Накази 2014 - 2015 навчальний рік

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

19.08.2014                                                 Гороховатка                                                   №112

 

Про виконання “Положення про громадського

інспектора з охорони дитинства” в школі

 

         З метою удосконалення роботи навчального закладу по своєчасному виявленню, влаштуванню, здійсненню контролю за умовами життя і виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, а також захисту прав та інтересів неповнолітніх, які мають батьків, але потребують захисту держави, на виконання наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 18.08.2014 року № 247 « Про виконання Положення про громадського інспектора з охорони дитинства ” в закладах освіти району

 

 

Н А К А З У Ю :

 

1.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. ознайомити педагогічних працівників із Положенням про громадського інспектора з охорони дитинства. (Додаток 1 до наказу № 247 від 18.08.2014 року)

                                                                                                              До 01.09.2014 року

 2. Призначити громадським інспектором з охорони дитинства в школі Швиголь О.М.                                                                                                                                     

 3. Громадському інспектору з охорони дитинства школи Швиголь О.М.

3.1.Розробити план роботи на 2014 – 2015 навчальний рік  та  погодити у відділі освіти  

 

            До 05.09.2014 року

3.2.Звітувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорі   про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

3.3..Провести громадський огляд умов утримання та виховання дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях.

                                                                                        З 15 серпня по 15 жовтня

3.4.Направити до відділу освіти результати громадського огляду умов утримання та виховання дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях.

            До 20.10.2014 року

3.5.Взяти під особистий контроль обстеження житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях. Обстеження здійснювати не менше двох разів на рік з оформленням відповідних актів.

 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.   

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

19.08.2014                                                 Гороховатка                                                   №113

 

Про  організацію харчування  

учнів   школи  у 2014 році

 

 

           На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту» ст. 28 п. 2, ст. 32 п. 6, п. 8, ст.34, п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1594 « Про затвердження норм харчування у начальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 05. № 242329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» з метою організації повноцінного харчування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та організації харчування учнів 1-4 класів, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» , наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 19.08.2014 року № 248 «Про  організацію харчування учнів (вихованців) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Борівського району у 2014 році»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Директору школи Тарановій Т.В, заступнику директора з навально – виховної роботи Гарній Л.С..:

 1.1.Забезпечити організацію безоплатних обідів дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

1.2.Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів відповідно до абзацу 5 частини 3 ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».

1.3.Призначити відповідальною за організацію харчування дітей і подання звітів у бухгалтерію відділу освіти до 1 числа наступного місяця Романенко С.В.

1.4.Затвердити списки дітей на підставі поданих довідок і мережі закладу.

                                                                                                                      Додаток 1

1.5.Харчування учнів 1-4 класів проводити у розмірі 6,50 грн., дітей пільгового контингенту – 7.50 грн.   в межах затвердженого кошторису у 2014 році по статті харчування.

1.6.Забезпечити контроль за організацією повноцінного якісного харчування учнів згідно із затвердженими нормами харчування.

1.7.Не допускати випадків неорганізованої торгівлі пиріжками солодощами та іншими виробами домашнього приготування сторонніми особами на території ЗНЗ.

1.8.Неухильно контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог посадових інструкцій працівників харчоблоку, учасників навчально-виховного процесу.

1.9. Підготувати та надати письмову інформацію до відділу освіти про         проведену роботу щодо організації гарячого харчування учнів із      зазначенням відсотку охоплення гарячим харчуванням.(Форми-запити   ГУОН Додатки № Х-1, 2)

До 25 вересня.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Директор школи                                                                                                    Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

19.08.2014                                                 Гороховатка                                                   №114

 

Про  створення  банку даних дітей, які потребують соціального захисту та підвищеної увагиу школі  

 

З метою поліпшення становища дітей, що потребують соціального  захисту, надання своєчасної допомоги сім’ям з дітьми, а також захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, створення банку даних на дітей, що потребують соціального захисту та дітей з девіантною поведінкою,  наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 18.08.2014 року № 246 «Про  створення районного банку даних дітей, які потребують соціального захисту та підвищеної уваги.

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

1.1. Скласти списки дітей, що потребують соціального захисту та дітей з  девіантною поведінкою за формою (Додаток №1) на кожну категорію окремо.

1.2.Подати до відділу освіти екземпляр списків дітей вищевказаних категорій

                                                                                                                До 10.09.2014

                                                                                                                та 10.01.2015 року.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

З наказом ознайомлено:________Л.С.Гарна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

19.08.2014                                                 Гороховатка                                                   №116

 

Про організацію профілактичного

медичного огляду учнів  школи 

до початку 2014/2015  навчального року

 

З метою своєчасного виявлення інфекційних хворих, попередження заносу та розповсюдженню інфекційних захворювань в організованих колективах та на виконання сумісного наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров΄я Харківської обласної державної адміністрації  від 13.08.2014 року №443/348 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учні загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації до початку 2014/2015 навчального року»,  спільного наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації, Борівської центральної лікарні, Борівського районного центру первинної медико- санітарної допомоги від 19.08.2014 року №№ 249/112/61

 

 

НАКАЗУЮ:                                                                                    

1.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

1.1. Забезпечити проведення   профілактичних медичних оглядів учнів 
 школи медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів Борівського району та якісну роботу «медичних фільтрів» з метою виявлення інфекційних захворювань, педикульозу, корости та шкіряних хвороб.

                                                                                                                           З 25.08.2014 року

1.2.Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів у 
приміщеннях, які відповідають санітарним нормам і правилам,  мають умови, необхідні для дотримання правил особистої гігієни.

                                                                                                                         До 23.08.2014 року

1.3.Забезпечити інформування всіх учасників навчально – виховного процесу про порядок проведення профілактичних медичних оглядів.

                                                                                                                        До 23.08.2014 року.

1.4. Забезпечити 100% проходження профілактичного  медичного огляду учнів  

                                                                                                                        29.08.2014 року

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Директор школи                                                                                                    Т.В.Таранова

Гарна,62725

З наказом ознайомлено:________Л.С.Гарна

 

 


 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

01.09.2014                                                     Гороховатка                                                    №123

 

Про  робочий  навчальний план

школи на 2014 – 2015 навчальний рік


            На виконання законів України «Про загальну середню освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  від 27  серпня 2010 року № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого  14 січня 2004 року № 24,  від   20   квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту  початкової  загальної  освіти»,  від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 року № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  від  13.07.2009  № 392   «Про  затвердження  заходів  Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД  на  2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах  Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти,


НАКАЗУЮ:


1.Затвердити проект робочого навчального плану Гороховатської загальноосвітньої школи                 І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області на 2013 – 2014 навчальний рік

1.1.Для 1,3–го класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспортуУкраїни від 10.06.2011 № 572 (додаток 1).(Додаток 1                          до робочого навчального плану);

1.2.Для 2-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспортуУкраїни від 10.06.2011 № 572(додаток 1),(Додаток 2 до робочого навчального плану);

1.3.Для 4-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682(додаток 1), наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток  3  до робочого навчального плану);

1.4.Для 5-6 - го класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664(додаток12) (Додаток 4  до робочого навчального плану);

1.5.Для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН Українивід 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66(додаток 2 ), (Додаток 5  до робочого навчального плану);

1.6.Для 10-гокласу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2) (Додаток 6 до робочого навчального плану).

1.7.Для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2), наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток 7 до робочого навчального плану).

2.Робочий тиждень – п'ятиденний

Начальний план додається


 Директор щколи ______________                                                                                  Т.В.Таранова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова профкому____________О.М.Бондар

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

01.09.2014                                            с. Гороховатка                                             №124

 

 

 

Про розподіл педагогічного навантаження

на 2014/2015 навчальний рік

 

На підставі інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати пра­ників освіти», затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 15.04.1993 №102, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 22. 08.2005 №790, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», на виконання вимог закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік, листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», рішення профкому (протокол №2                            від 01.09 .2014 року)

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників школи                        з 01.09.2014 р. на 2014 – 2015 н.р.  (таблиця 1);

2.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Гарну Л.С.

  

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

05.09.2014                                              Гороховатка                                                         №144Про затвердження мережі

Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 на 05.09.2014 року

 

На підставі роботи, проведеної з уточнення списків учнів по класах, наявних особових справ учнів, даних алфавітної книги школи станом на 05.09.2014 року


НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити мережу навчального закладу

з/п

Клас

Кількість учнів

Класів - комплектів

1

1

12

1

2

2

3

0

3

3

9

1

4

4

2

0

5

1 – 4клас

26

2

6

5

6

1

7

6

8

1

8

7

7

1

9

8

7

1

10

9

9

1

11

5-9 клас

37

5

12

10

5

1

13

11

3

0

14

10 -11 клас

8

1

15

По школі

71

8

 

 2.  Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1.Оформити розділи І-ІІ алфавітної книги станом на 05.09.2014 року

відповідно до нормативних вимог.

                                                                                                              До 06.09.2014 року

2.2.Змінити номери на особових справах учнів, які прибули до школи, ви­ходячи з номерів, присвоєних в алфавітній книзі.

                                                                                                              До 06.09.2014 року

2.3.   Змінити назву закладу в особових справах учнів, які прибули до школи.

                                                                                                              До 06.09.2014 року

2.4.Помістити особові справи зарахованих учнів до папок з особовими справами відповідних класів.

                                                                                                              До 06.09.2014 року

3.Класним керівникам 1-11-х класів:

3.1. Оформити списки учнів , що знаходяться в папках з осо­бовими справами.

                                                                                            06.09.2014 року

3.2.Оформити класні журнали відповідно до нормативних вимог.

                                                                                                              До10.09.2014 року

3.3.Забезпечити відповідність номерів особових справ учнів номерам в алфавітній книзі і класних журналах.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                

Директор щколи ______________                                                                        Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

 21.10.2014                                                  c. Гороховатка                                                  № 186

 

 

Про запобігання дитячому

травматизму під час осінніх канікул

 

З метою запобігання дитячому травматизму під час проведення  осінніх шкільних канікул 2014-2015 навчального року, активізації роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, удосконалення роботи закладу щодо виконання „Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки України від 31.08.2001 № 616, „Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 01.08.2001 № 563, наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від20.10.2014 року № 330 «Про запобігання дитячому травматизму під час осінніх канікул»         

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Класним керівникам та вчителям - предметникам:

1.1.Вжити всі необхідні заходи щодо організованого та безпечного проведення загальношкільних заходів, екскурсій  тощо упродовж осінніх канікул

                                                                                                  з 22.10.2014 по 02.11.2014 включно.

1.2.Забезпечити неухильне виконання законів України „Про дорожній рух”, „Про пожежну безпеку”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” в частині проведення відповідної роботи з питань запобігання  дитячому травматизму.

                                                                                          Упродовж осінніх канікул 2014-2015 н.р.

1.3.Організувати проведення інструктажів усіх учасників навчально-виховного процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності.

                                                                                                                                        До 22.10.2014

1.4.При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог наказу Міністерства освіти України від 24.03.2006 № 237 „Про внесення змін до правил проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України” та листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 року № 1/9-286 „Щодо організації екскурсійних поїздок”.

Упродовж осінніх канікул 2014-2015 н.р.

1.5.Довести до  батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми.

                                                                                                                                     До 22.10.2014

1.6.Про всі випадки дитячого травматизму з учнями негайно повідомляти адміністрації за телефоном  та  письмово, не порушуючи встановлені терміни.

                                                                                          Упродовж осінніх канікул 2014-2015 н.р.

1.7.Передати батькам пам ятки для ознайомлення з переліком комплексу бесід  по застереженню дитячого травматизму у побуті, інструктажі з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час осінніх  канікул, які були проведені з учнями та повернути їх до школи   

                                                                                                      До 22.10.2014

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор Т.В.Таранова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

31.10.2014                                               c. Гороховатка                                                    № 187

 

Про проведення Тижнів знань безпеки

життєдіяльності у школі 

 

 

На виконання листа ГУ ДСНС України у Харківській області від 03 жовтня 2014 року № 6463, наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації                                     від 30.10.2014 року №336 «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності у дошкільних, загальноосвітніх  навчальних  закладах»,з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з підростаючим поколінням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини; формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками; усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльностіНАКАЗУЮ:

 

1.Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності
                                                                                              з 03.11 по 28.11.2014 року  

2.Класним керівникам, вчителю основ здоров я Душенко О.А., курсу «Захист Вітчизни» Бондарю О.М.,  в рамках Тижня

2.1.Провести  відкриті уроки з безпеки життєдіяльності, батьківські збори та відпрацювання практичних дій для набуття дітьми навичок поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.

2.2.Організувати екскурсії  до Борівського РС ГУ ДСНС України у Харківській області.

2.3.Поновити інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності в класах.
3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С:

3.1.Організувати та провести конкурс-вікторину дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної творчості під загальним гаслом «Зробимо життя безпечним».  

3.2 Дитячі роботи подати  до відділу освіти Борівської районної державної адміністрації
                                                                                                             До 20 листопада 2014 року.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи                                                                                                                Т.В.Таранова

Гарна,62725

 Обновлен 04 ноя 2015. Создан 29 мар 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Яндекс.Метрика