Накази по руху учнів
 

2018

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 22.06.2018                                             Гороховатка                                             №6-Р

 

Про випуск учнів 11-го класу

Гороховатської загальноосвітньої школи

 І – ІІІ ступенів Борівської районної ради

Харківської області

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення прозагальноосвітній навчальний заклад», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за№924/27369, Положення продержавну підсумкову атестацію учнів (вихованців) усистемі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим уМіністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, п. __ Статуту   Харківської області, на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради (протокол від 22.06.2018 № 8)

НАКАЗУЮ:

1. Вважати випущеними з 11-го класу – 4 учні закаладу загальної середньої освіти.

2. Класному керівнику Тертишній Тетяні Олександрівні зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради…».
                                                                                                                   22.06.2018

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гарній Л.С. оприлюднити відповідне рішення педагогічної ради на офіційному веб-сайті  закладу

                                                     упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                              Т.В.Таранова

З наказом ознайомлені: __________Л.С.Гарна________Т.О.Тертишна

 

*Прізвища, ім’я , по батькові учнів не оприлюднюються на сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

№ 2297-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від

23 02.2012 року № 4452-VI, від 20 листопада 2012 року № 5491-VI

 

 

                            

 

                             БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 07.06.2018

Гороховатка

                         №5 -Р 

 

Про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту та переведення учнів

основної школи

 

Керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, на підставі рішення педагогічної ради (протокол №7 від 07.06.2018) та в зв’язку з закінченням учнями  основної школи

 

 

НАКАЗУЮ:

1.Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести                              до 10 класу :

1.1. Губар Тетяну Федорівну;

1.2. Зажигіну Марину Володимирівну;

1.3. Коротаєва Микиту Сергійовича;

 1.4.Кругляка Сергія Едуардовича;

1.5.Рожок Анастасію Андріївну;

1.6.Ткачова Анатолія Юрійовича;

1.7.Уварова Костянтина Віталійовича;

1.8.Харченко Єлизавету Миколаївну.

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи  Гарній Л.С.:

2.1.Забезпечити контроль за:

2.1.1.Реєстрацією у книзі обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту свідоцтв  про базову загальну середню освіту та додатків до них.

2.1.2.Виставленням особистого підпису учнів про одержання свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатків до них.

                                                                                              11.06.2018 року

2.2.Розмістити цей наказ на сайті школи.

                                                                                          До 12.06.2018 року

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                  ___________                                             Т.В.Таранова

Гарна

 

З наказом ознайомлено:______________Л.С.Гарна

 

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

25.05.2018                                     с. Гороховатка                                              №4-Р  

 

 

Про переведення учнів 1-8,10 класів

до наступних класів

 

          На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, на підставі річних оцінок за 2017- 2018 н.р.,  за рішенням педагогічної ради від 23.05.2018 року протокол №6

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Перевести до 2 класу:

Губаря Владислава

Пиндик Євгенію

Хиленко Софію

Всього: 4 учні.

 

2. Перевести до 3 класу:

Авраменко Єлизавету

Лисенка Максима

Столярова Светозара

Швиголя Захара

Всього: 4 учні.

3.Перевести до 4 класу:

Слив янчук Юліану

Стрільця Вадима

Таранову Валерію

Хиленко Єсенію

Ярмак Софію

Всього:5 учнів.

4.Перевести до 5 класу основної школи:

Абрамушкіну Владиславу

 

 

 

Безрукову Поліну

Користа Максима

Кулик Альбіну

Курочку Софію

Пиндик Ярославу

Таранова Назарія

Таранову Вікторію

Тимченко Данііла

Всього: 9 учнів

5.Перевести до 7 класу:

Душар Анастасію

Константинову Світлану

Панчак Ксенію

Слив' янчука Дмитра

Тітова Радіона

Уварову Марію

Всього: 6 учнів

6.Перевести до 8 класу:

 Пилипенко Марію

Всього:1  учня

7.Перевести до 9 класу:

Бондаря Володимира

Висоцького Максима

Заволокіну Аліну

Тихонова Олександра

 Яблунівського Назара

Всього: 5 учнів

8.Перевести до 11 класу:

 Зажигіна Андрія

Таранова Ростислава

Всього:2 учні

Всього: 35 учнів. 

9. Класним керівникам внести відповідні записи до особових справ учнів та класних журналів

                                                                                                        До 01.06.2018 року

10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи_______                                                         Т.В.Таранова

Гарна

 

З наказом ознайомлені:

___                  Л.С.Гарна                         ___В.І.Маслова                

___                  Ю.Л.Лошак               ______С.М.Романенко

___                  Ю.О.Кулик                     ___ О.М.Швиголь

 ______           В.А.Маслік

___                  Н.В.Нікітенко___                 Н.П.Кускова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

16.03.2018                                     Гороховатка                                         № 3- Р 

  

 

Про відрахування із складу учнів 1 класу

Кулєшова Р. Р.

 

На виконання ст.18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту»,   ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Сотнік Ірини Володимирівни про відрахування   до іншого навчального закладу                   (до­дається),

  

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати  Кулєшова Романа Романовича із складу учнів 1 класу                                            у зв'язку з вибуттям на навчання до  Підвисочанської  ЗОШ І – ІІІ ступенів              Борівської районної ради Харківської області

                                                                                    З 19.03.2018 року                                                                                               

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. 

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою; 

2.2. Видати особову справу. 

                                                                                                    16.03.2018  року

 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

По школі рахувати 47 учнів. 

 

 

Директор      _________                                                                       Т.В.Таранова
Гарна БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

28.02.2018                                     Гороховатка                                         № 2- Р 

  

 

Про відрахування із складу учнів 6 класу

 Корнєєва Давіда Янушевича

 

На виконання ст.18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту»,   ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Корнєєвої Наталії Василівни про відрахування   до іншого навчального закладу                   (до­дається),

  

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Корнєєва Давіда Янушевича  із складу учнів 6 класу                                            у зв'язку з вибуттям на навчання до  Горлівської  ЗОШ І – ІІІ ступенів              № 12  Донецької області

                                                                                     З 01.03.2018 року                                                                                               

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. 

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою; 

2.2. Видати особову справу. 

                                                                                                    28.02.2018 року

 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

По школі рахувати 48 учнів. 

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова 


 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

26.01.2018                                     Гороховатка                                         № 1- Р 

  

 

Про відрахування із складу учнів 8 класу

Бондарчук Віолети

 

На виконання ст.18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту»,   ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Бондарчук Людмили Миколаївни про відрахування   до іншого навчального закладу, довідки від 18.01.2018 року №16 ООЗ «Борівська  ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради Харківської  області»(до­даються),

  

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Бондарчук Віолету Вікторівну  із складу учнів 8 класу                                            у зв'язку з вибуттям на навчання до ООЗ «Борівська  ЗОШ І – ІІІ ступенів              № 1 Борівської районної ради Харківської  області»

                                                                                     З 29.01.2018 року                                                                                               

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С. 

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою; 

2.2. Видати особову справу. 

                                                                                                    26.01.2018 року

 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

По школі рахувати 49 учнів. 

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова
Гарна 2017

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

18.12.2017                                  с. Гороховатка                                    № 24- Р

 

Про зарахування до складу

учнів 6 класу

Корнєєва Д.Я.

 

 

На виконання ст.. 6,18 Закону України «Про загальну середню освіту»,   ст. ст. 18, 21, 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010,                  п.2.22,2.23,2.24 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи Борівської районної ради Харківської області»,затвердженого рішенням VІ сесії Борівської районної ради VІ скликання від 28.02.2011 року, на підставі заяви матері  Корнєєвої Н.І.. про зарахування дитини до Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області,  свідоцтва про народження, медичної карти(о26) 

 

НАКАЗУЮ:

1.Зарахувати до складу учнів 6 класу:

1.1.Корнєєва Давіда Янушевича

                                                                                           З 18.12.2017 року  

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2.Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоє­ного в алфавітній книзі;

2.3.Змінити назву закладу в особовій справі учня;

2.4.Розмістити особову справи зарахованого учня до папки з особовими

справами учнів школи;

                                                                                     До 20 .12.2017 року

3. Класному   керівнику Нікеітенко Н.В.:

3.1.Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з осо­бовими справами.

