Умови оплати праці в 2017 році
 

Увага! Відповідно до ст. 103-2 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується лише на оплату  праці з нарахуваннями  педагогічних працівників у ЗНЗ різних типів.

 

Державні соціальні стандарти у 2017 році

         Відповідно до ст.ст. 7,8  Закону  України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у 2017 році встановлено:

  прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;

-  працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;

  -  осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

  мінімальну заробітну плату:

-  у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;

-   у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Оплата праці працівників освіти у 2017 році

       Вдосконалення тарифної системи оплати праці у 2017 році передбачає прив’язку розрахунку розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до прожиткового мінімуму, затвердженого для працездатних осіб, замість прив’язки їх розрахунку до мінімальної заробітної плати, як це було раніше.

      З 1 січня 2017 року схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету,  формується на основі:

– мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), який встановлюється Кабінетом Міністрів України в розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

– міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

          Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) Урядом встановлений у розмірі прожиткового  мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року -  1600 грн. (див.  нижче постанову КМУ  від 28 грудня 2016 р. № 1037).

         Міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення передбачені Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1037

Київ

Про оплату праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 30, ст. 1211, № 94, ст. 3074) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осібна 1 січня календарного року”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити:

встановлення з 1 січня 2017 р. в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

 

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2017 рік

Розряд

Коефіцієнт підвищення
окладу

з   01.01.2017
по 30.04.2017

з   01.05.2017
по 30.11.2017

з   01.12.2017
по 31.12.2017

Оклад
(тарифна ставка)
згідно з розрядом

Оклад
(тарифна ставка)
згідно з  розрядом

Оклад
(тарифна ставка)
згідно  з розрядом     

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду

1600

1684

1762

1

1,00

1600

1684

1762

2

1,09

1744

1836

1921

3

1,18

1888

1987

2079

4

1,27

2032

2139

2238

5

1,36

2176

2290

2396

6

1,45

2320

2442

2555

7

1,54

2464

2593

2713

8

1,64

2624

2762

2890

9

1,73

2768

2913

3048

10

1,82

2912

3065

3207

11

1,97

3152

3317

3471

12

2,12

3392

3570

3735

13

2,27

3632

3823

4000

14

2,42

3872

4075

4264

15

2,58

4128

4345

4546

16

2,79

4464

4698

4916

17

3,00

4800

5052

5286

18

3,21

5136

5406

5656

19

3,42

5472

5759

6026

20

3,64

5824

6130

6414

21

3,85

6160

6483

6784

22

4,06

6496

6837

7154

23

4,27

6832

7191

7524

24

4,36

6976

7342

7682

25

4,51

7216

7595

7947

        Таблиця розроблена з урахуванням  встановленого на  1 січня 2017 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 1600 гривень, а також того, що Кабінет Міністрів  установить з 1 травня та 1 грудня  2017 року мінімальні розміри посадових окладів (тарифних ставок), ідентичні розмірам прожиткових мінімумів, передбачених Державним бюджетом на 2017 рік. Создан 12 янв 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Яндекс.Метрика