      
        
З метою реалізації стратегії Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти,  виконання  Державного стандарту  повної середньої освіти,    в залежності від потреб учнів та побажань їх батьків учні   11 го класу  школи  ІІІ ступеня , будуть працювати за універсальним профілем. Години на вивчення предметів інваріантної частини робочого навчального плану для   учнів  11-го класу взяті в повному обсязі відповідно до додатку № 1, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 27.08.2010 р. № 834; (додаток до плану № 6)

У школі відсутній поділ класів на групи (наказ Міністерства освіти і  науки України від 20.02.2002 р. № 128).
         10 клас в школі відсутній.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Школа І ступеня
              Враховуючи інтереси учнів та побажання їх батьків, з метою розвитку  усного мовлення, корекції навчальних досягнень, виховання ціннісних орієнтирів, рішенням  ради школи від 30.05.2013 року протокол № 4 виділено додаткові години на опанування предметів навчальних програм: в 2 класі  додатково по 1 годині на вивчення української та іноземної мов.      


Школа ІІ ступеня
          Предмети та спецкурси за вибором визначені у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. 

         Згідно наказу Департаменту   науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації  № 354 від 28.05.2013 р. « Про затвердження робочих навчальних планів на   2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області »  забезпечене   викладання :

           з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту в обсязі 34 годин;

у 5 класі  забезпечене  викладання факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини»  - 17 годин                                      

За бажанням дітей та їх батьків, задоволення  потреб сьогодення виділено   за рахунок годин варіативної частини години на вивчення  основ  інформатики (6,8 –  по 34 години)

З метою поглиблення знань з програмних тем з іноземної мови , удосконалення навичок володіння мовою для учнів 8 – го класу введено факультатив з англійської мови «Пізнаємо Україну» - 17 годин .

При вивченні трудового навчання у 5 класі , виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за такими модулями: «Технологія виробництва виробів оздоблених аплікацією  з природних матеріалів» та «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням»;

Відповідно до Законів України «Про освіту» п.6 ст.17, «Про загальну середню освіту» п.5 ст.9,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778, згідно Господарського Кодексу України та ст..ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи лист райдержадміністрації , районна рада вирішила внести зміни та доповнення  до Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області , затвердженого рішенням  VІ сесії Борівської районної ради  VІ скликання від 28 лютого 2011 року, а саме дозволити здійснювати організаційно -  господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) для підтримання необхідних матеріально – технічних умов та функціонування закладу.

З метою проведення дослідних навчальних цілей  на земельній ділянці школи,  ознайомлення учнів з основами ведення сільськогосподарського виробництва, спостереження за ростом та розвитком рослин, проведення фенологічних спостережень та дослідів  з метою навчання учнів  та ознайомлення  їх з найновішими досягненнями сільськогосподарської науки та практики, за рішенням педагогічної ради для вивчення «Біології»ічної ням педе  дослідних навчальних цілей  на земельній ділянціість без мети одержання прибутку ()ту Гороховатської загально у 7  класі  виділено 0,5 годин на тиждень для курсу за вибором «Життя рослин ».                                             

        

  Школа ІІІ ступеня

 

             Згідно наказу Департаменту   науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації  № 354 від 28.05.2013 р. « Про затвердження робочих навчальних планів на   2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області »  та  загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки  введено  у  11-му класі факультативний  курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІД у»  за проектом «Захисти себе від ВІЛ» - 34  години.

           При вивченні «Технологій» , виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за модулем «Технологія дизайну інтер’єру.»

            Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином 

Предмет

Клас

Кількість годин

 Термін викладання

Всього

Українська мова

5

3,5

Через тиждень

3,5

Православна культура Слобожанщини

5

0,5

Через тиждень

0,5

Алгебра

7

2,5

І семестр – 3 год, ІІ – 2 год

І семестр – 1 год, ІІ – 2 год

2,5

Геометрія

7

1,5

1,5

Російська мова

Біологія
(курс за вибором)

7

7

1,5/

0,5

Через тиждень

1,5

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

Іноз.мова

8

8

8

8

1,5/

0,5

1,5

0,5

Через тиждень

 

Через тиждень
Через тиждень

1,5

0,5

1,5

0,5

Історія України/

Людина і світ

11/

11

1,5/

0,5

 Через тиждень

 

1,5

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

9/

9

9

1,5/

0,5

1,5

Через тиждень

 

Через тиждень

1,5

0,5

1,5

Астрономія/

Художня культура

11/

11

 

0,5

0,5

 

Через тиждень

 

 

0,5

0,5

 

Біологя/

Екологія

11/

11

1,5/

0,5

             Через тиждень

 

1,5

0,5

  Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
            Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додаток 8   до робочого навчального плану ).
            
Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає. 

 

ІІІ. Структура навчального року 

 

      Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

        Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.  
             І семестр – з 2 вересня по 27 грудня,   ІІ семестр – з 13 січня по 30  травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
орієнтовно осінні – 14.10-20.10.2013,
                    зимові – 30.12.2013-12.01.2014,

                    весняні – 07.04-13.04.201
4.

        Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008                      №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;                            

- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не  більше 40 годин;

-  для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

         У випускних 4-му, 9-му і 11-му класах проходитиме державна підсумкова атестація учнів у визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України терміни та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого у визначеному законодавством порядку.
        З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

 Режим роботи закладу:
п 'ятиденний навчальний тиждень,

-         одна зміна,

-         тривалість уроків 1 кл. – 35 хв., 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 кл.- 45 хв.,
 велика перерва – 30 хв., малі перерви  – 10 хв.;

 7.45  -  лінійка (понеділок),  бесіда (п'ятниця), зарядка (вівторок, середа, четвер)

1 урок -  8.00   -    08.45

2 урок -  8.55   -  09.40

3 урок –09.50 –  10.35

4 урок -  11.05 – 11.50

5 урок -  12.00 -  12.45

6 урок -  12.55 -  13.40

7 урок -  14.25 -  15.10


                                       Директор  школи  ( підпис)  Т.В.Таранова 

      

 

 

Додаток 1

складений відповідно до додатка 1
Типових навчальних  планів початкової школи
 (наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 10.06.2011 №572)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 2-го класу з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

Українська мова (читання)

4

Іноземна мова (німецька)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

 1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

Сходинки до інформатики

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура **

3

РАЗОМ

 

20+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

2

Українська мова

 1

Іноземна мова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

Усього (без урахування поділу класів на групи)

25

 

 

Директор  школи                     (підпис)                  Т.В.Таранова

 

 

 

 

 

Додаток  2

складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3-го класу з українською мовою навчання

(індивідуальне навчання)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

ПІБ учня

 

 

Горват Марія

Мова і література

Українська мова     Українська мова(читання)  Іноземна(аглійська)мова                

1                                                 0.75                                           0.75

Математика

Математика

1

Людина і світ

Я і Україна

0.25

Мистецтво

 

Музика

0.25

Образотворче мистецтво

0.25

Технології

Трудове навчання  /Художня праця/

0.25

Здоровя і фізична культура

Фізична культура

0.25

Основи здоров’я

0.25

Р а з о м :

 

5

 

 

 

    Директор  школи                 (підпис)        Т.В.Таранова                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                   Додаток 3

складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4-го класу з українською мовою навчання

(індивідуальне навчання)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

ПІБ учня

 

 

Бондар В.

Тихонов В.

Висоцький М.

Мова і література

Українська мова            Українська мова(читання)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Іноземна мова 

0,5

0,5

0,5

Математика

Математика

1

1

1

Людина і світ

Я і Україна

0,25

0,25

0,25

Мистецтво

 

Музика

0,25

0,25

0,25

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

Технології

Трудове навчання /Художня праця/

0,25

0,25

0,25

Здоровя і фізична культура

Фізична культура

0,25

0,25

0,25

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

Р а з о м :

 

5

5

5

 

 

Директор  школи                           (підпис)          Т.В.Таранова                                                                                  

                                                                                   Додаток 4

 складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 №551)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-го класу з українською мовою навчання

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Мови і літератури

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова (англійська)

3

Друга іноземна мова (російська)

2

Світова література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура**

3

РАЗОМ 

25,5+3

Варіативна складова

1,5 

Додаткові години на предмети  інваріантної складової:

-

Спецкурси, курси за вибором :

Етика

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

Факультативні курси

0,5

«Православна культура Слобожанщини»

0,5

Усього (без урахування поділу класів на групи)

30


                            Директор  школи                    (підпис)                        Т.В.Таранова


                                                                                   

                                                                                   Додаток 5
                                                                                   складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ МОН України від 23.02.2004  №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

у класах 

6

7

8

9 

Мови і

літератури

 

Українська мова

3

3

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

2

2

Російська мова

2

1,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

--

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2,5

2

2

Геометрія

-

1,5

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

1

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

1

2

2

Хімія

-

1

2

2

Технології

Трудове навчання

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

3

3

РАЗОМ 

28

30,5

30,5

32,5

Варіативна складова

1

0.5

2.5

1

Спецкурси, курси  за вибором:

1

-

2.0

1

 «Життя рослин»

 

0,5

 

 

  Харківщинознавство 

-

-

1

1

 Основи інформатики

1

-

1

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

31

33

33

Факультативні курси

-

-

0.5

 

«Пізнаємо Україну»

-

-

0,5

-

Усього (без урахування поділу класів на групи)

29

31

33

33,5


                     Директор  школи            (підпис)                       Т.В.Таранова

 

                                Додаток 6

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня(наказ Міністерства освіти і науки  України від 27.08.2010 № 834)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

                         для 11- го класу з українською  мовою  навчання   

 

К  л  а  с  и

11 клас

універсальний профіль 

№ п/п

Найменування  предметів

 

1.

Українська мова

2

 2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

 4.

Іноземна /англійська/              

3

 5.

Алгебра

3

6

Геометрія

2

 7.

Інформатика

2

 8

Історія України

1.5

9

Всесвітня історія

1

10

Громадянська освіта:

Правознавство

Економіка

Людина і світ

-
1
0.5

11

Художня культура

0.5

12

Географія

-

13

Біологія

1.5

14.

Фізика

3

15.

Астрономія

0.5

16.

Хімія

2

17

Екологія

0.5

18.

Фізична культура і  здоров’я,

2

19.

 Захист Вітчизни

1

20.

Технології

1

 

Разом:

32

 

Варіативна складова

 

 

Гранично допустиме навантаження  на учня

33

 

 Факультативні курси 

1

 

«Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛСНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ». 

             1

 

Усього (без урахування поділу класів на групи) 

33.0

 

Директор  школи                     (підпис)                       Т.В.Таранова


 

Додаток 7

 

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів інваріантної складової

 у 1 – 11 класах у  2013/2014 навчальному році


№ з/п

Назва навчального

предмета

 

Класи

Назва навчальної програми за якою здійснюється навчання

Автори навчальної програми

Рік

видання

навчальної

програми

 Назва

ресурсу,

де розташовано або вміщено програму

Кількість годин нормативно встановлених програмою

Кількість годин, що відведено фактично  програмою

 

1

Українська мова

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

М.С.Вашуленко

К.І.Пономарьова

2011

Видавничий дім «Освіта»

2кл- 122 год

-

2 кл-140 год -

 

2

Українська мова(читання)

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

О.Савченко В.Мартиненко

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл-140 год -

2 кл-140 год -

 

3

Математика

 

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Н.Листопад

О.В.Онопрієнко

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл-136 год -

2 кл-136 год -

 

4

Основи

здоров я

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

О.В.Гнатюк та група авторів

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 34 год

2 кл – 34 год

 

5

Трудове  навчання

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

В.К.Сидоренко та група автрів

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 35 год

2 кл – 35 год

 

6

Природознавство

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Т.Г.Гільберг

Т.В.Сак

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 68 год

2 кл – 68 год

 

7

Образотворче мистецтво

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Р.Т.Шмагало

Ж.С.Марчук

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 35 год

2 кл – 35 год

 

8

Музичне мистецтво

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Л.О.Хлєбнікова

І.М.Івахно

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 35 год

2 кл – 35 год

 

9

Фізична культура

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Т.Ю.Круцевич

В.М.Єрмолова

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 105 год

2 кл – 105 год

 

10

Іноземна

(англійська)мова

2

Навчальні програми іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Т.Ю.Калініна

О.Д.Карп  юк

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 68 год

2 кл – 85 год

 

11

Сходинки до інформатики

2

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням укр..мовою.
1-4 класи

Н.В.Морзе

Г.В.Ломаковська

 

2011

Видавничий дім «Освіта»

2 кл – 35 год

2 кл – 35 год

 

12

Українська мова

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

М.Вашуленко І.Ґудзик К.Пономарьова

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 140 год

4 кл  - 140 год

35 год

35 год

 

 

13

Українська мова(читання)

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

О.Савченко В.Мартиненко

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 140 год

4 кл  - 140 год

26 год

35 год

 

14

Математика

 

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

М.Богданович Л.Кочина Н.Листопад

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 140 год

4 кл  - 140 год

35 год

35 год

 

 

15

Основи здоров я

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

О. Савченко

Н.БІбік

Т.Бойченко

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 34 год

4 кл – 34 год

9 год

9 год

 

 

16

Трудове  навчання

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

В.Тименко В.Вдовченко І.Веремійчик

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 35 год

4 кл – 34 год

9 год

9 год

 

 

17

Я і Україна

 

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

Н.БІбік

Н.Коваль

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 35 год

4 кл – 34 год

 

9 год

9 год

 

 

18

Образотворче мистецтво

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

Л.Любарська Л.Вовк

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 35 год

4 кл – 34 год

9 год

9 год

 

 

19

Музика

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

О.Лобова

2010

«Початкова школа» 

3 кл – 35 год

4 кл – 34 год

9 год

9 год

 

 

20

Фізична культура

3

4

Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи

М.Д.Зубалій В.В.Дерев'янко О.М.Лакіза

2007

Ранок. Харків, 2006

3 кл – 105 год

4 кл – 105 год

9 год

9 год

 

 

21

Українська мова

 6-9

 

Українська мова 5-12 класи

Г.Т.Шелехова В.І.Тихоша

2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Затверджено МОНУ

Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 105 год

7 кл – 105 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

6 кл – 105 год

7 кл – 105 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

 

22

Українська література

6-9

Українська література, 5-12 класи

.

Р.В.Мовчан Н.В.Левчик , О.А.Камінчук

2005

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

23

Російська мова

 6-9

 

Російська мова, 5-12 класи

Ґудзик І.Л
Корсаков В.О.

2008

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-5640, 10.10.2006 року

6 кл – 70 год

7 кл – 52 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

6 кл – 70 год

7 кл – 52 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

24

Світова література

6-9

      Світова література, 5-12 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Д.С.Наливайко

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

25

Світова література

11

Світова література, 10-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Ю.І.Ковбасенко

Г.М.Ґребницький

Н.О.Нівнюк

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

70 год – 2 год на тиждень

70 год – 2 год на тиждень

 

26

Людина і світ

11

Людина і світ, 10-11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

17 год – 0,5 год на тиждень

17 год – 0,5 год на тиждень

 

27

Історія України/ Всесвітня історія

6-9

 

Історія України. Всесвітня історія,

5-12 класи

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів.

В.Власов

Н.М. Гупман Т.Полянський

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 70 год

7 кл – 35/ 35год

8 кл – 52/35 год

9 кл – 52/35 год

6 кл – 70 год

7 кл – 35/ 35год

8 кл – 52/35 год

9 кл – 52/35 год

 

28

Історія України/

Всесвітня історія.

11

 

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

52/35 год – 1,5 год/1 год на тиждень

52/35 год – 1,5 год/1 год на тиждень

 

29

Правознавство.

 

 

9

Практичний

курс

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів

О.І.Пометун Т.О.Ремех

2009

 Рекомендовано МОНУ лист від 21.05.2008

№1-11 -1969

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

30

Математика

Алгебра

Геометрія

6-9

 

Математика. 5-12 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів                                 

М.І.Бурда

Г.В.Апостолова

В.Г.Бевз

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 140 год

7 кл – 86/54 год

8 кл – 70/70год

9 кл – 70/70 год

6 кл – 140 год

7 кл – 86/54 год

8 кл – 70/70год

9 кл – 70/70 год

 

31

Алгебра/геометрія

11

Математика, 10-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладам.

Державна

 

2011

 Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

105 год/70 год

105 год/70 год

 

32

Фізика

7-9

Фізика.

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів.

7-12 класи

О.І.Ляшенко

О.І.Бугайов

Є.В.Коршак

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

7 кл – 35 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

7 кл – 35 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

33

Фізика

11

Фізика.

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

105 год

105 год

 

34

Астрономія

11

Астрономія. 7-12 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

М.І.Дзюбепко В.Г.Каретніков

І.Л.Климиніиіі

2005

 Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

17 год

17 год

 

35

Іноземна мова

6-9

Іноземні мови. 2-12 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

В.Г.Редько Н.П.Басай Л.В.Биркун В.Г.Булгакова

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 105 год

7 кл – 105 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

6 кл – 105 год

7 кл – 105 год

8 кл – 85 год

9 кл – 70 год

 

36

Іноземна мова

11

Іноземна мова. 10-11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна

 

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

105 год

105 год

 

37

Інформатика

11

Інформатика. 10-11 клас Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

70 год

70 год

 

38

Інформатика

9

Інформатика. 9 клас

Державна

2005

 

70 год

70 год

 

39

Хімія

7-9

Хімія. 7-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Л.П.Величко О.Г.Ярошенко

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

7 кл – 35 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

7 кл – 35 год

8 кл – 70 год

9 кл – 70 год

 

40

Хімія

11

Хімія. 10-11 класи

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

 

 70 год

 

70 год

 

41

Біологія

7-9

Біологія. 7-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

О.В.Данилова

П.Г.Балан

А.С.Вихренко

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 105 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 105 год

 

42

Біологія

11

Біологія. 10-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

52 год

52 год

 

43

Природознавство

6

Природознавство. 5-6 клас.  .Програма  для загальноосвітніх навчальних закладів.

О.Г.Ярошенко Т.Г.Пльберг В.Р.Ільченко І.П.Крячко

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

44

Українська мова

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

Г.Т.Шелехова

Н.Б.Коржова

2013

mon.gov.ua

122 год

122 год

 

45

Українська література

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

Р.В.Мовчан

2013

mon.gov.ua

70 год

70 год

 

46

Англійська мова

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

 

2013

mon.gov.ua

105 год

105 год

 

47

Російська мова

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

Л.І.Курач

В.О.Корсаков

2013

mon.gov.ua

70 год

70 год

 

48

Світова література

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

О.М.Ніколенко

С.П.Фоміна

2013

mon.gov.ua

70 год

70 год

 

49

Історія України

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

 

2013

mon.gov.ua

35 год

35 год

 

50

Музичне мистецтво

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

Н.Новікова

2013

mon.gov.ua

35 год

35 год

 

51

Образотворче мистецтво

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класів

Є.В.Бєлкіна

2013

mon.gov.ua

35 год

35 год

 

52

Математика

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 5 – 9 класів

М.І.Бурда

Є.П.Нелін

2013

mon.gov.ua

140 год

140 год

 

53

Природознавство

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 5 – 9 класів

О.Г.Ярошенко та група авторів

2013

mon.gov.ua

70 год

70 год

 

54

Трудове навчання

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

5 – 9 класів

В.К.Сидоренко та група авторів

2013

mon.gov.ua

70 год

70 год

 

55

Інформатика

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 5 – 9 класів

Н.Морзе

М.Жалдак

2013

mon.gov.ua

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

56

Основи здоров’я

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

5 – 9 класів

 

2013

mon.gov.ua

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

57

Фізична культура

5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

5 – 9 класів

Т.Ю.Курцевич

2013

mon.gov.ua

105 год

105 год

 

58

Географія

6-9

Географія. Економіка

 6-11 класи

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів

П.Г.Шишченко

В.М.Бойко

Т.Г.Пльберг

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 – 52 год

9 кл – 52 год

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 – 52 год

9 кл – 52 год

 

59

Економіка

11

Економіка. 11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

60

Екологія

11

Екологія. 10,11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

17 год – 0,5 год на тиждень

17 год – 0,5 год на тиждень

 

61

Основи здоров'я.

6-9

Основи здоров'я. 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Т.Є.Бойченко

В.В.Дивак

2006

К.: Ірпінь. Перун 2005

6 кл – 35 год

7 кл – 35 год

8 – 17 год

9 кл – 17 год

6 кл – 35 год

7 кл – 35 год

8 – 17 год

9 кл – 17 год

 

62

фізкультура

6- 9

Навчальна програма. Варіативні модулі. Орієнтовні календарні плани варіативних модулів, фізкультура

С.М.Дятленко

2010

К.,Літера ЛТД Лист 1/11-4630 01.07.2009 року

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 105 год

6 кл – 70 год

7 кл – 70 год

8 кл – 70 год

9 кл – 105 год

 

63

Фізична культура.

11

Фізична культура. 10-11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Т.Ю.Круцевич С.М.Дятленко

2011

Київ, 2010

70 год

70 год

 

64

Музика.

 

6-8

Музика. 1-8 класи

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів.

 

Р.Марченко

О.Ростовський

Л.Хлєбнікова

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл – 35 год

7 кл – 35 год

8 – 35 год

 

6 кл – 35 год

7 кл – 35 год

8 – 35 год

 

 

65

Художня культура.

9

Художня культура. 9 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.М.Масол Н.Є.Миропольська

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року 

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

66

Художня культура.

11

Художня культура. 10-11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.М.Масол

Н.Є.Миропольська

О.Оніщенко

2011

Київ, 2010

17 год – 1 год на тиждень

17 год – 1 год на тиждень

 

67

Етика

 

6

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Етика

В.В.Єфіменко

А.І.Мовчун

Л.Л.Хорунжа

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року 

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

68

Образотворче

мистецтво

 

 

6 -7

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл. 5-11 класи

Е.В.Бєлкіна

Ж.С.Марчук

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року 

6 кл- 35 год

7кл- 35 год

 

6 кл- 35 год

7кл- 35 год

 

 

69

Трудове навчання

6- 9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. Нова редакція

Г.А.Кондратюк

2005

Затверджено МОНУ
Лист №1/11-6611, 23.12.2004 року

6 кл- 35 год

7кл- 70 год

8кл- 70 год

9 кл- 35 год

6 кл- 35 год

7кл- 70 год

8кл- 70 год

9 кл- 35 год

 

70

Захист Вітчизни

11

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Колектив авторів

2012

Схвалено рішенням м/р ХАНО , протокол № 4, від 22.11.2012 року

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

 

71

Технології

11

Навчальна програма «Технології»

Державна

 

2011

Затверджено МОНУ
наказ № 1021,

 28.10.2010 року

35 год – 1 год на тиждень

35 год – 1 год на тиждень

  

Директор  школи      (підпис)                   Т.В.Таранова

 

 

ПОГОДЖЕНО
Зав.районного методичного кабінету відділу освіти               __________ Т.І.Шутько
 «___» ____________2013 року

 

 


                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         Додаток 8

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів варіативної складової

 у 1 – 11 класах у  2013/2014 навчальному році

 


№ з/п

Назва навчального

предмета

 

Класи

Назва навчальної програми за якою здійснюється навчання

Автори навчальної програми

Рік

видання

навчальної

програми

 Назва

ресурсу,

де розташовано або вміщено програму

Кількість годин нормативно встановлених програмою

Кількість годин, що відведено фактично  програмою

1

Православна культура Слобожанщини

5

Факультативний (спеціальний курс)
«Православна культура Слобожанщини»

М.В. Татаринов та авторський колектив

2011

 

17

17

2

Етика

5

Етика

В.В.Єфіменко

2005

 

34

34

3

Основи інформатики

6

Основи інформатики

 

Бровко Г.В.

2010

Методичні рекомендації до навчальної програми спецкурсу варіативної складової навчального плану для 5-11 класів

34

34

4

Основи інформатики

8

Основи інформатики

 

Бровко Г.В.

2010

Методичні рекомендації до навчальної програми 

34

34

5

Іноземна

(англійська )

мова

8

 «Пізнаємо Україну»

А.Несвіт

2008

 Лист МОНУ № 1/11 – 3222 від 14.07.2008 

34

17

6

Харківщинознавство

8

Харківщинознавство

О.І.Грінченко

С.Л.Губіна

2008

Методичні рекомендації до навчальної програми 

34

34

7

Харківщинознавство

9

Харківщинознавство

О.І.Грінченко

С.Л.Губіна

2008

Методичні рекомендації до навчальної програми 

34

34

8

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» «Захисти себе від ВІЛ».

11

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» «Захисти себе від ВІЛ».

В.М.Ожеховська

В.С.Пономаренко

Т.В.Воронцова

2013

Методичні рекомендації до навчальної програми 

34

34

9

Біологія

7

«Життя рослин»

Міхєєва Г.В.

2009

Збірник навчальних програм курсів за вибором та з біології
«Аксіома»

34

34

 

 

Директор  школи                         (підпис)                          Т.В.Таранова


ПОГОДЖЕНО
 Зав.  районного методичного кабінету відділу освіти               __________ Т.І.Шутько
 «___» ____________2013 року

 

 

 

 

Обновлен 17 сен 2015. Создан 18 сен 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика