Накази 2016-2017
 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

26.05.2017                                                     Гороховатка                                     №

  

Про звільнення учня 9-го класу

Крупицького Владислава

від державної підсумкової атестації за

станом здоров’я у 2016/2017 навчальному році

 

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014№ 1547, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602), Порядком переведення  учнів (вихованців)загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015   № 924/27369, за спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я», листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України  від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2017                        № 89 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм та власності в Харківській області», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 05.04.2017 року №117 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»,  на підставі заяви батьків, висновку лікарсько-консультативної комісії Комунального закладу охорони здоров я Борівської районної ради «Борівський районний центр первинної медико –санітарної допомоги» №38621625 від 26.05.2017 №70 та рішенням педагогічної ради школи (протокол від 26.05.2017 № 4)

 

 

Н А К А З У Ю:

 

1.Звільнити від державної підсумкової атестації за станом здоров’я учня 9-го класу  Крупицького Владислава Олександровича.

2.Класному керівнику 9-го класу Швиголь О.М.:

2.1. Учню 9-го класу Крупицькому Владиславу, який звільнений від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту зробити запис «звільнений».

До 09.06.2017

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:

3.1.Забезпечити контроль за відповідністю виставлення річних оцінок у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту і запису «звільнений» у графі «Державна підсумкова атестація».

До 09.06.2017

3.2.Розмістити даний наказ на сайті школи.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор школи                                                                                        Т.В.Таранова

Гарна,

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

НАКАЗ

 

05.05.2017

              с.Гороховатка                                             

                               №44

 

 

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року

 

На виконання законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», від 02.10.2014 № 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, розпорядження Харківської обласної державної адміністрації  від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках», наказу департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.04.2017 № 133 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року», наказу відділу освіти борівської районної державної адміністрації від 25.04.2017 року «145 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року» з метою створення сприятливих умов для забезпечення проведення оздоровлення та відпочинку дітей улітку  2017 року, збереження та підтримки діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1. Ужити заходи для організації на базі  школи табору із денним перебуванням та забезпечити дотримання належного догляду за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, а також  відповідну виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну роботу; передбачити зміцнення матеріальної бази  

Термін: травень-червень 2017 року

2.2.Активізувати роботу педагогічного колективу щодо організації змістовного дозвілля дітей в літній період шляхом розробки планів роботи та забезпечити їх виконання, плани роботи надати до відділу освіти.

 Термін: до 12 травня 2017 року

2.3. Забезпечити виконання заходів щодо формування в дітей навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього матеріально-технічну базу фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та спортивні майданчики.

Термін: червень-серпень 2017 року

2.4. Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, у тому числі із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, використовуючи потенціал позашкільних навчальних закладів.

Термін: червень-серпень 2017 року

2.5. Здійснювати контроль за організацією в дитячих оздоровчих закладах виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків, клубів, студій, об’єднань за інтересами.

Термін: постійно

2.6.Надати до відділу освіти Борівської районної державної адміністрації
(Василець В.В.) звітну інформацію:

2.6.1. Про стан підготовчої роботи до проведення оздоровчої кампанії    у 2017 році.

Термін: до 12 травня 2017 року 

2.6.2. Про хід літньої оздоровчої кампанії.

У перший день відкриття таборів,

29 травня,  9 червня, 6 липня,

10 серпня, 22 серпня  2017 року

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна, 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

18.04.2017   

Гороховатка

                        №39

 

  

Про   тимчасове   призупинення    

навчального - виховного

процесу в  Гороховатській ЗОШ

І – ІІІ ступенів

 

Відповідно до  статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і "Про захист населення від інфекційний хвороб", розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації від 18.04.2017 № 99 «Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Борівського району», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 18,04.2017 року №130 «Про   тимчасове   призупинення  навчального – виховного процесу в навчальних закладах Борівського району у зв’язку зі складними погодними умовами та з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, відповідно до ст. 9 п. 9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування,  утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63 та з метою збереження життя і здоров’я дітей

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Тимчасово, у зв’язку з погіршенням погодних умов, призупинити  навчально – виховний процес в  закладі 19, 20 та 21 квітня 2017 року. Відновлення навчальних занять – з 24 квітня 2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Розробити відповідні заходи щодо виконання навчальних планів та програм після відновлення навчання за рахунок ущільнення.

2.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо правил та заходів безпеки під час тимчасових шкільних канікул.

2.3.Організувати проведення позапланових інструктажів з безпеки життєдіяльності з  учасниками навчально-виховного процесу, зокрема з питань  пожежної безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних об’єктах тощо.

2.4.Інформувати відділ освіти Борівської районної державної адміністрації про надзвичайні випадки з учнями (відповідальний головний спеціаліст відділу освіти Василець В.В. 6-19-87).

                                                                                                                                 Невідкладно

3.На період тимчасового призупинення навчального процесу відмінити проведення навчальних, спортивних та інших масових заходів.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

 БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

04.04.2017                                               с. Гороховатка                                                      № 35

  

Про   порядок    закінчення    навчального

року, підготовку та проведення державної

підсумкової   атестації  у   школі

у    2016-2017    навчальному   році

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272» , з метою   дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня  випускників   ІІ-го  ступеню вимогам   Державного стандарту базової  середньої освіти,  

 

 

НАКАЗУЮ:


1.Завершити навчальні заняття у 2016-2017 навчальному році 26 травня 2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Розробити заходи щодо організованого завершення 2016-2017 навчального року, підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів, забезпечити їх неухильне виконання( копію наказу надати до відділу освіти головному спеціалісту Василець В.В.)

                                                                                                          До 15 квітня 2017 року

2.2.Забезпечити вивчення з вчителями, батьками, учнями нормативних документів Міністерства освіти і науки України,   про порядок закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації під підпис.

                                                                                                          До  20 квітня 2017 року

2.3.Посилити контроль за виконанням навчальних програм в усіх класах з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану. Підготувати  накази про підсумки виконання навчальних програм наприкінці навчального року та надати їх копії для контролю та узагальнення до відділу освіти.

                                                                                                          До 10 червня 2017 року

2.4.Неухильно дотримуватись збереження всіх форм контролю (фронтальних, контрольних, лабораторних, практичних робіт, тощо), визначених навчальними програмами; вимог до організації та проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін згідно з графіком по школі.

                                                                                                          Постійно

2.5.Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

2.5.1.  Учнів 2, 3-го класів .

Не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року

2.5.2.  Учнів 5 – 11-х класів.

Не раніше, ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

2.6. Провести свято «Останнього дзвоника»  26 травня 2017 року.

2.7.Забезпечити організоване проведення державної підсумкової атестації учнів, як форми контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів за змістом, формами і термінами, визначеними Міністерством освіти і науки України. Забезпечити гласність, прозорість, об’єктивність проведення державної підсумкової атестації, дотримання вимог чинного законодавства. Суворо заборонити своїм підлеглим збір коштів на проведення державної підсумкової атестації

                                                                                                          Постійно

2.8. Провести  державну підсумкову атестацію учнів згідно з орієнтовними вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році, листа МОН № 1/9-149 від 13 березня 2017 року, рішення педагогічної ради від 22.03.2017 року  протокол №2

- для ланки ІІ ступеня – з 30 травня по 6 червня з трьох предметів:

української мови – 30.05.2017 року;

математики          – 02.06.2017 року;

біологія (предмет за вибором навчального закладу) – 06.06.2017;

2.9. Здійснити контроль за нерозголошенням інформації про зміст завдань для проведення державної підсумкової атестації у  9-му класі, які уклали вчителі відповідного фаху.  Забезпечити збереження зазначених завдань до моменту їх видачі.  

                                                                                                          30 травня 2017 року

2.10.Створити та погодити склад державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції   України 14.02.2015 за № 157/26602.

             До 18.05.2017 – 9-й клас

2.11.Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до документа про освіту згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2010 №1/9-67, 28.04.2012 №1/9-326.

                                                                                                          Травень-червень 2017

2.12.Провести урочисті засідання педагогічних рад  закладу з нагоди вручення:

- свідоцтв  про  базову  загальну  середню освіту -   9 червня 2017 року;

- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори – 24червня 2017 року.

2.13.Своєчасно оновлювати інформацію щодо організованого завершення навчального року, проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації на шкільному веб-сайті

                                                                                                          Квітень-червень 2017 року

3.Затвердити матеріали для проведення державної підсумкової атестації учнів  9-го  класу за курс базової загальної середньої освіти.

4.Звільнити від проходження   державної підсумкової атестації учня 11 – го класу Харченка Івана Миколайовича відповідно вимог Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої   сумісним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства  охорони здоров’я України від 01.02.2013 №72/78. та на підставі довідки  ЛКК №50 від 29.03.2017 року Борівської ЦРЛ.

5. Розмістити наказ  на  офіційному веб-сайту  школи (вик.Гарна Л.С.)

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

  

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

17.03.2017

 Гороховатка

                        №

   

 

Про запобігання дитячому травматизму

 під час весняних канікул

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за  № 969/6160 (зі змінами), Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 22.03.2001 № 270 (зі змінами), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.03.2017 № 57 «Про запобігання дитячому травматизму під час весняних канікул», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 14.03.2017 року №96 «Про запобігання дитячому травматизму під час весняних канікул»,  з метою запобігання дитячому травматизму під час проведення весняних канікул 2016/2017 навчального року, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Провести весняні канікули у термін з  27.03.2017 по 02.04.2017 включно.

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

 2.1.Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення шкільних канікул, навчальних екскурсій в школі.

Термін: упродовж весняних канікул

2016/2017 навчального року

2.2.Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням правил та заходів безпеки під час шкільних канікул, навчальних екскурсій.

Термін: упродовж весняних канікул

2016/2017 навчального року

2.3.Покласти на класних керівників  персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей в організованих учнівських колективах під час шкільних канікул, навчальних екскурсій.

Термін: до початку весняних канікул

2016/2017 навчального року

3. Класним керівникам:

 3.1.Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

Термін: упродовж весняних канікул

2016/2017 навчального року

3.2.Організувати проведення первинних інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності.

Термін: до початку  весняних  канікул

2016/2017 навчального року

3.3.При організації екскурсій, подорожей дотримуватися вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською

молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118.

Термін: упродовж весняних   канікул

2016/2017 навчального року

3.4.Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями  щодо дотримання правил безпечної поведінки з легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху тощо.

Термін: до початку весняних  канікул

2016/2017 навчального року

3.5.Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно інформувати  адміністрацію закладу, не порушуючи встановлених термінів відповідно до вимог чинного законодавства.

Термін: упродовж весняних  канікул

2016/2017 н. р.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,62725

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

22.02.2017

 Гороховатка

                        №___

 

Щодо  підсумків відзначення

Дня Гідності в школі

 

 

На виконання  Указу Президента України № 69/2015 від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», листа Борівського відділу освіти від 16.02.2017 №  01-16/125 «Про проведення заходів щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні»,  з  метою патріотичного виховання дітей та молоді,  гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), в Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів було організовано та проведено наступні заходи:

-Оформлено стенд з фото учасників  АТО, які є мешканцями с.Гороховатка (відповідальний Душенко О.А.);

-Проведені години спілкування про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013року – лютому 2014 року, та про їх учасників ();

-Година історичної правди «Забуттю не підлягає…» для 1-6 класів (Душенко О.А.);

-Літературна композиція «Біля мужніх схиляю коліно» для 6-9 класів (Курочка В.М.);

-Виховний захід: «Небесна сотня: герої не вмирають!» для 7-11 (Душенко О.А.)

-Перегляд кінохронік «Зима, що нас змінила», Революція Гідності», присвячених історичним подіям в Україні під час Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014року).

Слід відмітити, що такий зміст роботи посилює розвивальний та виховний потенціал патріотизму, що позитивно впливає на формування національної самосвідомості учнів, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, проведена робота сприяє пропаганді та утвердженню патріотичного духу у суспільстві.

Шкільний бібліотекар Лавроненко А.Г провела бібліотечний урок на тему: «Сила нескорених».

На основі вищесказаного:

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Класним керівникам 1-11класів:

1.1. Протягом навчального року продовжувати роботу щодо патріотичного виховання дітей та молоді,  гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року) та під час проведення АТО; сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу в класних колективах.

                                                                                                                       Постійно

1.2.Проводити виховні заходи, присвячені Революції Гідності, Героя Небесної Сотні.

                                                                                                                                          Щорічно

1.3.Накопичувати методичні матеріали щодо проведення уроків, виховних годин стосовно патріотичного виховання (постійно)

2.Координацію роботи щодо виконання цього наказу та контроль покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

 

Директор школи                                                                                                      Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

20.02.2017                                                     Гороховатка                                                  №___

 

Про проведення тижня української мови

 та літератури 

 

Відповідно до плану роботи школи та з метою сприяння утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної мовної культури

 

 

 НАКАЗУЮ:

 

1.Провести тиждень української мови та літератури, присвячений дню народження                            Т.Г. Шевченка «Кобзарева струна не вмирає», згідно з планом заходів (додається).

                                                                                                      з 06.03.2017 по 10.03.2017 року

2.Організувати висвітлення проведених заходів на сайті школи.

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально- виховної роботи Гарну Л.С.

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

Додаток 1

 

          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ________Т.В.Таранова

 

 

 

 

План заходів

Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо проведення
тижня української мови та літератури, присвяченого дню народження                            Т.Г.Шевченка

 

Назва заходу

Клас

Дата проведення

Відповідальний

1

Мовне свято «Ми тебе не забули, Тарасе!»

1-6

6.03

Гарна Л.С.

2

Літературно-музична композиція «Слава Кобзарю»

7-11

10.03

Гарна Л.С.

3

Конкурс ерудитів, присвячений життєвому та творчому шляху Т.Г.Шевченко «Зоряна година»

5,6,8

10.03

Курочка В.М.

4

Конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка

7

06.03

Гарна Л.С.

5

Брейн-ринг «Шевченківськими шляхами»

9-11

06.03

Курочка В.М.
Чорна О.М.

6

Конкурс ілюстрацій до творів Т.Г.Шевченка

1-11

06.03-10.03

Гарна Л.С.

7

Конкурс стенгазет «Світ Шевченка»

1-11

06.03-10.03

Гарна Л.С.

8

Конкурс виразного читання віршів Т.Г.Шевченка

1-11

09.03

Гарна Л.С.

9

Історико-географічний проект «Шевченко на карті України»

5-11

09.03

Таранова Т.В.

10

Перегляд фільмів:

-          «Розповіді про Шевченка»

-          «Таємниці Генія Шевченка»

-          Мультфільм «Садок вишневий коло хати»;

-          «Тарас Шевченко. Казки картинної галереї»

 

7-9

10-11

 

1-6

 

1-6

 

 

 

10.03

 

 

 

Гарна Л.С.

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

16.02.2017

 Гороховатка

                        №___

 

Щодо  відзначення

Дня Гідності в школі 

 

На виконання  Указу Президента України № 69/2015 від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», листа Борівського відділу освіти від 16.02.2017 №  01-16/125 «Про проведення заходів щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні»,  в нашій державі встановлено 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні.

З  метою патріотичного виховання дітей та молоді,  гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року),

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити план проведення з відзначення Дня Гідності в Україні.

2.Вчителю історії Душенко О.А. провести Перший урок  Гідності з виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання.

20.02.2017р.

3.Класним керівникам 1-11 класів ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні провести виховні години за відповідною тематикою.

20.02.2017-24.02.2017р.

4.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. фотозвіт про виконані заходи надіслати на електронну скриньку rvoborova@ukr.net.

                                                                                                        до 10.00 год 24 лютого 2017 р.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 Додаток 1

 

          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ________Т.В.Таранова

 

План заходів

Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 щодо вшанування героїв Небесної Сотні

 

Назва заходу

Клас

Дата проведення

Відповідальний

1

Оформити куточки, стенди з портретами героїв АТО

 

Лютий 2017

Душенко О.А.

2

Година історичної правди «Забуттю не підлягає…»

1-6

20.02.2017

Душенко О.А.

3

Літературна композиція «Біля мужніх схиляю коліно»

6-9

21.02.2017

Курочка В.М.

4

Виховний захід: "Небесна сотня: герої не вмирають!

7-11

20.02.2017

Душенко О.А.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виховні години, за планами класних:

 

Інформаційна хвилинка «Як тяжко все це пережити»

1-3

20.02

Романенко С.М.

Бесіда «Пам’яті героїв Майдану»

5-6

20.02

Нікітенко Н.В.,

Кускова Н.П.

Година спілкування  «Герої Небесної Cотні: хто вони?»

7

20.02

Маслік В.А.

Виховна година «Країна змін»

8

20.02

Курочка В.М.

«Подвиг героїв Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні».

9-11

22.02

Душенко О.А.
Тертишна Т.О.

Перегляд кінохронік «Зима, що нас змінила», Революція Гідності», присвячених історичним подіям в Україні під час Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014року).

 

 

 

5-11

 

 

 

23.02.

 

 

 

Тертишна Т.О.

 

 

 

 

 

 

       

 БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

26.01.2017                                                     с.Гороховатка                                              №_____

 

Про виконання  плану заходів

з відзначення 100-річчя подій

Української революції 1917-1921 років

та вшанування пам’яті її учасників

на період до 2021 р

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року», рішення колегії відділу освіти Борівської РДА 25 січня 2017 року, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі: Української Народної Республіки, Української Держави, Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

1.1.Забезпечити виконання Плану заходів.

1.2.Надати до відділу освіти Борівської районної державної адміністрації інформацію про виконання заходів.

                                                                                                                    Щороку до 20 грудня

                                                                                                                    протягом 2017-2021 років                                                                              

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

 

 

 

 Затверджую»

Директор школи________Т.В.Таранова
«26» січня 2017 року

     

ПЛАН

заходів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів

з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 -1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року

 2016-2017н.р.

Заходи

Терміни проведення

Клас

Відповідальні

1

Загальношкільна лінійка, присвячена 100-річчю початку Української революції та створення Української Центральної Ради

Березень

2017 року

1-11

Душенко О.А.

2

Конкурс учнівської творчості присвячено 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки.

Березень-червень

2017

5-11

Вчителі української мови

3

Єдиний урок історії, присвячений 100-річчю формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку творення українського національного війська

Травень

2017 року

1-11

Вчитель історії

4

Конференція, присвячена 100-річчю створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду

Червень
2017

5-11

Вчитель історії

5

Перегляд фільму Українська революція «Івана Канівця»

http://ur.kvideo.com.ua

Травень

5-11

Вчитель історії

2017-2018

Заходи

Терміни проведення

Клас

Відповідальні

1

Учнівська конференція, присвячена 100-річчю проголошення Української Народної Республіки

Листопад

2017 року

7-11

Вчитель історії

2

Загальношкільна лінійка, присвячена 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки

Січень

2018 року

1-11

Вчитель історії

3

Єдиний урок історії, присвячений 100-річчю бою під Крутами

Січень

2018 року

1-11

Вчитель історії

4

Виховні години, присвячені бою під Крутами:

Січень

2018 року

5-11

Класні керівники

Виховна година «Пам'яті Героїв Крут»

Січень

2018 року

5

Класний керівник 5-го класу

Виховна година Тематична виховна година «Бій під Крутами – історія подвигу»

Січень

2018 року

6

Нікітенко Н.В.

Виховна година «Бій під Крутами - що то було?»

Січень

2018 року

8

Маслік В.А.

«Юнацтво, сповнене надії» (УРОК-РЕКВІЄМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ УЧАСНИКАМ БИТВИ ПІД КРУТАМИ)

Січень

2018 року

9

Курочка В.М.

Вих.година «Бій під Крутами в історичній пам'яті»

Січень

2018 року

10-11

Швиголь О.М.
Тертишна Т.О.

5

Виховні години, присвячені 100-річчю затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки:

Лютий

2018 року

 

Класні керівники

Виховна година «Національні символи України»

Лютий

2018 року

1-4

Класні керівники

Виховна година «Символи моєї держави»(класна година)

Лютий

2018 року

5

Класний керівник

Виховна година «Краса і велич символів державних»

Лютий

2018 року

7

Класний керівник

Виховна година «Герб нашої держави»

Лютий

2018 року

8

Класний керівник

Виховна година «Історичне становлення герба України»

Лютий

2018 року

9

Класний керівник

Виховна година «Державні та народні символи України»

Лютий

2018 року

10-11

Класні керівники

6

Виховний захід до Дня початку кримського спротиву (100-річчя звільнення Криму від більшовиків)

Квітень

2018 року

8-11

Вчитель історії

7

Виховні години, присвячені 100-річчю створення Українського військово-морського флоту:

Квітень

2018 року

 

Вчитель історії

Бесіда «Сильний флот – потужна держава!»

1-4

Вчитель історії

Виховний захід «Становлення українського військового флоту. Як це було...»

5-7

Вчитель історії

«Українське життя в Севастополі»

8-11

Вчитель історії

 

 

2018-2019н.р.

Заходи

Терміни проведення

Клас

Відповідальні

1

Відеоурок з історії України

«Західноукраїнська Народна Республіка»

(до 100-річчя «Листопадового зриву», українського повстання у Львові, внаслідок якого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку).

Листопад

2018 року

5-11

Вчитель історії

2

Перегляд документального фільму С. Бушака «Гетьман Павло Скоропадський і Українська Академія наук»

(до 100-річчя заснування Української академії наук)

Листопад

2018 року

5-11

Вчитель історії

4

Перегляд відеофрагменту «Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року»

(до 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки)

Січень

2019 року

5-11

Вчитель історії

5

Відеорепортаж «Світ особистості. Армія УНР: персони, однострої, побут» (до 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР)

Грудень

2019 року

5-11

Вчитель історії

2020-2021н.р.

Заходи

Терміни проведення

Клас

Відповідальні

1.

 

 

2

 

Історичний калейдоскоп, присвячений Другому Зимовому походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків Армії УНР

Перегляд відеоматеріаму з місця подій (до 100-річчя Другого Зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків Армії УНР біля с. Базар Житомирської області)

Листопад 2021 року

5-11

 

 

5-11

Вчитель історії

 

Вчитель історії

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 18.01.2017

                 Гороховатка

                                      №

 

 

Про підсумки проведення   ІІ етапу

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з

навчальних предметів у 2016/2017

навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами) та Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405,  на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.12.2016 р. № 500  «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2016/2017 навчальному році»,  наказу відділу освіти Борівської райдержадміністрації від 03.10.2016 року №276 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Борівському районі у 2016/2017 навчальному році», наказу по школі від …….  з метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, згідно з графіком проведення у м. Харкові та Харківській області І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році,  строки з 05.11. по 25.12.2016 року, відповідно до графіка проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році, в районі було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад із навчальних предметів, в якому взяли участь:

 

Предмет

Учасники

Клас

Вчитель

Місце

1

Українська мова та література

Левшина Є.

9

Чорна О.В.

-

2

Математика

Лошак С.

6

Кускова Н.П.

-

3

Англійська мова

Левшина Є.

9

Швиголь О.М.

-

4

Історія

Зажигін А.

9

Душенко О.А.

-

Войтенко Д.

11

Душенко О.А.

-

5

Географія

Войтенко Д.

11

Таранова Т.В.

-

Левшина Є.

9

Таранова Т.В.

І

6

Фізика

Уваров К.

8

Тертишна Т.О.

І

Коновалов А.

9

Тертишна Т.О.

І

7

ІКТ

Какуля Ю.

11

Тертишна Т.О.

-

Коновалов А.

9

Тертишна Т.О.

-

Всього учасників/призерів: 11/3.

Кількість олімпіад, в яких брали участь учні школи – 7.

В порівнянні з минулим роком результативність  участі в ІІ етапі зросла на 33%.

 

            За кожною олімпіадою була закріплена відповідальна особа з числа працівників школи.

            На сайті Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів було своєчасно висвітлено результати участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з навчальних предметів та надано необхідні методичні рекомендації для підготовки переможців і призерів до участі в ІІІ (обласному) етапі олімпіад.

У зв’язку з вищенаведеним

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Визнати участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з  навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році на середньому рівені.

2.Вчителям-предметникам:

2.1.Працювати над активізацією участі учнів та  підвищенням результативності у І-ІІ етапах олімпіад.                                                                                         Постійно

2.2.Мотивувати та заохочувати учнівську молодь до участі у шкільних та позашкільних заходах.                                                                                          Постійно

2.3.Подати приклади олімпіадних завдань для поновлення їх на сайті школи

                                                                                                                              До 01.04.2017 року                                        

3.Керівникам шкільних методичних об’єднань (Кусковій Н.П., Курочці В.М.):

3.1.Обговорити на засіданнях ШМО результати участі учнів у районних предметних олімпіадах                                                                                                          Березень 2017  року.

3.2.Розглянути завдання районних предметних олімпіад. Особливу увагу приділити розв’язуванню олімпіадних завдань з інформатики, розгляду вимог до підготовки екологічних проектів, збільшенню рівня участі шкіл в олімпіаді з історії, правознавства та трудового навчання

                                                                                                                             Березень 2017 року.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

 

 

 

           БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

16.01.2017                                                 с.Гороховатка                                                     № ___

 

 

«Про призначення відповідальної особи

за формування комплектів реєстраційних

документів випускників старшої школи»

 

 На виконання п. 3 Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016                          № 1055), відповідно до листів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 11.01.2017 № 10/01-25/11 та від 11.01.2017 №10/01-25/12

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Призначити відповідальною за формування комплектів реєстраційних документів випускників 11 – го класу заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.

2.Відповідальній за формування комплектів реєстраційних документів випускників 11 – го класу  Гарній Л.С. детально ознайомитися з  особливостями реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання випускників поточного року  

До 20.01.2017 року

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна, 0662329282

 

 

 БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

05.01.2017                                               с.Гороховатка                                                          №4

 

 

Про підсумки  роботи  із зверненням

громадян за 2016 рік 

 

Відповідно до Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян», Закону України „Про доступ до публічної інформації”, нової редакції Закону України „Про інформацію”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження Харківського міського голови від 21.04.2011 № 1783 „Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до публічної інформації, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об׳єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, з метою забезпечення права кожного громадянина на звернення, на доступ до інформації, що знаходиться у володінні школи, у школі була організована робота. Прийомними днями директора школи Таранової Т.В.  у 2016 році було визначено середу з 14.00 до 16.00,                     п ятницю з 11.00 до 13.00 , заступника директора  з навчально - виховної  роботи  Гарної Л.С. - вівторок з 11.00 по 13.00,  середа  з 9.00 по 11.00

У 2016 році до адміністрації школи надійшло 25 звернень громадян. Питання роботи із зверненнями громадян  розглядалися на педагогічних нарадах (протокол № 1 від 28.01.2016 ). За видами звернень домінують заяви про зарахування дітей  до школи , відрахування учнів, надання довідок,характеристик з місця навчання(додаток 1)

            Адміністрація школи вживає заходи на виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, із порушенням установлених законодавством термінів.

            За результатами розгляду звернень громадян на всі питання надано роз'яснення чи питання вирішено позитивно. Позивачам надавались шляхи вирішення питань. Відмовлень у відповіді чи звернень, які не підлягають розгляду не було.

            З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, вчителі  та адміністрація школи  у 2017 році будуть продовжувати працювати зі зверненнями громадян.

Виходячи з вищезазначеного,

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальною за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, а також прийом громадян заступника директора з навчально - виховної роботи Гарну Л.С.

2.Заступнику директора з  навчально - виховної роботи  Гарній Л.С.

2.1.Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян та заслуховувати звіти з цього питання на нарадах при директорі та педагогічних нарадах з метою недопущення формального, бюрократичного ставлення до вирішення обґрунтованих заяв та скарг громадян.                

                                                                                                           Червень , грудень 2017 року

2.2.Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, а також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 №858.                                                                                    

2.3.Організувати роботу із доступом запитувачів до інформації та вести облік запитів на інформацію, які направляються до школи.                                                                   
                                                                                                                                          За потребою

2.4.Вести облік документів, що знаходяться у володінні школи.

2.5.Здійснювати прийом письмових звернень, клопотань,  враховуючи вимоги  до письмових звернень:

- У зверненнях повинно бути написано: прізвище, ім' я та по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицій, заяви.

- Письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати.

2.6.Ознайомлювати громадян з різноманітною діяльністю адміністрації школи, педагогічного та учнівського колективу.                                     

2.7. Вести облік звернень громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв і розв'язанням проблем, що виникли, систематично аналізувати та узагальнювати звернення громадян з метою виявлення причин, що породжує звернення.                                                                                        

2.8.Виявляти та усувати причини скарг громадян, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм.
2.9.Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому.

2.10.Негайно приймати відповідні рішення на основі результатів аналізу та узагальнення звернень громадян.

                                                                                                                                 Щоквартально
3. Відповідальній за ведення сайту школи Гарній Л.С:

3.1.Розмістити для ознайомлення батьків, учнів, учителів школи із графіком особистого прийому громадян адміністрацією школи.                                                 

                                                                                                                                   До 15.01.2017

3.2.Висвітлювати інформацію щодо звернень громадян.

                                                                                                                                 Щоквартально

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                            Т.В.Таранова

 

Додаток 1
до наказу №4

від 05.01.2017 року

 

 

Про надходження звернень громадян

за показниками Класифікатора за 2016 рік

 

п/п

Назва розділу

Характеристика звернень

Кількість

1

За формою надходження

1. На особистому прийомі

25

2.

За ознакою надходження

Первинне

повторне

23

2

3.

За видами

Клопотання

25

4.

За статтю авторів звернення

Чоловіча

Жіноча

8

17

5.

За суб єктом

Індивідуальне

25

6.

За типом

Усне

25

7.

За категоріями авторів звернення

Дитина

Інші категорії

5

20

8.

За соціальним станом авторів звернення

Учень

Інші

працівник бюджетної сфери

безробітний

підприємець

військовослужбовець

6

9

5

3

1

1

9.

За результатами розгляду

Вирішено позитивно

25

                           Т.В.Таранова

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

30.12.2016                                                   с.Гороховатка                                                №  

 

Про стан роботи з охорони життя 

і здоров я  дітей, запобігання дитячого 

травматизму в I семестрі 

2016/2017 навчального року

 

 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. Ключовою складовою громадянського виховання є формування в дітей гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,виховання свідомого ставлення до свого здоров’я  і здоров’я інших,збереження і зміцнення психічного та фізичного здоров’я.         В І семестрі 2016/2017 навчального року вживались необхідні заходи щодо організованого та безпечного проведення уроків, загальношкільних справ, екскурсій, змагань, канікул (відповідні тематичні інструктажі з усіх питань безпеки життєдіяльності, індивідуальні бесіди). Ця робота фіксується в класних журналах на відповідних сторінках та щоденниках учнів. Обов’язковим є проведення індивідуальних бесід з учнями на пропущені теми (фіксується в журналі в розділі «Індивідуальні бесіди»). Це питання перебуває на постійному контролі заступника директора з навчально – виховної роботи.

         В жовтні та грудні 2016 року здійснювався аналіз стану і досліджувались причини та наслідки травматизму невиробничого характеру, встановлювались джерела виникнення небезпечних для життя і здоров’я людини факторів з метою проведення профілактичних заходів. 

Одними з основних напрямків діяльності є сприяння формуванню в учнів прагнення до здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків. З цією метою в школі  було організовано  проведення Тижнів безпеки життєдіяльності різного тематичного спрямування в рамках позакласної виховної роботи серед учнів та вихованців з питань збереження життя та здоров’я дітей у побуті. У вересні – жовтні пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі! Протягом якого висвітлювались питанння безпеки дорожнього руху

З з 07 по 11 листопада 2016 року в школі проходив «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» в рамках якого учнів поновили свої знання про безпечну поведінку в навколишньому середовищі та вдома. Систематично поновлювались матеріали на  стенді «Наше здоров’я в наших руках», , пожежної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об'єктах, методів надання першої медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, а також   формування у громадян прагнення до здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків, забезпечення належного виховання дітей і підлітків. Організовувались виставки малюнків, буклетів «Будь обережним: електрика!», «Безпечні канікули», «Природний газ на службі у людини».В  повістку денну  батьківських зборів були внесені  питання щодо запобігання    травмування та загибелі у побуті серед дітей, поновлено класні інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності.

З  23 листопада  по 07 грудня  2016 року у школі пройшов конкурс-вікторина дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної творчості під загальним гаслом «Зробимо життя безпечним». Для участі у ІІ етапі конкурсу були відібрані роботи учнів                1, 6 , 2, 7  - го класів.

            З метою запобігання випадкам загибелі людей  на водних об’єктах у зимовий період 2016- 2017 років були проведені  планові бесіди: «Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої долікарняної допомоги потерпілому»; «Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку» та позапланові (у  у зв`язку з трагічними обставинами у с.Новоіванівка Харківської області) . Крім того учні 9 – го класу провели дослідження товщини льоду Червонооскільського водоймища та встановили попереджувальну табличку про  небезпечне перебування на тонкому льоду.      

            На підставі вищезазначеного,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вчителю основ здоров я Душенко О.А. розпочати активну підготовку до змагань команд юних пожежних – рятівників.

2. Класним керівникам:

2.1.Проводити роботу з батьками по дотриманні правил безпеки в побуті, приділяти більше уваги удосконаленню форм роботи з батьківською громадськістю по збереженню життя і здоров’я дітей в позаурочний час.

2.2.Організовувати індивідуальні бесіди щодо попередження дитячого травматизму в позаурочний час та під час канікул з дітьми девіантної поведінки (під підпис).

3.Вчителю  фізичної культури Масліку В.А.:

3.1.Залучати до участі в позакласних спортивних заходах дітей пільгового контингенту,дітей девіантної поведінки.

3.2.Проводити  Дні здоров’я.

4.Контроль  за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи  Гарну Л.С.

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

 БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

26.12.2016                                                с.Гороховатка                                                     № ____

 

Про стан відвідування учнями Гороховатської

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
за  І семестр 2016-2017 навчального року

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки  України від 22.12.2009 року № 1175 «Про вдоско­налення контролю за охопленням навчанням і підліткового шкільного віку» та з метою за­безпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю захопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку  здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвіду­вання школи посеместрово. Крім того, у школі ведеться журнал контролю, проводяться рейди у складі учнів та черго­вого вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запіз­нюються на уроки або відсутні з різних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість  пропусків уроків.

Всього учнями школи пропущено  за І семестр  576днів/3632 уроків, 339днів/3142 уроків-по хворобі, 237дн1490 уроків –по поважній причині(за поясненням батьків).

За І семестр 2016-2017н.р.

№ з/п

Клас

Пропущено днів

Пропущено уроків

 

 

всього

хвороба

п/п

Б/п

всього

хвороба

п/п

Б/п

1

1

36

15

21

-

169

71

98

-

2

2

18

16

2

-

90

80

10

-

3

3

89

44

45

-

463

229

234

-

4

5

74

50

24

-

433

293

140

-

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

63

43

20

-

413

279

134

-

7

8

139

72

67

-

975

504

471

 

8

9

61

36

25

-

417

246

171

-

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

96

63

33

-

672

440

232

-

11

Всього

576

339

237

0

3632

2142

1490

0

На підставі зазначеного

 

 

НАКАЗУЮ:

  

 

1.Класним керівникам 1-11класів, учителям-предметникам:

1.1.Забезпечити  контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять.
                                                                                                                                        Постійно

1.2.Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мо­тивації учнів до навчання.

                                                                                                                                        Постійно

1.3.На кожному уроці контролювати відвідування учнями на­вчальних занять.
                                                                                                  Протягом ІІ семестру 2016-2017 н.р.

1.4. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на занят­тях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебу­вання дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.

                                                                                                  Протягом ІІ семетру 2016-2017 н.р.
1.5.У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності - кри­мінальну міліцію у справах неповнолітніх.

1.6. Активно використовувати педагогічний потенціал бать­ківського комітету та для впливу на учнів, які часто пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.
2. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою

 

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

 

  

БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

 І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

26.12.2016                                                Гороховака                                                           №

 

 

Про виконання навчальних планів та програм

у  І семестрі 2016-2017 навчального року

                

          З метою перевірки якості навчально-виховної роботи у І семестрі 2016/2017 навчального року адміністрацією школи було перевірено виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт (тестування, контрольні роботи, практичні та лабораторні) за І семестр.

Для реалізації якісної підготовки учнів і розвитку інтелектуальних здібностей учнів у школі було обрано такі навчальні плани:

ü    для 1,2,3 -го класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток 1) (Додаток 1,  до робочого навчального плану);

ü    для 5, 7, 8-го класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465  (додаток 12) (Додаток 2   до робочого навчального плану);

ü    для 6-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465  (додаток 12) , наказу  Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» (Додаток 3   до робочого навчального плану);

ü    для 9-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).(Додаток 4  до робочого навчального плану);

ü    для для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, (додаток 2), наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання  в ЗНЗ», (Додаток 5  до робочого навчального плану).

ü    для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, (додаток 2) (Додаток 6   до робочого навчального плану).

       Школа проводить навчально-виховний процес за академічним рівнем універсального профілю. Мова  навчання –  українська.      

        Робочий навчальний план розрахований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

        Виконання Державного стандарту та якість освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

        Інваріантна складова робочого навчального плану використовується повністю.

        Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 Школа ІІ ступеня

           Предмети та спецкурси за вибором визначені у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

          Додатково на опанування предмету та  індивідуальних занять з української мови у 5 та 8  класі виділено 0,5 та 1 – ну  годин на тиждень.

        З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту по 1 годині на тиждень.      

            З метою поглиблення знань з програмних тем  іноземної мови, удосконалення навичок володіння іноземною мовою та підготовки до державної підсумкової атестації   для учнів 8  та  9 – го класу введено 0.5 годин на тиждень факультативний курс “Пізнаємо Україну”,  для індивідуальних занять-  1 – година в 7 класі.

  Школа ІІІ ступеня 

      У 11 класі:

- з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання продовжується вивчення  факультативного курсу «Готуємось до ЗНО» обсягом 1 години на тиждень з математики  та виділено додаткові  години на заняття з історії України  – 0,5 години на тиждень;

     - з метою розвитку особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуації  класі вводиться додатково  0,5 години з варіативної частини.

         Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином:

 

Предмет

    Клас

Кількіс.годин

 Термін викладання

Всього

Хімія

7

1,5

Через тиждень

1,5

Українська мова

7

2,5

Через тиждень

2,5

Історія України

 Пізнаємо Україну (ф/к)

8

8

1,5/

0,5

Через тиждень

Через тиждень

1,5

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

 Пізнаємо Україну (ф/к)

9/

9

9/

9

1,5/

0,5

1,5/

0,5

 Через тиждень

 

Через тиждень

 1,5

0,5

1,5

0,5

людина і світ

Астрономія/

Художня культ.

Біологія/

Екологія

Іноземна мова

11

 0,5

0,5/

0,5

1,5/

0,5

3,5

 Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

3,5

             Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими программами. 

 Перевіркою встановлено, що програма з української мови та літератури виконана в І семестрі кількісно вчителями: Гарною Л.С., Курочкою В.М., Шевченко О.М., Чорною О.В.

Кількість контрольних робіт, творчих робіт, уроків з розвитку мовлення, уроків з літератури рідного краю, уроків з позакласного читання проведено згідно програми.

            Програма з математики виконана  (Кускова Н.П., Виноградська О.В., Пархоменко В.М.). Кількість контрольних робіт виконано згідно програми.

            Програма з фізики, астрономії виконана кількісно вчителем Тертишна Т.О. Кількість контрольних, лабораторних робіт проведено згідно програми.

            Програма з хімії (Нікітенко Н.В., Небувайло Т.А.), біології (Нікітенко Н.В.), природознавства (Нікітенко Н.В.), вчителями виконано кількісно. Кількість контрольних, лабораторних та практичних робіт проведено згідно з програмою.

            Програму із зарубіжної літератури, російської мови виконали якісно вчителі: Гарна Л.С., Небувайло Т.А., Курочка В.М. Кількість контрольних робіт, уроків розвитку мовлення, уроків позакласного читання виконано згідно програми.

            Програму з історії України, всесвітньої історії, правознавства, Харківщинознавства,  людини і світ, основ здоров я виконала вчитель Душенко О.А.

            Програма з географіі, економіки, образотворчого мистецтва вчителем Тарановою Т.В. виконана кількісно.  Кількість практичних робіт проведено згідно програми.

            Програма з англійськоі мови в 1-11 кл. виконана  вчителями: Небувайло Т.А., Швиголь О.М.

            Програма з музичного мистецтва та художньої культури вчителями Тертишною Т.О., Романенко С.М. виконана повністю.

Програма з фізичноі культури, Захисту Вітчизни вчителем Маслік В.А. виконана  кількісно (за рахунок безоплатної заміни).

            Програма з інформатики вчителем Тертишною Т.О., Тарановою А.Ю. виконана кількісно.

            Програма з трудового навчання вчителем Тарановою А.Ю. виконана  повністю.

Програма початкової школи вчителями  Лошак Ю.Л., Кулик Ю.О., Романенко С.М. виконана  повністю. Кількість контрольних робіт, уроків розвитку мовлення, уроків позакласного читання виконано згідно програми.

Виходячи з вищезазначеного

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вважати програму з навчальних предметів 1-11-х класів за І семестр 2016-2017  навчального року виконаною.                                           

2.Учителям-предметникам:

2.1.Спланувати календарне планування та неухильно дотримуватися змісту навчальних програм та  вимог до виконання практичних, лабораторних, контрольних та тематичних робіт у ІІ семестрі 2016-2017н.р.

                                                                                                                                     До 10.01.2017

2.2.Провести самоаналіз якості виконання програми за І семестр в розрізі класів, учнів; теоретичних положень, умінь, навичок учнів; тематичного обліку знань та навчальних досягнень учнів.                               

                                                                                                                                     До 10.01.2017

3.Керівникам ШМО:

3.1. Додатково опрацювати нормативні документи щодо оформлення в класних журналах записів поточного, тематичного, семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів.

                                                                                                                                   До 10 січня  2017    

3.2. Проаналізувати якість виконання програм за І семестр та визначити методичні заходи щодо якісного виконання програми за рік.

3.3. Провести обговорення календарних планів та шляхи їх виконання в ІІ семестрі.

3.4.Надати методичну допомогу, консультацію молодим вчителям, які потребують.

 

4.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:                                          4.1.Взяти під контроль коригування календарних планів вчителів-предметників                           у ІІ семестрі 2016-2017н.р.

                                                                                                                          Протягом семестру 

4.2.Систематично при відвідуванні уроків перевіряти поточний стан викладання та виконання програм.

5.Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 

 

26.12.2016                                                с.Гороховатка                                                     №

 

Про підсумки навчальних досягнень

 за І семестр 2016-2017 навчальний рік

 

На кінець першого семестру в школі 71 учень у  8 класах.

4 уч. – високий рівень.

26 уч.- на достатньому рівні.

31 уч.  – на середньому рівні

10 уч. – на початковому рівні.

Вся робота школи спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці І семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріативної складової. Учні школи закінчили І семестр з такими підсумками:

Клас

Кількість учнів на початок семестру

Кількість учнів на кінець семестру

Не

атестовано

Атестовано

Успішність

В

Д

С

П

% якості

н-ня

1 клас

5

5

-

-

1

4

-

-

100%

2 клас

7

7

-

-

-

4

3

-

57%

3 клас

12

11

-

-

2

6

3

-

73%

5 клас

9

9

-

-

1

4

3

1

55,5%

6 клас

4

4

-

-

-

1

3

-

25%

7 клас

6

7

-

-

-

2

4

1

28%

8 клас

10

9

-

-

-

1

4

4

11%

9 клас

8

8

-

-

-

2

6

-

25%

10клас

4

4

-

-

-

-

2

2

0

11 клас

7

7

-

-

-

2

3

2

28%

По школі

71

71

-

-

4

26

31

10

40,25%

 

Результати навчально-виховного процесу

Предмети

Якість знань за І семестр 2016-2017н.р.

Українська мова

54%

Українська література

54%

Зарубіжна література

49%

Іноземна мова (англ.мова)

51%

Російська мова

79%

Математика

40%

Алгебра і початки аналізу

19%

Геометрія

21%

Хімія

42%

Інформатика

90%

Трудове навчання

87%

Захист Вітчизни

100%

Основи здоров я

59%

Біологія

43%

Географія

43%

Економіка

29%

Природознавство

78%

Правознавство

75%

Образотворче мистецтво

70%

Музичне мистецтво

100%

Харківщинознавство

83%

Історія України

53%

Всесвітня історія

59%

Людина і світ

86%

Фізична культура

100%

Фізика

42%

Художня культура

57%

Технології

57%

Астрономія

57%

Екологія

42%

Звіт про успішність учнів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст.

І семестр 2016-2017н.р.

 

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх пред

1-3

3 (13%)

14 (61%)

6 (26%)

0

0

Всього учнів 1-3 класів –23 уч. (1,2 клас – оцінюється вербально),

Якість знань –   74%

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх пред

5-11

1 (2%)

12 (25%)

25 (52%)

10 (21%)

0

Всього учнів 5-11 класів –   48,

Якість знань –   27 %

Виходячи із результатів І семестру 2016-2017н.р.

 

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам шкільних методичних об єднань Курочці В.М.,Кусковій Н.П., Кулик Ю.О. :

1.1.На засіданнях методичних об єднань проаналізувати рівні навчальних досягнень учнів за рік, особливо учнів 2, 8, 10, 11 класів       
                                                                                                                       Січень 2017року

1.2. Детально обговорити критерії навчальних досягнень і дотримуватися їх при оцінюванні                                                                      
                                                                                                                        Січень 2017 року

1.3. Розробити план заходів усунення прогалин знань учнів

                                                                                                                         Січень 2017 року
2. Класним керівникам:

2.1. Спланувати роботу з батьками по покращенню навчання невстигаючих учнів
                                                                                                                        Січень 2017 року

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи  Гарну Л.С.

 

 

 

Директор школи                                                                                        Т.В.Таранова
Гарна 6 – 27 -25

 

 

З наказом ознайомлено:

 

_____Л.С.Гарна

_____Ю.О.Кулик

_____Ю.Л.Лошак

_____Н.В.Нікітенко

_____О.А.Душенко

_____А.Ю.Таранова

_____В.М.Курочка

_____Т.О.Тертишна

_____Т.А.Небувайло

_____О.М.Швиголь

_____С.М.Романенко

_____В.А.Маслік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА

Про підсумки навчальних досягнень

за І семестр 2015-2016 навчальний рік

                                                                                                                      28 грудня 2015р.

На кінець першого семестру в школі 71 учень у  8 класах.

4 уч. – високий рівень.

24 уч.- на достатньому рівні.

29 уч.  – на середньому рівні

7 уч. – на початковому рівні.