                                                                                     До 20.12.2017 року

4.По школі рахувати 50 (п’ятдесят )учнів

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор   школи    _________                                          Т.В.Таранова

Гарна

 

  

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

15.12.2017                                     Гороховатка                                         №23 - Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 8 класу

Волохової Д.

 

На виконання ст.18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту»,   ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви бабусі                       Заболотнікової Л.Г. про відрахування   до іншого навчального закладу, довідки від 13.11.2017 року №344 Авдіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 Авдіївської міської ради Донецької  області»(до­даються),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Волохову Дар'ю Олегівну  із складу учнів 8 класу                                            у зв'язку з вибуттям на навчання до Авдіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 Авдіївської міської ради Донецької  області

                                                                                             з 15.12.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу.

                                                                                                    15.12.2017 року

 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова
Гарна 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                  с. Гороховатка                                     №19 - Р

 

Про зарахування учнів до 1-го класу

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ст. ст. 18, 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, п. 2.24  Статуту Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, затвердженого рішенням VІ сесії Борівської районної ради VІ скликання від 28.02.2011 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», на підставі заяв батьків учнів (або осіб, які її замінюють) про зарахування дітей до Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області , свідоцтв про народження, медичних карт (форма №026/о)

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до складу учнів 1-го класу:

1.1.Губаря Владислава Віталійовича;

1.2.Кулєшова Романа Романовича;

1.3.Пиндик Євгенію Олександрівну;

1.4.Хиленко Софію Юріївну.

  2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідними літерами

                                                                                                       До 05.09.2017 р.

2.2. Розмістити особові справи зарахованих учнів до папок з особовими справами 1-го класу.

                                                                                                      До 05.09. 2017 р.

3. Класному керівнику Масловій В.І..:

3.1. Оформити особові справи учнів відповідно до нормативних вимог.

                                                                                                    До10.09.2017 р.

3.2. Оформити класний журнал відповідно до нормативних вимог

                                                                                                   До10.09.2017 р.

3.3. Забезпечити відповідність номерів особових справ учнів номерам алфавітній книзі і класному журналі 1 – го класу.

                                                                                                  До10.09.2017 р.

4. По школі рахувати 50 (п'ятдесят )учнів.

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                              Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                     Гороховатка                                         №18 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 6 класу 

Слепка Д.В.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви батька Слепка В.М.., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки від 28.08.2017 року №245  Підвисочанської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної  ради Харківської області(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати   із складу учнів 6 класу Слепка Дениса Володимировича у зв'язку з вибуттям на навчання до   Підвисочанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області

                                                                                                 з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу.

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                     Гороховатка                                         №17 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 4 класу 

Харченко С.М.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Харченко О.В., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки    ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області»(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати   із складу учнів 4 класу Харченко Софію Миколаївну  у зв'язку з вибуттям на навчання до  ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1Борівської районної ради Харківської області

                                                                                                  з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу;

2.3. Викреслити прізвище учениці  із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 05.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                     Гороховатка                                         №16 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 3 класу 

Харченка П.М.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Харченко О.В., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки    ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області»(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Харченка Петра Миколайовича із складу учнів 3 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1Борівської районної ради Харківської області

                                                                                                 з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу;

2.3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 05.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                     Гороховатка                                         №15 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 9 класу 

Мельник С.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Шерстюк О.О., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки від 28.08.2017 року №332  Іверської ЗОШ І – ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Мельника Сергія Олександровича із складу учнів 9 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  Іверської ЗОШ І – ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області 

                                                                                                 з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу;

2.3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 05.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2017                                     Гороховатка                                         №14 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 7 класу 

Мельник Л.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Шерстюк О.О., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки від 28.08.2017 року №333  Іверської ЗОШ І – ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Мельник Лідію Олександрівну із складу учнів 7 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  Іверської ЗОШ І – ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області 

                                                                                                 з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу;

2.3. Викреслити прізвище учениці із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 05.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

28.08.2017                                     Гороховатка                                         №13 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 8 класу 

Яблунівського Н.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Какулі С.І., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки від 07.08.2017 року №175   ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1Борівської районної ради Харківської області»(до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Яблунівського Назара Романовича із складу учнів 8 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  175   ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №1Борівської районної ради Харківської області»  
                                                                                                 з 01.09.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу

2.3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 05.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

22.08.2017                                     Гороховатка                                         №12 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 4 класу 

Палій А.В.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Палій Т.В., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається), довідки від 28.07.2017 року №01-27/256 Первомайської ЗОШ                    І – ІІІ ступенів № 6  Первомайської міської ради Харківської області                       (до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Палій Аліну Володимирівну із складу учнів 4 класу у зв'язку                з вибуттям на навчання до  Первомайської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6  Первомайської міської ради Харківської області

з 23.08.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу

                                                                                                    До 01.09.2017 року

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

22.08.2017                                     Гороховатка                                         №11 - Р

 

Про відрахування із складу учнів 10 класу 

Крупицького В.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Крупицької А.О., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається),  

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Крупицького Владислава Олександровича із складу учнів               10 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  Шахтарської гімназії м.Шахтарськ  
                                                                                                 з 23.08.2017 року.

 2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу

                                                                                                    До 01.09.2017 року

 

 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

22.08.2017                                     Гороховатка                                         №10 - Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 2 класу

Крупицької К.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  на підставі заяви матері Крупицької А.О., про відрахування   до іншого навчального закладу                  (до­дається),

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Крупицьку Кіру Олександрівну  із складу учнів 2 класу у зв'язку з вибуттям на навчання до  Шахтарської гімназії м.Шахтарськ  
                                                                                                 з 23.08.2017 року.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу.

                                                                                                    До 01.09.2017 року

 

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ


       

                                                                                                                                                    НАКАЗ

 

23.06.2017                                        с.Гороховатка                                               №9-Р  

 

Про видачу випускникам
11 -го класу атестатів про повну
загальну середню освіту

та випуск зі школи

 

 

Відповідно до Порядку  переведення   учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                                   від 14.07.2015р. №762, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/2660 та на підставі рішення, ухваленого на  засіданні педагогічної ради Гороховатської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (протокол засідання №6                                                 від  23.06.2017 року),

 

НАКАЗУЮ:

1.Видати атестати про повну загальну середню освіту учням, які закінчили  11 – й  клас і пройшли державну підсумкову атестацію та випустити зі школи:

1.1.Авраменка Ярослава Вікторовича;

1.2.Войтенко Діану Сергіївну;

1.3.Какулю Юрія Юрійовича;

1.4.Малік Катерину Сергіївну;

1.5.Пархоменко Ольгу Володимирівну;

1.6.Чичуй Юлію Вікторівну;

1.7.Харченка Івана Миколайовича.

                                                                                              23.06.2017 року

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Документи про повну загальну середню освіту вручити випускникам на урочистих зборах

24.06.2017 року

2.2.Забезпечити контроль за:

2.2.1.Рєєстрацією у книзі обліку та видачі атестатів повну загальну середню освіту атестатів про повну загальну середню освіту та  додатків до них.

                                                                                              23.06.2017 року

2.2.2.Виставленням особистого підпису учнів про одержання атестатів про повну загальну середню освіту та  додатків до них в книзі обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

                                                                                              23.06.2017 року

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                  Т.В.Таранова

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

26.05.2017                                                   с. Гороховатка                                              №6 -Р  

 

 

Про переведення учнів 1-8,10 класів

до наступних класів

 

          На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, на підставі річних оцінок за 2016- 2017 н.р., зарахування навчальних екскурсій та  навчальної практики, за рішенням педагогічної ради від 24.05.2017 року протокол №3:

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Перевести до 2 класу:

Авраменко Єлизавету

Крупицьку Кіру

Лисенка Максима

Столярова Светозара

Швиголя Захара

Всього: 5 учнів.

2.Перевести до 3 класу:

Слив янчук Юліану

Стрільця Вадима

Таранову Валерію

Харченка Петра

Хиленко Єсенію

Ярмак Софію

Всього:6 учнів.

3.Перевести до 4 класу:

Абрамушкіну Владиславу

 

 

 

Безрукову Поліну

Користа Максима

Кулик Альбіну

Курочку Софію

Палій Поліну

Пиндик Ярославу

Таранова Назарія

Таранову Вікторію

Тимченко Данііла

Харченко Софію

Всього: 11 учн.

4.Перевести до 6 класу:

Душар Анастасію

Константинову Світлану

Панчак Ксенію

Слив' янчука Дмитра

Тітова Радіона

Уварову Марію

Слепка Дениса

Всього: 7 учнів

5.Перевести до 7 класу:

Мельник Лідію

Лошака Станіслава

Пилипенко Марію

Всього:3  учнів

6.Перевести до 8 класу:

Бондаря Володимира

Бондарчук Віолетту

Висоцького Максима

Тихонова Олександра

Волохову Дар'ю

Яблунівського Назара

Заволокіну Аліну

Всього: 7 учнів

7.Перевести до 9 класу:

Губар Тетяну

Зажигіну Марину

Коротаєва Микиту

Кругляка Сергія

Рожок Анастасію

Ткачова Анатолія

Уварова Констянтина

Харченко Єлизавету

Мельника Сергія

Всього: 9 учнів

8.Перевести до 11 класу:

Крилевського Богдана

Мироненко Вікторію

Малік Марію

Ткачова Станіслава

Всього:4 учні

Всього: 52 учні. 

9. Класним керівникам внести відповідні записи до особових справ учнів та класних журналів

                                                                                                        До 02.06.2017 року

10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи_______                                                         Т.В.Таранова

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

17.03.2017                                     Гороховатка                                         № 5 - Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 6 класу

 Горват М.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  та на підставі заяви матері Горват Кристини Кармонівни про відрахування дитини  до іншого навчального закладу (до­дається), 

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Горват Марію Олександрівну  із складу учнів 6 класу  у зв'язку  з вибуттям до с.Борівка Чернівецького району Вінницької області та навчання у Борівській ЗОШ І – ІІ ступенів                        

з 20.03.2017 року. 

2. Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу учениці;

2.3. Викреслити прізвище учениці із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 23.03.2017 року

 3.По школі рахувати  67 учнів

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                     Т.В.Таранова
Гарна 


З наказом ознайомлено__________Л.С.Гарна

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

17.03.2017                                     Гороховатка                                         № 4 - Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 5 класу

 Горват П.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  та на підставі заяви матері Горват Кристини Кармонівни про відрахування дитини  до іншого навчального закладу (до­дається), 

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Горват Поліну Олександрівну  із складу учнів 5 класу  у зв'язку  з вибуттям до с.Борівка Чернівецького району Вінницької області та навчання у Борівській ЗОШ І – ІІ ступенів                        

з 20.03.2017 року. 

2. Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу учениці;

2.3. Викреслити прізвище учениці із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 23.03.2017 року

 3.По школі рахувати  68 учнів

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                     Т.В.Таранова

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

17.03.2017                                     Гороховатка                                         № 3 - Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 2 класу

 Горват Я.О.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  N778, п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  та на підставі заяви матері Горват Кристини Кармонівни про відрахування дитини  до іншого навчального закладу (до­дається), 

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Горвата Ярослава Олександровича  із складу учнів 2 класу  у зв'язку  з вибуттям до с.Борівка Чернівецького району Вінницької області та навчання у Борівській ЗОШ І – ІІ ступенів                        

з 20.03.2017 року. 

2. Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2. Видати особову справу учня;

2.3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                    До 23.03.2017 року

 3.По школі рахувати  69 учнів

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                     Т.В.Таранова
Гарна,0662329282


З наказом ознайомлено__________Л.С.Гарна

 

 

 

 

2016 рік

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

09.12..2016                                       с. Гороховатка                                    № 15- Р

 

Про зарахування до складу

учнів 7 класу

  Бондарчук В.В.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ст. ст. 18, 21, 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010, п. 2.22, 2.23,2.24 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи Борівської районної ради Харківської області»,затвердженого рішенням VІ сесії Борівської районної ради VІ скликання від 28.02.2011 року, на підставі заяви матері Бондарчук Л.М. про зарахування дитини до Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області,  свідоцтва про народження, медичної карти(о26) 

 

НАКАЗУЮ:

1.Зарахувати до складу учнів 7 класу:

1.1.Бондарчук Віолету Вікторівну   

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Внести прізвище учениці  до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2.Змінити номер на особовій справі , виходячи з номера, присвоє­ного в алфавітній книзі;

2.3.Змінити назву закладу в особовій справі учениці;

2.4.Розмістити особові справи зарахованої учениці  до папки з особовими

справами учнів школи

                                                                                     До 10.12.2016 року

3. Класному   керівнику Масліку В.А.:

3.1.Внести прізвище учениці до списку класу, що знаходиться в папці з осо­бовими справами.

                                                                                     До 10.12.2016 року

4.По школі рахувати  71  учнів

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор   школи    _________                                          Т.В.Таранова

Гарна, 62725

 

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

05.12..2016                                       с. Гороховатка                                    № 14- Р

 

Про зарахування до складу

учнів 5 класу

 Корнєєва Д.Я.

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ст. ст. 18, 21, 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010, п. 2.22, 2.23,2.24 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи Борівської районної ради Харківської області»,затвердженого рішенням VІ сесії Борівської районної ради VІ скликання від 28.02.2011 року, на підставі заяви матері Корнеєвої Н.І. про зарахування дитини до Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області,  свідоцтва про народження, медичної карти(о26) 

 

НАКАЗУЮ:

1.Зарахувати до складу учнів 5 класу:

1.1.Корнєєва Давіда Янушевича   

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гарній Л.С.:

2.1.Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2.Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоє­ного в алфавітній книзі;

2.3.Змінити назву закладу в особовій справі учня;

2.4.Розмістити особові справи зарахованих учнів до папки з особовими

справами учнів школи;

                                                                                     До 07 .12.2016 року

3. Класному   керівнику Нікітенко Н.В.:

3.1.Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з осо­бовими справами.

                                                                                     До 07.12.2016 року

4.По школі рахувати  70  учнів

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор   школи    _________                                          Т.В.Таранова

Гарна, 62725

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

19.10.2016                                            Гороховатка                                         № 13-Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 5 класу

Забудька Д.Г.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону         Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778,        п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області» та на підставі заяви матері        Забудько Н.О. про відрахування дитини   (до­дається), 

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Забудька Давида Геннадійовича із складу учнів 5 класу  у зв'язку            зі зміною місця  проживання (Багатопрофільний ліцей №5 ім. Н.П.Бойко м.Донецька)                                                                                                           

                                                                                                          з 19.10.2016 року.

2. Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1.Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2.Видати особову справу учня  матері;

2.3.Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                        До 20.10.2016 року

 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова
Гарна,62725

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

19.10.2016                                            Гороховатка                                         № 12-Р

 

 

Про відрахування із складу учнів 3 класу

Забудька І. Г.

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», ст.27  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N778,        п. 2.27 «Статуту Гороховатської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області»,  та на підставі заяви матері        Забудько Н.О. про відрахування дитини   (до­дається), 

 

НАКАЗУЮ:

1.Відрахувати Забудька Ігната Геннадійовича зі складу учнів 3 класу  у зв'язку            зі зміною місця  проживання (Багатопрофільний ліцей №5 ім. Н.П.Бойко м.Донецька)                                                                                                             

                                                                                                          з 19.10.2016 року.

2. Заступнику директора Гарній Л.С.

2.1.Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

2.2.Видати особову справу учня  матері;

2.3.Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

                                                                                                        До 20.10.2016 року

 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор      _________                                                                        Т.В.Таранова
Гарна,62725

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

31.08.2016                                  с. Гороховатка                                     № 10 - Р

 

Про зарахування учнів до 1-го класу

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ст. ст. 18, 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, п. 2.24  Статуту Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, затвердженого рішенням VІ сесії Борівської районної ради VІ скликання від 28.02.2011 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», на підставі заяв батьків учнів (або осіб, які її замінюють) про зарахування дітей до Гороховатської ЗОШ І – ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області , свідоцтв про народження, медичних карт (форма №026/о)

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до складу учнів 1-го класу:

Авраменко Єлизавету Вікторівну

Крупицьку Кіру Олександрівну

Лисенка Максима Володимировича

Столярова Светозара Ігоревича

Швиголя Захара Олександровича

 

Директор школи                                                                                           Т.В.Таранова

Гарна.,62725

 

 

З наказом ознайомлено:          _______Л.С.Гарна_________Ю.Л.Лошак

 

 

 

 

     БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 

 09.06.2016

Гороховатка

                         № 6-Р 

 

Про закінчення учнями основної школи

 

Керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778,Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 09.06.2016 №    ) та в зв’язку з закінченням основної школи

 

 

НАКАЗУЮ:

1.Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести                              до 10 класу 4 учні:

1.1.Крилевського Богдана Сергійовича;

1.2.Малік  Марію Сергіївну

1.3.Мироненко Вікторію Сергіївну;

1.4.Ткачова Станіслава Павловича.  

2.Видати свідоцтво про базову загальну середню освіту та на підставі заяви  матері Какулі О.В відрахувати зі складу учнів навчального закладу 1- ну випускницю основної школи  - Какулю Діану Іванівну.  

3.Розмістити цей наказ на сайті школи.

До  15.06.2016 року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                  ___________                                             Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

З наказом ознайомлено:______________Л.С.Гарна

 

 

БОРІВСЬКА  РАЙОННА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГОРОХОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ 

 

27.05.2016                                с. Гороховатка                                        № 5-Р  

 

 

Про переведення учнів 1-8,10 класів

до наступних класів

 

 

          На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, на підставі річних оцінок за 2015- 2016 н.р., зарахування навчальних екскурсій та  навчальної практики, за рішенням педагогічної ради від 25.05.2016 року протокол №4 :

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Перевести до 2 класу:

Горват Ярослава

Слив янчук Юліану

Стрільця Вадима

Таранову Валерію

Харченка Петра

Хиленко Єсенію

Ярмак Софію

Всього:7 учнів.

2.Перевести до 3 класу:

Абрамушкіну Владиславу

 

 

 

Безрукову Поліну

Забудько Ігната

Користа Максима

Кулик Альбіну

Курочку Софію

Палій Поліну

Пиндик Ярославу

Таранова Назарія

Таранову Вікторію

Тимченко Данііла

Харченко Софію

Всього: 12 учн.

3.Перевести до 5 класу основної школи :

Горват Поліну

Душар Анастасію

Константинову Світлану

Панчак Ксенію

Слив' янчука Дмитра

Тітова Радіона

Уварову Марію

Забудька Давида

Слепка Дениса

Корнєєва Давіда

Всього: 10 учнів

4.Перевести до 6 класу:

Горват Марію

Мельник Лідію

Лошака Станіслава

Пилипенко Марію

Всього: 4  учнів

5.Перевести до 7 класу:

Бондаря Володимира

Висоцького Максима

Тихонова Олександра

Волохову Дар'ю

Яблунівського Назара

Заволокіну Аліну

Всього: 6 учнів

6.Перевести до 8 класу:

Губар Тетяну

Зажигіну Марину

Король Єлизавету

Коротаєва Микиту

Кругляка Сергія

Палієнко Ангеліну

Рожок Анастасію

Ткачова Анатолія

Уварова Констянтина

Харченко Елизавету

Мельника Сергія

Всього: 11 учнів

 

7.Перевести до 9 класу:

Зажигіна Андрія

Левшину Єлизавету

Таранова Ростислава

Тихонова Владислава

Ярмака Едуарда

Слепка Максима

Коновалова Артема

Всього: 7 учн

 

8.Перевести до 11 класу:

 

Абрамушкіна Ярослава

Войтенко Діану

Малік Катерину

Пархоменко Ольгу

Какулю Юрія

Харченка Івана

Чичуй Юлію

Всього: 7 учн.

Всього: 64 учні 

 

9. Класним керівникам внести відповідні записи до особових справ учнів та класних журналів

                                                                                                        До 03.06.2016 року

10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гарну Л.С.

 

Директор школи_______                                                                               Т.В.Таранова

Гарна,62725

 

З наказом ознайомлені:Обновлен 22 июн 2018. Создан 09 июн 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика