ПЛАН РОБОТИ 2017
Додаток 2

Тижнева цифрограма

зп

Хто виконує

 Серпень

1.08-12.08

15.08-19.08

22.08-26.08

29.08-31.09

1.

Директор

Перевірити стан готовності кабінетів до нового навчального року

05.08

1. Скласти й затвердити:

• річний план роботи школи; 

 • розклад уроків і позакласних заходів; 
 • план-календар роботи школи; 
 • режим роботи їдальні, майстерень, бібліоте­ки, спортзалу;
 • план методичної ради. 

2. Провести:

 • збори батьків учнів 1-х класів; 
 • інструктаж для чергового класу; 
 • бесіди з новенькими учнями й новопризначеними вчителями;
 • огляд навчальних кабінетів; 
 • інструктаж із техніки безпеки й охорони життя; 
 • організаційну нараду. 
 1. Виконати план набору в 1, 10-ті класи.
 2. Розподілити класи за приміщеннями.
 3. Вивісити інструкцію про обов'язки чергово­го вчителя й чергових учнів.
 4. Організувати роботу гуртків, факультативів, секцій.
 5. Завести тимчасові класні журнали.
 6. Ознайомити вчителів із нормативними до­кументами, які стосуються діяльності ЗНЗ.

7.Провести перші засідання методичних об'­єднань.

 8.Уточнити єдині вимоги до учнів і вчителів.

9.Підготувати накази:

 • «Про організацію методичної роботи»; 
 • Про призначення класних керівників, вихо­вателів, завідувачів кабінетів, майстерень». 

10.Підготовка до свята «День знань».

11.Інструктаж класних керівників, керівників гуртків із питань планування виховної роботи.

 12.Перевірити готовність навчальних кабінетів до роботи.

 

Провести серпневу нараду

26.08.

Узяти участь у районній конференції педаго­гічних працівників.

Узяти участь у нараді у відділі освіти.

 

 

Провести серпневу педраду№7

29.08.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами

Скласти тарифікацію вчителів

до 31.08

Видати накази:

Про розподіл функціональних обов'язків між адміні­страцією школи

Про організацію медичного обстеження учнів на почат­ку нового навчального року

Про організацію харчування учнів 1-11 класіву 2016/2017  н. р.

Про організацію роботи з охорони праці в  2016/2017  н. р.

Про зарахування учнів  до 1-го  класу школи

2.

Заступник з НВР

 

 

Підготувати матеріали до проведення педагогічної ради

Перевірити готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу до початку навчального року

Узгодити робочі навчальні плани в відділі освіти

Уточнити  педагогічне навантаження педагогічних працівників

Скласти:

-перспективний план атестації педагогічних працівників;

-план курсової перепідготовки педпрацівників;

-розклад уроків, індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором;

-графіки чергування учителів та класів по школі

Уточнити списків учнів по класах

Підготувати проекти наказів:

-про створення тарифікаційної комісії;

-про затвердження педнавантаження педагогічних працівників;

-про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів;

-про встановлення оплати за перевірку зошитів;

-про роботу з обдарованами;

-про призначення класних керівників;

-про доплату завідуючій бібліотекою за книжковий фонд;

-про доплату бібліотекарям за особливі умови роботи;

-про доплату за завідуванням спортивним залом;

-про встановлення надбавки педагогічним працівникам;

-про використання навчальних програм у 2016/2017н.р.;

-про затвердження графіків чергування по школі;

-про затвердження розкладу уроків;

Направити вчителів на курсову перепідговку в КВНЗ «ХАНО»

Провести з педагогічними працівниками інструктаж з охорони праці

Засідання  методичної ради (інструктивно-методичне засідання) 

3.

Голова профкому

 

 

 

 

4.

Голова учкому

 

 

 

 

5.

 Бібліотекар

 

 

 

 

6.

Класні керівники

 

 

Складання планів виховної роботи

Інформація про охопленням навчанням.

Пробний збір учнів.

Первинний інструктаж учнів

Складання планів виховної роботи

7.

Учителі - предметники

 

 

Ознайомлення з методичними рекомендація щодо викладання предметів у 2016-2017н.р.

Робота над календарно-тематичним плануванням на І семестр 2016-2017н.р.

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

 

Проведення засідань ШМО

 

 

 

 

 

зп

Хто виконує

Вересень 

01.09-09.09

12.09-16.09

19.09-23.09

26.09-30.09

1.

Директор

Затвердити:       

-план роботи школи,                         -робочий навчальний план,-розклад уроків, плани роботи гуртків, факультативів

-графік чергування по школі

-про харчування учнів школи

Видати накази:

-Про результати літньої оздоровчої кампанії в школі

-Про проведення тарифікації в школі та створення та­рифікаційної комісії

-Про розподіл педагогічного навантаження серед учите­лів на новий навчальний рік

-Про структуру та організацію науково-методичної робо­ти з педагогічними кадрами в 2016/2017 н.р.

Затвердити мережу школи

05.09.

- провести нараду 05.09

- тарифікацію

Нарада з планування й організації атестації педагогічних працівників.

 Ухвалення наказів:

 • «Про режим роботи школи»; 
 • «Про створення атестаційної комісії»; 
 • «Про організацію безкоштовного харчуван­ня в школі»;
 • «Організація індивідуального навчання уч­нів»;
 • «Про створення комісії для проведення атес­тації»;
 • «Про підсумки роботи в літній оздоровчий період»;
 •  «Про організацію методичної роботи»; 
 • «Про проведення предметних олімпіад»; 

Здача статистичного звіту.

Уточнення списків першокласників, пере­вірка мікрорайону.

Інструктаж учителів і техперсоналу з тех­ніки безпе

Зайнятість учнів у гуртках і факультативах.

Формування загонів ДЮП, ЮІР.

Збір довідок про працевлаштування випускників.

Затвердити графік проведення шкільних предметних тижнів;

Видати наказ про підсумки роботи з обліку дітей у мікрорайоні;

Про створення атестаційної комісії

-          ознайомити повторно з Положенням про атестацію педагогічних працівників     16.09.

-          провести І засідання АК

Ознайомити повторно з положенням про щорічну грошову винагороду, провести списання матеріальних цінностей

Проведення свята «День учителя».

Складання списків випускників для виго­товлення атестатів і свідоцтв.

 

 

2.

Заступник з НВР

Провести:

-корегування розкладу уроків;

-індивідуальні консультації з учителями-предметниками  з питання календарно-тематичного планування;

- інструктивно-методичну нараду з учителями з питання заповнення класних журналів

Скласти  та узгодити в відділі освіти  тарифікацію педагогічних працівників

Підготувати:

-табель на заробітну плату вчителів;

-списки педагогічних працівників закладу;

- статистичну звітність (звіт  ЗНЗ)

Перевірити:

-стан оформлення особових справ учнів;

-заповнення класних журналів класними керівниками;

-календарно-тематичне планування

 

 Перевірити стан ведення класних журналів учителями предметниками

Підготувати:

- проект наказу про індивідуальну форму навчання учнів, які цього потребують;

- звіт РВК;

-інформацію про якісний склад керівних кадрів;

-інформацію про якісний склад педагогічних працівників;

 

Підготувати проект наказу про створення атестаційної комісії

Організувати проведення засідання атестаційної комісії

Підготувати до виступу на  нараді при директорі

Організувати прийом заяв вчителів на позачергову атестацію;

Підготувати:

-проект наказу про видачу документів про освіту;

-замовлення на виготовлення документів  про освіту.

 

 

3.

Голова профкому

Погодження розкладу уроків, наказів для тарифікації

 

 

 

4.

Голова учкому

 

Підготовка та участь у проведенні спортивного свята «Спортландія»

Звіт про роботу шкільного самоврядування

Проведення загально учнівської конференції« Роль школярів та учнівського самоврядування  у покращенні іміджу школи»

Підсумки за  минулий рік . Планування  роботи.

5.

 Бібліотекар

Уточнити дані фонду бібліотеки

Оформлення читацьких формулярiв у зв’язку з переформуванням класiв.

Забезпечити учнів підручниками

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури.

Підбір матеріалів для проведення Всеукраїнського дня бібліотек та декадника шкільної бібліотеки.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Проводити тематичні екскурсії.

Робота з документацією.

Самоосвіта.

Художнє оформлення бібліотеки. Індивідуальна робота з учнями-читачами.

6.

Класні керівники

Відвідування дітей пільгових категорій. Складання актів

Відвідування дітей пільгових категорій. Складання актів

 

Відвідування дітей пільгових категорій. Складання актів

Провести батьківські збори.Формування шкільних активів

Підготовка до свята з нагоди Дня Вчителя.

7.

Учителі - предметники

 

Олімпійський тиждень

Тиждень трудового навчання 

Підготовка до І етапу предметних олімпіад

8.

 Керівники секцій (м/о)

Засідання шкільного методичного об'єднання класних керівників

 

 

Засідання № 2 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зп

Хто виконує

 Жовтень

03.10-7.10

10.10-14.10

17.10-21.10

24.10-31.10

1.

Директор

Видати наказ про проведення шкільних олімпіад;

Про підсумки працевлаштування випускників 9 та 11-го класів.

Наказ «Про проведення інвентаризації ма­теріальних цінностей».

Видати накази:

Про вчителів , що атестуються у 2017 році

-провести нараду

1. Розпочати вивчення системи роботи, стану викладання навчального предмета (згідно з річ­ним планом).

 1. Підготовка школи до зими.
 2. Рекомендації щодо роботи на канікулах.
 3. Звіт за III квартал про травматизм.

5.Спланувати проведення осінніх канікул.

6. Засідання нового складу шкільного батьківського комітету.