Вся робота школи спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці І семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріативної складової. Учні школи закінчили І семестр з такими підсумками:

Клас

Кількість учнів на початок року

Кількість учнів на кінець року

Не

атестовано

Атестовано

Успішність

В

Д

С

П

% якості

н-ня

1 клас

8

7

-

-

 

 

 

 

 

2 клас

12

12

-

-

2

8

2

 

83%

4 клас

9

10

-

-

2

5

2

1

70%

5 клас

4

4

-

-

 

1

3

 

25%

6 клас

6

6

-

-

 

2

4

 

33%

7 клас

8

10

-

-

 

3

5

2

30%

8 клас

6

7

-

-

 

2

5

 

28%

9 клас

5

5

-

-

 

 

3

2

0

10клас

7

7

-

-

 

2

3

2

28%

11 клас

3

3

-

-

 

1

2

 

33%

По школі

68

71

-

-

4

24

29

7

 

 

Результати навчально-виховного процесу

Предмети

За 2014-2015н.р

За І семестр 2015-2016н.р.

% рівня змін

 

Українська мова

81%

67%

-14%

Українська література

80%

70%

-10%

Зарубіжна література

75%

67%

-8%

Іноземна мова (англ.мова)

54%

59%

+5%

Російська мова

73%

74%

+1%

Математика

59%

29%

-23%

Алгебра і початки аналізу

52%

41%

-11%

Геометрія

51%

38%

-13%

Хімія

78%

46%

-32%

Інформатика

100%

93%

-7%

Трудове навчання

100%

85%

-15%

Захист Вітчизни

100%

100%

-

Основи здоров я

87%

85%

-2%

Біологія

69%

52%

-17%

Географія

61%

42%

-19%

Економіка

100%

100%

-

Природознавство

100%

25%

-75%

Правознавство

94%

72%

-22%

Образотворче мистецтво

93%

100%

-7%

Музичне мистецтво

100%

100%

-

Харківщинознавство

74%

80%

+6%

Історія України

53%

70%

+17%

Всесвітня історія

57%

70%

+13%

Людина і світ

100%

100%

-

Фізична культура

100%

100%

-

Фізика

61%

60%

-1%

Художня культура

88%

82%

-18%

Технології

100%

100%

100%

Астрономія

100%

100%

-

Екологія

100%

100%

-

 

Звіт про успішність учнів Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ст.

2015-2016н.р.

 

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх пред

2-4

2 (20%)

5 (50%)

2 (20%)

1 (10%)

0

Всього учнів 2-4 класів –29 (1,2 клас – оцінюється вербально),

 

Якість знань –   70%

 

Класи

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Не атестований з усіх пред

5-11

0 (0%)

11 (26%)

25 (59.5%)

6 (14.5%)

0

Всього учнів 5-11 класів –   42,

Якість знань –   11 %

Виходячи із результатів 2015-2016н.р.

Рекомендовано:

1.Керівникам ШМО:

1.1.На засіданнях методичних об єднань проаналізувати рівні навчальних досягнень учнів за рік, особливо учнів 8, 9 класів       
                                                                                                                       Січень 2016року

1.2. Детально обговорити критерії навчальних досягнень і дотримуватися їх при оцінюванні                                                                      
                                                                                                                        Січень 2016 року

1.3. Розробити план заходів усунення прогалин знань учнів

                                                                                                                         Січень 2016 року
2. Класним керівникам:

2.1. Спланувати роботу з батьками по покращенню навчання невстигаючих учнів

 

                                 Заступник директора___________Л.С.Гарна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 09.12.2016

 Гороховатка

                        №___

 

Про заходи проведені, щодо

попередження загибелі учасників

навчально-виховного процесу на

водних об`ктах Борівського району

 

На виконання листа Департаменту науки  освіти Харківської обласної державної адміністрації від 19.10.2016 № 01-38/4354 щодо запобігання нещасним випадкам із людьми на водних об`єктах, наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 28.11.2016 року № 353 «Про попередження загибелі учасників навчально-виховного процесу на водних об`ктах  Борівського району»,  наказу про школі від 28.11.2016 року №147 «Про попередження загибелі учасників навчально-виховного процесу на водних об`ктах  Борівського району у зв`язку з трагічними обставинами у с.Новоіванівка Харківської області в школі було проведено ряд заходів:

- розроблено план заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об`єктах протягом зимового періоду 2016-2017 років ;

- відповідальною за організацію роботи з охрони здоров я та класними керівниками проведено  позаплановий інструктаж з  реєстрацією у  журналах інструктажів;

- оновлено куточки БЖД та розміщено пам ятки «Безпека на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні».

-учнями 9 – го класу під керівництвом вчителя біології Нікітенко Н.В. проведено дослідження на березі Червоноскільського водосховища, встановлено попереджувальну табличку на березі водойми про безпечне перебування на льоду та підготовлено презентацію;

-          на уроках основ здоров я учні 5 – 11 класів переглянули відео «Як врятувати потопаючого та не втонути самому».

За результатами проведених заходів

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Продовжувати роботу з запобігання випадкам загибелі людей на водних об єктах у зимовий період

           Протягом зимового періоду

           2016 – 2017 року

2.Класним керівникам:

2.1.Надати пам ятки учням та батькам  під підпис про безпечне поводження біля водойм взимку

                                                                                              До 20.12.2016 року

2.2.Проводити роз яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо небезпеки рибної ловлі та перебування на тонкому льоду.

          Протягом зимового періоду

           2016 – 2017 року

3.Контроль за виконанням залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 28.11.2016

 Гороховатка

                        №147

 

 

Про попередження загибелі учасників

навчально-виховного процесу на

водних об`ктах с.Гороховатка 

 

На виконання листа Департаменту науки  освіти Харківської обласної державної адміністрації від 19.10.2016 № 01-38/4354 щодо запобігання нещасним випадкам із людьми на водних об`єктах, наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 28.11.2016 року № 353 «Про попередження загибелі учасників навчально-виховного процесу на водних об`ктах  Борівського району»,  а також у зв`язку з трагічними обставинами у с.Новоіванівка Харківської області

 

НАКАЗУЮ:

1.Класним керівникам:

1.1.Провести позаплановий інструктаж з  реєстрацією у  журналах інструктажів

28.11.2016 року

1.2.Переглянути інформацію  та оновити куточки «Безпека на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні».

                                                                                                                      До 30.11.2016 року

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Розробити план заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об`єктах протягом зимового періоду 2016-2017 років та організувати проведення уроків, семінарів, вікторин з обов`язковим залученням представників РС ГУ ДСНС України у Борівському районі, медичних працівників із питань правил поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілим.

                                                                                                                      До 01.12.2016 року

2.2.Інформацію про проведення вищезазначених заходів та обов`язкові фотозвіти надати спеціалістам відділу освіти

До 12.12.2016 року:

2.3.Результати проведеної роботи щодо безпеки життєдіяльності учнів  протягом зимового періоду 2016-2017 років надати головному спеціалісту відділу освіти – Василець В.В.

До 15.03.2016 року

2.4.Результати проведеної роботи щодо запобігання нещасних випадків із працівниками протягом зимового періоду 2016-2017 років надати інженеру з охорони праці відділу освіти – Любій Ю.І.

                                                                                                                      До 15.03.2016 року

 

 

3.Контроль за виконанням залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

    Затверджую

   Директор школи

_________Т.В.Таранова

 

План

 проведення заходів щодо запобігання випадкам загибелі людей

 на водних об’єктах у зимовий період 2016-2017 років

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальний

1

 Оновити куточок «Безпека життєдіяльності» пам’ятками «Безпека на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні».

до 01.12.2016

 Гарна Л.С.

 2

Розмістити матеріали запобігання нещасним випадкам із людьми на водних об’єктах у зимовий період на сайті школи

до 01.12.2016

Гарна Л.С.

3

Організувати проведення уроків (семінарів, вікторин тощо) із залученням представників Борівського РС Головного управління ДСНС у Харківськійобласті, медичних працівників із питань правил поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілим.

Протягом зимового періоду

Класні керівники,

учителі

«Основ здоров’я»

3

Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів і батьків щодо небезпеки катання на льоду та рибної ловлі на водоймах в зимовий період

Протягом зимового періоду

Класні керівники

4

Обговорити питання запобігання нещасним випадкам із людьми на водних об’єктах  на класних батьківських зборах.

грудень

Класні керівники

5

Провести планові бесіди

- «Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої долікарняної допомоги потерпілому»

-«Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку»

 

28.11.16

 

 

13.12.16

Класні керівники

5

Провести додаткову бесіду  «Безпека людей на водних об’єктах під час святкування Водохрещі».

17.01.17

Класні керівники

6

Організувати конкурс малюнків на тему запобігання дитячого травматизму на воді та поблизу водоймищ у зимовий період. 

лютий

 Тертишна Т.О.

Класні керівники

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

28.11.2016

 Гороховатка

                        № 146

  

 

Про проведення конкурсу-вікторини

«Зробимо життя безпечним»

у Гороховатській ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

            На виконання листа Борівського РС ГУДСНС України щодо проведення  Харківською обласною організацією ДПТ України спільно з Головним управлінням ДСНС України у Харківській області та інформаційною підтримкою газети «Харьковский пожарный вестник» конкурсу-вікторини «Зробимо життя безпечним» у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму, наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 22.11.2016 року № 349 « Про проведення конкурсу-вікторини «Зробимо життя безпечним»у дошкільних, загальноосвітніх  навчальних  закладах Борівського району», а також у зв’язку з 30-ю річницею ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС та Днем вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС  (14 грудня 2016р)

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вчителю основ здоров я Душенко О.А.:

1.1.Провести   конкурс-вікторину дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної творчості під загальним гаслом «Зробимо життя безпечним»

          З 23листопада  по 07 грудня  2016 року

1.2.Дитячі роботи та звіт про проведення конкурсу-вікторини надавати до відділу освіти Борівської РДА  

                                                                                            До 08 грудня 2016 року.

2.Затвердити склад журі конкурсу:

Голова журі: Гарна Л.С.,заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Члени журі: Тертишна Т.О., вчитель художної культури

                      Лошак Ю.Л., вчитель початкових класів

3.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

25.11.2016                                                с.Гороховатка                                                  № 145

 

Про проведення Всеукраїнської акції

 «16 днів проти насильства» 

 

На виконання листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2016р. № 01-38/4858 «Щодо проведення заходів до 25-річчя Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства», з метою попередження випадків домашнього насильства, усіх форм дискримінації, привернення уваги учнівської  молоді до актуальних проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

НАКАЗУЮ:

1.Взяти участь у проведенні Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» в навчальному закладі.

 З 25 листопада по 11 грудня 2016 року.

2.Затвердити план роботи щодо проведення заходів до 25-річчя Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства»додаток № 1).

3.Класним керівникам 1-11 класів в ході акції «16 днів проти насильства»:

3.1. Посилити роботу із попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

3.2. Розглянути дане питання на батьківських зборах

Листопад-грудень 2016 року

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.C.:

4.1.Узагальнити інформацію про проведену роботу щодо проведення заходів до 25-річчя Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства».

До 01.12.2016р.

4.2.Висвітлити інформацію про проведені заходи в рамках кампанії на сайті школи.

До 01.12.2016р.

5.Виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи_________________                                                                   Т.В.Таранова

Гарна, 62725

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 17.11.2016

 Гороховатка

                        № 143

 

 

Про проведення заходів

до Дня пам'яті жертв голодоморів 

 

На виконання Указу Президента України від 26.11.1998 № 1310/98 «Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів»,  плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік, з метою:

-  поглиблення  знань в учнів про Голодомор як геноциду Українського народу, його причини, перебіг і наслідки;

-  акцентування на тому, що Голодомор 1932-1933 років був наслідком не стихійного лиха, а спланованих системних заходів тоталітарного комуністичного режиму, був злочином геноциду;

-  наголошення на сміливому чині Людей Правди та особливостях їх внеску у викриття злочинів комуністичного режиму;

-  сприяння розвитку всіх видів інтелекту (академічному, практичному, креативному, емоційному й соціальному) як головної умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації як громадянина України;

-  виховання почуття стурбованості долею невинних жертв тоталітарного режиму, навчати сприймати чужу біду та біль як свій власний;

-  залучення учнівської молоді до меморіальних заходів із вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу – Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема акції “Запали свічку”

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити шкільні заходи  до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору (26 листопада 2016 року), гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років.

                                                                                                                         17.11.2016р.

2.Класним керівникам та класоводам:

2.1. Долучитися до загальнонаціональної «хвилини мовчання» та запалювання свічок  – на вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу.

                                                                                                                          26.11.2016р.

2.2. Провести виховні заходи, затверджені в додатку 1.

28.11.-30.11.2016р.

3.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:
3.1. Забезпечити виконання  шкільних заходів до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів (26 листопада 2015 року), гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років.

3.2.Здійснити організаційні заходи з педагогічним та учнівським колективами  щодо   вшанування Дня  пам’яті жертв голодоморів.

4.Робітнику з обслуговування шкільних приміщень  Зайцю А.В. приспустити Державний Прапор України на будівлі школи.

26    листопада 2016 року

5.Контроль за виконання даного наказу  залишаю за собою

 

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,0662329282

  

Додаток 1

до наказу №143

 від 17.11.2016 року

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо відзначення Дня пам'яті жертв голодоморів  

 

п. п. 

Заходи 

Термін проведення 

Класи

Відповідальні

1

Провести «Урок пам’яті»

(загальношкільна лінійка)

28 листопада 2016

1-11

Душенко О.А.

2.

Відвідування експозиції "Голодомор 1932 - 1933 років в Україні" в шкільній музейній кімнаті

 

26-27 листопада

2015

 

7-10

Небувайло Т.А.

3.

Проведення  виховних годин за відповідною тематикою (згідно виховного плану класного керівника)

 

 28-30 листопада

2016

1-11 кл

Класні керівники

4.

Проведення лекції за темою:

«Голодомор та його наслідки для українського суспільства»

 

25 листопада

2016

 

9-11

Душенко О.А.

9.

Створення книжкової тематичної виставки в шкільній бібліотеці “Голодомор в Україні – біль нашого народу”

 

25-30 листопада

2016

 

2-11

Лавроненко А.Г.

10.

Перегляд фільмів «Голод»,

«Голод-33»

28- 30 листопада

2016

5-11

 Таранова А.Ю.

Тертишна Т.О.

Душенко О.А.

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

11.11.2016

 Гороховатка

                        №

 

 

Про проведення поглибленого

профілактичного медичного

огляду школярів 

 у 2016/2017 навчальному році

 

На виконання рішення ХІІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 26 квітня 2012 року № 395-VІ «Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2012-2016 роки», », спільного наказу  відділу освіти Борівської районної державної адміністрації,  Борівської ЦРЛ , Борівського районного центру первинної медико- санітарної допомоги                від 24.10.2016  № 313/306/ 94 “Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів та вихованців Борівського району у 2016/2017 навчальному році з метою ефективної організації щорічних поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності і вихованців дошкільних навчальних закладів, з метою ефективної організації щорічних поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності, 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести поглиблений профілактичний медичний огляд  учнів ЗНЗ в АЗПСМ с.Гороховатка                            

                                         19.01.2017 року,

24.01.2017 року.

2. При проведенні поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів та вихованців врахувати вимоги та забезпечити виконання:

– наказу МОЗ України від 2 серпня 2012 року № 599 «Про затвердження примірних переліків Питань до підпункту 2.1. пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682» щодо проведення профілактичних консультацій для батьків по виявленню факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем;

– наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2012
№ 382 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16 серпня 2010 року
№ 682» щодо заповнення ф.№ 086-2/о (карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем).  

2. Класним керівникам та класоводам:

2.1.Довести до відома батьків, що поглиблений профілактичних медичних оглядів учнів ЗНЗ  буде забезпечуватися бригадою лікарів у складі:

лікар загальної практики - сімейної медицини – Павленко Н.О.,

районний лікар – педіатр – Медведєв О.С.,

лікар – офтальмолог  - Синицька О.В.

лікар -  хірург – Полтавець О.В.,

лікар – акушер - гінеколог Соборова М.П.,

лікар – невролог – Трикоза В.Д.,

лікар – ортопед – травматолог – Шалімов Е.М.

лікар – стоматолог -  Малахов С.М.,

лікар –отоларинголог- Колихова Я.М.

медичної  сімейної медсестри для проведення поглиблених медичних оглядів учнів.

                                                                                  до 01.12.2016 р.

2.2.Забезпечити інформування батьків або законних представників (опікунів) учнів про дату (02.02.2016) та місце проведення поглибленого профілактичного медичного огляду школярів (приміщення Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів, історичний та математичний каб.) та отримати зворотну інформацію від них у письмовій формі про згоду на проведення огляду та оцінку стану здоров’я дитини.

                                                                                                                                  до 01.12.2016 р.

2.3.Провести анкетування батьків або законних представників учнів щколи щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем за встановленою формою згідно з додатками 8 (додаток 1а до наказу МОЗ України від 02.09.12 №599) та 9 (додаток 16 до наказу МОЗ України від 02.09.12 №599).

До 15.01.2017р.

2.4.Довести до відома батьків про необхідність придбання  одноразових шпателів та гумових рукавичок для проходження поглибленого медичного профілактичного огляду.

                                                                                                                   До 19.01.2017р.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:

3.1.Забезпечити підготовку приміщень для проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

                                                                                                                      До 19.01.2017р.

3.2.Укомплектувати аптечку для надання першої невідкладної допомоги у кожному навчальному закладі.

                                                                            до 30.11.2016р.

3.3. Скласти реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, за результатами проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учнів кожного загальноосвітнього навчального закладу.

До 05.02.2017р.

4.Контроль  за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                     Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

08.11.2016

Гороховатка

                №138

 

Про  участь у VIІ Міжнародному

мовно-літературному конкурсі

учнівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка та конкурсі

ім. Петра Яцика  

 

         Згідно з наказом  Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації № 377 від 07.10.2016 «Про проведення VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та конкурсу з української мови імені Петра Яцика в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Харківської області у 2016/2017 навчальному році», наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 07.11.2016 року «№336 «Про проведення VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та конкурсу  ім. Петра Яцика в загальноосвітніх навчальних закладах Борівського району»листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» №953 від 17.10.2016«Про проведення VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в загальноосвітніх навчальних закладах районів (міст)Харківської області»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Взяти участь  у   ІІ (районному) етапі – 12 листопада 2016 року.

2. Вчителям української мови та літератури Курочці В.М., Шевченко О.М., Чорній О.В., вчителю учнів 3 - го класу Кулик Ю.О. подати кандидатури учнів для участі у ІІ  (районному) етапі   мовних конкурсів.

                                                                                                До 11 листопада 2016 року

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. подати заявку для участі здібних учнів школи  у ІІ  (районному) етапі   мовних конкурсів.

                                                                                                  До 12 листопада 2016 року

4. Призначити керівником групи, відповідальною за життя і здоров'я учнів вчителя української мови та літератури Курочку В.М.

5.Керівнику групи Курочці В.М. провести бесіди з безпеки життєдіяльності

                                                                                              11 листопада 2016 року

6.Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

Директор школи_______                                                                                       Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

20.10.2016                                                с.Гороховатка                                                       №131

 

 

Про атестацію педагогічних працівників

у 2016 – 2017н.р.

 

            Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 06.10.2010 року, № 930, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту  України від 20.12.2011 року № 1473, із змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки від 08.08.2013 року № 1135, на підставі рішення атестаційної комісії Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів , протокол № 2, від 19.10.2016 року

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Здійснити атестацію  педагогічних працівників

1.1.На підтвердження  кваліфікаційної категорії:

 

ПІБ

Посада

Має

Претендує

Підстава

 Романенко Світлана Миколаївна

Вчитель початкових класів

“спеціаліст

І категорії”

На відповідність  раніше встановленій категорії

“спеціаліст

І категорії”

Чергова атестація

 Курочка Валентина Михайлівна

Вчитель української мови

“спеціаліст

І категорії”

На відповідність  раніше встановленій категорії

“спеціаліст

 І  категорії”

Чергова атестація

  Кускова Надія Павліна

Вчитель  математики

“спеціаліст

І категорії”

На відповідність  раніше встановленій категорії

“спеціаліст

 І  категорії”

Чергова атестація

Нікітенко Наталія Володимирівна

Вчитель  біології

“спеціаліст

І категорії”

На відповідність  раніше встановленій категорії

“спеціаліст

 І  категорії”

Чергова атестація

  Кулик Юлія Олександрівна

Вчитель  початкових класів

“спеціаліст

І категорії”

На відповідність  раніше встановленій категорії

“спеціаліст

 І  категорії”

Чергова атестація

 

1.2.Затвердити графік атестації (додається)

 2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                     Т.В. Таранова

 Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

10.10.2016                                               с.Гороховатка                                                № 124

 

Про підсумки роботи з обліку дітей і підлітків

шкільного віку на 01.09.2016 року

 

На виконання Конституції України (ст.53), Законів України «Про освіту» (ст. 6, 14,35), Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646, наказу Міністерства освіти і науки  України від 04.09.2003 року № 595,  відповідно до наказу по Гороховатській ЗОШ І – ІІІ ступенів №40 від 05.04.2016 «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2016 році», з метою належного здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти у школі впродовж травня  – серпня 2016 року було проведено ряд організаційних заходів щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території мікрорайону та охоплення їх навчанням:

  • Проведено інформаційно-інструктивні наради із класними керівниками, педагогами школи, на яких було опрацьовано процедуру роботи щодо формування системи роботи з обліку відвідування.
  • Сформовано електронну базу даних: про дітей та підлітків шкільного віку від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років;

про дітей та підлітків шкільного віку за місцем навчання;

про дітей та підлітків шкільного віку, які не охоплені навчанням.

  • Вивчено роботу класних керівників та педагогів школи щодо організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять та видано наказ школи «Про стан відвідування учнями школи з 2016 – 2017 н.р. №90 від 16.06.2016
  • Створено внутрішкільну систему роботи та опрацьовується чіткий алгоритм дій, за яким зобов’язано щоденно  чергових вчителів систематизувати дані щодо відвідування в шкільному  журналі  контролю за відвідуванням, організовано систематичне проведення рейдів чергових вчителів щодо виявлення учнів, які систематично запізнюються чи відсутні без поважних причин.
  • Видано наказ №123  від  10.10.2016 року. «Про результати працевлаштування випускників 11-го  класу»  

Виходячи з вищенаведеного,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:

1.1.Здійснювати  координацію робіт та контроль за станом обліку дітей та підлітків шкільного віку, охоплення їх навчанням;

                                                                                                                            Постійно

1.2.Вести систематичний контроль за відвідуванням учнями школи та виконання плану роботи класних керівників з питань всеобучу;

1.3. Спланувати та проводити профілактичні заходи щодо відвідування учнями школи;

1.4.Тримати в полі зору дітей шкільного віку, як проживають на території села, проте навчаються в інших навчальних установах;

1.5.Чітко дотримуватись індивідуального плану роботи з ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку на  2016-2017 н. р.

1.6.Забезпечити дотримання вимог нормативних документів щодо обов’язкового збереження у навчальних закладах документів, що засвідчують причину відсутності учня в школі.

 1.7. На шкільній раді заслуховувати учнів, які часто пропускають заняття без поважних причин та спізнюються на уроки. Приймати відповідні рішення та доводити до відома батьків.
                                                                                                                   За потребою

4. Контроль за виконанням даного покласти на заступника директора з навально - виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи_____________                                                                           Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 10.10.2016                                               с. Гороховатка                                                №123

                                                             

Про підсумки роботи з обліку працевлаштування

(продовження навчання) випускників 

11 –го  та 9 – го класів  2016 року

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання»,  з метою контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти, здійснено заходи для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9 та  11- го класу 2016 року.
Складено списки випускників 9 та  11-го класу, підготовлено статистичні дані щодо подальшого навчання (працевлаштування) випускників 2016 року.
       По школі в 2016 році з 11-го класу випущено 3 учні,  з яких продовжили навчання                                   3 (100 %). Навчаються в професійно-технічних училищах - 0 (0%), у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації – 0  %, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 3 (100 %), що дорівнює минулорічному показнику.  Учнів з 9 класу випущено 1особа ,  яка вступила  у вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації . Виходячи з зазначеного вище,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Визнати роботу з обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників  11 -го та 9 – го класів 2016 року задовільною.

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1. Надати до відділу освіти Борівської районної державної адміністрації статистичний звіт за формою № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти  випускниками 11-го та 9 – го класу загальноосвітніх навчальних закладів».

До 01.11.2016

2.2.У плані роботи школи на 2016/2017 н. р. проаналізувати роботу з обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників 2016 р., спланувати заходи з обліку продовження навчання (працевлаштування) випускників 9-го, 11 -го класів 2017 року.                                                                                                                                Травень-червень 2017

 3. Адміністратору шкільного сайту, вчителю інформатики,  Тарановій А.Ю. розмістити наказ на шкільному сайті школи                                                                                                                                                                                                                                      До 20.10.2016

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи                                                                                                      Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

 

03.10.2016                                                     Гороховатка                                                 № 121

 

Щодо підсумки проведення
заходів у зв’язку з 75-ми роковинами
трагедії Бабиного Яру

 

 

На виконання плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 30.12.2015 №1419-р, листа МОНУ від 02.09.2016 №1/9-455, з метою виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави, почуття патріотизму, поваги до історичного минулого свого народу в Гороховатській ЗОШ І-ІІІ ступенів були проведені наступні заходи:  загальношкільна лінійка «Бабин Яр: символ вічної скорботи», години спілкування, класні години, заплановані класними керівниками  у виховному плані; фотовиставка матеріалів, історичних документів, творів мистецтва «Бабин Яр. Розповідають факти», був здійснений перегляд документальних і художніх фільмів «Бабин Яр – від пам’яті жертв до єднання пам’яті»,  у шкільній бібліотеці була створена експозиція про масові вбивства 1941 року в Бабиному Яру, а також інші злочини, скоєні нацистами під час окупації України у роки Другої світової війни: «Засуджую політику геноциду», «Люди не  будьте байдужими»; був проведений конкурс  творчих робіт «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», проведені екскурсії (заочно) до  Національного музею історії України у Другій світовій війні та музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», УкраїнськогоІнституту вивчення Голокосту «Ткума».

На основі вище сказаного

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Відзначити роботу класних керівників 5-11 класів за проведені виховні заходи.

2. Класним керівникам:

2.1. Періодично проводити роз'яснювальні бесіди щодо українських голодоморів (протягом року).

2.2. Накопичувати методичні матеріали щодо проведення уроків, виховних годин стосовно геноциду нашого народу ( постійно)

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Гарну Л.С.

 

Директор школи_______                                                                                       Т.В.Таранова
Гарна, 62725

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

НАКАЗ

 

23.09.2016

 Гороховатка

                        №116

 

 

Про  відзначення150-річчя  

від дня народження

Михайла Грушевського

 

            Відповідно до Указу Президента від 9 лютого 2015 року № 63 «Про відзначення                   150-річчя від дня народження Михайла Грушевського» та на виконання пункту 9 плану заходів  з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження  Михайла Грушевського, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 586, листа Міністерства освіти і науки України від 14.09.2016 № 2.1/10-21662016 «Про методичні рекомендації до відзначення150-річчя від дня народження Михайла Грушевського», з метою вшанування та утвердження традицій боротьби за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, засвідчення вдячності всім творцям і захисникам Української держави, виявлення поваги до унікального наукового доробку Михайла Сергійовича, здійсненого в руслі європейської інтелектуальної традиції

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити шкільні заходи  щодо відзначення 150-річчя від дня народження  Михайла Грушевського.

2.Класним керівникам та класоводам  провести виховні заходи, затверджені в додатку 1.

3.Вчителю історії Душенко О.А. організувати та провести:

-тематичні уроки (лекції) щодо історичної ролі громадсько-політичної та наукової діяльності Михайла Грушевського в українському державотворенні й науці

29-30вересня

-тематичні конференції, засідання за круглим столом,

-наукові читання, інші заходи, присвячені популяризації наукової, державної та історико-культурної спадщини Михайла Грушевського

-просвітницькі заходи, спрямовані на вивчення ролі історичної постаті Михайла Грушевського в історії українського державотворення та науки

-урочистості з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

4.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:
4.1.Забезпечити виконання  шкільних заходів щодо відзначення 150-річчя від дня народження  Михайла Грушевського.

4.2.Здійснити організаційні заходи з педагогічним та учнівським колективами  щодо   відзначення 150-річчя від дня народження  Михайла Грушевського.

5.Контроль за виконання даного наказу  залишаю за собою

 

Директор школи                                                                             Т.В.Таранова
Гарна,62725

 

Додаток № 1

 

План заходів  

щодо відзначення150-річчя від дня народження

Михайла Грушевського 

№ з/п

Назва заходу

Клас

Термін

Відповідальні

1.

Оформлення тематичної виставки у шкільній бібліотеці «Михайло Грушевський - історик і будівничий нації».

 

Вересень

Лавроненко А.Г.

2.

Оформлення стенду «Вірний син свого народу»

5-11

Вересень-жовтень

Класні керівники

3.

Пошукова робота, щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють життєвий та творчий шлях Михайла Грушевського

4-11

Протягом року

Душенко О.А.

4.

Організувати широке висвітлення на сайті школи заходи з відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

 

Протягом року

Гарна Л.С.

5.

Створення та перегляд віртуальної виставки «М.Грушевський - апостол української ідеї».

5-11

Жовтень

Таранова А.Ю.

Тертишна Т.О.

6.

Відеолекторій «Історик, політик, державотворець»

8-11

Листопад

Душенко О.А.

7.

Конференція «Роль М.Грушевського в історії українського державотворення»

9-11

Грудень

Кл. керівники

8.

Історичні читання «М.Грушевський:голоси історії

6-8

Січень

Душенко О.А.

9.

Круглий стіл «Діяльність М.Грушевського на посаді голови Наукового товариства ім.. Т.Шевченка».

10-11

Лютий

Душенко О.А.

10.

Літературний захід «Михайло Грушевський: життя і діяльність»

5-11

Березень

Курочка В.М.

Гарна Л.С.

11.

Перегляд та обговорення документального фільму «Історик та історія»

9-11

Квітень

Душенко О.А.

 

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 09.09.2016                                                Гороховатка                                                     №107

 

Про організацію  методичної

роботи з педагогічними кадрами

школи в 2016-2017 навчальному році

 

         На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011, відповідно до Положення про районний методичний кабінет, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008№1119,з метою глибокого вивчення новітніх технологій, програм і курсів підвищення педагогічної майстерності вчителів, їх своєчасного ознайомлення з передовим педагогічним досвідом та для формування  інноваційної культури професійної діяльності педагогівНАКАЗУЮ:

1.Спрямувати  методичну роботу в 2016-2017  навчальному  році  на тему: «Створення оптимальної моделі методичної роботи в навчальному закладі з метою максимального задоволення потреб населення у здобутті освіти відповідно рівня підвищення фахової майстерності педагогів школи».

2.Вважати пріоритетними завданнями методичної роботи:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення обдарованих дітей до предметних олімпіад, конкурсів, турнірів;

-підвищення теоретичної, методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи  ШМО учителів-предметників,  проведення  предметних тижнів;
- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування,  залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

-забезпечення ефективності  методичної роботи  школи;

-підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 -продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 -підвищення іміджу навчального закладу.

-поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

3.Створити методичну раду навчального закладу у складі:

Гарна Л.С. заступник директора з навчально – виховної  роботи;

Кулик Ю.О.- голова МО вчителів початкових класів;

Кускова Н.П.- голова МО вчителів математично-природничого циклу;

Курочка В.М.- голова МО вчителів гуманітарного циклу;

Нікітенко Н.В.- голова МО класних керівників.

 4.Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на вирішення таких проблем:

- формування глибоких і міцних знань учнів;

- розвиток учнівського самоврядування.

 5.Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна,62527

 

 

  БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА   

     ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

I-III СТУПЕНІВ 

Н А К А З

 
05.09.2016                                                     Гороховатка                                           №100


Про організацію навчання учнів

за індивідуальною формоюу 2016-2017 н.

році  у Гороховатській ЗОШ І – ІІІ ступенів

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання  в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  12.01.2016 № 8(зі змінами від 06.06.2016 №624), заяв батьків учнів, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів

НАКАЗУЮ:


1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С. організувати індивідуальне навчання:

1.1. Для учнів 6 – го класу:- Горват Марії;- Мельник Лідії;- Лошака Станіслава;- Пилипенко Марії  

1.2. Для учнів 10 – го класу- Крилевського Богдана;- Малік Марії;- Мироненко Вікторії;- Ткачова Станіслава                           З 01.09.2016 р.

1.3.Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання за індивідуальною формою.                                                                                                                       До кінця 2016-2017 н.р.1

.4.Розробити, погодити письмово з  батьками (особами, які їх замінюють) та  представити на затвердження розклад навчальних занять  для учнів  6 – го та 10- го класів.До 05.09.2016 р.

1.5.Перевірити та погодити індивідуальні програми з навчальних предметів, розроблені вчителями на основі діючих програм, і календарні плани.   До 05.09.2016 р

2.Затвердити індивідуальні навчальні плани зазначеним учням відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

Горват М.

Лошак С.

Мельник Л.

Пилипенко М.

Українська мова

1

1

1

1

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

Іноземна мова (англійська)

0,75

 0,75

0,75

 0,75

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

Зарубіжна література

0,5

0,5

0,5

0,5

Історія України

0,25

0,25

0,25

0,25

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,25

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

Математика

1,25

1,25

1,25

1,25

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

Інформатика

0,25

0,25

0,25

0,25

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

8

8

8

8

 2.2. Для учнів  10-го класу:

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

Крилевський Б.

 Малік М.

Мироненко В.

Ткачов С.

Інваріантна складова:

 

 

 

 

Українська мова

1

1

1

1

Українська література

0,75

0,75

0,75

0,75

Іноземна мова (англійська)

1,5

1,5

1,5

1,5

Зарубіжна  література

0,5

0,5

0,5

0,5

Історія України

0,75

0,75

0,75

0,75

Всесвітня історія

0,5

0,5

0,5

0,5

Громадянська освіта:

Правознавство

0,5

0,5

0,5

0,5

Економіка

-

-

-

-

Людина і світ

-

-

-

-

Художня культура

0,25

0,25

0,25

0,25

Алгебра і початки аналізу

1

1

1

1

Геометрія

0,75

0,75

0,75

0,75

Астрономія

-

-

-

-

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізика

1

1

1

1

Хімія

0,75

0,75

0,75

0,75

Екологія

-

-

-

-

Технології

0,25

0,25

0,25

0,25

Інформатика

0,25

0,25

0,25

0,25

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

Захист Вітчизни

0,75

0,75

0,75

0,75

РАЗОМ:

12

12

12

12

 

3.Затвердити склад педагогічних працівників , що здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою та внести зміни до тижневого навантаження:


3.1. Для 6-го класу: 

№з/п ПІБ вчителя Освіта Предмет Кількість годин на тиждень

1. Курочка Валентина Михайлівна Вчитель української мови та літератури Українська мова 4 Українська література 2Всього: 6 год.

2. Швиголь Олена Миколаївна Вчитель іноземної(англійської)мови Іноземна мова                    ( англійська) 3Всього: 3 год.

3. Небувайло Тетяна Андріївна Філолог, вчитель іноземної мови Російська мова 2Всього: 2 год.

4. Душенко Оксана Анатоліївна Вчитель історії Історія України 1 Всесвітня історіяОснови здоров я 11Всього: 3 год.

5. Таранова Тетяна Василівна Вчитель географії та економіки географія образ. мист                 21Всього:  3 год.                 

6. Кускова Надія Павлівна Вчитель математики математика 5Всього: 5 год.

7 Нікітенко Наталія Володимирівна Вчитель біології Біологія  2 Всього: 2 год. 

8 Таранова Анна Юріївна Вчитель  технологій Трудове навчанняІнформатика 2 1Всього:  3 год.

9 Маслік Віктор Анатолійович Вчитель фізичної культури Фізична культура 2 Всього: 2 год. 

10 Гарна Лілія Сергіївна Вчитель  зарубіжної літератури Зарубіжна література 2Всього:  2 годин

11 Романенко Світлана Миколаївна Вчитель початкових класів Музичне мистецтво 1Всього:  2 годин
  3.2.Для 11-го класу:

 №з/п ПІБ вчителя Освіта Предмет Кількість годин на тиждень

1. Швиголь Олена Миколаївна Вчитель іноземної(англійської)мови Іноземна мова                    ( англійська) 6Всього: 6 год.

2. Небувайло Тетяна Андріївна  вчитель хімії Хімія 3 Всього:3 год

3.. Душенко Оксана Анатоліївна Вчитель історії Історія України 3 Всесвітня історія правознавство 22Всього: 7 год.

4 Таранова Тетяна Василівна Вчитель географії та економіки географія                       2Всього: 2 год.     5. Тертишна Тетяна Олександрівна Вчитель фізики Худож. КультФізика Інформатика 14 1Всього: 5 год.

6. Пархоменко Валентина Миколаївна Вчитель математики Алгебра і початки аналізу 4Всього: 4 год

7. Кускова Надія Павлівна Вчитель математики Геометрія 3Всього: 3 год.

8. Нікітенко Наталія Володимирівна Вчитель біології Біологія  2 Всього: 2 год. 

9. Таранова Анна Юріївна Вчитель  технологій Технології 1Всього: 1 год.

10. Маслік Віктор Анатолійович Вчитель фізичної культури Фізична культураЗахист Вітчизни 23 Всього: 5 год. 

11. Курочка Валентина Михайлівна Вчитель української мови та літератури Українська література 3Всього: 3 годин

12 Чорна Олена Володимирівна Вчитель української мови та літератури Українська мова 4Всього: 4 години

13 Гарна Лілія Сергіївна Вчитель  зарубіжної літератури Зарубіжна література 2Всього:  2 годин

4. Відповідальність за життя і здоров я :

4.1.Учнів 6  – го класу покласти на вчителя  математики Кускову Н.П.

4.2.Учнів 10 – го класу вчителя фізики Тертишну Т.О.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально -виховної роботи Гарну Л.С.

 

 

Директор школи:                                                                                                         Т.В.Таранова

 Гарна,62725

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

 02.09.2016                                                  с.Гороховатка                                                 № 99

  

Про організацію роботи
з наставництва, закріплення
молод
ого спеціаліста
за досвідченим педагог
ом 

 

З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодого учителя, формування його педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у навчальному закладі,

 

НАКАЗУЮ:

1.Призначити наставниками

1.1.Учителю трудового навчання Тарановій А.Ю.,  вчителя  фізики Тертишну Т.О.;

1.2.Учителю фізичної культури Масліку В.А.  вчителя  біології Нікітенко Н.В.

2.Затвердити План роботи Школи молодого вчителя (додається).

3.Наставникам  Нікітенко Н.В., Тертишній Т.О.:

3.1.Скласти план роботи з молодим вчителем
                                                                            до 10.09.2016 року.

3.2.Надавати молодим учителям необхідну методичну допомогу з питань організації і проведення навчально-виховної роботи з учнями.
                                                               Постійно

4.Заступнику директора з навчально - виховної  роботи Гарній Л.С.:

4.1.Забезпечити виконання Плану роботи Школи молодого вчителя.

4.2.Організовувати взаємне відвідування уроків і позаурочних заходів учителем-наставником та молодим вчителем.

4.3.Проводити групові та індивідуальні консультації для молодого вчителя  з метою надання  допомоги у розв’язанні складних для нього  питань.

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

 

Гарна, 62725

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

  

01.09.2016                             с.Гороховатка                                     № ____АГ

 

Про організацію роботи
з охорони праці та безпеки
життєдіяльності
у 2016 - 201
7 навчальному році

 

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 (зі змінами і доповненнями),

 

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Гороховатській ЗОШ І - ІІІ ступенів  на 2016/2017 навчальний рік (додається).

2.Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу, організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, проведення вступних інструктажів з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С..

3.Призначити відповідальними за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, виконання санітарно-гігієнічних норм під час проведення позаурочних заходів  класних керівників  та  вчителів, що проводять захід  .

4.Призначити відповідальним за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійним захворюванням серед обслуговувального персоналу, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів, проведення первинних інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками навчального закладу  заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С...

5.Призначити відповідальними за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у  навчальних кабінетах  закладу:

-  у кабінеті фізики — Тертишну Т.О.;

-  у кабінеті біології — Нікітенко Н.В.;

-  у кабінеті інформатики  —  Таранову А.Ю..;

-  у кабінеті математики -  Кускову Н.П.;

-  у спортивному залі, на спортивному майданчику — Масліка В.А.;

-  у кабінетах початкового навчання -  Лошак Ю.Л., Кулик Ю.Л., Романенко С.М. Небувайло Т.А.

-  у кабінеті української мови та літератури   - Курочку В.М.;

-  у кабінеті історії та географії – Душенко О.А.

-  у кабінеті іноземної мови – Швиголь О.М.

-  у бібліотеці — Лавроненко А.Г.

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор щколи ______________                                                                         Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

 

01.09.2016                             с.Гороховатка                                              № ____

 

Про призначення відповідальних
за пожежну безпеку

 

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р.           № 3745-ХІІ (зі змінами і доповненнями) та відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70,       а також для підтримання необхідного рівня пожежної безпеки у навчальному закладі,

 

НАКАЗУЮ:

1.Відповідальність за пожежну безпеку навчального закладу покласти на Гарну Л.С., заступника директора школи з навчально – виховної роботи

2.Призначити відповідальними за пожежну безпеку:

у навчальних кабінетах:

фізики - Тертишну Т.О.,
біології - Нікітенко Н.В..

історії та географії - Душенко О.А.

математики- Кускову Н.П.,

інформатики – Таранову А.Ю.,

української мови та літератури – Курочку В.М.,

іноземної мови - Швиголь О.М.,

кабінети початкового навчання - Кулик Ю.О..         

                                    Небувайло Т.А.,

                                    Лошак Ю.Л.,

                                                     Романенко С.М.

Захист Вітчизни, зарубіжної літератури, у спортивному залі — вчителя  фізкультури  Масліка В.А  
бібліотеці – Лавроненко А.Г.

3.Призначити відповідальним за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту (первинних засобів пожежогасіння, )  Зайця А.В., робітника з обслуговування   службових  приміщень.

4.Призначити відповідальним за протипожежний стан будівель і споруд, а також території навчального закладу Зайця А.В., робітника з обслуговування  шкільних приміщень. .

5.Призначити відповідальним за електробезпеку, організацію систематичного обслуговування електрообладнання, електроприладів у навчальному закладі Зайця В.А.., робітника з обслуговування   службових  приміщень..

6.Відповідальному за пожежну безпеку навчального закладу Гарній Л.С.

6.1. Встановити контроль за виконанням відповідальними особами обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки.

6.2. Розмістити на видних місцях у кожному приміщенні навчального закладу інформацію про відповідального за пожежну безпеку.

7.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

 

01.09.2016                                                    с.Гороховатка                                                    № ____

 

Про організацію роботи
щодо запобігання дитячому
травматизму під час
навчально-виховного процесу

 

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р.      № 563 (зі змінами і доповненнями), з метою забезпечення безпеки учнів і запобігання дитячому травматизму під час навчально-виховного процесу

 

 

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.:

1.1.Забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності учнів.

1.2.Контролювати своєчасність проведення інструктажів з учнями та фіксацію інформації про проведення інструктажів у відповідних журналах.

1.3.Провести перевірку класних журналів щодо правильності заповнення класними керівниками розділу «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності».

                                                                               До 15.09.2016

1.4.Забезпечити своєчасність розслідування кожного нещасного випадку в навчальному закладі.

1.5.Кожен випадок травмування під час навчально-виховного процесу розглядати на виробничих нарадах вчителів із розробленням конкретних заходів щодо усунення причин виникнення травматичної ситуації.

1.6.При організації екскурсій керуватися відповідними нормативно-правовими актами.

1.7.Забезпечити проведення з педагогічними працівниками та учнями цільових інструктажів (з фіксацією у відповідному журналі реєстрації інструктажів) перед екскурсіями, виробничою практикою, масовими заходами.

1.8.Забезпечити постійне поновлення матеріалів з питань запобігання дитячому травматизму на інформаційних стендах.

2.Класним керівникам, керівникам гуртків:

2.1.Систематично планувати і проводити з учнями різні форми роботи щодо вивчення правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу.

2.2.Суворо дотримуватися вимог нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності учнів під час проведення екскурсій, культурно-масових заходів.

3.Викладачам фізики, інформатики, хімії, біології, фізичної культури та трудового навчання перед початком занять провести вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (з фіксацією в журналах обліку навчальних занять) та проводити первинні інструктажі перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

29.08.2016                                                 с.Гороховатка                                                 № ____

 

Про режим роботи Гороховатської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
у 201
6 - 2017  навчальному році

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно зі Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Гороховатської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, робочим навчальним планом на 2016 - 2017  навчальний рік

 

НАКАЗУЮ:

  1. Установити таку структуру 2016 - 2017  навчального року:

1.1.Початок 2016 - 2017  навчального року — 1 вересня (День знань).

1.2.Тривалість семестрів:

-       І семестр — з 01.09.2016 по .12.2016;

-       ІІ семестр — з .01.2017 по .05.2017.

1.3.Тривалість канікул:

-       осінніх — з 16.10.2016 по 26.10.2016;

-       зимових —з 28.12.2016 по 10.01.2017;

-       весняних — з 08.04.2017 по 17.04.2017.

2.Установити тривалість навчального тижня відповідно до робочого навчального плану — 5 днів.

3.Перший урок розпочинати о 8.30.

4.Установити таку тривалість уроків:

- у першому класі – 35 хвилин;

-       у других – четвертих класах — 40 хвилин;

-       у п’ятих – одинадцятих — 45 хвилин.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С.  розробити і подати на затвердження:

-         розклад уроків, дзвінків — до 31.08.2016;

-         графік роботи факультативів та спецкурсів — до 31.08.2016;

-         графік роботи педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, бібліотекаря (погоджений з профспілковим комітетом) — до  31.08.2016.

6.Затвердити графік роботи обслуговувального персоналу.(додається)

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                                         Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

 

 

БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

02.08.2016                                                Гороховатка                                                         №40-АГ

 

  

Про підготовку до проведення огляду готовності закладу до роботи                                 в 2016/2017 навчальному році

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», наказу вілліу освіти  Борівської районної державної адміністрації від 01.08.2-16 року №199 «Про проведення огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Борівського району до роботи в 2016/2017 навчальному році», на виконання плану роботи відділу освіти на 2016 рік, з метою встановлення рівня готовності  навчального закладу до роботи у 2016/2017 навчальному році

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Заступнику тдиректора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С., бібліотекарю школи Лавроненко А.Г., робітнику з обслуговування шкільних приміщень Зайцю А.В.:

1.1. Забезпечити належні умови для проведення огляду готовності навчального закладу до роботи в 2016/2017 навчальному році серед загальноосвітніх  навчальних закладів району за відповідною  моделлю

До 10.08.2016

1.2. Для оформлення прийому закладу до роботи в 2016/2017 навчальному році підготувати «Акт готовності навчального закладу до 2016/2017 навчального року»  

До 10.08.2016

1.3. Надати до відділу освіти (Сотніковій Ю.І.) документи з охорони  праці та безпеки життєдіяльності.

До 12.08.2016

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор школи                                                                                                    Т.В.Таранова

Гарна, 62725Обновлен 30 мая 2017. Создан 22 сен 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика