РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Гороховатської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області на 2017/2018 навчальний рік
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ    
Начальник відділу освіти
Борівської районної
державної адміністрації
 ______Т.Ю. Бондарівська
“____”  серпня  2017 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   на засіданні ради школи

                                                                                  від 31.08.2017, протокол №6

                                                                                  Голова ради школи ______О.В.Пиндик

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні педагогічної ради школи

                                                                                  від 31.08.2017, протокол № 7

                                                                                  Голова педагогічної ради

                                                                                  ________Т.В.Таранова

 

 

 

Гороховатка 2017

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

з/п

ПІБ

Посада 

Зауваження та пропозиції

Підпис

1

Василець В.В 

головний спеціаліст відділу освіти Борівської РДА 

 

 

 

 

2

Шутько Т.І.

завідувач районного методичного кабінету відділу освіти 

 

 

 

 

3

Кам’янська Ю.І.

методист районного методичного кабінету відділу освіти 

 

 

 

 

4

Кукоз О.І.

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти

 

 

 

 

 

5

Крижановська А.В.

юрист господарчої групи відділу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

№ з/п

Назва розділу

Сторін-ка

 1.  

Пояснювальна записка 

 

4

 1.  

Таблиці робочих навчальних планів за ступенями навчання (для початкової, основної та середньої школи) із зазначенням наказу Міністерства, включаючи номери додатків, затверджені керівником навчального закладу на окремих аркушах.

 

Додаток 1. Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання   для 3 - 4 класів

6

Додаток 2. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням мови національних меншин для учнів 6,8 - 9 класів

7

 1.  

Ресурсне забезпечення:

- науково-методичне забезпечення предметів інваріантної складової та аргументація варіативної складової (окремо початкова школа, основна школа на окремих аркушах; використано годин на: предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи).

8

 1.  

Режим роботи школи згідно з трудовим розпорядком (початок занять, тривалість уроків, розклад дзвінків, тривалість перерв (по класах)).

9

 1.  

Структура навчального року (семестри, канікули, проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій та навчальної практики).

10

 1.  

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

11

 Додаток 1. Перелік навчальних програм робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів для вивчення предметів інваріантної складової в 1 - 11 класах

11

Додаток 2. Перелік навчальних програм робочого навчального плану Гороховатської ЗОШ І-ІІІ ступенів для вивчення предметів варіативної складової в 1-11  класах

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
 
  на 2017/2018 навчальний рік

 

                                                             І. Загальні засади

1.Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Борівської районної ради Харківської області здійснює свою діяльність на підставі  виконання нормативно-правових документів:  

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року
  № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011                    № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», із змінами згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012                   № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (в редакції наказу МОН України від  29.05.2014 № 664);
 • Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 "Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315  «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

2.Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, форма власності комунальна, працює   за 5–денним  робочим  тижнем  на  основі Закону України «Про загальну середню  освіту»  (ст. 31–33),  

3.Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа                                              І - ІІІ ступенів, у її складі:

-початкова школа – 1-4 класи;

-основна школа – 5-9 класи;

-старша школа – 10-11 класи.   

4. 5-й клас у школі відсутній.

5. У 2017/2018 навчальному році діяльність буде здійснюватися за такими Типовими навчальними планами:

-для 3-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (із змінами), додаток 1;

 -для 6,8,9-го класів за Типовим навчальним планом(  наказ МОНмолодьспорту України                      від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України  від 29.05.2014                      № 664), додаток12

6.Мова  навчання –  українська.   

 

 

ІІ. Таблиці робочих навчальних планів за ступенями навчання                         (для початкової, основної  школи )із зазначенням наказу Міністерства, включаючи номери додатків, затверджені керівником навчального закладу на окремих аркушах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
складений відповідно до додатка 1 Типових навчальних  планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, зі змінами             від 16.04.2014 № 460)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Для 3-4-го класів з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

3

4

 

Мови і літератури

Українська мова

4

4

 

 

Літературне читання

3+1

3+1

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2+1

2+1

 

Математика

Математика

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

 

 

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

 

Інформатика

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

 

Фізична культура

3

3

 

Усього

 

21+3

21+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової  

2

2

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету  

26

26

 

 


Директор  школи                                                                Т.В.Таранова                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 2

 складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану   наказ МОНмолодьспорту України                      від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України  від 29.05.2014 № 664

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6,8,9 класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови  

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

у класі

6

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

2

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

Російська мова

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1.5

1.5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

 

 

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Образотворче мистецтво

1

-

-

Математика

Математика

4

-

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Природознавство

-

-

-

Географія

2

2

1,5

Фізика

-

2

3

Хімія

-

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

РАЗОМ 

27,5+3

29,5+3

31+3

Варіативна складова

1,5

 1,5

1,0

Додаткові години на предмети  інваріантної складової:

0,5

-

 

Спецкурси, курси за вибором :  

 

 

 

Харківщинознавство

-

1

1

Фінансово-грамотний споживач

1

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

33

33

Індивідуальні заняття

 

 

 

Іноземна(англійська)мова

-

0,5

 -

Усього (без урахування поділу класів на групи) 

32

 34

35

Директор  школи                                            Т.В.Таранова

 

IIІ. Ресурсне забезпечення: 

- науково-методичне забезпечення предметів інваріантної складової та аргументація варіативної складової (окремо початкова школа, основна школа на окремих аркушах; використано годин на: предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи).

 

           Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів, предмети та курси за вибором. 

           На виконання ст.15,16,22,23 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи  вимоги Державного стандарту освіти, школою забезпечується викладання навчальних предметів інваріантної складової  у повному обсязі годин, передбачених указаними вище Типовими навчальними планами.

      Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, як державної, а також іноземної мови (англійської).

 Варіативну частину навчальних планів було побудовано так, щоб здійснювати цілісне вивчення навколишнього світу, врахувавши інтереси, нахили, здібності учнів. Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та нахилів учнів, а також з метою забезпечення безперервної освіти.

      Предмети та курси з варіативної складової використовуються  для поглиблення знань з окремих предметів, а також враховуючи побажання батьків, навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Виконання Державного стандарту та якість освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

У початковій школі години варіативної складової робочого навчального плану розподілені наступним чином:

3 клас

Літературне читання

Іноземна(англійська )мова

1 година

1 година

4 клас

Літературне читання

Іноземна(англійська )мова

1 година

1 година

Галузь «Мистецтво» вивчатиметься через два предмети «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» окремо.

             У 6-му класі:

- вивчатиметься  інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» у межах галузі «Суспільствознавство».

 -для підвищення рівня фінансової грамотності вводиться курс «Фінансово грамотний споживач»

 - додатково на опанування предмету  української мови виділено 0,5   годин на тиждень.

            У 8 та 9 –му класах:

-для підвищення ефективності навчання (зокрема доцільного розподілу навчального часу)  вивчення історії України та всесвітньої історії буде здійснюватися синхронно. 

-з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту по 1 годині на тиждень.      

- для поглиблення знань з програмних тем  іноземної мови, удосконалення навичок володіння іноземною мовою та підготовки до державної підсумкової атестації   для учнів 8  – го класу введено    0.5 годин на тиждень для індивідуальних занять 

Для учнів 6 – 9 класів, враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення,   обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»::  футбол, волейбол, легка атлетика  та гімнастика.

 

   Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом ( 0,5; 1,5; 2,5;) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) –  через тиждень.      

Клас

Навчальні предмети

 

Кількість годин

8

Історія

1,5

Інд.заняття (англ.мова)

0,5

9

Історія України

1,5

Географія

1,5

 

   Курси за вибором та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та  авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

            Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

 

ІV. Режим роботи школи згідно з трудовим розпорядком (початок занять, тривалість уроків, розклад дзвінків, тривалість перерв (по класах)

Гранична наповнюваність класів, тривалість уроків та занять у ЗНЗ встановлюються відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту».

       Навчальні заняття   починаються о 8.30 год.  і закінчуються о 15.05 год.   

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» тривалість уроків у 3-4 класах – 40 хвилин, в 5-11 класах – 45 хвилин.

 

Розклад дзвінків у 3-4  класах: 

1 урок – 8.30 – 9.10  год.

перерва 10 хв.

2 урок - 9.20 -            10.00год.

20 хвилин

3 урок – 10.20           - 11.00 год.   

20 хвилин

4 урок – 11.20 – 12.00 год. 

10 хвилин

5урок-12.10- 12.50 год.

 

Розклад дзвінків у 6,8,9-му класах: 

1 урок -  8.30   -    9.15

перерва 10 хв.

2 урок -  9.25   -  10.10

перерва 10 хв.

3 урок – 10.20 –  11.05

перерва- 30 хв.

4 урок -  11.35 – 12.20

перерва 10 хв.

5 урок -  12.30 -  13.15

перерва 10 хв.

6 урок -  13.25 -  14.10

 перерва 10 хв.

7 урок -  14.20 -  15.05 

V. Структура навчального року (семестри, канікули, проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій та навчальної практики). 

1. Початок і закінчення навчального року.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання                           з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 22 грудня 2017 року,

ІІ семестр - з 9 січня по 25 травня 2018 року, орієнтовно.

3. Орієнтовні канікули.

     Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні –  з 16 жовтня  по 22 жовтня 2017 року(включно),

зимові – з 25 грудня 2016 року  по 8 січня 2018 року(включно),

весняні – з 9 квітня  по 15 квітня 2018 року(включно).

4. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-го класів

    Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9  класів складають державну підсумкову атестацію орієнтовно травень-червень 2018 року за переліком предметів для державної підсумкової атестації Міністерства освіти і науки України. Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-го класу у червні 2018 року

         Навчальні екскурсії у 3,4 та навчальна   практика у 6,8 класах відповідно до рішення педагогічної ради школи  проводитися не будуть.

      З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул.

 

 

  


                                       Директор  школи_____________Т.В.Таранова 

      

 

 

 

 

                                                         Обновлен 21 сен 2017. Создан 07 дек 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика