РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Гороховатської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ        
Начальник відділу освіти
Борівської районної
державної адміністрації
 ______Т.Ю. Бондарівська
“__31__”  серпня  2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
на 2016/2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   на засіданні ради школи

                                                                                  протокол № 1 від 29.08.2016 року

                                                                                  Голова ради школи ______О.В.Пиндик

 

 

                                                                                  ПОГОДЖЕНО

                                                                                  на засіданні педагогічної ради школи

                                                                                  протокол № 7 від 29.08.2016 року

                                                                                  Голова педагогічної ради

                                                                                  ________Т.В.Таранова

 

 

 

 

 

Гороховатка2016

 

 

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

 

 

з/п

ПІБ

ПОСАДА

 

1

Василець В.В 

головний спеціаліст відділу освіти Борівської РДА 

 

 

 

2

Шутько Т.І.

завідувач районного методичного кабінету відділу освіти 

 

 

 

3

Кам’янська Ю.І.

методист районного методичного кабінету відділу освіти 

 

 

 

4

Кукоз О.І.

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти

 

 

 

 

5

Крижановська А.В.

юрист господарчої групи відділу освіти

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Гороховатської загальноосвітньої школи    І - ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської області
 
  на 2016/2017 навчальний рік

І. Загальні засади

 

              Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено  на виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»; «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»; від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»; наказів Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», від 05.02.2009№ 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004№ 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664; наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657; від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572»; листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх закладів»,  08.05.2015 № 518 «Про зміну назви  предмета "Світова література" на "Зарубіжна література", від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»,ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти,

       для 1,2,3 -го класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток 1) (Додаток 1,  до робочого навчального плану);

           для 5, 7, 8-го класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465  (додаток 12) (Додаток 2   до робочого навчального плану);

        для 6-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664),  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2014 № 1465  (додаток 12) , наказу  Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (Додаток 3   до робочого навчального плану);

         для 9-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).(Додаток 4  до робочого навчального плану);

Для для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657,  (додаток 2), наказу  Міністерства освіти і науки України   від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах », (Додаток 5  до робочого навчального плану).

для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами,

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2) (Додаток 6   до робочого навчального плану).

            Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської області, форма власності комунальна, працює   за 5–денним  робочим  тижнем  на  основі Закону України «Про загальну середню  освіту» (ст. 31–33).

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа   І - ІІІ ступенів, у її складі:

-початкова школа – 1-3 класи;

-основна школа – 5-9 класи;

-старша школа – 10-11 класи.     

          Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, школа працюватиме універсальним профілем
Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

           На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову . У школі відсутній поділ класів на групи (наказ Міністерства освіти і  науки України від 20.02.2002 р.             № 128).

        4  клас в школі відсутній.

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Школа І ступеня

              Ураховуючи інтереси учнів та побажання їх батьків, з метою розвитку  логічного мислення, розумових здібностей, корекції навчальних досягнень, виховання ціннісних орієнтирів, спільним рішенням  ради школи та педагогічної ради  від 29.08.2016 р. протокол             № 1/7    виділено  години на опанування предметів навчальних програм:

1 клас

Іноземна (англійська)мова

Українська мова(навчання грамоти)

Математика

0,5 год на тиждень

1 год на тиждень

0,5 год на тиждень

2 клас

Літературне читання

Іноземна(англійська )мова

Математика

1 година

0,5 година

0,5 години

3 клас

Літературне читання

Іноземна(англійська )мова

1 година

1 година

 
Школа ІІ ступеня

           Предмети та спецкурси за вибором визначені у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти.

          Додатково на опанування предмету та  індивідуальних занять з української мови у 5 та              8  класі виділено 0,5 та 1- ну  годин на тиждень.

        З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту по 1 годині на тиждень.      

            З метою поглиблення знань з програмних тем  іноземної мови, удосконалення навичок володіння іноземною мовою та підготовки до державної підсумкової атестації   для учнів 8  та  9 – го класу введено   по   0.5 годин на тиждень факультативний курс “Пізнаємо Україну”,  для індивідуальних занять -  1 – година в 7 класі.

 При вивченні трудового навчання у 5 класі, виходячи із матеріального забезпечення закладу та за вибором дітей навчання буде проходити за такими модулями: «Технологія виконання аплікації з природних матеріалів» та «Технологія писанкарства»;

У 6 класі - «Технологія вирощування рослин (квітів)та догляд за ними. «Технологія виготовлення м якої іграшки».

У 7 класі – «Технологія приготування страв. Традиції української національної  кухні».

У 8 – му класі – «Технологія оздоблення одягу»

 

Фізична культура у 5-9  класах буде включати такі модулі: футбол, волейбол, легка атлетика та гімнастику.

 

Школа ІІІ ступеня

                           

      У 11 класі:

- з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання  виділено для індивідуальних занять з математики  1 годину на тиждень   та   додатково на заняття з історії України  – 0,5 години на тиждень;

     - з метою розвитку особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуації  вводиться додатково  0,5 години з варіативної частини.

         При вивченні технологій у 10 та 11 – му класах навчання буде проходити за варіативним модулем «Технологія ниткової графіки»

Фізична культура  для учнів 10-11 класів включає такі модулі:  волейбол, легка атлетика  та гімнастика.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином:

 

Предмет

    Клас

Кількіс.годин

 Термін викладання

Всього

Хімія

7

1,5

Через тиждень

1,5

Українська мова

7

2,5

Через тиждень

2,5

Історія України

 Пізнаємо Україну (ф/к)

8

8

1,5/

0,5

Через тиждень

Через тиждень

1,5

0,5

Історія України

Основи здоров я
Географія

 Пізнаємо Україну (ф/к)

9/

9

9/

9

1,5/

0,5

1,5/

0,5

 Через тиждень

 

Через тиждень

 1,5

0,5

1,5

0,5

людина і світ

Астрономія/

Художня культ.

Біологія/

Екологія

Іноземна мова

11

 0,5

0,5/

0,5

1,5/

0,5

3,5

 Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

Через тиждень

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

3,5

   

          Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

          Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додаток 8  до робочого навчального плану ).

            Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

 

ІІІ. Структура навчального року

 

       Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» , наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації від 22.08.2016 року №217 «Про  структуру  2016-2017навчального  року»  навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр - з 1 вересня до 23 грудня,

 ІІ семестр – з 9 січня до 25 травня.

Канікули проводяться орієнтовно в такі терміни:

-                     осінні  -   з  17 жовтня   по  26 жовтня  2016 року,

-                     зимові  -  з  24  грудня  2016 року  по  10  січня  2017 року,

-                     весняні -  з  березня   по   квітня  2017 року.  

           Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-го класу у червні, 11-го класу –  травень 2017.

         Навчальні екскурсії у 1-4 класах, навчальні екскурсії та  практика у 5-8,10 класах будуть проводитися   під час    осінніх та зимових канікул (відповідно до рішення педагогічної ради школи).

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

         Навчальні заняття розпочинаються о 8 годині 30 хвилин і закінчуються о 15 годині  05 хвилин.

         Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» тривалість уроків

                       у 1 класі – 35 хвилин, в 2-3 класах – 40 хвилин, в 5-11 класах – 45 хвилин.

 

 1 урок -  8.30   -    9.15

2 урок -  9.25   -  10.10

3 урок – 1020 –  11.05

4 урок -  11.35 – 12.20

5 урок -  12.30 -  13.15

6 урок -  13.25 -  14.10

7 урок -  14.20 -  15.05
                                       Директор  школи_____________Т.В.Таранова 

      

 

 

 

Додаток 1
складений відповідно до додатка 1

Типових навчальних  планів початкової школи 

                         (наказ Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту України від 10.06.2011 №572,

зі змінами від 16.04.2014 №460)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-3-го класів з українською мовою навчання

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

Українська мова

(навчання грамоти)

-

7

-

 

Українська мова

-

4

4

Літературне читання

 

3

3

Іноземна мова (англійська

1

2

2

Математика

4

4

4

Природознавство

2

2

2

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Я у світі

1

1

1

1

1

1

 

 

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

-

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

18+3

20+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

2

2

2

Українська мова

(навчання грамоти)

1

 

 

Літературне читання

-

1

1

Індивідуальні заняття

 

 

 

Іноземна мова(англ.)

0,5

0,5

1

Математика

0,5

0,5

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

23

23

Усього без урахування поділу класу на групи

23

25

26


Директор  школи                                                                Т.В.Таранова                                                                                              

 

   Додаток   2         

складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану

 наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і

науки України від 29.05.2014 № 664,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти

                  і науки України від 12.12.2014 № 1465)                             


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5,7,8 класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

5

7

8

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

2,5

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

2

2

Російська мова

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1.5

Всесвітня історія

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

Мистецтво

-

-

1

Образотворче мистецтво

1

1

-

Математика

Математика

4

-

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

Біологія

-

2

2

Природознавство

2

-

-

Географія

-

2

2

Фізика

-

2

2

Хімія

-

1,5

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

Інформатика

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

РАЗОМ

26+3

29+3

29.5+3

Варіативна складова

0.5

1

2.5

Додаткові години на предмети  інваріантної складової:

0.5

-

-

Спецкурси, курси за вибором :

 

 

 

Харківщинознавство

-

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

32

33

Факультативні курси

 

 

 

Пізнаємо Україну

-

 

0,5

Індивідуальні заняття

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

 

1

 

Українська мова 

- 

 

1

Усього (без урахування поділу класів на групи) 

29

33

35


Директор  школи                                            Т.В.Таранова

 

                                                Додаток 3

складений відповідно до додатка 12

Типового навчального плану  

наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012     

    № 409, зі змінами, внесеними

                                                                      накази МОН України  від 29.05.2014 №                664,                                    від 07.08.2015 року №855,

наказу  Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016

№ 8 «Про затвердження Положення

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах »

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-го класу з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класі

 

Горват М.

Лошак С.

Мельник Л.

Пилипенко М.

 

Мови і літератури

Українська мова

1

1

1

1

 

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Іноземна мова (англійська)

0,75

 0,75

0,75

 0,75

 

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Зарубіжна література

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Суспільствознавство

Історія України

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Математика

Математика

1,25

1,25

1,25

1,25

 

Природознавство

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

 

географія

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Інформатика

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

 

РАЗОМ

8

8

8

8

 

 

 

 

 

     Директор  школи                                                           Т.В.Таранова

 

Додаток 4

                                                                       складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану (наказ МОН України від 23.02.2004  №132,

зі змінами, внесеними наказами МОН України від 05.02.2009 № 66,

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9-го класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класі

9

Мови і

літератури

 

Українська мова

2

Іноземна мова (англійська)

2

Російська мова

2

Українська література

2

 Зарубіжна література

2

Суспільство-

Знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Правознавство (практичний курс)

1

Етика

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

-

Образотворче мистецтво

-

Художня культура

1

Математика

Математика

-

Алгебра

2

Геометрія

2

Природо-

знавство

Природознавство

-

Біологія

3

Географія

1,5

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

РАЗОМ

32,5

Варіативна складова

1,5

Спецкурси, курси  за вибором:

1

 Харківщинознавство

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Факультативні курси

-

 Пізнаємо Україну

0,5

Усього (без урахування поділу класів на групи)

34

 

        Директор  школи                                                        Т.В.Таранова

 

 

 

 

Додаток  5                                                                                                                                                    Складений відповідно до додатку 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            Типового навчального плану  для школи ІІІ ступеню наказ Міністерства освіти і науки України 

 від  27.08.10 № 834,

зі змінами, внесеними наказами МОН України 

від 29.05.2014 №657,  

наказу  Міністерства освіти і науки України

від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах »

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10- го класу   з українською мовою навчання 
(універсальний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

Крилевський Б.

 Малік М.

Мироненко В.

Ткачов С.

 

Інваріантна складова:

 

 

 

 

 

Українська мова

1

1

1

1

 

Українська література

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Іноземна мова (англійська)

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Зарубіжна  література

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Історія України

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Всесвітня історія

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Громадянська освіта:

Правознавство

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Економіка

-

-

-

-

 

Людина і світ

-

-

-

-

 

Художня культура

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Алгебра і початки аналізу

1

1

1

1

 

Геометрія

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Астрономія

-

-

-

-

 

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Фізика

1

1

1

1

 

Хімія

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Екологія

-

-

-

-

 

Технології

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Інформатика

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Захист Вітчизни

0,75

0,75

0,75

0,75

 

РАЗОМ:

12

12

12

12

12

Директор школи                                    Т.В. Таранова

 

 

 

 

 

 

Додаток  6                                                                                           

 Складений відповідно до додатку     2                                                                                                                                                                                                                                                                                            Типового навчального плану                                                                                                                                 для школи ІІІ ступеню                                                                                                                                                                    (наказ Міністерства освіти і науки України   від  27.08.10 № 834)

зі змінами, внесеними наказами МОН України  від 29.05.2014 №657)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для 11 класу  з українською мовою навчання 
(універсальний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11 клас

Інваріантна складова:

 

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3+0,5

Світова література

2

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

Правознавство

-

Економіка

1

Людина і світ

0.5

Художня культура

0.5

Алгебра і початки аналізу

3

Геометрія

2

Астрономія

0.5

Біологія

1.5

Географія

-

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

0.5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1.5+0,5

РАЗОМ:

34

Варіативна складова

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової

1,5

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Факультативні курси

 

Індивідуальні заняття

1

Математика

1

Усього                                                                                  

35

Директор школи                                    Т.В. Таранова

 

 

 Обновлен 18 янв 2017. Создан 07 дек 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Яндекс.Метрика