 7. Про участь у конкурсі «Вчитель року».

провести ІІ засідання АК, коригування кадрового резерву

Провести: інвентаризацію матеріальної бази школи;

-загальношкільні батьківські збори

«Партнерство заради майбутнього»

 

Тематичний контроль уроків фізичної культури 

2.

Заступник з НВР

Прийом заяв вчителів на позачергову атестацію

Провести шкільні олімпіади з основ наук

    Перевірити особові справи учнів

  Прийом заяв вчителів на позачергову атестацію

  Провести шкільні олімпіади з основ наук

Підготувати:

- матеріали до засідання атестаційної комісії;

- табель на заробітну плату;

- кадрові накази до табелю

Направити вчителів на курсову перепідготовку

Провести шкільні олімпіади з основ наук 

  Скласти:

-графік атестації педпрацівників;

-графік  роботи атестаційної комісії

  Організувати проведення засідання атестаційної комісії

Подати до відділу освіти:

-списки вчителів, які атестуються;

-подання на встановлення педагогічного звання;

- графік роботи атестаційної комісії

Оформити куточок з питань атестації

Підготувати:

- проект наказу про атестацію педагогічних працівників;

- до виступу на нараді при директорі  питання атестації педагогічних працівників

Провести:

- шкільні олімпіади з основ наук;

-інструктивно-методичну нараду для вчителів з питань організації та проведення атестації

Вивчати систему роботи вчителів, які атестуються

 

 

Засідання методичної ради «Організаційно-методичне  забезпечення розвитку професійної компетентності вчителів»

 

Тематичний контроль уроків фізичної культури 

3.

Голова профкому

Святкування дня вчителя; привітання ветеранів праці галузі; погодження положення і представлень про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю 

Затвердження плану роботи профкому, проведення звіту профкому

 

 

4.

Голова учкому

Підготовка загальношкільної лінійки до Дня вчителя;                     Проведення Дня самоврядув.

Вибори шкільного парламенту, голови учнівського самоврядування.

Підготовка та проведення спільного проекту учнів і  батьків «Осінній ярмарок»

Рейди з перевірки з чергування учнів

Рейди з перевірки збереження підручників

5.

 Бібліотекар

Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів

Підбір матеріалів для оформлення тематичної виставки «День Захисника України»

Робота з документацією. Самоосвіта

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

6.

Класні керівники

Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період

Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

Інструктаж учнів з БЖД на осінніх канікулах.

День козацтва.

День захисника України

Робота за планом на осінні канікули

Робота за планом на осінні канікули

7.

Учителі - предметники

Тиждень географії.

І етап предметних олімпіад

Тиждень історії.

І етап предметних олімпіад

Індивідуальна робота з учнями

Індивідуальна робота з учнями

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зп

Хто виконує

Листопад 

01.11-04.11

07.11-11.11

14.11-18.11

21.11-30.11

1.

Директор

1.Аналіз результатів НВР за І чверть.

2.Оформлення матеріалів на педагогічну виставку.

 1. Батьківські збори випускників 9,11 -х класів.
 2. Підготовка звітів для відділу освіти про проведення І туру олімпіад.

 

Перевірка роботи спортивних секцій та  гуртків

Аналіз стану безкоштовного харчування уч­нів.

 

-провести нараду

  Педагогічна рада 8.

Фахова  компетентність учителя - важлива  умова  при впровадженні нових Державних стандартів у школі» 

 30.11

 

Внутрішньошкільний контроль згідно з річ­ним планом. Тематичний контроль уроків  Захисту Вітчизни

2.

Заступник з НВР

  Ознайомити учнів 11-х класів з проведенням  пробного ЗНО

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

- кадрові накази до табелю

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються.

Організувати реєстрацію   учнів 11-го класу на пробне ЗНО

 

 Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються

Провести контроль за відвідуванням учнів школи

Направити вчителів на курсову перепідготовку.

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються

Тематичний контроль уроків  Захисту Вітчизни 

3.

Голова профкому

 

Стан ведення трудових книжок

Хід виконання колдоговору між профкомом та адміністрацією

 

4.

Голова учкому

 

 

 

Рейди з перевірки збереження підручників

5.

 Бібліотекар

Робота з документацією. Самоосвіта. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Літературний калейдоскоп «Безмежний світ літератури для наймолодших» (1-4 класи).

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Робота з документацією. Самоосвіта.

Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Ремонт книг.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Виставка «Відображення голодомору в українській літературі» (М.Куліш, У.Самчук, Ю.Яновський, В.Барка, І.Багряний, В.Захарченко та інші).

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

6.

Класні керівники

Підготовка до Дня української писемності.

Учнівська толока

Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди

Робота із щоденниками учнів

Конкурс-виставка «Наші таланти»

Інформація про виконання Закону України «Про охорону дитинства»

7.

Учителі-предметники

 

Тиждень предметів естетичного циклу та початкових класів

 

 

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

 

Засідання № 3 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

зп

Хто виконує

 Грудень

01.12-09.12

12.12-17.12

19.12-23.12

26.12-31.12

1.

Директор

 1. Узагальнення матеріалів із вивчення системи роботи й стану викладання предметів.

2.  Участь у  предметних олімпіадах.

 1. Збір матеріалів і підготовка педради.
 2. Складання планів на зимові канікули.

5.Участь у педагогічній виставці району.

6.Рекомендації щодо закінчення І семестру.

 1. Наказ «Про організацію й проведення но­ворічних свят».
 2. Бесіди з профілактики нещасних випадків.

 

Участь у  ІІ етапі предметних олімпіадах.

 Планування щодо поточного ремонту 2017 рік.

 

 

Участь у  ІІ етапі предметних олімпіадах.

Провести нараду

Перевірка навчальних планів і програм (уза­гальнення наказом).

Проведення новорічно-різдвяних свят.

 

 

5.  Участь у міських предметних олімпіадах.

 

Внутрішньошкільний контроль згідно з річ­ним планом Тематичний контроль уроків   хімії 

 

 

2.

Заступник з НВР

Провести:

-консультацію для вчителів, які атестуються, з питань оформлення листка рейтингової оцінки педагогічної діяльності;

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

-кадрові накази до табелю;

-листи рейтингової оцінки учителів, які атестуються

  Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються    

Провести:

-підготовку до проведення педагогічної ради;

-          - контроль за проведенням індивідуальних занять

-          Направити вчителів на курсову перепідготовку

  Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються       

Організувати роботу з класними керівниками 9, 11 класів по підготовці до видачі документів про  про освіту

  Провести:

-підготовку до проведення педагогічної ради;

-          - інструктивно-методичну нараду для вчителів, які атестуються, з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителів;

-          - перевірку виконання навчальних планів і програм;

-підготовку матеріалів щодо результативності роботи вчителів, які атестуються, протягом останніх 5 років

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються    

Провести:

-перевірку класних журналів, виконання навчальних планів і програм, обсягу і характеристики домашніх завдань, системи оцінювання учнів;

-анкетування учнів 9-го класу з питання продовження навчання у 10-му класі.

Підготувати:

- проект наказу про виконання навчальних планів та програм за І семестр;

- звіт про успішність учнів за І семестр.

 

Засідання методичної ради «Основні аспекти реалізації науково-методичної проблеми»

 

 

Тематичний контроль уроків   хімії 

3.

Голова профкому

 

 

 

Проведення Новорічних  та Різдвяних свят для працівників школи та їх дітей

4.

Голова учкому

Підготовка   до Новорічних свят

«Майстерня діда Мороза»

 

Рейди з перевірки збереження підручників

Участь у проведенні новорічних ранків, вогників, карнавалуПро роботу центрів

5.

 Бібліотекар

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

6.

Класні керівники

Заходи до попередження ВІЛ/СНІД

Підготовка до Новорічних та Різдвяних свят

Підготовка до Новорічних та Різдвяних свят.

Заходи до Дня Збройних Сил України

День апостола Андрія Первозданного

Провести батьківські збори.

День святителя і чудотворця Миколая.

Робота з учнівськими щоденниками.

Інструктажі з БЖД

Робота за планом на зимові канікули.

Інформація про проведену виховну роботу за І семестр.

Інформація про відвідування учнями школи

7.

Учителі - предметники

Підготовка до ІІІ етапу предметних олімпіад

Робота з класними журналами

Звіти про якість знань з навчальних предметів

Робота над календарно-тематичним плануванням на ІІ семестр 2016-2017н.р.

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

Засідання шкільного методичного об'єднання класних керівників

Інформація про результати роботи за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зп

Хто виконує

 Січень

02.01-06.01

10.01-13.01

16.01-21.01

23.01-31.01

1.

Директор

 1. Ознайомити повторно з Колективним договором. 2.Підсумки НВР за І семестр

3.Інструктаж працівників із техніки безпеки.

4. Участь учнів у конкурсі-захисті робіт МАН.

5.Участь учнів у обласних предметних олім­піадах.

6.Складання графіка відпусток (до 05.01).

7.Звіти перед профкомом про виконання ко­лективної угоди між дирекцією й профкомом.

8.Звіт про травматизм за IV квартал (за рік).

9.Складання заходів щодо підготовки до но­вого навчального року.

 1. Наказ «Про підсумки з організації роботи з  ЦЗ в 2016 році та завдання на 2017 рік»

 

Нарада з організації систематичного по­вторення матеріалу, підготовка до державної під­сумкової атестації, незалежного зовнішнього оці­нювання.

 

Складання мережі класів на наступний на­вчальний рік.

Контроль за ходом атестації педагогічних працівників.  

 

Заявка на педагогічні кадри.

 

Провести  педраду№1   «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» 

провести нараду №1.                25.01

Стан викладання уроків біології та природознавства

2.

Заступник з НВР

Направити вчителів на курсову перепідготовку.

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

-кадрові накази до табелю.

Організувати реєстрацію учнів 11-х класів на  ЗНО.

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються       

Перевірити календарні плани на ІІ семестр

Підготувати:

-матеріали  до  батьківських зборів для 11-х класів з питання проведення ЗНО-2017;

-матеріали до засідання атестаційної комісії

Оформити інформаційний  стенд “ ЗНО-2017“

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються      

Провести анкетування учнів на предмет:

- продовження навчання у школі учнів 9-го класу

Підготувати матеріали до наради при директорі

Направити вчителів на курсову перепідготовку

Вивчати систему роботи вчителів, які атестуються    

Провести анкетування учнів на предмет:

- вивчення другої іноземної мови з 5-го класу.

 

 Стан викладання уроків біології та природознавства

3.

Голова профкому

Погодження графіка відпусток працюючих

Робота адміністрації і профкому по виконанню колдоговору; розробка кошторису на рік з наступним його затвердженням на профспілкових зборах; погодження розкладу занять на ІІ семестр

 

 

4.

Голова учкому

 

 

Підготовка та проведення загальношкільної лінійки 

до Дня Соборності України

Засідання шкільного парламенту

5.

 Бібліотекар

 

Робота з бібліотечним фондом.

Робота з документацією. Самоосвіта. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись».

Тематична виставка

Індивідуальна робота з учнями-читачами. 2. Робота з документацією. Самоосвіта.

6.

Класні керівники

Робота за планом на зимові канікули

Робота з класними журналами.

Організація і проведення на правову тематику класних годин

Робота за планом виховної роботи класного керівника

Робота за планом виховної роботи класного керівника

7.

Учителі - предметники

Робота над календарно-тематичним плануванням на ІІ семестр 2016-2017н

 

Тиждень математики

Інформація про роботу з здібними та обдарованими учніми

 

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

 

Засідання № 4 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

 

зп

Хто виконує

Лютий

01.02-03.02

06.02-10.02

13.02-17.02

20.02-28.02

1.

Директор

Панорама відкритих уроків учителів, що атестуються.

Попередній розгляд навчального наванта­ження вчителів на наступний навчальний рік.

Про підготовку вчителями, що атестуються, ма­теріалів до презентацій.

 

Наказ «Про підсумки медичного огляду уч­нів».

 

Провести ІІІ засідання АК

22.02 ,

провести нараду№2

Стан викладання уроків біології та природознавства 

Узагальнюючий наказ 28.02

2.

Заступник з НВР

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються    

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

- кадрові накази до табелю

 

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються    

 

 

 

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються    

Організувати  проведення декади  педагогічної майстерності вчителів, які атестуються.

Підготувати матеріали до наради при директорі

Направити вчителів на курсову перепідготовку.

Вивчати  систему роботи вчителів, які атестуються.

Ознайомити педагогічних працівників з атестаційними характеристиками.

Подати до атестаційної комісії ІІ рівня детальних характеристик та листів рейтингової оцінки педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня.

 

Стан викладання уроків біології та природознавства 

Підготувати проект наказу 27.02

3.

Голова профкому

 

 

Аналіз захворюваності працюючих та заходи до її попередження

 

4.

Голова учкому

 

Участь у роботі ради профілактики

 

 

5.

 Бібліотекар

Робота з бібліотечним фондом.

Робота з документацією. Самоосвіта.

 Індивідуальна робота з учнями-читачами.  Ремонт книг.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Робота з документацією. Самоосвіта.

Перевірка стану збереження підручників (за окремим графіком).

Літературні хвилинки «Плекайте мову».

Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. Робота з документацією. Самоосвіта.

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

6.

Класні керівники

Виховні години до дня визволення Борівщини 

Конкурс на краще  зимове фото «Зимові розваги»

День Святого Валентина

Заходи до дня пам яті воїнів-афганців

Провести батьківські збори

Заходи до дня вшанування Небесної Сотні

Конкурс на кращу класну кімнату

7.

Учителі - предметники

 

Тиждень іноземної мови

Тиждень правознавства

 

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

Засідання шкільного методичного об'єднання класних керівників

Засідання № 5 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

 

 

зп

Хто виконує

 Березень

01.03. 06.03-10.03

13.03-17.03

20.03-24.03

27.03-31.03

1.

Директор

 1. Написання атестаційних характеристик на педагогічних працівників.

2.  Презентація досвіду вчителів, що атесту­ються.

Огляд навчальних кабінетів.

Корекція списків випускників школи для ви­готовлення бланків атестатів і свідоцтв.

Створити робочу групу зі скдадання пллан роботи школи на 2017 -2018 н.р.

провести нараду №3

Провести 4 засідання АК - 29.03

Провести  педраду   2 «Атестація – крок до творчості вчителя»

 28.03.

.Наказ «Про підсумки проведення атестації вчителів у 2016-2017 н. р.»

 

 

Тематичний контроль викладання інформатики 

2.

Заступник з НВР

Оформити:

-інформаційний стенд про закінчення навчального року та проведення ДПА;

-замовлення на курсову перепідготовку педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

-кадрові накази до табелю

   Провести:

-визначення третього предмету з ДПА для учнів 9-го класу.

Ознайомити  вчителів зі змістом атестаційних листів

 

Підготувати:

-матеріали до наради при директорі;

-матеріали до підсумкового засідання атестаційної комісії

 

Ознайомити педагогічних працівників, які атестувались, з рішенням атестаційної комісії

Підготувати проект наказу про підсумки  атестації педагогічних працівників

 

Засідання методичної ради «Формування стилю педагогічного спілкування як засіб соціалізації учнів»

 

Тематичний контроль викладання інформатики 

3.

Голова профкому

 

Святкування дня 8 Березня; привітання ветеранів праці галузі

 

 

4.

Голова учкому

Виставка  дитячих  виробів «Милій мамі»

 

 

 

5.

 Бібліотекар

Індивідуальна робота з учнями-читачами.  Підбір матеріалів та підготовка до проведення Шевченківського тижня

Робота з документацією. Самоосвіта. Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок.

Робота з документацією. Самоосвіта.

Ремонт книг

Робота з документацією. Самоосвіта.  Індивідуальна робота з учнями-читачами. Ремонт книг

6.

Класні керівники

Проект «Подарунок матусі»

Концерт, присвячений Міжнародному

Жіночому дню 8 Березня.

Шевченківські дні

Виготовлення та розвішування годівничок для птахів

Свято «Зустріч птахів»

7.

Учителі - предметники

Підготовка до ДПА/ЗНО

Тиждень української мови та літератури.

Шевченківський тиждень

Підготовка до ДПА/ЗНО

Підготовка до ДПА/ЗНО

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

 

 

 

 

зп

Хто виконує

 Квітень

03.04-08.04

10.04-14.04

17.04-21.04

24.04-28.04

1.

Директор

Весняні канікули (планування, організація, проведення).

Ознайомити з нормативними документами щодо організованого закінчення 2016 -2017 н.р.

Засідання батьківського комітету щодо ви­конання поточного ремонту в класних і шкільних приміщеннях.

Звіт про травматизм за І квартал.

Видати накази:

Про порядок організованого закінчення навчального року

Написання узагальнюючих наказів про ви­вчення стану викладання предметів, системи ро­боти, системи уроків, досвіду роботи.

 

 

 

1.Провести нараду-  підготовка до державної підсумкової атес­тації

Участь у незалежному зовнішньому оціню­ванні.

2.Написання узагальнюючих наказів про ви­вчення стану викладання предметів, системи ро­боти, системи уроків, досвіду роботи.

3.Загальношкільні батьківські збори. «Взаємодія  сім’ї та школи з підготовки до організованого закінчення навчального року. «

 

 

 

Видати накази:

Про  створення атестаційних комісій для проведення ДПА;

Про підсумки проведення  Дня ЦЗ

Організаційні заходи щодо проведення літ­нього відпочинку. Робота літнього пришкільного табору. Організаційний наказ.

Свято переможців олімпіад і конкурсів «Хай зірки не гаснуть» для учнів, учителів і батьків

Наказ «Про відпустки педагогічних праців­ників».

 

 

 

 

Тематичний контроль викладання курсів за вибором та факультативів

2.

Заступник з НВР

Підготувати матеріали до підсумкового засідання атестаційної комісії ІІ рівня

Скласти  розклади ДПА та склади комісій для проведення ДПА

  

Подати  до управління освіти на погодження розклади ДПА та на затвердження складів комісій для проведення ДПА

Підготувати:

-табель на заробітну плату;

-кадрові накази до табелю

 

  Підготувати матеріали до наради при директорі.

Направити вчителів на курсову перепідготовку.

Провести індивідуальні консультації для вчителів з питання підготовки матеріалів до ДПА

Перевірити  стан виконання навчальних планів та програм в 9, 11 класах

Скласти графік відпусток педагогічних працівників

Підготувати:

-проект наказу про відпустки педагогічних працівників.

Оформити інформаційний  стенд “Готуємось до ДПА“

Тематичний контроль викладання курсів за вибором та факультативів 

3.

Голова профкому

 

 

 

Погодження  відпусток працівників

4.

Голова учкому

 

 

Участь у проведенні Дня ЦЗ

 

Підготовка та проведення загальношкільної лінійки

«Мужність і біль Чорнобиля»

5.

 Бібліотекар

Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Весела перерва «І сміх, і гріх».

Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись».  Індивідуальна робота з учнями-читачами.

Цікаві хвилинки «Мандруємо у світ природи».

Робота з бібліотечним фондом.

Робота з документацією. Самоосвіта.

Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. Віртуальна виставка «Чорнобиль – трагедія людства».

6.

Класні керівники

Підготовка дл дня ЦЗ

День довкілля

Робота з щоденниками учнів

Провести батьківські збори

Робота з класними журналами

Озеленення території школи. Висаджування квітів на клумбах.

День Чорнобильської трагедії

7.

Учителі - предметники

Тиждень фізики

Тиждень біології та хімії

 

 

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

Засідання шкільного методичного об'єднання класних керівників

 

Засідання № 5 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

 зп

Хто виконує

Червень

01.06-09.06

12.06-16.06

19.06-23.06

26.06-30.06

1.

Директор

1.Провести педраду

09.06

 2.Підведення підсумків за рік:

 • методичної роботи; 
 • виховної роботи; 

військово-патріотичної роботи

 

1.Підсумки державної підсумкової атестації.

2.Провести загальношкільну конференцію

 3.Перевірка класних журналів і здача їх в архів

 

 

1.Ремонт класних і шкільних приміщень.

2.Підготовка навчальних кабінетів до нового навчального року, перевірка їх готовності (перед відпусткою).

 

 

Робота з нормативними документами

Контроль проведення державної підсумко­вої атестації.

Робота шкільного табору.

3.Випускні вечори для учнів 9, 11-х класів.

 

 

2.

Заступник з НВР

Організувати проведення ДПА в 9-му кл.

Перевірити  ведення класних журналів  1-11  класів, особових справ, журналів обліку факультативних  занять та індивідуальних консультацій, журналів обліку індивідуальних    занять.

Підготувати:

- проект наказу про виконання навчальних планів та програм за 2017/2018н.р.;

- табель на заробітну плату;

- кадрові накази до табелю

Провести:

- контроль за проведенням ДПА в 9-му класі;

- контроль за проведенням оздоровчого та мовного таборів.

 Організувати проведення ДПА в 9-го кл.

Провести:

-контроль за проведенням ДПА в 9-му кл.;

-контроль за проведенням оздоровчого та мовного таборів.

Підготувати матеріали до педради про переведення учнів до наступних класів

 

Створити  комісії для перевірки випускної документації в 9-го класу

Підготовка проекту наказу про випуск  та переведення учнів 9-го класу.

 Перевірити  ведення класних журналів 1-11  класів та особових справ

Підготувати:

- проект наказу про підсумки перевірки класних журналів, журналів обліку факультативних та індивідуальних занять, особових справ;

Підготувати проект наказу про підсумки  проведення ДПА в 9-му, 11-му класах.

 

Робота з нормативними документами

3.

Голова профкому

 

 

 

 

4.

Голова учкому

 

Підготовка звіту за 2016-2017 н.р.

 

 

5.

 Бібліотекар

Підготовка звіту про роботи бібліотеки за 2016-2017н.р.

 

 

 

6.

Класні керівники

Робота в літньому таборі.

Звіти та підготовка до нового навчального року

 

7.

Учителі - предметники

Робота в літньому таборі. Звіти та підготовка до нового навчального року

 

8.

 Керівники секцій (м/о)

 

Засідання № 6 шкільного методичного

об'єднання вчителів природничо – математичного циклу

 

 

 

 ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2016-2017н.р.

 

№ з/п

Захід

Хто виконує

Термін виконання

Примітка

1

Свято першого дзвоника

Ю.Л.Лошак

01.09

 

2

День фізкультури і спорту. Олімпійський тиждень

В.А.Маслік

12.09-16.09

 

3

День партизанської слави

О.А.Душенко

22.09

 

4

Всеукраїнський день бібліотек

А.Г.Лавроненко

30.09

 

5

Місячник безпеки  руху

О.А.Душенко

1.09-30.09

 

6

День туризму

В.А.Маслік

30.09

 

7

День працівників освіти (02.10)

Ю.О.Кулик, Н.В.Нікітенко

30.09

 

8

110 років від дня народження Івана Багряного

В.В.Голікова

02.10

 

9

Місячник протипожежної безпеки

Класні керівники

3.10-31.10

 

10

Міжнародний день людей похилого віку

Класні керівники

3.10

 

11

Міжнародний день музики

В.В.Голікова

4.10

 

12

Спортивні змагання. Осіння спартакіада

В.А.Маслік

5.10-7.10

 

13

День козацтва

О.А.Душенко

14.10

 

14

День Захисника України

В.А.Маслік

14.10

 

15

Конкурс на кращий класний куточок

Адміністрація школи

17.10-28.10

 

16

Операція «Турбота»

Класні керівники

До 31.10

 

17

Вибори шкільного парламенту, голови учнівського самоврядування.

Т.А.Небувайло

17.10

 

18

Виставка «Осінній вернісаж»

А.Ю.Таранова

19.10

 

19

Свято Осені

О.М.Швиголь

21.10

 

20

День Хелловіна

Л.С.Гарна

01.11

 

21

Учнівська толока. Прибирання пришкільної території. Прибирання біля братської могили.

А.Ю.Таранова

Н.В.Нікітенко

В.А.Маслік

02.11-

04.11

 

22

Місячник оборонно-масової роботи (за окремим планом)

В.А.Маслік

06.11-07.12

 

23

День української писемності

Л.С.Гарна

09.11

 

24

Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди

О.А.Душенко

14.11-18.11

 

25

Зустріч з представниками КМСН.

Співбесіди з учнями, схильними до правопорушень.

Адміністрація школи, класні керівники

14.11-

18.11

 

26

Походи вихідного дня

Класні керівники

В.А.Маслік

19.11

 

27

Конкурс-виставка «Наші таланти»

Т.О.Тертишна

22.11

 

28

День пам'яті жертв голодоморів (26.11)

О.А.Душенко

25.11

 

29

Міжнародний день інвалідів (03.12)

Класні керівники

02.12

 

30

Снід – загроза людства

Класні керівники

01.12

 

31

День Збройних Сил

О.А.Душенко

06.12

 

32

День прав людини (10.12)

О.А.Душенко

Класні керівники

09.12

 

33

День апостола Андрія Первозданного

Т.А.Небувайло

13.12

 

 

34

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

О.А.Душенко

14.12

 

35

Конкурс новорічної ікебани  та Різдвяної писанки

Класні керівники

16.12

 

36

День святителя і чудотворця Миколая

Т.А.Небувайло

19.12

 

 

37

Новорічні святкування

С.М.Романенко

Н.В.Нікітенко

23.12

 

38

Екскурсії до зимового лісу. Змагання на лижах та санках

Класні керівники

В.А.Маслік

26.12-30.12

 

39

Організація і проведення на правову тематику класних годин

Класні керівники

16.01-20.01

 

40

Змагання на лижах

Класні керівники

В.А.Маслік

17.01-19.01

 

41

Конкурс малюнків «Основні права дитини»

О.А.Душенко

19.01-21.01

 

42

День Соборності України (22.01)

О.А.Душенко

23.01

 

43

Поезія Харківщини. Літературні читання

А.Г.Лавроненко

25.01

 

44

Конкурс «Квіти мого класу»

В.В.Голікова

31.01

 

45

До дня визволення Борівщини  - екскурсії до шкільного історико- краєзнавчого музею.

Класні керівники

Т.А.Небувайо

02.02

 

46

Конкурс на краще  зимове фото «Зимові розваги»

Адміністрація школи

Класні керівники

8.02-10.02

 

47

День Святого Валентина

Т.А.Небувайло

14.02

 

48

День пам яті воїнів-афганців

О.А.Душенко

15.02

 

49

День вшанування Небесної Сотні

О.А.Душенко

20.02

 

50

Конкурс на кращу класну кімнату

Адміністрація школи

20.02-23.02

 

51

Походи вихідного дня

Класні керівники
В.А.Маслік

25.02-26.02

 

52

Проект «Подарунок матусі»

Класні керівники

01.03-07.03

 

53

Концерт, присвячений Міжнародному

Жіночому дню 8 Березня

В.М.Курочка

В.В.Голікова

07.03

 

54

Шевченківські дні

Л.С.Гарна

06.03-10.03

 

55

Виготовлення та розвішування годівничок для птахів

А.Ю Таранова

А.В.Маслік

Н.В.Нікітенко

13.03-17.03

 

56

Всесвітній день поезії. Конкурс ораторів

Л.С.Гарна

В.М.Курочка

В.В.Голікова

21.03

 

57

Свято «Зустріч птахів»

Н.В.Нікітенко

28.03

 

58

Міжнародний день дитячої книжки

А.Г.Лавроненко

02.04

 

59

День ЦО

Л.С.Гарна

В.А.Маслік

28.04

 

60

День космонавтики

Т.О.Тертишна

12.04

 

61

Весняна толока. Прибирання пришкільної території, братської могили

День довкілля (16.04)

Класні керівники

 

Класні керівники

В.А.Маслік

15.04

 

 

15.04

 

62

День Землі (22.04)
Розчищення джерел

А.Ю Таранова

А.В.Маслік

Н.В.Нікітенко

21.04

 

63

День Чорнобильської трагедії

О.М.Швиголь

26.04

 

64

День Перемоги

Поздоровлення ветеранів

Н.В.Нікітенко

09.05

09.05

 

65

День матері (14.05)           

А.Ю.Таранова

15.05

 

66

Акція «Подаруй життя книзі»

А.Г.Лавроненко

22.05-26.05

 

67

Озеленення території школи. Висаджування квітів на клумбах

А.Ю Таранова

Н.В.Нікітенко

25.05

 

68

Гра «Козацькі рзваги»

В.А.Маслік

25.05

 

69

Свято Останнього дзвоника

О.А.Душенко

26.05

 

70

Випускний бал

О.А.Душенко

27.05

 

 

 

 Создан 16 окт 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика